رهن کامل آپارتمان تهران نو

رهن کامل آپارتمان تهران نو

دیروز

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; تهران نو خ فتحنائی کوی نعمتی جم کوی شهید نجف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

چهار روز قبل

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; تهران نو خ خاقانی خ هاتف کوی مصطف..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن کامل آپارتمان تهران نو

شش روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تهران نو خ بخت آزاد کوی علی احمدی پ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج

بازدید با هماهنگی

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۱۰/۱۸

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; تهران نو میدان چایچی خ شواخ نبش ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲پارکینگ

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۱۰/۱۸

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; تهران نو خ امامت نرسیده به میدان ک..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۱۰/۱۸

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; تهران نو ۳۰متری نیروی هوائی خ حا..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۱۰/۱۷

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; تهران نو خ امامت خ تیموری فر خ معنوی کوی زار..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۱۰/۱۷

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; تهران نو خ بخت آزا..

کولر . گاز

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۱۰/۱۷

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; تهران نو خ وکیل باشی کوی سعیدی بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۱۰/۱۶

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; تهران نو خ بصیر ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

سوم سندی-قراداد۶ماهه

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۱۰/۱۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; تهران نو فلکه چایچی خ شورا ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۱۰/۱۳

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; تهران نو خ کیائی کوی امینائی پل..

کولر . گاز . آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۱۰/۱۰

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; تهران نو ایستگاه فرودگاه خ غفاری نسب خ ۸متری دوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

به مجرد اجاره داده میشود

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۱۰/۰۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهران نو خ قاسم آباد (کیائی) بن بست غف..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

پارکینگ مشاع

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۱۰/۰۴

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; تهران نو پدرثانی کوی آوا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۱۰/۰۳

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; تهران نو خ وحیدیه بن بست نانگیر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۱۰/۰۲

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; تهران نو خ منوچهری نبش خ ط..

کولر . گاز . پکیج

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۱۰/۰۲

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهران نو خ ارمغانی بن بست توکلی پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۱۰/۰۱

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; تهران نو ارباب مهدی کوی علی اکبر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۹/۲۸

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; تهران نو فلکه اطلاعات خ س..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۹/۲۷

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; تهران نو فلکه چایچی خ صائب تب..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۹/۲۶

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; تهران نو خ تیموری کوی فر..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۹/۲۵

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهران نو خ تیموری فر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۹/۲۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهران نو میدان اطلاعات کوی مولو..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۹/۲۰

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; تهران نو خ قاسم آباد نبش کوی سعادتی ..

کولر . گاز . آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۹/۱۸

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; تهران نو خ شواخ نبش کوی سن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۹/۱۸

۱۳۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۱ ساله ; تهران نو خ بصیر پلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۹/۱۷

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; تهران نو روبروی بیمارستان بوعلی خ..

کولر . گاز

۶پله به پائین-از نما اطلاع نداشتند

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۹/۱۳

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; تهران نو خ ابوریحان خ معنوی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۹/۱۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; تهران نو فلکه اطلاعات خ سعدی خ شواخ نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ مشاع

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۹/۰۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; تهران نو ایستگاه پل کوی تواناپسند ..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۹/۰۶

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهران نو نرسیده به سبلان خ نبئیان ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۹/۰۱

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تهران نو ایستگاه داریوش خ شهید صدیقیان کوی س..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . مسترروم

اجاره حداکثر به ۳نفر

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۸/۲۹

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; تهران نو ایستگاه سبلان خ صبوری کو..

گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۸/۲۸

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهران نو کنارگذر امام علی کوی عربی پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۸/۲۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; امام حسین خ تهران نو کوی کمال اسماعیلی ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۸/۲۴

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهران نو خ نبیئیان نبش کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۸/۲۴

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهران نو ایستگاه داریوش کوی صدیقیان کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۸/۲۲

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; تهران نو خ مدنی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۸/۲۲

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهران نو خ کیائی کوی میرامینی بن..

کولر . گاز . آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۸/۲۰

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهران نو خ بصیر خ مهرآور کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۸/۱۹

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; تهران نو روبروی ایستگاه BRT ابوریحان ..

کولر . گاز

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۸/۰۷

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهران نو خ زرکش کوی آوانسیان ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۸/۰۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; تهران نو فلکه چایچی خ افضلی نبش کوی قدیمی..

کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن کامل آپارتمان |  60 متر

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۸/۰۱

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; تهران نو خ بخت آزاد کوی فو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۸/۰۱

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; تهران نو خ شورا ..

