رهن کامل آپارتمان پیروزی

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پیروزی میدان سرآسیاب خ داورزنی کوی بنی اسد کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر خ ربذه شمالی خ رنجب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; پیروزی پارک گلنما نبش کوی محمدی پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۷ ساله ; پیروزی سه راه سلیمانیه خ پیچک کوی عابدی حسینی کوی..

کولر . گاز . فلت

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; پیروزی پاسدارگمنام خ جعفری کوی ضیائی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; پیروزی خ شکوفه خ شهید گوگردی کو..

کولر . گاز

طبقه دوم:(----/۹۰م رهن کامل)

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۱ ساله ; پیروزی خ بهجتی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری کاذب

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پیروزی خ شکوفه خ درودیان کوی ا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; پیروزی پاسدارگمنام خ لرستان کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; پیروزی خ دهقان کوی بقالان پلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; پیروزی پرستار میدان ۱۳ آبان کوی سی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن کامل آپارتمان |  80 متر

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; پیروزی پارک گل نما خ تاجری کوی حاف..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; پیروزی خ افراسیابی جنوبی مجتمع گلها فاز۲ ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; پیروزی خ پیچک خ صفا شرقی بن بست سراب..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; پیروزی خ دریاباری کوی بهاردوم..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; پیروزی نبرد چهارراه ائمه اطهار کوی بهر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; پیروزی محلاتی آهنگ خ گیلکی جنوبی ک..

گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; پیروزی خ فتح اللهی کوی پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; پیروزی بلوارابوذر پل ششم خ بهشتی کوی هج..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; پیروزی ۳۰متری نیروی هوائی خ بصیر مستوفی تقاطع خ مهر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; پیروزی خ دهم فروردین میدان امام حسن خ صاحب الز..

کولر . گاز . آسانسور

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; پیروزی خ نبرد جنوبی خ گلستان ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; پیروزی بیمارستان فجر کوی بهمنی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; پیروزی خ تاجری خ پورعبدی کوی نادمی ب..

کولر . گاز . آسانسور

۳۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; پیروزی تاجری کوی حاج ام..

کولر . گاز

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; پیروزی خ دهم فروردین کوی صاحب ..

کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; پیروزی بلوار نیکنام کوی فریدون جاه ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; پیروزی خ زینتی افخم میدان سرآسیاب خ پورعبدی کوی ر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; پیروزی خ آهنگ خ نصر سوم مجتمع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; پیروزی خ اول خ ۲۱متری دهقان خ نجف پور شرقی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; پیروزی بلوارابوذر بین پل دوم وسوم خ بوستان..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; پیروزی بلوارنیکنام کوی افتخاری کوی حکمت..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; پیروزی میدان بروجردی خ مغانلو ک..

کولر . گاز

۵۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; پیروزی خ کلینی کوی نوری پ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۷مترانباری

تهران رهن کامل آپارتمان |  53 متر

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; پیروزی تاجری کوی جزدره شرقی بن بست م..

کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; پیروزی خ پاسدارگمنام لاین کندرو امام علی خ شهرابی فر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; پیروزی خ نبرد شمالی نرسیده به نبی اکرم هشت مت..

کولر . گاز

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر بین پل دوم و سوم خ بوستان خ بو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; پیروزی میدان بروجردی کوی فلاحیان پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; پیروزی میدان بروجردی کوی فیض ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; پیروزی خ محصل کوی پر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۳ متر ۱ خوابه ۱ ساله ; پیروزی محلاتی خ شهمیرزادی کوی ..

کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; پیروزی بلوار نیکنام بزرگراه بابائی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; پیروزی خ محلاتی خ شاه آبادی پل..

کولر . گاز . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۹ ساله ; پیروزی خ تاجری کوی انصاری قزوینی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; پیروزی خ پاسدارگمنام خ فرشته ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن کامل آپارتمان |  50 متر

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; پیروزی خ شکوفه خ عمریه خ ابراهیمی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; پیروزی خ پورمند..

گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

انباری داخل واحد

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; پیروزی محلاتی خ آهنگ خ حسینی بوستان زیتون خ کی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; پیروزی بلوارابوذر خ وحدت کوی جباری..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; پیروزی خ پرستارجنوبی کوی خداب..

کولر . گاز . آسانسور

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; پیروزی نبردشمالی بالاترازچهارراه فرزانه کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; پیروزی فرزانه کوی حسین ج..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

بازدید با هماهنگی

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; پیروزی محلاتی خ آیت الله سعیدی کوی فشارکیا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; پیروزی آهنگ رحمتی شم..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

نوساز ; پیروزی محلاتی آهنگ پاسدارگمنام خ قیام جنوبی خ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; پیروزی میدان بروجردی ۸متری فلاحیان ک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری کاذب

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; پیروزی خ شکوفه خ سیرجان کوی غریب پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; پیروزی بلوارآهنگ خ میثم کوی رضایی جنب پاساژگل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸ مترانباری

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; پیروزی میدان ۱۳ آبان خ افراسیابی شمالی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; پیروزی خ تاجری کوی قهرمانی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پیروزی خ شیوا کوی بنی اسد کوی شهرابی فراه..

گاز . آسانسور . پکیج

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; پیروزی خ نبردشمالی کوی اسم..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پیروزی خ دهقان کوی کر..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; پیروزی خ مسلم شمالی کوی تقوی لواسانی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; پیروزی نبردشمالی کوی علیان نبش نظام آب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر پل چهارم خ زمزم شرقی خ ربذه جنوب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; پیروزی خ نبردشمالی خ پاسدارگمنام لاین کندرو امام علی خ شهرابی فراها..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; پیروزی خ دهم فروردین کوی ملک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۴ ساله ; پیروزی خ شاه آبادی خ اندرزگو ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; پیروزی خ نبردشمالی خ خیاط بصره..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; پیروزی نرسیده به چهارراه کوکاکولا کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; پیروزی بلوارابوذر بین پل سوم وچهارم کوی پ..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; پیروزی زینتی افخم نرسیده به سه راه چ..

کولر

تهران رهن کامل آپارتمان |  80 متر

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; پیروزی خ دهم فروردین کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن کامل آپارتمان |  50 متر

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پیروزی محلاتی آهنگ خ مخبر جنوبی کوی علیخ..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; پیروزی خ نبردشمالی کوی تق..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; پیروزی خ عزیزی خ دومانلو کوی معماریزدی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; پیروزی بلوارابوذر بین پل چهارم و پنجم خ ربذه جنوب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر پل سوم خ ربذه شمالی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; پیروزی ۲۱متری دهقان بیات س..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; پیروزی محلاتی خ صاحب الزمان پلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; پیروزی خ شکوفه خ آذرپاد پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; پیروزی خ کلینی کوی ادبی فر..

کولر . گاز

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; پیروزی گلنما خ رضایی خ پورعبدی کوی پیرمرا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۵ متر - طبقه دوم ۱۰ ساله ; پیروزی خ کرمان میدان احمدیه کوی خان اح..

کولر . گاز . فلت

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر پل ششم خ بهشتی نبش خ شان..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; پیروزی بزرگراه محلاتی خ مینا جنوبی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

طبقه دوم و سوم:(----/۷۰م رهن کامل)

۳۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پیروزی خ شکوفه خ دژاکام کوی محم..

کولر . گاز

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پیروزی پل چهارم خ ربذه جنوبی کوی اقاقیا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; پیروزی خ شکوفه خ سیرجان کوی کهنوئی بن بست س..

کولر . گاز

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; پیروزی خ دریاباری پلا..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

تهران رهن کامل آپارتمان |  73 متر

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; پیروزی چهارراه کوکاکولا خ دهقان کوی مهاج..

گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; پیروزی پرستار جنوبی کوی ..

