رهن کامل آپارتمان دزاشیب

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دزاشیب کوی شهید رمضانی بن بست بنفشه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دزاشیب کوی عابد تهرانی بن بست او..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; دزاشیب بالاترازکریمی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; دزاشیب کوی صادقی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

طبقه دوم دارای ۵۰متر سوئیت-

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; دزاشیب خ دهقان نصی..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دزاشیب خ سلیمی شمالی خ امیرنوری..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; دزاشیب روبروی آبمیوه گیری امید ساختمان ال..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; نیاوران دزاشیب روبروی آتش نشا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲بالکن

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; دزاشیب خ عمار پارک مهر کوی تیموری بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; دزاشیب جنب سفارت قبرس پلاک..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . باربیکیو . لابی

۳ سرویس

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; دزاشیب خ پرستو کوی لاله پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۸۶ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; تجریش خ دزاشیب خ شهید کریمی خ سیدرضا عباسی نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات

۲پارکینگ

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; دزاشیب حقیقت دوم(سیدرضاعب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات

۲پارکینگ

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; دزاشیب خ کریمی پلاک ۴۲ س..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . پکیج . لابی

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دزاشیب کوی رمضانی کوی عباسی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دزاشیب کوی رمضانی کوی عباسی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; دزاشیب جنب آتش نشانی خ رمضانی خ برادران قاسم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قیمت پایه

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دزاشیب جنب آتشنشانی خ رمضانی روبروی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

طبقه اول:---/۲۵۰م رهن کامل-در۴بلوک

۱۰ ساله ; نیاوران خ دزاشیب کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸ ساله ; دزاشیب خ احمد رمضانی نبش برادران قاسمی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۴۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; دزاشیب خ احمد رمضانی نبش برادران قاسمی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

سوم۲۵۰م رهن

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; دزاشیب خ عمار کوی صا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دزاشیب خ کریمی کوی یو..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; دزاشیب کوی رمضانی کوی ر..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . اسپلیت . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی . ماهواره مرکزی . درب ضد سرقت . اعلام حریق . اطفاء حریق

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دزاشیب روبروی آبمیوه امید کوی فلاح روبروی پارک آدینه بن بست ب..

کولر . گاز

بصورت دوبلکس

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دزاشیب خ فلاح جنب پارک آدینه ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

در۴ بلوک-۳بالکن-۲پارکینگ

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دزاشیب خ رمضانی کوی ن..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دزاشیب خ رمضانی بن بست ن..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

کمیسیون کامل-به مجرد اجاره داده میشود-۱۱مترانباری

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دزاشیب کویری رمضانی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

- - ۱۲متر انباری

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; دزاشیب کوی رحیمی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . لابی

۲پارکینگ

۱۲۰ متر ۲ خوابه ۲ ساله ; دزاشیب خ شهید رمضانی نبش عباسی مجتمع مس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در ۴بلوک-کلید نخورده

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; دزاشیب خ عباسی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; نیاوران خ دزاشیب خ کریمی کوی حجاز..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دزاشیب ک فلاح نبش پارک آدینه پل..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲ پارکینگ

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم نوساز ; دزاشیب خ رفعت پلاک ه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات . لابی

۱۴۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دزاشیب خ کریمی پایین تر از سفارت قبرس خ ع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دزاشیب خ دهقان نصیر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . چیلر

کمیسیون کامل - کلید نخورده

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; دزاشیب خ رمضانی کوی برادران ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; دزاشیب خ رمض..

شوفاژ . گاز . آسانسور . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دزارشیب خیابان شهید رمضانی بن بست بن..

شوفاژ . کولر . آسانسور

دارای ۷۰۰ متر حیاط مشجر - ملک دارای دو درب مجزا از دو کوچه می باشد

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; دزاشیب ک محمد علی صادقی ک مرتضی عب..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; دزاشیب خ رمضانی خ جهانسوز خ رفعت بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; دزاشیب بعداز اتش نشانی روبه رو پا..

کولر . گاز

۱۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; دزاشیب خ عمار کوی صالحی پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; دزاشیب خ کبیری خ صادقی بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; دزاشیب پارک آدینه کوی فلاح پلا..

کولر . گاز . باز سازی شده

بصورت دوبلکس

۱۳۲ متر ۳ خوابه نوساز ; دزاشیب رمضانی جهانسوز..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

، ،درب ریموت ،

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; دزاشیب بوعلی خ امینی برج..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . روف گاردن

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; دزاشیب ک محمد علی صادقی ک مرتضی عب..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; دزاشیب روبروی آبمیوه امید کوی حسین فلاح بالاتر از پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

در۳بلوک

۱۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دزاشیب روبروی آبمیوه امید کوی فلاح روبر..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . لابی

فقط خانواده مذهبی- ، ،درب ریموت ،

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; دزاشیب نرسیده به دوراهی فرمانیه جنب ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دزاشیب خ رفعت خ رمضانیان بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; دزاشیب خ احمدرمضانی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; دزاشیب خیابان رمضانی(آتش نشانی) پ۴۷ مجت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; تجریش میدان قدس خ دزاشیب خ احمدرمضا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; دزاشیب خ احمد رمضانی نبش برادران قاسمی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; نیاوران دزاشیب خ رمضانی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; دزاشیب خ شهید رمضانی نبش خ عباسی مجتمع م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; دزاشیب جنب آتش نشانی خ رمضانی خ برادران قاسم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; دزاشیب کوی حقیقت اول پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; دزاشیب خ بوعلی ک حج..

شوفاژ . کولر . آسانسور

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دزاشیب ک فلاح روبروی پارک آدین..

کولر . گاز

بازسازی شده

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

دزاشیب

منطقه 1

یک شهرداری تهران