رهن کامل آپارتمان گلبرگ شرقی

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نارمک میدان هفت حوض خ گلبرگ شرقی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; نارمک گلبرگ شرقی بلوارضعیف کوی حم..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; نارمک گلبرگ شرقی مهرشمالی کوی شیوائی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دوم سندی

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; گلبرگ شرقی بالاترازخ دردشت بالاترازآ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; گلبرگ شرقی خ برادران ضعیف خ حم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; گلبرگ شرقی ابتدای دردشت جنوبی جنب با..

کولر . گاز

طبقه همکف مغازه میباشد

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; گلبرگ شرقی خ حمزه لو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۲پارکینگ

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; گلبرگ شرقی بین دردشت و باقری خ ضعیف کوی حمزه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید از ساعت ۱۷

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; گلبرگ شرقی روبروی آتش نشانی خ حم..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۲پارکینگ

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; گلبرگ شرقی میدان ۲۰ کوی اح..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; گلبرگ شرقی بین رشید و با..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; گلبرگ شرقی خ حمزه لوئی نرسیده به پارک یاس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

درکل ۱۲ واحد

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; گلبرگ شرقی خ مهرجنو..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; گلبرگ شرقی خ مهر شمالی (رودباری) ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; گلبرگ شرقی بالاترازچهارراه د..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

باکمیسیون کامل

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نارمک گلبرگ شرقی روبروی تصویر برداری حق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

جهت اداری هم میباشد

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; گلبرگ شرقی بین میدان ۳۳ و خ مدائن پ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; گلبرگ شرقی چهارراه زرین پلاک ۲۵..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; گلبرگ شرقی بین دردشت و باقری خ ضعیف کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; نارمک گلبرگ شرقی مدائن شمالی کوی عبدال..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; گلبرگ شرقی تقاطع گلبرگ و س..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; گلبرگ شرقی بین دردشت و با..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس گلبرگ شرقی خ ۱۴۲..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; گلبرگ شرقی خ دردشت جنوبی کوی بصائری ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۶ ساله ; گلبرگ شرقی تقاطع گلبرگ و س..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; گلبرگ شرقی میدان نهم کوی یاس پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; گلبرگ شرقی میدان هلال احمر خ گلستان نرسیده به پارک فدک بن ..

کولر . گاز . فروش با مستاجر

۶پله به پائین - بازدید با هماهنگی

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; نارمک گلبرگ شرقی بالاترازآتشنشانی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۳ متر ۲ خوابه نوساز ; گلبرگ شرقی خ گلشن دوست کوی نظری پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۶متری:(---/۷۶م رهن کامل)-۱۰۳متری:(---/۱۰۳م رهن کامل)

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; مسیل باختر خ نوروزی کوچه سل..

کولر . گاز

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; گلبرگ شرقی بین دردشت و باقری خ شهید برادران ضعیف..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۱۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; نارمک گلبرگ شرقی خ مهر جنوبی نرسیده ب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; گلبرگ شرقی خ کرمان شمالی کوی صاف..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۱۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; گلبرگ شرقی نرسیده به باقری پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; گلبرگ شرقی خ حمزه لوئی پلاک ۶ مجتمع صد..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; گلبرگ شرقی بین مهر و درد..

کولر . گاز

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; گلبرگ شرقی خ حمزه لوئی پلاک ۶ مجتمع صد..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

به مجرد نیز اجاره داده میشود

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; گلبرگ شرقی میدان ۱۰ خ خا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; گلبرگ شرقی خ حمزه لوئی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; گلبرگ شرقی خ حیدری کوی طاووسی کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; نارمک گلبرگ شرقی کوی ضعیف کوی حمزه لوئ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; گلبرگ شرقی میدان ۲۰ کوی شهید ک..

کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; نارمک گلبرگ شرقی خ ضعیف هشت متر..

کولر . گاز

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; گلبرگ شرقی خ ۱۶متری اول کوی عباس مهدوی کوی حق ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴۰ ساله ; گلبرگ شرقی خ مصطفوی خ لادن جنوب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۱ ساله ; نارمک گلبرگ شرقی مدائن شمالی کوی ا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲پارکینگ

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

گلبرگ شرقی

منطقه 4

چهار شهرداری تهران