کولر . گاز

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; پیروزی کریمشاهیان کوی هاشمی پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; پیروزی جنب مترو پیروزی خ پ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پیروزی خ پارک گلنما خ اندرزگو کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پیروزی خ شکوفه بالاترازپارک بن بست غریب..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; پیروزی بلوارابوذر پل ششم خ بهشتی کوی یا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

تهران رهن کامل آپارتمان |  55 متر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; پیروزی خ کریم شاهیان کوی ا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; پیروزی خ همایون بالاتر از چهارراه نساجی نبش کو..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; پیروزی پاسدارگمنام خ واضحی فر خ شهرابی کوی میرزام..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۹ ساله ; پیروزی خ شکوفه خ دژکام کوی..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; پیروزی بلوار ابوذر خ بهشتی کوی یازده..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن کامل آپارتمان |  55 متر

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; پیروزی خ دهم فرروردین کوی شهبازی نبش کوی..

گاز . آسانسور . پکیج

پارکینگ مزاحم

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; پیروزی بلوارابوذر پل ششم خ بهشتی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; پیروزی بزرگراه محلاتی خ لرستانی خ مستفیذ ..

کولر . گاز

۵ پله به پایین-قابل تبدیل

۷۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پیروزی سه راه سلیمانیه خ شاه آبادی پ..

کولر . گاز

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; پیروزی خ پرستار جنوبی کوی اس..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

قرارداد ۱۵ماهه منعقد میگردد

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; پیروزی بلوارآهنگ میدان گلها پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پیروزی خ محصل کوی شالچی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; پیروزی دهم فروردین روبروی پادگان نیروی هوائی نرسیده به مید..

کولر . گاز . باز سازی شده

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پیروزی خ فرزانه ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تحویل ماه آینده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پیروزی خ تکیه اکبرآبادی کوی سرهنگ زاده ..

گاز . آسانسور . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; پیروزی میدان بروجردی خ رضایی تاجری کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; پیروزی خ افراسیابی کوی شعبانی..

کولر . گاز

۵۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; پیروزی میدان شکوفه خ موسوی کوی حق الل..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; پیروزی خ زینتی افخم کوی گل محمدی بن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; پیروزی خ پرستار کوی مختاری ..

کولر . گاز

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; پیروزی جعفرنژاد چهارراه داود..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; پیروزی بزرگراه محلاتی خ مخبرشمالی خ جو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری کاذب

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; پیروزی میدان بروجردی خ بروجردی کو..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; پیروزی خ پروازکوی رضایی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; پیروزی بین دوم وسوم کوی یاری پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; پیروزی خ جعفرنژاد کوی بابائی ..

کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; پیروزی پرستار مجتمع بهاران ب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; پیروزی نبردجنوبی خ آقاجانلو خ ان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۸ متر ۱ خوابه ۱۲ ساله ; پیروزی بلوار نیکنام کوی طوسی ایار پور ..

کولر . گاز

طبقه اول و دوم:(---/۷۰م رهن کامل)

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پیروزی پرستار خ لادن غربی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; پیروزی خ شکوفه خ صدر عاملی کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; پیروزی بلوارابوذر بین پل دوم وسوم کوی داور..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; پیروزی روبروی مخابرات خ دهم ف..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۱۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; پیروزی میدان شکوفه خ آذرپاد کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پیروزی بلوارابوذر خ وحدت خ گلستان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پیروزی میدان بروجردی خ اندرزگو کوی مرتض..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; پیروزی خ لرستان شمالی کوی حزب ال..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پیروزی بلوارابوذر خ بهشتی کوی ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پیروزی خ جعفرزاده خ ح..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پیروزی چهارراه کوکاکولا خ دهقان کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

کلیدنخورده- طبقه دوم:(----/۱۴۵م رهن کامل)

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; پیروزی بلوارابوذر پل ششم خ بهشتی کوی ه..

کولر . گاز . آسانسور

بازدید بعدازظهرها

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

پیروزی

منطقه 14

چهارده شهرداری تهران