رهن کامل آپارتمان در منطقه سیزده شهرداری

رهن کامل آپارتمان تهران نو تهران منطقه 13 شهرداری

دیروز

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; تهران نو خ فتحنائی کوی نعمتی جم کوی شهید نجف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن کامل آپارتمان میدان شهدا منطقه 13

سه روز قبل

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; میدان شهدا خ کفایی امانی کو..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی منطقه ۱۳

سه روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی میرعابدینی پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه سیزده

چهار روز قبل

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; تهران نو خ خاقانی خ هاتف کوی مصطف..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی تهران منطقه 13 شهرداری

شش روز قبل

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ ۱۱/۳۷ پلاک ..

کولر . گاز

در کل ۸ واحد

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه 13

شش روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تهران نو خ بخت آزاد کوی علی احمدی پ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج

بازدید با هماهنگی

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه ۱۳

۱۳۹۷/۱۰/۱۸

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; تهران نو ۳۰متری نیروی هوائی خ حا..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه سیزده

۱۳۹۷/۱۰/۱۸

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; تهران نو خ امامت نرسیده به میدان ک..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن کامل آپارتمان تهران نو تهران منطقه 13 شهرداری

۱۳۹۷/۱۰/۱۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; تهران نو میدان چایچی خ شواخ نبش ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲پارکینگ

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی منطقه 13

۱۳۹۷/۱۰/۱۸

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نیروی هوائی خ سوم کوی ربیعی پلا..

کولر . گاز . باز سازی شده

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه ۱۳

۱۳۹۷/۱۰/۱۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; تهران نو خ وکیل باشی کوی سعیدی بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه سیزده

۱۳۹۷/۱۰/۱۷

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; تهران نو خ بخت آزا..

کولر . گاز

رهن کامل آپارتمان تهران نو تهران منطقه 13 شهرداری

۱۳۹۷/۱۰/۱۷

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; تهران نو خ امامت خ تیموری فر خ معنوی کوی زار..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه 13

۱۳۹۷/۱۰/۱۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; تهران نو فلکه چایچی خ شورا ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی منطقه ۱۳

۱۳۹۷/۱۰/۱۶

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ شورا خ مستعدی نبش تر..

کولر . گاز . آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه سیزده

۱۳۹۷/۱۰/۱۶

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; تهران نو خ بصیر ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

سوم سندی-قراداد۶ماهه

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی تهران منطقه 13 شهرداری

۱۳۹۷/۱۰/۱۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; نیروی هوائی خ دهقان کوی ترابی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰متری:(----/۱۴۵م رهن کامل)

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه 13

۱۳۹۷/۱۰/۱۳

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; تهران نو خ کیائی کوی امینائی پل..

کولر . گاز . آسانسور

رهن کامل آپارتمان امام حسین منطقه ۱۳

۱۳۹۷/۱۰/۱۲

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; امام حسین خ مازندران خ نصر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان میدان شهدا منطقه سیزده

۱۳۹۷/۱۰/۱۱

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شهداء خ زرین نعل کوی تهر..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی تهران منطقه 13 شهرداری

۱۳۹۷/۱۰/۱۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی ۱..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی منطقه 13

۱۳۹۷/۱۰/۱۰

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; نیروی هوائی ۳۰متری خ احمد زاده خ بصیر ..

کولر . گاز

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه ۱۳

۱۳۹۷/۱۰/۱۰

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; تهران نو ایستگاه فرودگاه خ غفاری نسب خ ۸متری دوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

به مجرد اجاره داده میشود

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی منطقه سیزده

۱۳۹۷/۱۰/۰۸

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; نیروی هوائی خ اول خ ۱..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو تهران منطقه 13 شهرداری

۱۳۹۷/۱۰/۰۴

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; تهران نو پدرثانی کوی آوا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه 13

۱۳۹۷/۱۰/۰۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهران نو خ قاسم آباد (کیائی) بن بست غف..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

پارکینگ مشاع

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی منطقه ۱۳

۱۳۹۷/۱۰/۰۳

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; نیروی هوائی خ ۳۰متری (گلپایگانی) پ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه سیزده

۱۳۹۷/۱۰/۰۳

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; تهران نو خ وحیدیه بن بست نانگیر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان میدان شهدا تهران منطقه 13 شهرداری

۱۳۹۷/۱۰/۰۳

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهداء خ خورشید(ناطقی)کوی روحانی کوی فرهمن..

کولر . گاز

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه 13

۱۳۹۷/۱۰/۰۲

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهران نو خ ارمغانی بن بست توکلی پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه ۱۳

۱۳۹۷/۱۰/۰۲

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; تهران نو خ منوچهری نبش خ ط..

کولر . گاز . پکیج

رهن کامل آپارتمان میدان شهدا منطقه سیزده

۱۳۹۷/۱۰/۰۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; پیروزی میدان شهدا میدان شکوفه کوی بوبرکه کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو تهران منطقه 13 شهرداری

۱۳۹۷/۱۰/۰۱

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; تهران نو ارباب مهدی کوی علی اکبر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی منطقه 13

۱۳۹۷/۱۰/۰۱

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ بوعلی..

