رهن کامل آپارتمان پونک

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; پونک شهرک نفت خ۱۶ ساختمان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; پونک چهاردیواری خ الوند شهرک سپی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مهد کودک و سرایدار

تهران رهن کامل آپارتمان | 110 متر

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; پونک بلوار عدل شمالی خ بهار شرقی بین فجر دوم و فج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پونک میدان حصارک میدان دانشگاه ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲پارکینگ-۵۰مترانباری

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; پونک خ مخبری خ افخمی کوی س..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج

بازدید با هماهنگی

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; پونک سیمون بولیوار خ کشاورز کوی ام..

کولر . گاز

از نما اطلاع نداشتند

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; پونک ایران زمین جنوبی کوی سجاجی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; بلوار همیلا ک ۱..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۴ متر - طبقه چهارم نوساز ; پونک خ مخبری کوی بهاران برج ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج . فلت

تهران رهن کامل آپارتمان | 44 متر

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; پونک خ ایران زمین شمالی خ اعلائی د..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; پونک خ یکم (شهید رمضا..

کولر . گاز . آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; پونک سیمون بولیوار خ الوند یا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پونک سیمون بولیوار روبروی خ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

انباری داخل واحد

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; پونک خ ایران زمین شمالی نبش اعلائی دوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; پونک خ مخبری خ افخمی کوی س..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پونک بلوار کمالی شرقی خ ولیعصر خ بهار سوم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; پونک خ صفاریان طوسی خ گلزار خ نیستان غر..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

تهران رهن کامل آپارتمان | 90 متر

۱۳۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۸ ساله ; پونک سیمون بولیوار خ الوند شهرک الوند(سپی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; پونک گلزار ..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; پونک شهرک نفت خ ۲۵ پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی۰۹۱۲۲۳۶۵۰۱۲

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; پونک خ فکوری خ دوم غ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

طبقه دوم رویتی-از نما اطلاع نداشتند

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; پونک بلوارعدل کوی گلزار یکم بن بست کاج ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; پونک بلوار میرزابابایی خ پاک ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

دوم سندی

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; پونک خ اردیبهشت کوی دوم بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; پونک بلوار همیلا خ میلاد خ کوثر کوی سوم..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۲پارکینگ

تهران رهن کامل آپارتمان | 135 متر

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; پونک نبش کمالی و فتح پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

پارکینگ روباز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; پونک خ فکوری خ چمران کوی ی..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; پونک بین بلوار عدل و سردار جنگل ک بهشتی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; پونک خ باهنر پلاک ۱..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; پونک خ اردیبهشت شرقی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; پونک همیلا خ طباطبائی پل..

شوفاژ . گاز . آسانسور . اسپلیت

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; پونک بلوار کمالی خ فجر پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; پونک شهرک نفت خ بهشت کوی شبنم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; پونک همیلا خ صفاریان طوسی خ نیستان شرقی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پونک شهرک نفت خ نوزد..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل . روف گاردن

۲لاین آسانسور- ۱۴۵متری ۲پارکینگ

تهران رهن کامل آپارتمان | 145 متر

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; پونک بلوار عدل کوی گلزار یکم کوی کاج..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; پونک ایران زمین جنوبی حیدری مقدم غ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; پونک خ گلزار یکم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

جهت بازدید هماهنگی با آقای هاشمی ۰۹۱۹۶۵۱۴۷۹۶

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; پونک خ بهار غربی ک ارکیده پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; پونک بهارشرقی خ فجر فجرچهارم چهارم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; پونک خ مخبری بین سردار جنگل و عدل ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; پونک نبش بزرگراه همت برج ج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; پونک خ عدل جنوبی خ گلستان دوم ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; پونک گلزار یکم پلاک ه..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پونک بلوار عدل کوی شهید حسینی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

کمیسیون کامل

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; پونک بلوار عدل کوی گلزار یکم پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

۲پارکینگ

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پونک سیمون بولیوار خ مخابرات کوی مینا ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; پونک بلوار اشرفی اصفهانی کوی ۲۱ پ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; پونک خ گلزار یکم (هفت لنگ) پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

باکمیسیون کامل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; پونک شهید فکوری خ امام رضا کوی اسلامی قوشچه (چهار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; پونک المهدی بالاترازآبشناسان خروجی زیتون ..

