رهن کامل آپارتمان دروس

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دروس خ فکوریان خ اسلامی شرقی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; دروس خ فکوریان نبش کوی س..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۳۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دروس خ هدایت میدان هدایت کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دروس بلوار شهرزاد خ پورمشکانی خ کل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; دروس بلوار شهرزاد کوی سحر کوی کل..

شوفاژ . کولر . گاز

به مجرد اجاره داده مشود

۱۴۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; دروس بین مصری و منصو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; دروس خ حسن تاش پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲ ساله ; دروس خ بهستان یک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل . لابی

همکف کلیدنخورده:(----/۶۳۰م رهن کامل)-آب نما

۲۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دروس بین وارسته و هدایت کوی پن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دروس خ یارمحمدی ک مصباح ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دروس خ زیبا پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; دروس بلوار شهرزاد کوی ادیب بن ب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; دروس بلوار شهرزاد کوی ع..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; دروس صالح حسینی بن بست پروین ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دروس خ هدایت خ حجت سوری پلاک۷..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; دروس میدان احتشامیه خ س..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . لابی

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دروس خ پورمشکان..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; دروس کوی یارمحمدی کوی ..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . چیلر

مورد ۲ واحدی

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; دروس خ محسنیان کوی نیلوفر پلاک ۲۹ق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید ۱۷الی ۱۸

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; دروس خ فکوریان بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸ مترانباری

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; دروس خ شاپوری بن بست م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره به مدت ۸ماه

۱۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; دروس بلوار شهرزاد نبش فیروزکوه پل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . سالن اجتماعات . لابی

۲پارکینگ-بازدید با هماهنگی-

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دروس خ ناطق نور..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; دروس بلوار شهرزاد خ یارمحمدی کوی فردوس ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . مسترروم

هرواحد ۳پارکینگ

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دروس خ یارمحمدی خ مصباح ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۸۵ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; دروس خ صالح حسینی ن..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دروس خ راستوان میدان دوم احتشام..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دروس بلوارشهرزاد پورمشکانی خ درختی ب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قرارداد۲ساله

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; دروس هدایت امیری کی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; شریعتی دروس خ منظر نژاد پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; دروس خ حسن تاش پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دروس خ هاشمیان نرسیده به حجت سوری پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; دروس بلوار شهرزاد خ هدایت خ علی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . داکت اسپلیت . گرمایشی از کف . پکیج . دوربین مداربسته

۲پارکینگ

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; دروس خ کماسائی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; دروس حسن تاش پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; یوسفی بالاتراز خ فکور..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; دروس وارسته خ مشا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۴ ساله ; دروس خ وارسته کوی هدایت نبش رکنی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲بالکن

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; دروس یخچال خ کی نژاد بن بست سرو پل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . سالن اجتماعات

تهران رهن کامل آپارتمان |  150 متر

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دروس یارمحمدی بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پارکینگ باتوافق

۲۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; دروس بهستان پنجم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . روف گاردن

۲بالکن-۲پارکینگ-۲انباری

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دروس خ زهره پلاک هن..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; دروس خ صالح حسینی نبش بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; دروس خ احتشامیه نبش کوی توحید..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; دروس بهستان پنج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; دروس خ وارسته کوی پاب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دروس نبش خ بهدا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دروس خ هدایت خ سوم غربی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲۰ ساله ; دروس بلوارشهرزاد خ پورمشکانی ساختمان نس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دروس خ یارمحمدی بن بست طالقانی پل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; دروس نیستان سوم خ راستوان خ دولتشاهی نبش صالح حس..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . سالن اجتماعات . لابی

۲ پارکینگ

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; دروس خ وارسته نبش خروش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

درکل ۱۲ واحد

۲۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; دروس خ یارمحمدی کوی کریمی پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دروس بلوارشهرزاد خ پورمشکانی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; دروس خ وارسته کوی بهر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . لابی

۲لاین آسانسور

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; دروس خ صالح حسینی نبش بن بست غفاری سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲پارکینگ سندی+۲پارکینگ مزاحم

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; دروس خ راستوان خ چیذری پلاک..

گاز . آسانسور . پکیج

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دروس خ فکوریان بن بست مژ..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۱۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دروس خ هدایت کوی دوم ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . جاروبرقی مرکزی . مسترروم

۲بالکن-اجاره به خانواده مذهبی

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; دروس خ چیذری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲پارکینگ

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دروس خ وارسته خ نجف آبادی جعفری..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

قابل تبدیل تا --/۱۹۰م

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; دروس خ یارمحمدی کوی ظ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دروس تقاطع فکوری و جعفری نجف آبادی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دروس یارمحمدی خ چیذری پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; دروس خ مهرداد جنوبی خ پورمشکانی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۱۷۲ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; دروس فکوریان اسلامی شرقی بن ب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . پکیج

۲۸۴ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; دروس خ محسنیان کوی گل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور۲۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دروس شیدایی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

طبقه دوم بصورت دوبلکس

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دروس خ وارسته کوی نجف آبادی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . لابی

۴۵ متر - طبقه زیرهمکف ۴ ساله ; دروس خ چیذری خ زیارت طلب بن بست قربانی ..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت . فلت

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; دروس خ هدایت خ مهیار سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۳۵ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; دروس چیذری پروانه مریم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; دروس خ شاپوری کوی بختیار پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . لابی . دوربین مداربسته

۴۰۰مترلابی-۲پارکینگ

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; دروس نرسیده به میدان هدایت کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; دروس میدان هدایت خ سعیدی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; دروس محسنیان نبش ارم ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دروس بلوار شهرزاد کوی ن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن بدنسازی . لابی

۲۶۰ متر ۳ خوابه نوساز ; دروس بلوار شهرزاد خ یار محمدی ..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

۲۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دروس بلوار شهرزاد خ یار محمدی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . دوربین مداربسته

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دروس بلوارشهرزاد پورمشکاتی مهرزاد جنوبی..

