رهن کامل آپارتمان قلهک

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; قلهک خ بصیری کوچه باغب..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

کلید نخورده

۹۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; قلهک روبروی دولت کوی میرزاتاراج کوی ارغ..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; قلهک بالاتر از مترو کوی یزدانیان مجت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; قلهک کوی سجاد پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شریعتی قلهک خ میرزاتاراج بالاتر از مترو..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; قلهک خ بصیری کوی ژیلا پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . لابی

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; قلهک روبروی خ دولت خ امامزاده نبش ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

انباری داخل واحد

تهران رهن کامل آپارتمان |  125 متر

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; قلهک حسام عراقی بن بست پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . هواساز

مستر دارد- بازدید با هماهنگی

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شریعتی ۲راهی قلهک ک میری بن بس..

کولر . گاز

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; قلهک خ عطاری مقدم نبش قر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; قلهک خ بهمنی کوی پروانه پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; قلهک خ زرگنده خ عطاری مقدم جنوبی دانشگر..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; قلهک خ سرافراز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; قلهک خ کدوئی سیمای جن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۸ ساله ; قلهک خ کیکاووس کوی هش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; قلهک کوی امیرپابرجا پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; قلهک کوی میری پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ; قلهک خ فکوریان بن بست مژ..

گاز . آسانسور . چیلر

از سن بنا اطلاع نداشتند

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; قلهک کوی یزدانیان بلوارسیمای جنوبی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مسترروم

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; قلهک کوی ثمری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شریعتی دوراهی قلهک خ بصیری کوی ثم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; قلهک خ بصیری کوی بهار ساختمان بهار پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; قلهک کوی ثمری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; قلهک کوی سجاد بن بست مسج..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; قلهک کوی ثمری پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; قلهک جلالی بن بست رح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵ ساله ; قلهک روبروی مترو بن بست سرافرا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۲ متر ۲ خوابه نوساز ; قلهک زرگنده عمرانی کو..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

درب ریموت

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; قلهک روبروی تهیه غذای فا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

نما کامپوزیت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; قلهک مترو قلهک کوی غنچه پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; شریعتی قلهک نرسیده به دولت کو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; قلهک خ کدوئی کوی باقیان بن بست صدیقی کا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; قلهک خ دلیری ک رمضان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; قلهک کوی یزدانیان بن بست اول پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; قلهک خ کدوئی خ شکرا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; قلهک خ یخچال ک ..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل . پکیج . سالن اجتماعات . لابی . هواساز

- - - سالن ورزشی

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲ ساله ; شریعتی قلهک کدوئی سیمای جنوبی ک..

کولر . گاز . آسانسور . هواساز

کلید نخورده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; قلهک خ زرگنده خ عمرانی کوی ط..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; شریعتی خ قلهک بالاتر از یخچال کوی سجاد بن بست ۱..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۰۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; قلهک خ امیر پا برجا ک جلیلی بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اجاره یک سال پیش گرفته میشود

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; قلهک زرگنده عمرانی کوچه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; قلهک خ یخچال خ شیدایی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

ت.ت/

۱۸۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; قلهک خ یخچال خ شیدایی برج ..

گاز . آسانسور

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; قلهک روبروی دولت ک یزدانیان بلوار سیمای جنوب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; قلهک خ یزدانیان بن بس..

شوفاژ . کولر . آسانسور . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; قلهک یخچال خ کی نژاد اسلامی شرقی بن بست حق نژا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۱۱ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی خ قلهک خ سجا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; قلهک جنب ایستگاه مترو قلهک کوچه ..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; قلهک خ یزدانیان سیمای شمالی بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

قلهک

منطقه 3

سه شهرداری تهران