رهن اجاره مغازه میدان رسالت

۷۵ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; دلاوران تکاوران ۵ مر..

کولر . گاز

۶۸ متر ۱۰ ساله ; رسالت نبش شهید کرد مجتمع تج..

کولر . گاز

۴۰ متر ۳۰ ساله ; دلاوران تقاطع سراج پلاک ..

کولر . گاز

۲۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; میدان رسالت ۳۰متری آذر روبروی پارک..

پکیج

۱۵۰ متر ۵ ساله ; رسالت نرسیده به چهارراه مجیدیه جنب بانک..

کولر . گاز

۱۲ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; بزرگراه رسالت بعد از خ ۱۶ متری ..

گاز

ارتفاع ۴ متر

۱۰۰ متر قدیمی ; رسالت ضلع جنوب شرقی میدان رسالت پل..

کولر . گاز

۳دهنه

۲۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; رسالت بین متروباقری و علم و صنعت بالاتر ا..

کولر . گاز

۱۷ متر ۱۳ ساله ; رسالت سرسبز جنب مسجد حجتیه خشکبار ..

کولر . گاز

۲۶ متر - طبقه همکف نوساز ; رسالت خ کرمان جنوبی پلاک ..

آب و برق

۲۲ متر - طبقه همکف نوساز ; رسالت کرمان جنوبی..

گاز

۱۸ متر ۳۰ ساله ; رسالت نرسیده به ایستگاه گلبرگ خ مدنی خ برات مح..

کولر . گاز

۵۵ متر ۳۰ ساله ; دلاوران بین تکاوران شمالی و و..

کولر . گاز

۱۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; رسالت نبش ۱۶متری اول شم..

گاز . باز سازی شده . آب و برق

۲۵ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; رسالت کرمان جنوبی خ جمشید رویان پ..

کولر . گاز . آب و برق

سابقه ی آرایشگاه

۲۱ متر - طبقه سوم ۸ ساله ; بزرگراه رسالت نبش شهید کرد مجتمع ..

گاز

۴۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; رسالت ۱۶متری دوم شمالی پلاک..

کولر . گاز . آب و برق

وسایل کامل فست فود به فروش میرسد:(باتوافق)

۱۳ متر - طبقه زیرهمکف ۹ ساله ; رسالت بین امام علی و صیاد شیرازی مجتم..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۶۰م رهن کامل

۷۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; رسالت ضلع جنوب شرقی میدان جنب آبمی..

کولر

۴۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; رسالت میدان الغدیر خ دلاوران تقاطع سراج..

گاز . باز سازی شده

۲۵۰ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; رسالت میدان الغدیر خ کام..

گاز . برق 3 فاز

مناسب کارگاه

۳۲ متر نوساز ; رسالت کرمان جنوبی جمشید ..

کولر . گاز

۱۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۳ ساله ; رسالت دلاوران آزادگان ..

کولر . گاز

۲۵ متر قدیمی ; رسالت بالاترازمجیدیه پلاک ..

گاز

دارای برق

۴۶ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; رسالت بین مجیدیه و پل صیاد جنب گل..

یک دهنه

تهران رهن اجاره مغازه |  46 متر

۱۵ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; بزرگراه رسالت بعد از خ ۱۶ متری ..

گاز . آب و برق

درحال حاظر جگرکی فعال

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; رسالت نرسیده به ایستگاه گلبرگ خ مدنی خ برات مح..

گاز

۲۴ متر - طبقه همکف نوساز ; بزرگراه رسالت بین دردشت و با..

گاز . آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

۴۰ متر ۲۲ ساله ; رسالت میدان الغدیر خ دلاوران تقاطع سراج جنب فروشگاه بی..

کولر . گاز . آب و برق

مناسب رستوران-۶۰مترآشپزخانه

۲۰۰ متر نوساز ; رسالت بالاتر از بختیاری جنب بستن..

کولر . گاز

۶۰ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; رسالت نبش ۱۶متری دوم پلاک ..

کولر . گاز . آب و برق

۶پله به پائین- جواز آشپزخانه با لوازم

۳۰ ساله ; دلاوران تکاوران جنوبی ک ع..

کولر . گاز

۲۱ متر - طبقه سوم ۸ ساله ; بزرگراه رسالت نبش شهید کرد مجتمع ..

