رهن اجاره مغازه نارمک

۲۰ متر ۱۰ ساله ; نارمک چهارراه تلفنخانه خ ثانی پلاک۳۸

کولر

۱۶ متر ۲۰ ساله ; نارمک بین هفت حوض و سرسبز خ عسگری مرک..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک ۴۶متری غربی شیرمردجنوبی ک..

کولر . گاز

۱۸ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک ۴۶متری غربی نبش آقمیونی پل..

کولر . گاز . آب و برق

مناسب املاک

۲۷ متر ۱۰ ساله ; نارمک خ رودباری شما..

کولر

۲۱ متر ۳۰ ساله ; نارمک خ ۴۶ متری غربی نبش خ رجب ..

کولر . گاز

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; نارمک خ مدائن شمالی نبش جنوب..

کولر . گاز

۲۳ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; نارمک خ آیت پایینتر از تلف..

کولر . گاز . باز سازی شده

۷۵ متر ۲۵ ساله ; نارمک هفت حوض جنب پاس..

گاز

۹۶ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نارمک ۴ راه تلفنخانه خ هفت حوض طبقه زیرین..

کولر . گاز

ارتفاع ۵ متر -ملک و سرقفلی- در۳ دهنه

تهران رهن اجاره مغازه |  96 متر

۵۰ متر قدیمی ; نارمک چهارراه گلستانی نرسیده به گل..

گاز

۱۳۰ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; نارمک خ دردشت پایین تر از چهارراه حا..

کولر . گاز . آب و برق

۲۲ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک سمنگان نرسیده به گلبرگ جنب ک..

گاز

۲۱ متر نوساز ; نارمک خ سامان جنوب..

گاز . آب و برق

۱۴ متر - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; هفت حوض ک عظیمی نیا پ..

کولر . گاز

۲۰ متر ۲۰ ساله ; نارمک خ آیت نرسیده به چهارراه تلفنخانه نبش کوی ا..

گاز

اطلاع دقیق نداشتند

۲۵ متر ۴ ساله ; نارمک خ ثانی خ شیرمرد ..

کولر . گاز

۱۴ متر ۲۰ ساله ; نارمک بالاتر از میدان هفت حوض ..

۱۲ متر قدیمی ; نارمک بالاترازمیدان هفت حوض نبش کوی عسگ..

گاز . آب و برق

فقط جهت پوشاک

۱۲ متر ۱۵ ساله ; نارمک هفت حوض ک امام زمان ..

کولر

۱۲ متر نوساز ; نارمک خ دردشت شمال..

۱۲۰م رهن کامل

۱۵ متر ۲۰ ساله ; نارمک خ ۴۶ متری شرقی خ گلدار پل..

کولر . گاز

۱۰۰ متر قدیمی ; نارمک خ گلستان بین بن بست پنجم و و..

به بانک اجاره داده میشود-از طول بر اطلاع نداشتند

۱۴ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; نارمک میدان هفت حوض پاس..

کولر . گاز

۲۸ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; نارمک هفت حوض پا..

کولر . گاز

۲۵ متر - طبقه همکف ; نارمک چهارراه تلفنخانه خ بهمن کلامی ..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

۲۵ متر ۲۵ ساله ; نارمک خ آیت پایین تر از میدان هفت حوض ای..

کولر

۱۰۰ متر قدیمی ; ۳۰متری نارمک ۴ راه جوی..

کولر . گاز

بازسازی کامل شده

۲۲ متر نوساز ; نارمک چهارراه تلفنخانه نبش ک وزیری مجتمع تج..

کولر . گاز

۹۰ متر ۲۵ ساله ; نارمک خ ۴۶ متری غربی خ..

گاز

۱۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک ۴۶متری غربی خ افش..

گاز . آب و برق

۱۲ متر ۳۰ ساله ; هفت حوض بالاتر از کوی خاموشی پاس..

کولر . گاز

۶۰ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک ۴۶متری خ غیاثی پ..

کولر . گاز . آب و برق

۱۰ متر - طبقه دوم ۲ ساله ; نارمک میدان هفت حوض پاساژ امرال..

