رهن کامل آپارتمان تجریش

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تجریش ابتدا میدان قدس کوچه سعادت بعداز ازما..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی مناسب برای خانم مجرد موجه-

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; تجریش خ طباطبائی پور کوی ارغوا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; تجریش کوی پروین کوی فرهنگیان بن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

اجاره به زوج یا دانشجو

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; تجریش کوی طباطبائی پور کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . لابی . مسترروم

کمیسیون کامل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; تجریش خ دربندی پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; تجریش امامزاده قاسم خ زبردست خ سعیدی نبش شادمهر کوی..

کولر . گاز

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; تجریش جعفرآباد کوی ناودانک پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۶ ساله ; تجریش خ پروین کوی فرهنگیان پلا..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; تجریش خ مقصودبیک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

کمیسیون کامل

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; تجریش خ مقصود بیک نرسیده به توکلی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۳۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تجریش خ جعفرآباد کوی سعادتی نبش هما ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلیدنخورده

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; تجریش خ فناخسرو..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; تجریش امیرسلام خروجی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تجریش خ فناخسرو..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; تجریش خ دربند بالاتر از گلابدره..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; تجریش خ فناخسرو خ امیرسلام بن بست مق..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . روف گاردن

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; تجریش فناخسرو کوی کرمانشاه..

کولر . گاز

۳۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تجریش ابتدای ولیعصر کوی سلمک بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تجریش ابتدا میدان قدس کوچه سعادت بعداز ازما..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی مناسب برای خانم مجرد موجه--

۳۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تجریش ابتدای ولیعصر کوی سلمک بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; تجریش خ طباطبائی بن بست ایزدخواه پ..

گاز . آسانسور . فن کوئل

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; تجریش خ واعظی کوی ل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; تجریش میدان قدس خ رف..

گاز . آسانسور . چیلر

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; تجریش خ طوس خ میزبان ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . سالن اجتماعات . لندری

۲۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; تجریش خ جعفرآباد کوی سعا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; تجریش خ ملکی کوی پنجم پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی . مسترروم

اجاره به مجردمبله---/۴۵۰ م-۲۵۰مترلابی-۲خواب مستر- پارکینگ و انباری ۲ تا

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; تجریش دزاشیب کوچه شهید حسین فلاح روبری بو..

پکیج . باز سازی شده

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; تجریش خ فناخسرو پلاک..

گاز . فن کوئل . باز سازی شده

در۵بلوک با ورودی جداگانه

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تجریش خ ملکی پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تجریش باهنر کوی مرتضی عباسی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تجریش خ فناخسرو کوی امیر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; تجریش خ فناخسرو کوی امیر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; تجریش خ جعفرآباد پلاک ه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; تجریش نرسیده به میدان قدس خ واعظی نب..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۹ ساله ; تجریش جعغر آباد جنب منزل سفیر ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۰ جای پارک اختصاصی

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تجریش نرسیده به میدان قدس کوی رفعت پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; تجریش ابتدای باهنر کوی مرتضی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳ ساله ; تجریش خ طباطبایی پور نبش تابان پل..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; تجریش بالاترازمیدان امامزاده قاسم خ زبردست نرسیده به مید..

کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; تجریش فناخسرو روبروی کوی س..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۲۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; تجریش فناخسرو خ امیرس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

۲ ساله ; تجریش خ رفعت خ بصیری بن بست صفری بن بست ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; تجریش نبش کریم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; تجریش خ فناخسرو خ امیرسلام کوی یاس بن بست پا..

گاز . آسانسور . چیلر

۲پارکینگ-۱۰مترانباری

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; دربند ساختمان می..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تجریش نبش شریعتی کوی رفعت کوی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; تجریش امام زاده قاسم چهارراه شناسا کوی ..

کولر . گاز

مناسب زوج و خانم مجرد

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; تجریش فناخسرو ک کرمانشهای راد بن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

طبقه ۴ قیمت ۲۵۰ م

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; تجریش م قدس به سمت دزاشیب خ استاد هاشمی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

اجاره فقط به زوج

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; تجریش خ فناخسرو کوی کرمانشاهی راد ب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . روف گاردن

طبقه چهارم:(---/۲۰۰م رهن کامل)

۶۵ متر ۱ خوابه ۵ ساله ; تجریش جلالوند ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

انتن مرکزی

۴۵۰ متر ۴ خوابه نوساز ; دربند اسدالهی حسینی خوش..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; تجریش بالاتر از پارک وی خ عارف نسب خ لادن نبش..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; تجریش خ طباطبایی پور نبش ک تابا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات

انتن مرکزی -

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; تجریش خ طباطبایی پور نبش کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; تجریش خ طباطبایی نبش ت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تجریش کوی طباطبائی پور کوی تابان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تجریش ابتدای ولیعصر کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

۲۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; تجریش ابتدای خ ولیعصر کوی دکت..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; تجریش فناخسرو نبش ای..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه نوساز ; تجریش خ جعفری نرسیده به سفارت اتریش ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . روف گاردن . سالن اجتماعات

۱۵۰ متری --/۳۶۰ م رهن

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه واحد ها ۲۵ ساله ; تجریش تجریش ابتدای فنا خسرو طباطبایی پور..

گاز . آیفون تصویری . پکیج

حیاط خلوت - درب مستقل - ویو رودخانه

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تجریش تجریش باغ فردوس گلستان کوی ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; دربند احمدی زمانی نبش بن بست شهرابیان خیا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

سیستم حرارتی داکت

۱۹۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; تجریش تجریش اول نیاوران ک محمدع..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; تجریش خ ثبت کوی گنجی کوی ..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; تجریش فناخسرو کوی کرمان..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; تجریش خ فناخسرو طباطبائی..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; دربند باغ شاطر اسدالهی نبش تر..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه ۳۰ ساله ; دربند نخجوان برج پیرو..

گاز . آسانسور . پکیج

بازسازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ; تجریش کوی صادقی پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

از سن بنا اطلاع نداشتند

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; دربند خ اسدالهی م حسینی سازمان آب انتهای ک فاخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تجریش خ فناخسرو کوی طباطبائی پور پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; تجریش جنب پمپ بنزین کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; دربند اوایل خ دربند خ شهید زمانی خل..

شوفاژ . کولر . گاز

با ۲تا پارکینگ -

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; تجریش میدان قدس خ شهید باهنر بعد از پارکینگ شهرداری..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف نوساز ; تجریش میدان قدس کوی بهمن محمودی کوی ناطق ب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; تجریش جعفر آباد نبش پالیزی..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

/- بازدید با هماهنگی این شماره ۵-۲۲۷۴۲۶۵۴

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تجریش خ کبیری خ استادهاشمی بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; تجریش خ ابراهیم دربندی (مقصودبیک) کوی حاج عسگری بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; تجریش گلابدره خ زبردست ..

شوفاژ . کولر . آیفون تصویری

۱۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; دربند باغ شاطر ابتدای حس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; تجریش خ موسیوند کوی لطیفی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; دربند ظهیرالدوله ک قوامیان نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

تجریش

منطقه 1

یک شهرداری تهران