رهن کامل آپارتمان تهرانپارس

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۱۳۷ بین ۱۹۶ و ۱۹۸..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

قرارداد ۲ساله

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; تهرانپارس خ ۱۳۰ نرسیده به ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم ۴ ساله ; تهرانپارس خ ۲۴۴ شهرک الغ..

شوفاژ . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج . لابی

۲پارکینگ

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; تهرانپارس خ استخر ۲۳۴ شرقی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; تهرانپارس بین زرین و ع..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵ متر انباری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ ۱۸۲غربی بین عادل و زری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; تهرانپارس ۱۹۶شرقی خ ربیعی پ..

کولر . گاز

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تهرانپارس نرسیده به فلکه چهارم خ ۲۱۶غربی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲بالکن

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره خ امین خ همای غربی کوی رمضان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین خ ۲۲۰ کوی خوش عطر بین..

کولر . گاز . فلت

طبقه دوم:(----/۸۰م رهن کامل)

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهرانپارس خ ۱۵۲شرقی تقاطع..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۰ بین گیو وکادوس پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۴ ش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; تهرانپارس خ ۱۸۲ بین ۱۳۱و۱۳۳ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; تهرانپارس خ ۱۷۶ (بهرام م..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کمیسیون کامل-جهت بازدید هماهنگی با سرایدار

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۱۷۶غربی بین عادل و زری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ; تهرانپارس بلوار پروین بین ۱۳۱ و بلوا..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

از سن بنا اطلاع نداشتند

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; تهرانپارس پارک پلیس نرسیده به خ استخر نبش خ بوس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; تهرانپارس خ ۱۳۲غربی بین ۱۱۱..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ ۱۳۷ بین ۲۱۴و۲۱۶..

کولر . گاز

ملک روی مغازه واقع شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس بزرگراه باقری خ ۲۱..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; تهرانپارس بین گیو وبلوار پروین خ ۱۹۰شرقی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; تهرانپارس غربی کوی ۲۰۰غربی بین قزاقی و باقر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهرانپارس خ رشید خ ۱۷۴غربی پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس خ شاهد کوی ۱۸۶ بین بلوار و ۱۳..

کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; تهرانپارس خ ۱۸۴شرقی نبش گیو ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی ۱۶الی ۱۸.۳۰

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ۱۳۰ پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی خ ۱۳۷ خ گلش..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

قرارداد ۲ساله منعقد میگردد

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; تهرانپارس فلکه چهارم خ ۲۲۰ شرقی شهی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; تهرانپارس خ استخر ۲۴۴شرقی تقاطع بختیاری شهرک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهرانپارس ۲۰۴شرقی پلا..

کولر . گاز

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; تهرانپارس بلوارپروین خ ۲۰۸ بین ۱۳۱و۱..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; تهرانپارس خ ۲۰۶شرقی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس خ ۱۷۶ غربی بین عادل و..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; تهرانپارس بین باقری و اردیبهشت خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; تهرانپارس نرسیده به بلوارپروین..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی بین ۱۳۱ و ۱۳۳ ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۱۶۴ غربی بین خ عادل..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس مترو باقری کوی گلستان دو..

کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۴ شرقی بین ۱۳۱ و ۱۳۳ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۹۰غربی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; تهرانپارس خ ۲۰۲ بین ۱۳۳و۱۳۵ پلا..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; تهرانپارس فلکه دوم خ سجده ای تقاطع ۱۷۲شرق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهرانپارس خ ۲۰۲شرقی پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تهرانپارس خ رشید جنوبی خ ۱۳۰ تقاطع سه راه تهرانپ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; تهرانپارس خ استخر خ بوستان شش..

کولر . گاز . باز سازی شده

۷۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ ۲۰۸غربی بین عادل و باقری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ امین بن بست گل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی-۲پارکینگ

تهران رهن کامل آپارتمان |  75 متر

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; تهرانپارس شهرک شاهد کوی پنجم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ استخر خ ۲۳۶ پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ ۱۷۴غربی تقاطع عادل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس باقری خ ۲۱۰غربی بین اردیبه..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ۱۶۲ غربی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ ۱۶۸غربی بین رشید و باقری..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; تهرانپارس بین سراج و اردیبهشت کوی رح..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ ۱۳۵جنوبی کوی ولیعصر ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین خ ۱۸۶ بین بلوار و ۱..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; تهرانپارس بین فلکه دوم و سوم خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . ماهواره مرکزی

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; تهرانپارس جشنواره خ قمی نژاد پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; تهرانپارس جشنواره خ احسان کوی اکبری ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; تهرانپارس خ ۱۴۸شرق..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; تهرانپارس فلکه اول خ ۱۵۰..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; تهرانپارس خ ۲۰۴غربی بین قزاقی و باقر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; تهرانپارس خ ۲۴۴شرقی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۶ الهی بین گیو و..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; تهرانپارس خ ۱۳۱ خ ۱۸..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تهرانپارس خ ۱۹۲شرقی بین ۱۳۳..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۲پارکینگ

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهرانپارس خ ۱۹۸ بین باقری و قزاقی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; تهرانپارس بین ۱۳۱و۱۳۳ کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶شرقی نبش ۱۳۱ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; تهرانپارس بلواراستقلال ۱۶متری دوم کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۶ بین ۱۳۳و..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; تهرانپارس بین فلکه اول و کیخسروی خ ۱۴۴ ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; تهرانپارس فلکه اول خ ۱۴۴..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تهرانپارس بلوار پروین بین خ ۱۳۳ و ۱۳۵ کوی ۱۹۰ ولا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تهرانپارس بین خ ۱۳۳و۱۳۵ خ ۱۹۲..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; تهرانپارس خ ۲۲۲بین رز یکم ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; تهرانپارس بلوارپروین ۲۲۲شرقی بین بلوار و..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهرانپارس خ جشنواره خ زارع کوی جلالی کوی میرزا حب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهرانپارس خ ۱۶۶غربی بین تیرانداز و فلکه دو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲پارکینگ

۵۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; تهرانپارس تهرانپارس خ جشنواره خ زهدی کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

باکمیسیون کامل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶ بین ۱۳۱ و ۱۳۳ پ..