شوفاژ . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

تهران رهن کامل آپارتمان | 114 متر

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; پونک خ صفاریان طوسی ب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

تهران رهن کامل آپارتمان | 101 متر

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; پونک گلستان شرقی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; پونک سه راه زیتون مجتمع ارغوان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; پونک خ چمران نبش کوچه پ..

شوفاژ . کولر . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; پونک سردار جنگل ایران زمین شمالی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; پونک پایین تر از میدان پونک خوش طینت ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; پونک بالاتر از میدان کوی بهار دوم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۹ ساله ; پونک پیامبرمرکزی خ صبح د..

شوفاژ . کولر . گاز

به مجرد نیزاجاره داده میشود

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; سیمون بولیوار انتهای خ معین م..

شوفاژ . کولر . گاز

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۳ ساله ; پونک میدان دانشگاه خ شاهد خ ابوذر ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; پونک نرسیده به سیمون بولیوار خ فکوری ک پنجم غر..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; پونک همیلا خ صفاریان طوسی ساخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پونک بلوار عدل کوی علی قلی نژاد پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; بلوار همیلا خ اورک انتهای ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پونک سیمون بولیوار خ مخابرات ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

طبقه دوم رویتی

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; پونک خ فکوری خ فراها..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; سیمون بولیوار شهرک نفت خ نفت ..

کولر . گاز

۱۴۷ متر ۳ خوابه نوساز ; سیمون بولیوار روبروی خ ا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; پونک میدان عدل کوی شهید کاظمی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; پونک سیمون بولیوار شهرک دانشگاه..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; پونک سیمون بولیوار خ فرهنگیان ک سلمان ف..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; پونک میدان عدل کوی خوش طینت پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

--/۱م شیرینی به مشاور- حتی امکان عقد قرارداد۲ یا ۳ ساله بدون افزایش اجاره بها

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; پونک شهرک نفت ک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; سیمون بولیوار شهرک نفت خ معین ک ۱۰ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; پونک سیمون بولیوار میدان دانشگاه خ اخلاص کوی چشمه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; پونک بالاتر از میدان پونک خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; پونک سیمون بولیوار بلوار صبا نبش ل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پونک بلوار عدل کوی علی قلی نژاد پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; پونک گلستان شرقی برج باغ یاس پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در۲ بلوک

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; پونک خ باغ فیض خ مالک اشتر خ امام حسین ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; پونک کمالی کوی جهاد یکم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; پونک بلوارهمیلا خ چهارباغ کو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تهران رهن کامل آپارتمان | 59 متر

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; پونک میرزابابائی بلوار عدل بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; پونک میرزابابایی بلوارعدل جنوبی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; پونک خ المهدی کوی شق..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; پونک بالاتر از نیایش خ طالقان..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; پونک بلوارکمالی خ فتح کوی فتح..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باربیکیو

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پونک بلوارهمیلا خ پارک ک..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پونک شمالی بلوار صبا شقای..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; پونک پیامبر مرکزی خ هجرت کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تهران رهن کامل آپارتمان | 82 متر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; پونک خ شهید کربلائی احمد (اردیبهشت) کوی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲لاین آسانسور

تهران رهن کامل آپارتمان | 100 متر

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; پونک بلوارعدل کوی ابن سینا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; پونک بلوار کمال..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; پونک شهرک نفت خ چهاردهم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پونک میدان دانشگاه خ طور شمالی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

کمیسیون کامل

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; پونک بلوارعدل کوی علی قلی ..

گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سیمون بولیوار خ معین ک معین ۱۱..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; پونک خ قموشی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پونک خ مخبری خ ایران زمین جنوب..

شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور

تهران رهن کامل آپارتمان | 60 متر

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; پونک بلوار عدل کوی علی قلی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; پونک سیمون بولیوار خ الوند شهرک سپیدا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; پونک ثامن الحجج کوی ولیعصر پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; پونک شهرک نفت خ ۲۹ اسفند کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; پونک بلوارسردارجنگل بالاتراز۳۵ متری گلستا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; پونک ایران زمین جنوبی کوی نوزدهم به..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; پونک سیمون بولیوار خ البرز کوی دوم غربی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید از ساعت ۱۸ الی ۲۰

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; پونک نرسیده به سیمون بولیوار خ فکوری خ سوم..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; پونک انتهای اشرفی اصفهانی خ اقبال پور کوچه کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; پونک نرسیده به سیمون بولیوار خ فکوری..

شوفاژ . کولر . گاز

تهران رهن کامل آپارتمان | 69 متر

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; پونک باغ فیض خ صبح دوست پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; پونک بلوارصبا شقایق چه..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; پونک بالاترازنیایش خ فکوری خ د..

کولر . گاز

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; پونک خ ۳۵ متری گلستان ایران زمین شمالی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; پونک خ ایران زمین جنوبی کوی ۱۹به..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پونک همیلا کوی دو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; پونک ایران زمین جنوبی کوی صفری..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن کامل آپارتمان | 65 متر

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; پونک بلوار همیلا خ اورک کو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

کمیسیون کامل-بازدید با هماهنگی

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پونک بلوار کمالی خ فتح شمالی گلبرگ چه..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پونک خ ناطق نوری نبش موسی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; پونک شاهین شمالی خ چمرا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . لابی

لابی من

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پونک بلوارکمالی فتح شمالی گلبرگ چها..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; پونک بلوار کمالی غربی خ فجر شمالی خ یاس کوی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل-۲پارکینگ-بازدید بعدازظهرها

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; پونک خ فکوری سیمون بولیوار کوی س..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; پونک خ معین کوی چهاردهم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن کامل آپارتمان | 58 متر

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; پونک باغ فیض کوی مالک اشتر پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

پارکینگ حیاط

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پونک سیمون بولیوار بلوارصبا خ شق..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; پونک میرزابابایی کوچه یاس پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; پونک ایران زمین جنوبی کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; ایران زمین جنوبی ک ج..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; پونک میدان عدل کوی حیدری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; پونک خ گلزار یکم نرسیده..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; پونک نرسیده به چهاردیواری کوی گل گوا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; پونک حصارک سیمون بولیوار خ محب الائمه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; پونک بلوار عدل خ مرا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

تهران رهن کامل آپارتمان | 80 متر

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; پونک کمالی خ فجر ک ف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید از ساعت ۱۷ الی۲۱

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پونک خ چهاردیواری خ طالقان..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; پونک بلوار کمالی کوی آزاده پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

در کل ۱۲ واحد

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; پونک نرسیده به میدان خ صفاریان طوسی ۱۰متری طالقانی ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

قرار داد ۲۲ماهه

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; پونک خ ایرن زمین شمالی خ اعلائی یکم ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; سیمون بولیوار خ اقبالپور ک کوهسار ..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۴ ساله ; پونک بلوارهمیلا صفاریان طوسی مجت..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; پونک ایران زمین شمالی شکوفه دوم..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات

۲۰مترانباری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پونک بلوارهمیلا خ چهارباغ کوی دو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; پونک عدل شمالی تقاطع بهار شرقی ساختمان آل ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲بالکن-انباری داخل واحد

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; پونک خ ناطق نوری خ لادن بخش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; پونک ایران زمین شمالی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

پونک

منطقه 5

پنج شهرداری تهران