رهن کامل آپارتمان قیطریه

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; قیطریه خ بهارشمالی کوی لاله ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; قیطریه بلوار کاوه خ روشنایی خ بهار شمالی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; قیطریه بلواراندرزگو خ مهرمحمدی جنوبی خ سعید کوی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; قیطریه اندرزگو خ شریفی منش پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . مبله . مسترروم

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; قیطریه خ کتابی پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . لابی

کمیسیون کامل

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; قیطریه خ کریمی خ عبا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; قیطریه خ بهارجنوبی کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; قیطریه تقاطع کاوه پلاک ۱۲ ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; قیطریه خ کریمی پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن کامل آپارتمان |  100 متر

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; قیطریه بلوارصبا خ حسینی نبش کوی تهرا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; قیطریه چهارراه اسدی خ رمضانی نبش..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ نوساز ; قیطریه اندرزگو سلیمی جنوبی خ پارسی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

اطلاع دقیق نداشتند

۲۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; قیطریه خ روشنائی ضلع جنوبی پارک قیطریه ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۳ ساله ; قیطریه روبروی ضلع جنوبی پارک کوی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; قیطریه بلوار اندرزگو خ بلوچ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; قیطریه کوی دلاوی..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده- -

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; قیطریه خ جهانتاب بن بست جه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

کمیسیون کامل

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; قیطریه خ روشنائی کوی دلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; قیطریه سلیمانی غربی خ محسن کریمی بن بست ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اجاره کوتاه مدت ۶ ماهه

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; قیطریه اندرزگو کوی مهر محمدی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; قیطریه خ مهرمحمد..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . مسترروم

۲پارکینگ-سیستم هوشمند

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; قیطریه خ تواضعی پلا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; قیطریه بلوارکاوه جنوبی خروجی صدرشرقی بن بست..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; قیطریه بلوارکاوه بهارجنوبی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; قیطریه اندرزگو کوی مهرمحمدی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱ ساله ; قیطریه خ روشنائی غربی خ بهرام شمالی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . اسپلیت . پکیج . سالن اجتماعات

بازدید با هماهنگی

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۲ ساله ; قیطریه خ شقایق پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; قیطریه بهارجنوبی نبش سعید ..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; قیطریه بلوارکاوه خروجی صدر شرق ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; قیطریه ضلع شمالی پارک قیطریه ..

کولر . گاز

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; قیطریه خ اندرزگو خ سلیمی شمالی خ عباسی ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج . لابی

کلیدنخورده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; قیطریه کوی آریا غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; قیطریه خ واعظی کوی خیام بن بست لطفی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; قیطیریه بلوارصبا کوی سوم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . سالن بدنسازی . لابی

با ۲ پارکینگ

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; قیطریه جنوبی خ رحمانی کوی غفاری نبش بن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲مترانباری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; قیطریه کوی سعید..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲پارکینگ

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; قیطریه خ مهرهشتم کوی سپندچی کوی مددی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; قیطریه خ اندرزگو خ موسی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات . لابی

کمیسیون کامل-۲پارکینگ

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; قیطریه خ کتابی کوی سع..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

۲پارکینگ-۲انباری- در کل ۱۲ واحد

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; قیطریه میدان کتابی کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی

باکمیسیون کامل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; قیطریه ۳۵متری قیطریه روبروی..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; قیطریه کوی عباسی کوی پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . مسترروم

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; قیطریه قلندری جنوبی کوی هشتم ..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; قیطریه روبروی پارک قیطریه نبش کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; قیطریه شمالی خ شهید ذاکری نبش ۸..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; قطریه بلوارکاوه بهارجنوبی بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; قیطریه خ روشنائی خ مهرداد غربی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; قیطریه خ کتابی کوی سعید پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲پارکینگ و ۲انباری

۱۶۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; قیطریه روبروی موسیوند بالاترازتقاطع بوعلی کوی صا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

۲۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۱ نوساز ; قیطریه اندرزگو سلیمی شمالی پلا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . لابی

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; قیطریه خ قلندری جنوبی کوی هشتم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; قیطریه مهر هشت کوی توحید پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; قیطریه روبروی پارک قیطریه ضلع شمالی پارک کوی حدادنژاد بن..

