رهن کامل آپارتمان دولت

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; دولت چهارراه قنات خ آقامیری خ بهزاد ساخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; دولت چهارراه پاسداران خ بهارستان سوم خ غیاثوند کو..

شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ مزاحم

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دولت خ نعمتی خ کیکاووس کوی اثن..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . روف گاردن . سالن بدنسازی . لابی

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دولت خ کیکاووس کوی هشتم ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

باکمیسیون کامل

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دولت سه راه نشاط کوی الله وردی آذر ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; دولت کوی محبوبه دانش پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . لابی

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; دولت خ عین آبادی کوی ط..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; دولت جهانتاب پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دولت نرسیده به سه راه نشاط کوی سلی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . سالن بدنسازی . لابی

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; دولت خ نعمتی ک زارع ک فیرو..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; دولت خ قلندی ک پروا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دولت کوی عین آبادی بین کوی زرد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; دولت خ نعمتی ک زارع ک فیرو..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۳ ساله ; دولت خ هنگامه شرقی پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; دولت کوی حسام عراقی یزدی کوی ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

ترجیحا اجاره به خانواده مذهبی

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; دولت خ کلاهدوز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; دولت خ یارمحمدی مصباح کریمی کوی زیارت طلب بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; دولت بهروز سلیمی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مبله

۳پله به پائین

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۳ ساله ; دولت نعمتی نرسیده به صدر کوی نهم پ..

شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; دولت خ عین آبادی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دولت چهارراه قنات خ س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دولت خ نامدار..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . لابی

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; دولت خ فکوریان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; قلهک خ دولت بین صراف و عراقی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۳ ساله ; دولت نعمتی نرسیده به صدر کوی نهم پ..

شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دولت نرسیده به چهار راه کاوه خ فکوریان نبش کوی سی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

غیره مبله نیز اجاره داده میشود

تهران رهن کامل آپارتمان |  85 متر

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; دولت خ عراقی کوی سلمان ف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

بازدید با هماهنگی

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دولت خ وارسته کوی خروش کوی رکنی بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

به مجرد نیز اجاره داده میشود- آشپزخانه جزیره میباشد

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; دولت مقابل پمپ بنزین دیباجی نبش..

کولر . گاز

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; دولت خ عین آبادی ک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دولت کوی حسام عرا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; دولت خ عین آبادی ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; دولت خ کیکاووس (شهید نعمتی) کوی اثنی عش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; دولت خ عین آبادی کوچه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دولت خ قلندری یازد..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن اجتماعات

۳پارکینگ

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; دولت خ نعمتی کوی شانز..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۲پارکینگ

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; دولت خ منظریه کوی شیرین پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز

به مجرد نیز اجاره داده میشود

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; دولت خ کیکاووس سه راه نشاط خ معظمی خ گود..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; دولت یار محمدی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; دولت خ کیکاووس کوی هشتم خ کاوه مهر ب..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

کمیسیون کامل-طبقه سوم:(----/۱۸۰م رهن کامل)

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دولت خ جهانتاب خ اعزازی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی ۱۵الی۱۹

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دولت خ عین آبادی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; دولت بلوارکاوه کوی یاس پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دولت کیکاووس خ حسینی حیدر پلا..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; دولت بلوارکاوه جنوبی خ زارع بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; پاسداران دولت خ غیاثوند جنوبی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; دولت کیکاووس بن بست دوازدهم ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دولت کیکاووس کوی هشتم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز

۲پارکینگ-۱۵مترانباری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; دولت بین قنات و کاو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در۴بلوک

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; دولت کیکاووس کوی هشتم کوی کاوه مهر پ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; دولت خ نعمتی (کیکاووس) کوی اثنی عشری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دولت خ اخلاقی غربی خ نعمتی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۷ ساله ; دولت خ جهانتاب خ جهان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

۳بالکن

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دولت جهانتاب اخلاقی شرقی کوی جاوید پ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دولت خ جهانتاب خ محبوبه دانش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دولت نرسیده به چهارراه کاوه خ فکوریان نبش سیا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

بصورت غیرمبله:--/۱۷۰م رهن کامل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دولت خ رحمانی کوی شیرین منظری..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۶ ساله ; دولت خ غیاثوند پلاک ه..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

تهران رهن کامل آپارتمان |  76 متر

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; دولت خ بهمنی کوچه منو..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . فن کوئل

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دولت خ شهید کلاهدوز خ عین آبادی بن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دولت خ قلندری جنوبی کوی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . لابی

اجاره فقط به زوج-کلیدنخورده

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; دولت خ عین آبادی کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . پکیج

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دولت خ کیکاووس خ کیق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; دولت خ کیکاووس خ زارع کوی فرشاد پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; دولت چهارراه قنات خ آقامیری ه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

سیستم اسپیلت

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; دولت کیکاووس کوی سیاوش پ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۲بالکن

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; دولت کیکاووس خ کی قباد پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; دولت خ اصغر نعمتی کوی هشتم خ اثنی عش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دولت عابدینی زاده نصیری راد کوی اعظم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; دولت خ کیکاووس کوی ه..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . لابی

کمیسیون کامل-کلیدنخورده-۲ لاین آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; دولت کوی جان نثاری لاوانی بن بس..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۱۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; دولت کاوه شمالی اخلاقی شرقی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دولت کوی حسام عراقی بن بست سلما..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