گاز

۱۵۰ متر ۵ ساله ; بزرگراه رسالت نرسیده به چهارراه مجیدیه جنب با..

کولر . گاز

۵۵ متر ۳۰ ساله ; دلاوران بین تکاوران شمالی و و..

کولر . گاز

۵۷ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; رسالت خ مدنی چهارراه گلبرگ خ عالم ..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

مناسب نمایشگاه-فست فود-۴دهنه

۳۲ متر ۲۰ ساله ; رسالت کرمان جنوبی جمشید ..

کولر . گاز

۱۴ متر - طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; رسالت نبش شهید کرد مجتم..

۷۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; رسالت ضلع جنوب شرقی میدان رسالت پل..

کولر . گاز

جواز تهیه غذا- بازدید با هماهنگی- کلیه مشاغل

۱۵۰ متر - طبقه همکف ۳ ساله ; رسالت خ نیروی دریائی بازا..

اسپلیت

۲۱ متر - طبقه سوم ۸ ساله ; بزرگراه رسالت نبش شهید کرد مجتمع ..

گاز . آسانسور

۱۸ متر ۲۵ ساله ; رسالت هنگام بالاتر از الغدیر پل..

کولر . گاز

۲۶ متر - طبقه همکف نوساز ; رسالت ۳۰متری آذر روبروی پارک ..

کولر . گاز . آب و برق

۳۰ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; رسالت هنگام بر دلاوران آزادگان جنوبی بین ک..

کولر . گاز

۱۴ متر ۱۰ ساله ; دلاوران آزادگان جنوبی ک یکم غربی روبروی نرده..

کولر . گاز

۲۴ متر ۱۵ ساله ; رسالت خ سلمان طرقی مقابل پارک ولیعصر ک..

کولر . گاز

تهران رهن اجاره مغازه |  24 متر

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; رسالت خ نیروی دریایی تقاطع..

کولر . گاز

۲۸سال باشگاه

۲۰ متر - طبقه سوم ۸ ساله ; رسالت نبش خ شهید کرد مجتمع تج..

کولر . گاز

۱۵۰ متر ۵ ساله ; بزرگراه رسالت نرسیده به چهارراه مجیدیه جنب با..

کولر . گاز

سندتجاری

۲۰۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; دلاوران تکاوران شمالی ۳۰ متر..

کولر . گاز

۱۷ متر ۱۵ ساله ; بزرگراه رسالت بین سرسبز و ..

کولر . گاز

۴۵ متر ۲۰ ساله ; دلاوران خ۳۵ متری استق..

کولر . گاز

۲۱ متر - طبقه سوم ۸ ساله ; بزرگراه رسالت نبش شهید کرد مجتمع ..

گاز

۵۲ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; بزرگراه رسالت بین آیت ودردشت نرسیده ..

کولر . گاز

۲۵ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; رسالت نرسیده به دنیای نور خ اردکانی ..

کولر . آب و برق

۲۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; رسالت بین متروباقری و علم و صنعت بالاتر ا..

کولر . گاز

۱۵ متر قدیمی ; رسالت خ احدزاده پلاک ه..

آب و برق

جهت قصابی

۱۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۳ ساله ; رسالت دلاوران آزادگان جنب نم..

کولر . گاز

۸۵ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; رسالت بین ۱۶ متری اول و د..

کولر . گاز . آب و برق

۵پله به پایین-فاقدجواز-یک دهنه- بازسازی شده

۲۰ متر - طبقه سوم ۸ ساله ; رسالت شهید کرد د..

کولر . گاز . آسانسور

۲۰۰ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; رسالت خ هنگام ۳۰متری اول (دلواری) بین والائیا..

کولر . گاز . برق 3 فاز

یک دهنه-مناسب کابینت سازی

۹۴ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; رسالت ۱۶متری دوم شمالی خ لا..

یک دهنه - جواز مکانیکی

۲۴ متر - طبقه همکف قدیمی ; رسالت بین مترو باقری و علم و صنعت بالاتر از پم..

آب و برق

۱۳ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; رسالت مجتمع دنیای ن..

گاز

۷۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; رسالت بالاتر از مسجد الرسول ۳۰متری ۵۵شمالی (..

برق 3 فاز

جهت تعمیرگاه

۳۰ متر قدیمی ; رسالت تقاطع فرجام پلاک ه..