کولر . گاز . آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه ۱۳

۱۳۹۷/۰۹/۲۸

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; تهران نو فلکه اطلاعات خ س..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن کامل آپارتمان امام حسین منطقه سیزده

۱۳۹۷/۰۹/۲۷

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; امام حسین خ شهریور کوی ت..

کولر . گاز . آسانسور

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی تهران منطقه 13 شهرداری

۱۳۹۷/۰۹/۲۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; نیروی هوائی خ هشتم نبش ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه 13

۱۳۹۷/۰۹/۲۷

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; تهران نو فلکه چایچی خ صائب تب..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی منطقه ۱۳

۱۳۹۷/۰۹/۲۷

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی دوم ..

کولر . گاز . آسانسور

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی منطقه سیزده

۱۳۹۷/۰۹/۲۶

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; نیروی هوائی فرعی ۷/۳۹ پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن کامل آپارتمان تهران نو تهران منطقه 13 شهرداری

۱۳۹۷/۰۹/۲۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; تهران نو خ تیموری کوی فر..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی منطقه 13

۱۳۹۷/۰۹/۲۶

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; نیروی هوائی خ پنجم خ ۵..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه ۱۳

۱۳۹۷/۰۹/۲۵

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهران نو خ تیموری فر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه سیزده

۱۳۹۷/۰۹/۲۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهران نو میدان اطلاعات کوی مولو..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان میدان شهدا تهران منطقه 13 شهرداری

۱۳۹۷/۰۹/۲۴

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; شهداء خ زرین نعل کوی ناظر زاده پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶مترانباری

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی منطقه 13

۱۳۹۷/۰۹/۲۴

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ چهاردهم کوی ۱۳/۳۴ پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی منطقه ۱۳

۱۳۹۷/۰۹/۲۲

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; نیروی هوائی کوی ۷/۳۲(پورج..

کولر . گاز

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه سیزده

۱۳۹۷/۰۹/۲۰

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; تهران نو خ قاسم آباد نبش کوی سعادتی ..

کولر . گاز . آسانسور

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی تهران منطقه 13 شهرداری

۱۳۹۷/۰۹/۲۰

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; نیروی هوائی خ ۷/۲۸ خ ه..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن کامل آپارتمان امام حسین منطقه 13

۱۳۹۷/۰۹/۲۰

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; امام حسین خ ثارالله بین خ مرتضوی و خ اقبال کوی اسما..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی منطقه ۱۳

۱۳۹۷/۰۹/۲۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; نیروی هوائی خ سوم فرعی ۳..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ موتور

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه سیزده

۱۳۹۷/۰۹/۱۸

۱۳۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۱ ساله ; تهران نو خ بصیر پلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو تهران منطقه 13 شهرداری

۱۳۹۷/۰۹/۱۸

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; تهران نو خ شواخ نبش کوی سن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی منطقه 13

۱۳۹۷/۰۹/۱۷

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ ۳۰متری ایستگاه پل خ ح..

کولر . گاز

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه ۱۳

۱۳۹۷/۰۹/۱۷

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; تهران نو روبروی بیمارستان بوعلی خ..

کولر . گاز

۶پله به پائین-از نما اطلاع نداشتند

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه سیزده

۱۳۹۷/۰۹/۱۳

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; تهران نو خ ابوریحان خ معنوی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن کامل آپارتمان میدان شهدا تهران منطقه 13 شهرداری

۱۳۹۷/۰۹/۱۳

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; شهداء چهارراه آب سردار خ ایران خ باقری ..

گاز

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی منطقه 13

۱۳۹۷/۰۹/۱۲

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نیروی هوایی خ شورا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

اجاره به زوج

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی منطقه ۱۳

۱۳۹۷/۰۹/۱۲

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ هشتم کوی قره حسن ل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه سیزده

۱۳۹۷/۰۹/۱۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; تهران نو فلکه اطلاعات خ سعدی خ شواخ نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ مشاع

رهن کامل آپارتمان تهران نو تهران منطقه 13 شهرداری

۱۳۹۷/۰۹/۰۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; تهران نو ایستگاه پل کوی تواناپسند ..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه 13

۱۳۹۷/۰۹/۰۶

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهران نو نرسیده به سبلان خ نبئیان ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه ۱۳

۱۳۹۷/۰۹/۰۱

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تهران نو ایستگاه داریوش خ شهید صدیقیان کوی س..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . مسترروم

اجاره حداکثر به ۳نفر

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه سیزده

۱۳۹۷/۰۸/۲۹

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; تهران نو ایستگاه سبلان خ صبوری کو..

گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو تهران منطقه 13 شهرداری

۱۳۹۷/۰۸/۲۸

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهران نو کنارگذر امام علی کوی عربی پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه 13

۱۳۹۷/۰۸/۲۴

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهران نو ایستگاه داریوش کوی صدیقیان کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه ۱۳

۱۳۹۷/۰۸/۲۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; امام حسین خ تهران نو کوی کمال اسماعیلی ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه سیزده

۱۳۹۷/۰۸/۲۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهران نو خ نبیئیان نبش کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن کامل آپارتمان میدان شهدا تهران منطقه 13 شهرداری

۱۳۹۷/۰۸/۲۴

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شهداء اداره برق کوی شفیعی کوی بلب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه 13

۱۳۹۷/۰۸/۲۲

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهران نو خ کیائی کوی میرامینی بن..

کولر . گاز . آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه ۱۳

۱۳۹۷/۰۸/۲۲

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; تهران نو خ مدنی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی منطقه سیزده

۱۳۹۷/۰۸/۲۱

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ سوم روبروی آژان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو تهران منطقه 13 شهرداری

۱۳۹۷/۰۸/۲۰

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهران نو خ بصیر خ مهرآور کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن کامل آپارتمان میدان شهدا منطقه 13

۱۳۹۷/۰۸/۲۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شهداء خ مجاهدین اسلام کوی بهنام پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . لندری

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی منطقه ۱۳

۱۳۹۷/۰۸/۲۰

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی میرعابدینی..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن کامل آپارتمان میدان شهدا منطقه سیزده

۱۳۹۷/۰۸/۱۹

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شهداء خ خورشید نبش خ استن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن کامل آپارتمان تهران نو تهران منطقه 13 شهرداری

۱۳۹۷/۰۸/۱۹

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; تهران نو روبروی ایستگاه BRT ابوریحان ..

کولر . گاز

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی منطقه 13

۱۳۹۷/۰۸/۱۴

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; نیروی هوایی ۳۰متری نرسیده به میدان امامت خ غدیر نبش مستعدی پ..

کولر . گاز . آسانسور

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی منطقه ۱۳

۱۳۹۷/۰۸/۱۳

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; نیروی هوائی خ شورا پلاک ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه سیزده

۱۳۹۷/۰۸/۰۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; تهران نو فلکه چایچی خ افضلی نبش کوی قدیمی..

کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن کامل آپارتمان |  60 متر

رهن کامل آپارتمان تهران نو تهران منطقه 13 شهرداری

۱۳۹۷/۰۸/۰۷

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهران نو خ زرکش کوی آوانسیان ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی منطقه 13

۱۳۹۷/۰۸/۰۳

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; نیروی هوائی خ ششم خ ۶..

کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ موتور

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی منطقه ۱۳

۱۳۹۷/۰۸/۰۲

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; نیروی هوائی نرسیده به فلکه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان میدان شهدا منطقه سیزده

۱۳۹۷/۰۸/۰۲

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; پیروزی میدان شهداء خ ایرانمهر کوی محمدیان بن بست ..

کولر . گاز

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی تهران منطقه 13 شهرداری

۱۳۹۷/۰۸/۰۲

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; نیروی هوائی خ سوم فرعی ۳/۴۰ پلا..

کولر . گاز

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه 13

۱۳۹۷/۰۸/۰۱

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; تهران نو خ بخت آزاد کوی فو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه ۱۳

۱۳۹۷/۰۸/۰۱

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; تهران نو خ شورا ..

کولر . گاز . باز سازی شده

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه سیزده

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهران نو ۱۰متری بانک کوی محمدی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو تهران منطقه 13 شهرداری

۱۳۹۷/۰۷/۲۹

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; تهران نو بالاتر از چهارراه آیت روبروی ایستگا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . دوربین مداربسته

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه 13

۱۳۹۷/۰۷/۲۹

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهران نو ایستگاه BRT فتحنائی کو..

گاز . آسانسور

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی منطقه ۱۳

۱۳۹۷/۰۷/۲۹

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; نیروی هوائی کوی ریحا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه سیزده

۱۳۹۷/۰۷/۲۹

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهران نو خ مهربار کوی داوود ق..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

تهران رهن کامل آپارتمان |  55 متر

رهن کامل آپارتمان نیروی هوایی تهران منطقه 13 شهرداری

۱۳۹۷/۰۷/۲۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; نیروی هوائی بین خ ۴/۳۲و۴/۳۳ پلا..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

رهن کامل آپارتمان تهران نو منطقه 13

۱۳۹۷/۰۷/۲۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهران نو خ شورا پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز

طبقه سوم:(----/۱۰۰م رهن کامل)

رهن کامل آپارتمان امام حسین منطقه ۱۳

۱۳۹۷/۰۷/۲۸

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۶ ساله ; امام حسین خ ایرانمهر خ طوفانی کوی..

کولر . گاز

رهن کامل آپارتمان امام حسین منطقه سیزده

۱۳۹۷/۰۷/۲۵

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; امام حسین ایرانمهر خ مرتجائی کوی قمری نبش ط..

کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

منطقه 13 شهرداری

سیزده شهرداری تهران