رهن کامل آپارتمان دیباجی جنوبی

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی مطلب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ گرکانی کوچه صدف بن بست ساق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . لابی

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; دیباجی جنوبی مژگان بعد از چهاراه ..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ مژگان خ معماری ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی خ نماززاده بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دیباجی جنوبی کوی مالکی کوی گل اول شرقی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; دیباجی جنوبی هنگامه غربی پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . لابی . درب ضد سرقت . دوربین مداربسته . هواساز

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی خ ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

کلیدنخورده

۲۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; دیباجی جنوبی کوی محس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; دیباجی جنوبی سنجابی نبش کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; دیباجی جنوبی ک کادوس غربی نبش قدیری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دیباجی جنوبی خ مژگان خ مع..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۴۶ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; دیباجی جنوبی ک م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; دیباجی جنوبی خ سنجابی خ میرفرشید سا..

شوفاژ . کولر . گاز

۲بلوک-۸مترانباری

۱۴۶ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; دیباجی جنوبی کوی مف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; دیباجی جنوبی نرسیده به بزرگراه صدر خ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۲پارکینگ

۲۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ سنجابی کوی عطار پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ-۳بالکن

۲۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دیباجی جنوبی کوی رحم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . روف گاردن . سالن اجتماعات . مسترروم

۳پارکینگ- بازدید با هماهنگی-کارواش

۱۷۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ منظریه خ میثم پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ گلها پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; دیباجی جنوبی گرکانی خ غلامرضا را..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; دیباجی جنوبی میدان اختیاریه خ تسلیمی خ زاور ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

تهران رهن کامل آپارتمان |  108 متر

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دیباجی جنوبی کوی مهران پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ سنجابی کوی با..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲پارکینگ

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; دیباجی جنوبی خ سنجا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; دیباجی جنوبی کوی محسنی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی نبش کو..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; دیباجی جنوبی خ سنجابی کوی عطار ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دیباجی جنوبی خ ارغوان کوی الهه بن بست امی..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ عطار خ کجوری ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; دیباجی جنوبی خ منظریه خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دیباجی جنوبی خ شهید تسلیمی کوی زاور بن ..

کولر . گاز . باز سازی شده

اجاره فقط به زوج مذهبی

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; دیباجی جنوبی خ مژگان خ ایرج معماری بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; دیباجی جنوبی خ سنجابی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۸ ساله ; دیباجی جنوبی خ مژگان کوی..

شوفاژ . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دیباجی جنوبی خ سنجابی روبروی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دیباجی جنوبی خ عطا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

از نما اطلاع نداشتند

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; دیباجی جنوبی روبروی پارک ارغوان..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دیباجی جنوبی خ جوزی پلاک ..

گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دیباجی جنوبی خ مژگان خ محسنیان کوی دیب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دیباجی جنوبی خ سنجا..

گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دیباجی جنوبی خ رحمانی پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲۵۱ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; دیباجی جنوبی خ سنجابی خ عطار کوی مریم نبش..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دیباجی جنوبی نرسیده به صدر بن بست رعنا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دیباجی جنوبی خ سنجابی کوی معتقد..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دیباجی جنوبی خ غفوری بن بست فری..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ مژگان کوی دیبا ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دیباجی جنوبی خ میث..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . روف گاردن . سالن بدنسازی

-۳پارکینگ

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; دیباجی جنوبی ک شمسایی روبروی پار..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; دیباجی جنوبی کاووس شرقی نبش ..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; دیباجی جنوبی خ برادران ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ گرکانی خ فریدون..

کولر . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دیباجی جنوبی نرسیده به پارک ارغوان کوی کاوسی شرقی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

قابل تبدیل

۲۲۰ متر ۵ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; دولت دیباجی جنوبی بن بست سایه..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

نوساز ; دیباجی جنوبی خ سنجابی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . روف گاردن . لابی

نوساز ; دیباجی جنوبی خ شهید دقوز بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی بن بست..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مورد تک واحدی

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; دیباجی جنوبی خ سنبل نبش کوهستان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

سونا جکوزی استخر تابستان فعال

۱۱۵ متر ۲ خوابه نوساز ; دیباجی جنوبی خ سنجابی نبش ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

تخفیف درب ریموت

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دیباجی جنوبی خ جزی خ آزاد بن ب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دیباجی جنوبی کوی غفو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

کمیسیون کامل

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دیباجی جنوبی بالاترازپارک ارغوان..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دیباجی جنوبی خ سنجابی نبش کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۸۰ متر ۵ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; دیباجی جنوبی۱ شمالی خ عبدلی بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی کامل-

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; دیباجی جنوبی کوی رعن..