شوفاژ . کولر . گاز

واحد ۱۵سال ساخت میباشد

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; قیطریه روبروی مترو صدر کوی..

گاز . آسانسور . فن کوئل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; قیطریه خ کیکاووس کوی صدف پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; قیطریه خ کتابی کوی سع..

شوفاژ . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت

۲پارکینگ-۲انباری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; قیطریه خ روشنائی غربی خ بهرام شمالی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . اسپلیت . پکیج . سالن اجتماعات . لابی

بازدید با هماهنگی- ۳ طبقه مشاعات

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; قیطریه اندرزگو خ سلیمی شمالی پل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; قیطریه خ تواضعی بن بست شهریار پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . مسترروم

تهران رهن کامل آپارتمان |  160 متر

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; قیطریه سه راه ذاکری نرسیده به پارک جنب س..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; قیطریه خ بهرام بن بست پر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۲ ساله ; قیطریه اندرزگو سلیمی شمالی خ کریمی ک امینی ن..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; قیطریه ضلع شمال پارک قیطریه روبروی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳پارکینگ

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; قیطریه درب شمالی پارک خ مهرمحمدی جنوبی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اطفاء حریق

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; قیطریه خ ۳۵ متری میدان کتاب خ کتابی خ سعی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

سرایداری -فول امکانات-قابل تبدیل- بازسازی شده

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; قیطریه خ روشنائی خ شهاب کوی مهر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . روف گاردن . لابی

تحویل ۲۰ روز آینده-از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

تهران رهن کامل آپارتمان |  145 متر

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; قیطریه خ خراسان..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; قیطریه ضلع شمالی پارک قیطریه خ حداد نژاد ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۱۲ ساله ; قیطریه جنوبی خ جهانتاب بالاتر از میدان نیلی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

انباری داخل واحد

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; قیطریه خ روشنائی خ بهارشمالی کو..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; قیطریه نرسیده به پارک کوی روشنائی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱۰ ساله ; قیطریه کاوه شمالی م..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۲۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; قیطریه اندرزگو خ علوی نبش کو..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . مسترروم

۲پارکینگ

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; قیطریه افشین محمودی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی ۱۷الی ۱۸

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; قیطریه مهرششم غربی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

درکل ۹ واحد

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; قیطریه خ کیکاووس..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

کمیسیون کامل

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; قیطریه بلوار صفا کوی شقایق پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; قیطریه میدان کتابی کوی سعید نب..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . مسترروم

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; قیطریه خ کریمی خ رضاعباسی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; قیطریه خ فولادون..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; قیطریه اندرزگو شریفی منش ص..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; قیطریه خ کتابی کوی سعید کوی پروین..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۵۰ متر ۳ خوابه نوساز ; قیطریه اندرزگو سلیمی ش..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; قیطریه خ اندرزگو کوی تا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; قیطریه خ خراسانی کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . لابی . مسترروم

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; قیطریه اندرزگو شریفی منش کوی اردیبهشت کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲۵۰ متر ۳ خوابه نوساز ; قیطریه اندرزگو خ سلیمی ج..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

هرواحد ۲پارکینگ-واحدهای فوق در طبقات ۱۲ و ۱۰ و ۲ و یک میباشد

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; قیطریه چیذر کوی توک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; قیطریه شمالی حدادنژاد بن بست عزی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; قیطریه بلوارکاوه بهارجنوبی کوی آفرین ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; قیطریه خ خراسانی..

کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; قیطریه خ روشنائی شرقی روبروی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; قیطریه خ جهانتاب کوی هنگام پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . دوربین مداربسته

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; قیطریه بلوارکاوه اخلاقی شرقی رحمانی کوی شیری..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; قیطریه جهنتاب خ هنگامه غربی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; قیطریه بلوار اندرزگو خ سلیمانی غربی بن بست م..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . سالن اجتماعات

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; قیطریه اندرزگو خ شریفی منش کوی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; قیطریه ۳۵متری کوی افشین محم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کمیسیون کامل- ۳پارکینگ

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; قیطریه خ روشنائی خ بهارشمالی..