تهران رهن کامل آپارتمان |  95 متر

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دولت خ نعمتی کوی اثنی ع..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

پارکینگ اضافه جداگانه محاسبه میشود-۲لاین آسانسور

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; دولت خ کیکاووس خ نعمتی خ اثنی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; دولت بعد از تقاطع دیباجی کوچ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

دارای حیاط اختصاصی و درب مستقل

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دولت بین نشاط وشریعتی کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . چیلر

کلیدنخورده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دولت کوی سلیمی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی خ دولت روبروی مدرسه حق..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; دولت بعد از تقاطع دیباجی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

دارای حیاط اختصاصی و درب مستقل

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دولت کیکاووس خ هشتم خ کاوه مهر کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دولت خ اثنی عشری خ ص..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; دولت رحمانی کوی مری..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دولت خ بهرام بالاتر از اع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دولت خ عابدینی زاده ک نصیری راد بن بس..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دولت بهرام بالاتر از اعزازی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

۱۲۵ متر ۲ خوابه نوساز ; دولت خ عابدینی زاده ک نصیری راد بن بست..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

نوساز ; دولت خ کیکاووس (نعمتی) کوی هشتم پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

نوساز ; دولت خ امامزاده پارک امامزاده پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

یکخواب مستر

۱۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دولت کوی حسام عراقی کوی یزدی ..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

خانواده مذهبی درب ریموت

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; دولت خیابان بهمنی کوچه م..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . فن کوئل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; دولت قلندری جنوبی کاوه مهر بن بست ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; دولت سه راه نشاط خ اخلاقی کوی مطلبی نژاد خ ق..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; دولت خ نعمتی خ اول کوی حیدر پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; دولت خ سلیمی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی

۲لاین آسانسور

۳۲ متر - طبقه زیرهمکف ۳ ساله ; شریعتی خ دولت خ نعمتی خ مه..

کولر . گاز . فلت . مبله

۱۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دولت ک حسام عراقی ک یزدی ک..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . ماهواره مرکزی . دوربین مداربسته

فقط خانواده مذهبی

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; پاسداران خ دولت بالاترازتقاطع اختیاریه ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; دولت روبروی خ سنجابی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دولت خ فکوریان نبش سی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; دولت تقاطع کاوه چهارراه قنات روبروی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; دولت کیکاووس کوی دوم بن بست شقای..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; دولت نرسیده به سه راه نشاط کوی زارع ب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دولت خ وارسته ضلع جنوبی فروشگا..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . اسپلیت

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دولت خ کیکاووس کوی هفتم نبش خ فتح پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دولت خ سنجابی ..

گاز . آسانسور . پکیج

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شریعتی دولت خ جلالی بن بست امیر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; دولت خ سنجابی خ میرفرشی بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۳۵ متر - طبقه دوم نوساز ; دولت کیکاووس لاوانی زارع بن ب..

گاز . اسپلیت . فلت

طبقه دوم:----/۷۰م رهن کامل

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دولت خ معتقدافشین کاوه مهر ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

درب ریموت

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; دولت خ بهمنی ۱۲ متری حبیبی بن بست شقایق ساختم..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; دولت بلوار کاوه خ بهار کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; دولت خ جهانتاب خ محبوبه دانش شرقی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

در کل ۱۴ واحد

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; دولت نعمتی جانثاری ک زارع بن..

کولر

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; دولت خ محسنیان نرسیده به ن..

شوفاژ . کولر . گاز

۴پله ب پایین- ----/۹۰م

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; دولت بعد از سه راه نشاط ک حسام عراقی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دولت خ حسام عراق..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . لابی

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; دولت نرسیده به سه راه نشاط ک مهاجر طالقا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; دولت خ سعید معتقد خ افشین کاوه مهر ک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دولت خ سنجابی ..

گاز . آسانسور . پکیج

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دولت بلوار کاوه جنب املاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دولت بین چهار راه قنات و دیباجی ک حا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; دولت بلوارکاوه شمالی خ اخلاقی شرقی خ بهرام خ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن اجتماعات . هواساز

۴۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; دولت قلندری نبش کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دولت بهار جنوبی کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; دولت یار محمدی ک ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۹ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; دولت کیکاووس خ جان نثار لادنی نبش ک..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

، ،درب ریموت ،

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; دولت بلوارکاوه خ اخلاقی شرقی خ جهانتاب کوی محبوبه د..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دولت خ مطهری بلوک ۶ س..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; دولت بین چهارراه قنات و دیباجی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دولت خ بهار جنوبی ک نیک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دولت ک بیده ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; دولت خ کیکاووس کوچه ..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; دروس دولت خ سلیمی خ بن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دولت خ کیکاووس خ نعمتی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; دولت خ شکرآبی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دولت بین چهار راه قنات و دیباجی ک حا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه قدیمی ; دولت کیکاووس خ ۷..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

کلا۱۲واحد-الویت با فروش - ،

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; دولت اختیاریه ک رضاییان نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; دولت جنب برج نگین قلهک روبروی مدرسه حق شن..

شوفاژ . کولر . گاز

۲پارکینگ

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; دولت خ کیکاووس خ رزم جو..

شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

دولت

منطقه 3

سه شهرداری تهران