رهن کامل آپارتمان قنات کوثر

۱۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ ۲۰متری مسجد کوی ششم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر زین الدین مج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی نهم مرکزی پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

تهران رهن کامل آپارتمان |  64 متر

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر ۲۰متری مسجد نبش کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر خ دوم ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی دوم غربی پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; قنات کوثر خ دهم مرک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ ششم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر ک ۵ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی چهارم غربی پ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ اردیبهشت شمالی خ وفادار غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر ک هشتم..

شوفاژ . گاز . آسانسور

۸۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ ششم ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری کوی یا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر خ دهم ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلواراستقلال خ والائیان ..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلواراستقلال کوی گلستان ی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر ۳۵متری استقلال کوی ۱۶متری ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج . مسترروم

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ قنات کوثر خ ششم غربی پ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری کوی نهم م..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس بابایی شهرک کوثر نبش یا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر ۲۰متری مسجد سو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری خ چه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ چهارم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر خ مسجد کوی سوم غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ سوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; قنات کوثر خ سوم غربی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری کوی دوازدهم م..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲پارکینگ-۱۰مترانباری

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بین باقری و اردیبهشت خ ۲۲۰..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ سوم غربی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; قنات کوثر بلوارمطهری کوی اول ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ دوم غربی پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ چهارم مرکزی پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ قنات کوثر خ وفادار غربی جنب ایر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ توحید هجدهم شر..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی محبیان..

گاز . آسانسور . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; تهرانپارس خ قنات کوثر کوی هشتم شرقی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی پنجم غربی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ پنجم غربی..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . دوربین مداربسته

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری هفتم ش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر ۲۰متری مسجد کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ هفتم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; قنات کوثر خ چهار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

قرارداد۶ ماهه-اجاره به خانواده بدون فرزند کوچک

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; قنات کوثر کوی دهم شر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر کوی اول غربی پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر خ دهم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ ششم مرکزی پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی ششم ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر شهرک توحید کوی هجدهم شرق..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۹۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ دوازدهم شرق..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری خ چهارم ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

قنات کوثر

منطقه 4

چهار شهرداری تهران