کولر . گاز

۱۶ متر قدیمی ; رسالت خ هنگام ۳۵ متری استقلال ن..

کولر . گاز

۱۶۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; رسالت بالاتر از مسجد الرسول نبش کوی ..

یک دهنه

۳۵ متر قدیمی ; رسالت ضلع جنوب شرقی می..

کولر . گاز . آب و برق

۷۳ متر - طبقه همکف قدیمی ; رسالت نرسیده به مترو علم وصنعت نبش ک..

کولر . گاز

جواز مکانیکی

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; رسالت خ کوهک خ سلمان طرقی روبروی پارک ولیعص..

از طول بر اطلاع نداشتند- لوازم کبابی:(---/۱۵م)

۴۵ متر ۱۵ ساله ; رسالت بالاترازتقاطع امام علی نبش کرم..

کولر . گاز . آب و برق

آب و برق مشترک

۷۰ متر ۱۵ ساله ; رسالت نبش کرمان شمالی پلاک..

گاز . آب و برق

۱۲ متر قدیمی ; رسالت نرسیده به چهارراه مجیدیه نبش ۱۶متری اول شم..

از طول بر اطلاع نداشتند- سوپرمارکت فعال

۱۸ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; رسالت پشت مسجد الرس..

کولر . گاز . آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

۱۵ متر قدیمی ; رسالت بین ۱۶متری اول و دوم شمالی پ..

گاز . آب و برق

جگرکی فعال

۵۰ متر قدیمی ; رسالت بالاترازپمپ بنزین کر..

گاز

۴۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; رسالت نرسیده به چهارراه شهید باقری روبروی دانشکده ..

کولر . گاز

یک دهنه

۱۴ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; رسالت مجتمع دنیای ن..

گاز . آسانسور

۵۶ متر ۸ ساله ; رسالت تقاطع خ حیدرخانی جنب فست فود منصوریان ..

کولر . پکیج

۴۸ متر قدیمی ; میدان رسالت خ هنگام دلاوران نب..

کولر . گاز

برق سه فاز/گاز مشترک

۲۵ متر - طبقه همکف نوساز ; رسالت بالاتر از کرمان خ ار..

آب و برق

مناسب سوپر مارکت

۴۰ متر قدیمی ; رسالت ابتدای هنگا..

برق 3 فاز

۱۱۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; رسالت کرمان جنوبی نبش داوود ر..

گاز . باز سازی شده . آب و برق

۳نبش

۲۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; رسالت میدان الغدیر خ دلاوران خ آزادگ..

کولر . گاز

--/۱۵م تجهیزات

۵۵ متر قدیمی ; رسالت هنگام میدان الغدیر جنب ..

گاز . آب و برق

جواز پیتزا فروشی

۵۰ متر - طبقه همکف نوساز ; رسالت دلاوران آزادگان شم..

گاز

با جواز صافکاری ونقاشی

۵۳ متر - طبقه زیرهمکف ۶ ساله ; دلاوران والائیان..

کولر . گاز . آب و برق

مناسب تهیه غذا

۲۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; رسالت نرسیده به مترو گلبرگ پلا..

۶۷ متر - طبقه همکف قدیمی ; میدان رسالت برم رسالت بین بانک دی و کشاورز..

گاز

۲دهنه

۶۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; رسالت میدان الغدیر کوی ..

گاز

تهیه غذا-اطلاع دقیق نداشتند

۳۰ متر قدیمی ; رسالت جنب مسجد الرسو..

گاز . آب و برق

یک دهنه-جواز عکاسی

۱۳ متر ۱۲ ساله ; رسالت خ تکاوران شمالی خ هفتم مرکزی پ..

۱۸ متر - طبقه همکف قدیمی ; رسالت دلاوران خ والائیان شمالی بین ۳۰متری..

باز سازی شده . آب و برق

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۱۰ متر ; رسالت بازار موبا..

کولر

از جهت ملک و سن بنا اطلاع نداشتند-۳باب مغازه در زیرهمکف واقع میباشد-۱۰پله به پائین

۱۴ متر - طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; رسالت نبش شهید کرد مجتم..

شوفاژ . کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

مغازه

میدان رسالت

منطقه 8

هشت شهرداری تهران