۵۱ متر قدیمی ; نارمک نرسیده به چهارراه آیت روبروی سینما ماندا..

گاز

۱۸ متر - طبقه چهارم نوساز ; نارمک هفت حوض خ آیت مجتمع سون..

کولر . گاز

۱۶۰ متر ۱۵ ساله ; هفت حوض بین چمن و جوی..

گاز

۲۴ متر ۲۵ ساله ; هفت حوض خ آقایی..

کولر . گاز

۶۰ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک دردشت پایین تر از فروشگاه..

کولر . گاز

۲۰ متر ۳۰ ساله ; نارمک نبش ورودی میدان..

کولر . آب و برق

۳ بر

۱۶ متر ۲۵ ساله ; ۷حوض جنب شهرک کتاب پاساژ ..

گاز

از بر بی اطلاع/برق۱فاز

۱۰ متر - طبقه اول ۵ ساله ; نارمک خ ثانی بازار موبایل شرق پل..

گاز . اسپلیت . آب و برق

جهت کافی شاپ

۶۵ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; نارمک م ۷حوض نبش گلبرگ غربی روبروی..

کولر . گاز

۳۸ متر ۳۰ ساله ; نارمک خ بهمن شرقی شهید خاموشی ن..

کولر . گاز

۲۷ متر ۱۳ ساله ; نارمک خ آیت بین رجب بلوکات و ..

کولر . گاز

۱۲ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; نارمک هفت حوض پاساژ س..

گاز

ارتفاع ۴ متر

۵۰ متر ۸ ساله ; نارمک ضلع جنوب شرقی میدان هف..

گاز

ارتفاع ۳ متر-۵۰ متر زیرزمین

۱۳ متر ۱۵ ساله ; میدان هفت حوض پا..

کولر . گاز

۳۳ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک خ آیت بالاترازمیدان نبوت مجتمع تجاری ..

گاز

باکمیسیون کامل

۷۵ متر ۱۵ ساله ; هفت حوض جنب پاساژ..

گاز

۲۵ متر نوساز ; نارمک گلستان ابتدای ا..

گاز

۹ متر ۱۷ ساله ; نارمک خ شیرمرد شمالی جنب نا..

کولر . گاز

۱۲ متر ۳۰ ساله ; نارمک سمنگان بالاتر از مسجد ..

۱۶ متر ۱۰ ساله ; نارمک هفت حوض خ گلبرگ غربی..

گاز . آب و برق

۲۲ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک بالاترازپارک فدک م..

گاز . داکت اسپلیت

۳۱ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک خ مدائن شمالی نبش جنوب شرقی چهارر..

۵۰ متر ۲ ساله ; نارمک گلبرگ شرقی بعد از خ..

کولر . گاز

با جواز قهوه خانه

۳۰ متر نوساز ; نارمک میدان هفت حوض ک فاطمه الزهرا پ..

۷۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک مدائن نرسیده به گل..

کولر . گاز

۱۴ متر - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; نارمک هفت حوض ک عظیمی نیا..

کولر . گاز

۱۷ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; نارمک ۴۶متری غربی خ آباد..

کولر . گاز . آب و برق

۱۵ متر ۹ ساله ; نارمک خ مهرانپور نرسیده به هفت حوض..

کولر . گاز

۲۶۰ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک نبش خ سامان..

گاز . آب و برق

۳دهنه-جواز آزاد

۶۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک خ آیت ۴راه سرسبز پلاک..

گاز . آیفون تصویری . پکیج

۷۰متر انباری-نوسازی شده

۶۰ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک۴۶متری خ شیرمردجنوبی نبش همیشه بهار..

کولر . گاز . آب و برق

۲بر

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک نبش ورودی میدان ۶۲ پلا..

کولر . گاز . برق 3 فاز . آب و برق

۳بر-گازمشترک-جهت آبمیوه و کافی شاپ

۱۴ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; نارمک هفت حوض پا..

کولر . گاز

۲۹ متر - طبقه همکف ; نارمک هفت حوض مرکز..

گاز

ازسن بنااطلاع نداشتند

۲۵ متر ۲۵ ساله ; خ آیت پایین تر از میدان هفت حوض ایست..

