رهن کامل آپارتمان پیچ شمیران

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; پیچ شمیران تقاطع شریعتی طبقه فوقانی لبنیات..

کولر . گاز . پکیج

پارکینگ حیاط

۲۵ متر - طبقه اول قدیمی ; پیچ شمیران سعدی شمالی ابتدای ..

کولر . گاز . فلت

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; پیچ شمیران خ صفی علیشاه پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; پیچ شمیران خ صفی علیشاه کوی حاج کریم کوی حاج شعبان بن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; پیچ شمیران خ صفی علیشاه کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن کامل آپارتمان |  73 متر

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; پیچ شمیران خ صفی علیشاه کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; پیچ شمیران ابتدای خیابان شریعتی کوچه بیرجند کوچه ار..

کولر . گاز

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; پیچ شمیران صفی علیشاه بالاترازبن بست بابک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; پیچ شمیران ابتدای شریعتی کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پیچ شمیران نبش خ حق..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; پیچ شمیران خ نورمحمدی کوی بزرگ نیا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تهران رهن کامل آپارتمان |  55 متر

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; پیچ شمیران خ نور محمدی کوی سر..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; پیچ شمیران خ صفی علیشاه خ برادران قائدی (هدایت) خ گودرزی (اعلائی) خ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج

۶۸متری دارای خواب کودک- ۶۸متری دارای ۲بالکن-۶۸متری:(---/۱۰۰م رهن کامل)

۲۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; پیچ شمیران روبروی بهارجنوبی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲انباری

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; پیچ شمیران خ حقوقی کوی غزوی کوی نوبهار ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; پبچ شمیران خ نورمحمدی نبش سردار کب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; پیچ شمیران خ برادران قائدی خ گودرزی کوی ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; پیچ شمیران خ خورشید خ سادات نبش کوی افراس..

گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; پیچ شمیران خ صفی علیشاه کوی..

کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; پیچ شمیران دروازه شمیران م ابن سینا خ نا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; پیچ شمیران ابتدای فخر ..

گاز . آسانسور . پکیج

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; پیچ شمیران خ صفی علیشاه کوی ت..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; پیچ شمیران پل چوبی خ روشندلان کوی کهتری..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; پیچ شمیران خ نورمحمدی کوی طالقانی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; پیچ شمیران نورمحمدی (تنکابن) کوی ب..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

کمیسیون کامل

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; پیچ شمیران خ روشندلان کوی ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; پیچ شمیران چهارراه سمیه خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; پیچ شمیران خ صفی علیشاه کوی ت..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; پیچ شمیران خ مازندران خ نصرآبادی کوی زند..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پیچ شمیران دروازه شمیران خ بیاتی ک منوچهر..

کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; پیچ شمیران خ مازندران خ کفایی قدوسی م..

گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; پیچ شمیران خ خورشید ک وا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; پیچ شمیران روبروی خ بهار کوی ..

کولر . گاز

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; پلیس خ اجاره دار ۱۰ متری ارامنه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

درب ریموت

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; پیچ شمیران خ نورمحمدی کوی سردارکبی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; پیچ شمیران خ برادران قائدی بن بست ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; پیچ شمیران کوی نفیسی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; پیچ شمیران خ نورمحمدی کوی بصیر الملک ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شریعتی پیچ شمیران کوی پیرج..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; پیچ شمیران خ صفی علیشاه کوی شقا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; پیچ شمیران دروازه شمیران خیابان خورشید بن بست وز..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۴ متر

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; پیچ شمیران خ صفی علیشاه کوی شقاق..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; پیچ شمیران خ صفی علیشاه بن بست شقاقی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; پیچ شمیران خ نورمحمدی کوی سردار پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه نوساز ; پیچ شمیران خ نورمحمدی کوی شهید الم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۸ متری: --/۹۵ م رهن کامل

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; پیچ شمیران جنب فروشگاه سپه کوی نفیسی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; پلیس خ جهان بین نبش گلپایگانیها..

کولر . گاز . آسانسور

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; پلیس روبروی اتوبان شهید صیاد شیرازی گوچه گلپایگانی ها ک..

کولر . گاز

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی پیچ شمیران کوی ریحانی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; پیچ شمیران خ نورمحمدی کوی طالقان..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پیچ شمیران خ نورمحمدی کوی سردار نبش کوی مخصو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; پلیس نبش خ کلیم کاش..

کولر . گاز

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; پیچ شمیران خ فخر آباد بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; پیچ شمیران خ هدایت خ اعلائی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; پیچ شمیران خ تنکابن کوی س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۰۵متری:(---/۱۰۰م رهن کامل)

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; پیچ شمیران کوی نفیس..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

پیچ شمیران

منطقه 7

هفت شهرداری تهران