شوفاژ . کولر . گاز

باکمیسیون کامل

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; دروس خ شیدایی کوی ..

شوفاژ . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی . مسترروم

۱۶۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; دروس خ هدایت کوی غف..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . روف گاردن . باربیکیو

آقای نکوییان ۰۹۱۲۶۷۹۸۷۶۳ هماهنگی

۲۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; دروس بلوار شهرزاد نبش یارم..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰ ساله ; دروس بلوار شهرزاد نبش یارم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۶ ساله ; دروس هدایت کوی غفاری پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸ ساله ; دروس وارسته خ فرهنگ پلاک ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; دروس خ راستوان پلاک ه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

بازدید با هماهنگی

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; دروس خ هدایت کوی غفاری پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

هماهنگی با آقای احمدی ۰۹۱۲۱۳۲۴۶۲۲

۲۷۵ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; دروس یارمحمدی خ افخ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دروس خ بهی..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

اطلاع دقیق نداشتند

۱۱۱ متر ۲ خوابه نوساز ; دروس خ بهیار ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۰۸متری:--/۲۷۰م رهن کامل-۱۷۰متری:--/۴۲۵م رهن کامل-۱۱۱متری:--/۲۷۸م رهن کامل

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دروس خ چیذری کوی صالح حسینی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۶ متر ۲ خوابه نوساز ; دروس هدایت حسن..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . لابی

سرایداری - درب ریموت

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دروس وارسته حجت سو..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلیدنخورده

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; دروس بلوار شهرزاد کوچه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دروس حجت سوری ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; دروس خ حسن تاش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; دروس بلوارشهرزاد کوی اسفند..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵مترانباری

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; دروس خ وارسته خ بهر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

کلیدنخورده

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دروس خ بهیار ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

طبقه سوم:(---/۴۰۰م رهن کامل)

۲۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; دروس خ یارمحمدی کوی منصور پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره به خانواده محجبه

۲۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; دروس خ حجت سوری پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . پکیج

با ۳ پارکینگ

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۱ ساله ; دروس کماسایی بن بست..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

بازسازی درب ریموت

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; دروس احتشامیه بن بست توحیدی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; دروس بلوار شهرزاد خ پورمشک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دروس خ بهداد بن بست پرزین پلا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی

۲۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; دروس خ بهستان پنجم پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲۱۴ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; دروس خ وارسته ک مخ..

شوفاژ . کولر

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; دروس بلوارشهرزاد پورمشکاتی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۳۱۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; دروس خ هدایت کوی کا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲پارکینگ-۱۲مترانباری- بازدید با هماهنگی۰۹۱۲۷۷۷۹۱۴۵

۱۸۰ متر ۳ خوابه نوساز ; دروس خ یارمحمدی پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۵ ساله ; دروس محسنیان نبش نیلوفر پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دروس خ وارسته نبش سوری پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; دروس خ وارسته نبش کوی خروش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۳ خوابه ۱۵ ساله ; دروس بلوار شهرزاد خ یار محمدی بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; دروس خ یارمحمدی کوی مصباح ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; دروس خ یارمحمدی کوی ظ..

گاز . آسانسور . چیلر

مورد ۲واحدی

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دروس هاتف اصفهانی خ آزاده روبه روی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

- -

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; دروس میدان احتشامیه خ میربلوکی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

قرارداد ۲ ساله منعقد میگردد

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; دروس ک صالح حسینی ک دولت ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; دروس ۴راه قنات خ چیذ..

شوفاژ . کولر . آسانسور

۲۹۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دروس خ یارمحمدی بن بست یاسمن ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; دروس خ نیستان هفتم (حجت سوری) جنب باشگاه کشتی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دروس بلوار شهرزاد خ پورمشکانی کوی سحر ب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دروس خ یارمحمدی پلاک ه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۳پارکینگ

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دروس خ هدایت ک ۵ غربی ک غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۹۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; دروس بلوار شهرزاد خ یار محمدی بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازسازی شده

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; دروس خ صالح حسینی ک دولت ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دروس بلوار شهرزا..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; دروس بلوارشهرزاد خ زیبا کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; دروس خ صالح حسینی ک دولت ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; دروس کماسایی ک غفاری پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دروس خ کماسائی کوی غفاری پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دروس خ هدایت ک ۵ غربی ک غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; دروس خ چیذری ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷پله به پائین

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; دروس امیرپابرجا بلوارآئینه بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دروس وارسته نبش حجت سوری پلا..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف نوساز ; دروس وارسته خ بوربو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

باکمیسیون کامل- بازدید با هماهنگی-۲پارکینگ

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

دروس

منطقه 3

سه شهرداری تهران