رهن کامل آپارتمان بنی هاشم

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; بنی هاشم خ حافظ شرقی خ کیم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; بنی هاشم نرسیده به میدان خ نصیبی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بنی هاشم خ حمید صالحی بن بست پیام..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بنی هاشم شمالی کوی ل..

کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; بنی هاشم کوی جاویدان پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل- بازدید با هماهنگی۱۶الی۱۸-به مجرد نیزاجاره داده میشود

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بنی هاشم خ کیماسی کوی بهارستان یک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; بنی هاشم کوی ۸متری اول پلاک ۱۳..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر . اسپلیت . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; بنی هاشم خ رحیمی کلور کوی مقدم بن بست محمد..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بنی هاشم جنوبی خ حاجی پور کوی بن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; بنی هاشم کوی جاویدان پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل- بازدید با هماهنگی۱۶الی۱۸-به مجرد نیزاجاره داده میشود

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; بنی هاشم نرسیده به میدان کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; بنی هاشم شمالی خ رحیمی کلور نب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; بنی هاشم شمالی خ ولی ز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; بنی هاشم کوی قادری نبش نیلوفر پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بنی هاشم شمالی کوی خادم رضائیان پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; بنی هاشم جنوبی کوی محمودی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بنی هاشم خ خسروآبادی نبش فرجادی کوشا ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; بنی هاشم کوی خادم رضائیان..

گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; بنی هاشم جنوبی (حاجی پور) خ ش..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بنی هاشم کوی احم..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; بنی هاشم خ پرتوی کوی ص..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; بنی هاشم خ افشاری نبش پیری..

کولر . گاز

۳پله به پائین

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; بنی هاشم کیماسی کوی ل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; بنی هاشم خ مرادی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بنی هاشم شمالی کوی هاشم زاده ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; بنی هاشم جنوبی (حاجی پور) کوی نظری پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; بنی هاشم خیابان صالحی روبروی خیابان میرزائی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; بنی هاشم کوی نصیبی کوی خادم بن بست ا..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

اجاره به زوج

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; بنی هاشم کوی لقمانی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; بنی هاشم خ حافظ شرقی بهارستان ی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; بنی هاشم خ رحیمی کوی آذ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; بنی هاشم شمالی خ خا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; بنی هاشم کوی خادم رضائیان پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تهران رهن کامل آپارتمان |  70 متر

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بنی هاشم شمالی خ فرجادی کوشا نبش قادری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; بنی هاشم شمالی خ ولی ز..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; بنی هاشم خ صالحی کوی پیام ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بنی هاشم کوی پروازبالاترازبانک سپه پ..

کولر . گاز . باز سازی شده

فقط اجاره به مجردآقا کارمند یا دانشجو

۱۲۱ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; بنی هاشم خ خسروآبادی پلاک ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; بنی هاشم لقما..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; بنی هاشم تنگستانی کوی زارعی کوی مولا..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بنی هاشم کوی مصیب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; بنی هاشم خ حافظ شرقی کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; بنی هاشم کوی خرمیا..

کولر . گاز . آیفون تصویری

مناسب مجرد

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; بنی هاشم بالاتر از میدان خ حافظ شرقی خ کیم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تهران رهن کامل آپارتمان |  80 متر

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; بنی هاشم سه راه امیرنیا تقاطع خسروآبادی و امیرن..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; بنی هاشم شمالی بهارستان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲پارکینگ

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; بنی هاشم شمالی بهارستان یکم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

۲پارکینگ-۲آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; بنی هاشم خ نصیبی کوی خادم بن بس..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; بنی هاشم شمالی خ حافظ شرقی خ کیماس..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۴ ساله ; بنی هاشم خ حافظ شرقی خ کیماسی برج باغ نگ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲بالکن-دارای باربری-۲آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; بنی هاشم ابتدای پرتوی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; بنی هاشم خ حافظ شرقی بهارستان یک..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بنی هاشم خ غدیری خ شجاع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; بنی هاشم پائین ترازمیدان روبروی بانک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; بنی هاشم کیماسی کوی ه..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بنی هاشم کوی غدیری کوی شجا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; بنی هاشم خ حافظ کوی بهارست..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; بنی هاشم نبش قادری کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; بنی هاشم شمالی زیرپل صیاد کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

به مجرد نیزاجاره داده میشود

۱۷۰ متر ۳ خوابه ۸ ساله ; بنی هاشم کیماسی کوی ل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلیدنخورده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بنی هاشم خ صالحی کوی حسینیان کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بدون پارکینگ:(---/۱۲۰م رهن کامل)

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; بنی هاشم نبش قادری کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بنی هاشم کوی فرجادی کوشا کو..