شوفاژ . کولر . گاز

۲انباری

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دیباجی جنوبی خ عرفاتی روبروی باشگا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; دیباجی جنوبی بختیاری ک حسینی بن ب..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دیباجی جنوبی خ سنجابی نبش ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

تخفیف-تحویل۱ماه آینده- درب ریموت

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; دولت دیباجی جنوبی سنجابی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲ پارکینگ

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; دیباجی جنوبی خ درختی کوی حسینی بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; دیباجی جنوبی خ سنجابی نبش کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; دیباجی جنوبی خ منظریه کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . مبله

انباری داخل واحد-۲پارکینگ

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دیباجی جنوبی سنجابی نبش ک ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۹۶ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; دیباجی جنوبی ارغوان غ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . مبله

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; دیباجی جنوبی کوی درختی (بختیاری..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی خ مط..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; دیباجی جنوبی خ سنجابی روبروی عطار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۳پارکینگ-۶مترانباری

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دیباجی جنوبی خ مژگان خ محسنیا..

گاز . آسانسور . چیلر . سالن اجتماعات . لابی

۲مستر-۲پارکینگ-۱۰مترانباری-۲۰متر تراس

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۸ ساله ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی کوی زاور کوی گ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۴ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; دیباجی جنوبی نرسیده به پارک ارغوان خ کاووس ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دیباجی جنوبی خ مژگا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; دیباجی جنوبی خ رحمانی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; دیباجی جنوبی کوی کج..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; دیباجی جنوبی خ اعزاز ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

، ،درب ریموت ،

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; دیباجی جنوبی خ سنجا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۴ ساله ; دیباجی جنوبی نبش شهید تسلیمی مجتمع کامرانیه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

انبار ۲۰ متری- دوریبن مدار بسته

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دیباجی جنوبی خ سنجابی نبش کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۴۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دیباجی جنوبی ک ارغوان ک مع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; دیباجی جنوبی کاووسی خ شهید..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دیباجی جنوبی بالاتراز پارک ارغوان جنب بانک پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دیباجی جنوبی خ گرکانی کوی فریدون خان..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دیباجی جنوبی روبروی سه راه کامرانیه ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . سالن اجتماعات

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه واحد ها ۱۰ ساله ; دیباجی جنوبی خ ارغوان غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . سالن اجتماعات . لابی

- کافی شاپ -

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دیباجی جنوبی خ رحمانی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۴ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دیباجی جنوبی خ برادران رحمانی بعداز ۲راهی منظریه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

ت.ت/بازسازی شده

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دیباجی جنوبی بالاتراز خ گرکانی روبروی خ جوزی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

ت.ت/

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دیباجی جنوبی بالاتراز پارک ارغوان جنب بانک پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

ت.ت/

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; دیباجی جنوبی ک مفی..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

ت.ت/

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; دیباجی جنوبی سنجاب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; دیباجی جنوبی نرسیده به پل صدر جنب بانک پا..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

۵الی۷بازدید- کوی ملک محمدی پ۲ساختمان نگین ، ،درب ریموت

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دیباجی جنوبی نرسیده به پل صدر خ برادران جوزی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دیباجی جنوبی خ ارغوان روبروی پارک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; دیباجی جنوبی جنب سازمان آب ک مفی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

-

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دیباجی جنوبی کوی ارغو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دیباجی جنوبی روبروی پارک ارغوان..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; دیباجی جنوبی خ تسلیمی خ نماززاده خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; دیباجی جنوبی خ رحمانی کوی برادران خانی ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; دیباجی جنوبی خ منظریه بعد از چهارراه عرفاتی بن بس..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دیباجی جنوبی کوی سنجابی کوی کوروش قواره دوم..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; دیباجی جنوبی کاووس شرقی نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۲۱۰متری : ----/۵۵۰م رهن کامل

۱۰۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; دیباجی جنوبی کوچه سنج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازسازی کامل

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

دیباجی جنوبی

منطقه 3

سه شهرداری تهران