کولر

۲۸ متر - طبقه اول ۸ ساله ; نارمک بالاتر از میدان هفت حوض پاس..

کولر . گاز

جواز خرازی- ۱۴ متر بالکن

۱۶ متر - طبقه اول ۲۵ ساله ; نارمک هفت حوض پا..

کولر . گاز

۶۰ متر نوساز ; نارمک خ دردشت پایین تر از فروشگا..

کولر . گاز

۲۵متر بالکن-

۲۱ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک ۴۶متری غربی پدرثانی نبش خ رجب..

گاز

دارای جواز و۱۰سال سابقه ظروف یکبارمصرف

۵۴ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; نارمک میدان هفت حوض خ کمیجانی جنب پا..

کولر

۱۶ متر قدیمی ; نارمک خ شیرمرد جنوبی خ ملایری نرسیده ب..

گاز . آب و برق

گاز اختصاصی-به آرایشگاه زنانه اجاره داده نمیشود

۱۳ متر ۳۰ ساله ; نارمک خ ۴۶ متری غربی بین آغمیونی وطاهری..

کولر . گاز

۱۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک جنب مترو گلبرگ خ مهرانپور پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۲دهنه

۲۹ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; نارمک بالاتر از میدان نبوت خ آیت پ..

۱۳ متر - طبقه همکف ۶ ساله ; نارمک هفت حوض خ مهران پور مرکز خ..

گاز

۴۰ متر ۲۵ ساله ; هفت حوض روبروی مترو سر..

کولر . گاز

۲۰ متر ۱۲ ساله ; نارمک خ ۴۶ متری غربی خ دین..

کولر . گاز

۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; نارمک خ ارشی ضلع شمالی میدا..

گاز . آب و برق

جواز سوپرمارکت- ۳دهنه

۱۸ متر - طبقه اول نوساز ; نارمک میدان هفت حوض پاساژ..

شوفاژ . کولر . آسانسور

۴۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; نارمک نبش گلبرگ و دردشت پلاک..

اطلاع دقیق نداشتند

۲۰ متر قدیمی ; نارمک میدان تسلیحات خ زینعلی تجریشی روبر..

گاز

۱۸ متر ۱۰ ساله ; نارمک میدان نبوت کوی اما..

شوفاژ . کولر . گاز

مناسب طلافروشی-نقره فروشی وغیره

۱۰ متر ۱۵ ساله ; میدان هفت حوض پاساژ کوی..

۱۳ متر - طبقه دوم نوساز ; هفت حوض مجتمع تجاری امر الد..

کولر . گاز

۱۳ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; هفت حوض ضلع شمال شرقی میدان پاساژ اید..

کولر . گاز

۱۳ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; نارمک بالاتر از هفت حوض ک عسگری پا..

گاز . پکیج

ارتفاع ۵ متر ملک و سرقفلی -دارای ۱۵ متر پارکینگ که به عنوان انبار استفاده می شود و در قیمت کلی محاسبه شده

۷۵ متر ۱۵ ساله ; نارمک هفت حوض جنب پاس..

گاز

۱۶ متر ۱۸ ساله ; نارمک هفت حوض مجتمع ..

کولر . گاز

۲۵۰ متر نوساز ; نارمک ضلع شرقی م هفت حوض جنب صراف..

کولر . گاز

۱۵ متر - طبقه زیر همکف ۱۰ ساله ; نارمک هفت حوض ک عظیمی نی..

کولر

۳۰ متر ۳۰ ساله ; میدان هفت حوض ک فاطمه الزهر..

کولر . گاز

۱۴ متر - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; هفت حوض ک عظیمی نیا ..

کولر . گاز

تهران رهن اجاره مغازه |  14 متر

۱۹ متر ۲۰ ساله ; نارمک خ گلستان بالاتر از تقا..

کولر . گاز

۱۰ متر - طبقه چهارم ۴ ساله ; نارمک هفت حوض مجتمع..

کولر . گاز

۹۰ متر ۲۵ ساله ; نارمک خ میرفخرایی نبش سر..

کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

مغازه

نارمک

منطقه 4

چهار شهرداری تهران