کولر . گاز . باز سازی شده

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهران نو ۱۰متری بانک کوی محمدی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۷/۲۹

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; تهران نو بالاتر از چهارراه آیت روبروی ایستگا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . دوربین مداربسته

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۷/۲۹

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهران نو ایستگاه BRT فتحنائی کو..

گاز . آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۷/۲۹

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهران نو خ مهربار کوی داوود ق..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

تهران رهن کامل آپارتمان |  55 متر

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۷/۲۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهران نو خ شورا پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز

طبقه سوم:(----/۱۰۰م رهن کامل)

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۷/۲۵

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; تهران نو خ اشراقی پلاک ه..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; تهران نو خ فتحنائی کوی صابر پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن کامل آپارتمان |  60 متر

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهران نو قاسم آباد کوی میر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; تهران نو فلکه چایچی خ مه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهران نو ایستگاه فرودگاه خ غفاری کوی خداپ..

کولر . گاز

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۷/۲۲

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۷ ساله ; تهران نو امامت خ بیهقی کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۷/۲۱

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهران نو خ خاقانی بین فرخی و بلال حبشی خ س..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۷/۱۹

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; تهران نو خ غفاری..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۷/۱۸

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; تهران نو خ ایران مهر کوی د..

کولر . گاز . آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۷/۱۵

۱۱۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تهران نو نرسیده به چهارراه آیت جنب تالار قصر کیان ک..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۷/۱۲

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; تهران نو خ شورا خ تیموری بن بست بنفش..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۷/۱۰

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; تهران نو میدان چایچی خ بوعلی نبش بلال حبش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهران نو فلکه چایچی خ داوود..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; تهران نو ۳۰متری نیروی هوائی کوی جلیل خ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۷/۰۵

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهران نو نرسیده به پل خاقانی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۷/۰۵

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهران نو بین سبلان و وحیدیه خ نبیئیان ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۷/۰۴

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۴ ساله ; تهران نو خ کهن کوی نعمتی جم ک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۷/۰۴

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهران نو بلال حبشی خ مو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

سوم سندی-پارکینگ باتوافق

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۷/۰۴

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; تهران نو فلکه چایچی خ ش..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۷/۰۳

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; تهران نو خ قاسم آبا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۷/۰۱

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; تهران نو چهارراه نظام آباد خ وحیدیه کوی نجاری بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۹۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهران نو خ نبئیان نبش علی سری روبرو..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۶/۲۷

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; تهران نو نرسیده به حافظ خ شمس پل..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۶/۲۴

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; تهران نو خ ابوریحان نبش معنوی پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; تهران نو خ بخت آزاد پلاک ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; تهران نو خ نبئیان نبش کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۶/۱۹

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; تهران نو خ حیدری کوی غفار ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۶/۱۷

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; تهران نو چهارراه خاقانی خ فرخی کوی بها..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تهران رهن کامل آپارتمان |  80 متر

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۶/۱۷

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهران نو ایستگاه وحیدیه خ وحیدیه کوی اع..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

اجاره به زوج جوان

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; تهران نو خ نبئیان پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۶/۱۳

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; تهران نو جنب خ وحیدیه خ ارمغانی کوی حسن گرما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۶/۱۳

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; تهران نو ایستگاه فرودگاه خ غفاری کوی خداپرس..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۶/۱۳

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهران نو خ امامت بین عبدالعظیمی و غدیر خ بیه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۶/۱۰

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهران نو بخت آزاد کوی پنجم ..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۶/۱۰

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; تهران نو خ ابوریحان کوی ت..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۶/۱۰

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; تهران نو میدان امامت خ شهید عبد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۶/۱۰

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهران نو تیموری فر نرسیده به میدان..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۵/۳۰

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; تهران نو خ زرکش خ هاشمی کوی جلی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۵/۳۰

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; تهران نو مسیل منوچهری کوی احمدیان پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰متری:(---/۱۳۰م رهن کامل)

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; تهران نو خ باباطاهر نرسیده به شواخ پ..

کولر . گاز . آسانسور

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۵/۲۷

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; تهران نو خ شورا خ افضلی کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کمیسیون کامل-۲پارکینگ

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۵/۲۳

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; تهران نو فلکه چایچی روبروی پارک اوستا کوی گش..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; تهران نو کوی میرحسینی کوی درمانگا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; تهران نو خ ۲۷متری پلا..

کولر . گاز

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; تهران نو خ حافظ شرقی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; تهران نو میدان امامت خ ج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن کامل آپارتمان تهران نو

۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; تهران نو خ ایرانمهر کوی محمدیان سخ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

تهران نو

منطقه 13

سیزده شهرداری تهران