کولر . گاز

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; تهرانپارس جشنواره خ نقدی کوی امیر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; تهرانپارس فلکه سوم خ ۱۹۸/۱غربی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۲۲۲ بین گیو و رستم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۶ ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۸ بین رستم و..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; تهرانپارس بین بلوار شاهد و گیو خ ۱۷۶/۳ شرقی کوی خان..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; تهرانپارس بالاتر از میدان پروین خ خدابنده بین ۱۳۳ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهرانپارس فلکه چهارم کوی ۲۲۰ (حاجیان) بین گیو و ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; تهرانپارس شرقی بین احسان و امین خ ۱۲بهمن کوی طالق..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس بلواراردیبهشت خ رحمتی پل..

کولر . گاز

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهرانپارس شرقی خ قره زادنیا بین بلوار پروین و شهید گ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین کوی شیرود پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

اجاره فقط به خانواده پزشک

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ ۱۲۸ بین خ ۱۰۷ و ۱۰۹ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; تهرانپارس ۲۲۲ بین گیو وک..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۳ ساله ; تهرانپارس بلوارپروین خ ۱۹۴ بین ۱۳۳و۱۳۵ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۲۰۸شرقی بین ۱۳۱ و..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهرانپارس بین ۱۰۵و۱۰۷ کوی ۱۲۰ پل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۲ بین ۱۳۳و۱۳۵ پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; تهرانپارس خ استخر کوی الهی پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ استخر کوی۲۳۰شرقی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; تهرانپارس خ ۱۵۰شرقی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; تهرانپارس باقری خ ۲۱۸غربی(طجری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; تهرانپارس خ بهار تقاطع ۱۱۳ ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف . اطفاء حریق . دوربین مداربسته

۱۳۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; تهرانپارس خ بهار بین خ ۱۰۹..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۰غربی بین عادل ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲انباری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ ۲۰۰ بین ۱۳۱و۱۳۳ پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; تهرانپارس خ استخر کوی ۲۴۴ بالاتر از چهارراه بخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲بلوک-بازدید با هماهنگی

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ بهار تقاطع ۱۰۵و۱۱۲ پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تماس ازساعت ۱۵

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۶شرقی بین خیری و مظفر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ ۱۳۱ شهرک فرهنگیان گل مریم بلو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; تهرانپارس خ رشید خ ۱۴۴غربی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; تهرانپارس خ ۲۲۲شرقی بین تیرانداز وکادوس ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; تهرانپارس بین فلکه سوم وچهارم خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره خ جعفرپناه خ نباتی کو یفتح نژاد ب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; تهرانپارس جشنواره خ جعفرپناه خ محمدی (هماش..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۲۰۶ تقاطع کادوس پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تهرانپارس بین ۱۳۱و۱۳۳ کوی ۱۸۴ پل..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۸غربی بین اخوت وطاهری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ ۱۰۵ نبش ۱۱۲ (اصلان بیک) ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; تهرانپارس خ ۲۰۲شرقی بین ۱۳۳ و ۱۳۵ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; تهرانپارس خ استخر خ ۲۴۴شرقی کوی ارغوان کوی ۲..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین خ همتی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ ۱۶۸ غربی بین خ رشید و باق..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ استخر بوستان دو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; تهرانپارس چهارراه تیرانداز پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

ملک روی مغازه واقع شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف نوساز ; تهرانپارس استخر وفادار خ انقلاب کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ استخر خ سازمان گوشت خ انقلاب ک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۲۲۲ بین ۱۳۵ و ۱۳۷ پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ ۲۲۰شرقی خ حا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; تهرانپارس خ ۲۰۰شرقی بین ۱۳۱ و ۱۳۳..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره بالاتر از مترو فرهنگسرا خ سیری خ نباتی کو..

کولر . گاز

۲۱۰ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; تهرانپارس خ زرین کوی تنهاجو پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; تهرانپارس خ استخر کوی ارغوان خ ۲۴۸شر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; تهرانپارس خ ۱۸۸غربی بین زرین و باقری..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کمیسیون کامل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهرانپارس بهار خ ۱۲۶ بین ۱۱۳و دماو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; تهرانپارس خ ۱۰۸ تقاطع ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; تهرانپارس خ ۱۸۸غربی بین زرین و ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کمیسیون کامل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۴شرقی تقاطع ۱۳۵ پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۴ غربی بین عادل ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ ۲۵ ساله ; تهرانپارس شهرک امید بلوک یکم ورو..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل . باز سازی شده

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس میدان پروین ۱۹۶شرقی بین ۱۳۵و۱..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶ بین ۱۳۵ و ۱۳۷ خ هاد..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۸غربی نبش سل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶ غربی بین باقری و اردیبهشت خ ایزدپ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف نوساز ; تهرانپارس خ استخر خ وفادار شرقی خ انقلا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۶شرقی بین گیو و ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

تهرانپارس

منطقه 4

چهار شهرداری تهران