کولر . گاز

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; بنی هاشم شمالی نصی..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بنی هاشم کوی مرادی بن بست پو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; رسالت خ بنی هاشم کوی لاله بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; بنی هاشم شمالی کوی شجاع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; بنی هاشم ک لقمانی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

نوساز ; بنی هاشم مرادی بن بست پورمقدم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰ ساله ; بنی هاشم شمالی کوی لقم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۰ ساله ; مجیدیه شمالی بنی هاشم خ بهارستان پ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; م بنی هاشم خ ساقدوش بوس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بنی هاشم خ شهید نصیبی پلاک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

در۲بلوک

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; بنی هاشم شمالی خ قدیری کوی ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; بنی هاشم بالاتر از برج نسترن کوی نص..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; بنی هاشم خ جاوید..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; بنی هاشم شمالی کوی ولی..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; بنی هاشم کوچه لاله کوچه ..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; بنی هاشم ک جاو..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بنی هاشم شمالی پایین تراز میدان بنی هاشم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; بنی هاشم کوی شهید شهر آ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کنتور های مجزا

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; بنی هاشم خ خرمیان پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; بنی هاشم شمالی کوی خادم رضا..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; بنی هاشم خ رحیمی کلور پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بنی هاشم شمالی کوی شاهین جنب پژوهشگ..

کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بنی هاشم خ ابراهیم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . چیلر . پکیج

اسپیلت 

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; بنی هاشم خ نصیبی پ ۱..

کولر . گاز . پکیج۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; بنی هاشم شمالی کوی صا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; بنی هاشم شمالی بالاتر از پمپ گاز کوی شاهین خ امیرابراه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

نیمه مبله-بازدید با هماهنگی

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; بنی هاشم خ صالحی کوی مرادی نبش کرما..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; بنی هاشم شهید نصیبی..

کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; بنی هاشم شمالی کوی خادم رض..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; بنی هاشم شمالی کیماسی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بنی هاشم شمالی خ لقما..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۹ ساله ; بنی هاشم جنوبی کوی نظ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بنی هاشم خ کیماسی کوی ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بنی هاشم جنوبی کوی جم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; بنی هاشم خ کیماسی خ بهارستان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; بنی هاشم تنگستانی نبش کریم ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; بنی هاشم شمالی خ پرتوی کوی گلها بن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۱ ساله ; بنی هاشم نرسیده به ساقدوش خ رحمانی..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بنی هاشم انتهای ک شاه..

گاز . آسانسور . پکیج

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بنی هاشم شمالی نبش مخابرات کوی محمدی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بنی هاشم جنوبی کوی نظ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; بنی هاشم حافظ شرقی کوچه بهارستان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

طبقات بصورت نیم طبقه میباشد

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بنی هاشم خ فرجادی کوشا خ کیماسی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; بنی هاشم جنوبی کوی بش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; بنی هاشم شمالی لقمانی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بنی هاشم انتهای ک شاه..

گاز . آسانسور . پکیج

ت.ت/

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بنی هاشم شمالی خ خادم رضا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بنی هاشم ک صالحی پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; بنی هاشم شمالی بالاترازپمپ گاز خ صالحی کوی خاد..

کولر . گاز . آسانسور

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; بنی هاشم شمالی بعد از سه راه شهید رحیمی کوی با..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

به مجرد اجاره داده میشود

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; بنی هاشم انتهای ساقدوش خ کیماسی ..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; بنی هاشم جنوبی خ حاجی پور کوی نظری ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بنی هاشم شمالی خ شهرآبادی خ ش..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; پاسداران بنی هاشم شمالی کوی ف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; بنی هاشم خ پرتوی کوی شر..

شوفاژ . کولر . گاز

همکف تجاری میباشد-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; بنی هاشم ک مرادی پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; بنی هاشم شمالی خ قادری کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; بنی هاشم ک مرا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه نوساز ; بنی هاشم خ خادم رضائی..

گاز . آسانسور . پکیج

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; خواجه عبدالله خ بنی هاشم کوی مرادی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه دوم سندی-از جهت ملک اطلاع نداشتند

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بنی هاشم ک کشوری سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

قابل تبدیل

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; بنی هاشم شمالی خ نصیبی کوی شعبانی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

انباری مشاع

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بنی هاشم خ فرجادی کوشا خ قادری کوی ف..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بنی هاشم ک شاه..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

/-

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; بنی هاشم شمالی کوی جا..

گاز . آسانسور . پکیج

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; بنی هاشم خ صال..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بنی هاشم شمالی کوی شاهین پلاک ۲..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; بنی هاشم فرجادی کوشا ( فرزانه ) کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; بنی هاشم خ قدیری ک شجاعیان بن ب..

شوفاژ . گاز . آسانسور . پکیج

آفتاب گیر

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; بنی هاشم کوی مراد..

کولر . گاز

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; بنی هاشم شمالی خ رحیمی کلور کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بنی هاشم شمالی نرسیده به سه راه پرتوی کوچه تنگستانی..

شوفاژ . کولر . گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن

رهن کامل

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

بنی هاشم

منطقه 4

چهار شهرداری تهران