شوفاژ . کولر . گاز

۲بالکن

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; قیطریه بالاتر از پارک قیطریه خ شهید قاسمی..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; قیطریه خ جهانتاب کوی ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; قیطریه خ اندرزگو خ سلیمی شمالی خ مهدی زاده خ ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

کمیسیون کامل- به مجرد نیز اجاره داده میشود

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; قیطریه کریمی بن بست ول..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; قیطریه کاوه شمالی خ اندرزگو کوی مهرمحمدی جنوب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; قیطریه اندرزگو خ سلیمانیه غربی چهارراه ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل-از جهت ملک اطلاع نداشتند

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; قیطریه جهانتاب خ جهان..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; قیطریه کاوه شمالی خ اندرزگو کوی مهرمحمدی جنوبی نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ-۱۲مترانباری

۱۴۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; قیطریه ۳۵ متری خ محمود..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; قیطریه بلوارکاوه نبش کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۲پارکینگ

۲۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; قیطریه اندرزگو خ برادران سلیمانی غربی ب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن اجتماعات . لابی

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; قیطریه بلوارکاوه شمالی خ ج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۶۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; قیطریه تواضعی پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

قرارداد۳ساله منعقدمیگردد

۱۸۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; قیطریه خ رحمانی کوی دلاور پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

اجاره به خانواده مذهبی-کلیدنخورده

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۳ ساله ; قیطریه بلوار۳۵ مت..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی . شوتینگ زباله

۲پارکینگ

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; قیطریه خ کتابی کوی قا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات

باکمیسیون کامل- بازدید با هماهنگی

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; قیطریه اندرزگو شریفی منش بن بست کریمی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۵۵ متر - طبقه همکف ۱۶ ساله ; قیطریه روبروی پارک جنب بانک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده . فلت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; قیطریه اندرزگو سلیمی جنوبی خ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف نوساز ; قیطریه بلوار اندرزگو خ سلیمی جنوبی خ طالقانی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . مسترروم

۴ ساله ; قیطریه کوی شمس نبش پولادوند پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶ ساله ; قیطریه بلوار صبا خ فاطمه خ مهر چهارم بن بست مهرا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل . لابی

۲پارکینگ-بازدید با هماهنگی

۳ ساله ; قیطریه ۱۲متری کوی مح..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۲ ساله ; قیطریه ۳۵متری کوی افشین محمودیان کوی مهدی چیذ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

به مجردنیزاجاره داده میشود--دارای۲ پارکینگ بامزاحم

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; قیطریه میدان کتابی کوی ق..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . پکیج

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; قیطریه روبروی پارک قیطریه پلا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; قیطریه خ روشنایی خ صفا انتهای ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; قیطریه کوی ناصر چیذری بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; قیطریه خ اندرزگو خ شریفی منش کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۷ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; قیطریه خ روشنائی بلوار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . مسترروم

۱۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۳ ۱۲ ساله ; قیطریه بلوارکاوه مج..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . مسترروم

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; قیطریه بزرگراه صدر خ قلندری جنوبی ..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲پارکینگ

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; قیطریه میدان کتابی خ قا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; قیطریه ۳۵متری کوی محمودیان کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دارای ۴پارکینگ(۲پارکینگ سندی و ۲پارکینگ دیگر مزاحم میباشد)

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; قیطریه خ کتابی کوی سعید پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

در کل ۱۶ واحد

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; قیطریه ۳۵ متری خ روشنائی نبش کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; قیطریه جنوبی خ رحمانی خ ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; قیطریه قلندری جنوبی خ کاوه مهر بن بست سرو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; قیطریه اندرزگو آشتیانی م..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن اجتماعات . لابی

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; قیطریه بلوارصبا مهر ه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . سالن اجتماعات . لابی

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; قیطریه جهانتاب اعزازی شرقی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی طبقه ۵ خانم معتقد

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; قیطریه خ میرمحمدی شمالی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; قیطریه خ جهانتاب خ جهاندار پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; قیطریه عرفاتی بین سه راه منظریه و قیطریه..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; قیطریه اندرزگو نبش نی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۰۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; قیطریه خ واعظی بن بست بام ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

قرارداد۲ساله منعقد میشود

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

قیطریه

منطقه 1

یک شهرداری تهران