رهن اجاره مغازه شهرک غرب

۲۱ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; شهرک غرب میدان صنعت جنب میلاد نور مج..

چیلر

۲۸ متر قدیمی ; شهرک غرب خ سپهر خ مرصاد پیتزا جزیره ..

وسایل فست فود:(----/۲۱۰م)-اطلاع دقیق نداشتند

۲۴ متر - طبقه دوم ۹ ساله ; شهرک غرب ارغوان شرقی پاساژ ار..

فن کوئل . آب و برق

یک دهنه - جواز ازاد

۱۲۰ متر نوساز ; شهرک غرب بلواردادمان پلاک ..

کولر . گاز . اسپلیت

۲۳ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ سپهر گلبرگ سوم..

کولر . گاز

۳۶ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شهرک غرب مجتمع تجاری میلاد..

گاز

ارتفاع ۵ متر ملک و سرقفلی ۲۰متر بالکن که در قیمت نصف حساب میشود کلا ۴۶ متر

۳۲ متر - طبقه چهارم نوساز ; شهرک غرب پاساژ ا..

کولر . گاز . چیلر

جواز پوشاک

۲۶ متر قدیمی ; شهرک غرب خ مهستان مجتمع تجاری..

کولر . گاز

۳۹ متر - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; شهرک غرب مجتمع تجاری..

آسانسور . فن کوئل

۲۰ متر قدیمی ; شهرک غرب خ سپهر نبش ج..

گاز . آب و برق

۲بر

۱۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; شهرک غرب خ شهیدحافظی خ کاج مجتمع ت..

کولر . گاز . باز سازی شده . آب و برق

۲۷ متر - طبقه چهارم نوساز ; شهرک غرب فاز یک خ مهستان مجتمع تجاری..

کولر . گاز . آسانسور

۱۷ متر - طبقه دوم ۸ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ اناری خ ارغوا..

۱۴۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; بلوار فرحزادی بالاترازنیایش گلستان د..

شوفاژ . کولر . گاز

انبار ۷۰متر تجاری

۳۶ متر نوساز ; شهرک غرب فاز ششم خ گل افشان جنوبی مر..

کولر . گاز

۱۰ متر ۳۰ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ شهید حاف..

گاز

۳۰ متر ۱۷ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان خ فخار مقدم ن..

کولر . گاز

۱۷ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; شهرک غرب پاساژ ا..

گاز

۳نبش/برق تک فاز/دارای جوازخرازی/سند تجاری

۲۶ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; شهرک غرب میدان صنعت بلوار فرحزادی مرکز خرید ل..

گاز . چیلر

۶ متر - طبقه همکف قدیمی ; شهرک غرب فاز ۱ خ ایران زمین پاس..

کولر . گاز

برق تک فاز / جواز خرازی /

۳۰ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; بلوار فرحزادی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۰ متر - طبقه اول نوساز ; شهرک غرب روبروی میلاد نو..

کولر . گاز

۴۰ متر قدیمی ; شهرک غرب فازیک پلاک ه..

گاز . آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند-۲۰سال سابقه کافه رستوران

۲۱ متر قدیمی ; شهرک غرب ایران زمین مجتمع ..

کولر . گاز . آسانسور . آب و برق

مناسب تمامی مشاغل

۴۲ متر - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; شهرک غرب خ ایران زمین پاسا..

کولر . گاز

۲۰ متر - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی مجت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۷ متر نوساز ; شهرک غرب بلوار فرحزادی جنب میلاد نور پارک خرید..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰ متر ۳ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی ک انا..

کولر . گاز . آسانسور

۲۷ متر - طبقه همکف ۲۶ ساله ; شهرک غرب بلواردادمان بلواردرختی مرکز خرید سپهر رو..

گاز

باکمیسیون کامل-مناسب کافی شاپ وبستنی فروشی

۱۲۰ متر نوساز ; شهرک غرب بلوار دادمان نرسیده به یادگار اما..

۲۵۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب بلوار دریا نبش ..

کولر . گاز . آب و برق

۴۳ متر ۲۰ ساله ; بلوار فرحزادی بلوار پونک باختری مرکز ..

شوفاژ . گاز

۲۵ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهرک غرب سپهر مجت..

گاز

۲۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۱ ساله ; شهرک غرب فاز ۶ خ گل افشان شمالی نبش ک یکم مرکز..

کولر . گاز

۱۵ متر - طبقه اول ۲ ساله ; شهرک غرب خ فخار مقدم..

کولر . گاز

۷۶ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; شهرک غرب مجتمع تجاری میلا..

اسپیلت- جواز ندارد-مناسب هر شغلی - برق ۳فاز

۲۰ متر ۲ ساله ; شهرک غرب خ حافظی نبش فخار مقدم..

۴۲ متر - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; شهرک غرب خ ایران زمین پاسا..

کولر . گاز

۳۵ متر ۱۵ ساله ; شهرک غرب خ ایثارشمالی خ امام زاده صالح جنب درمانگاه..

کولر . آب و برق

۲۰ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهرک غرب خ سپهر ساختمان ی..

چیلر . فن کوئل

۲۶ متر ۲ ساله ; شهرک غرب میدان صنعت بلوار فرحزادی مرکز خرید ل..

کولر . گاز

۳۲ متر نوساز ; شهرک غرب پاساژ ا..

کولر . گاز . چیلر

۱۱۰ متر - طبقه اول ۴ ساله ; شهرک غرب توحید خ گلها کوی عسگری پل..

کولر . گاز

۳۳ متر نوساز ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ طاهرخانی ..

۲۰ متر نوساز ; شهرک غرب اریکه ایرانیان خ شهید حاف..

۳۰ متر ۳۰ ساله ; بلوار دادمان بلوار درختی روبروی پارک س..

کولر . گاز

۲۴ متر ۱۵ ساله ; بلوار فرحزادی خ اناری پاساژ ا..

کولر . فن کوئل

۱۳۰ متر - طبقه همکف ; شهرک غرب بلوار دریا..

کمیسیون کامل-از سن بنا اطلاع نداشتند

۶۷ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; شهرک غرب فاز۵ خ سیمای ایران ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . برق 3 فاز . آب و برق

اجاره به برند

۱۸ متر ۴ ساله ; شهرک غرب ۴۵متری درختی نبش خ ثقفی (گلس..

گاز . آب و برق

۱۸ متر ۴ ساله ; شهرک غرب ۴۵متری درختی نبش خ ثقفی (گل..

گاز . آب و برق

۳۶ متر ۱۲ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان خ معراج..

کولر

۱۵ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شهرک غرب بالاتر از بیمارستان آت..

گاز

۴۰ متر نوساز ; شهرک غرب روبروی میلادنور بلوارفرحزادی..

گاز . فن کوئل

۴۲ متر - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; شهرک غرب خ ایران زمین پاسا..

کولر . گاز . آب و برق

۵۰ متر - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; شهرک غرب مجتمع میلاد ..

گاز . آسانسور . فن کوئل

اطلاع دقیق نداشتند

۱۹ متر ۱۲ ساله ; شهرک غرب ارغوان غربی مجتمع..

شوفاژ . کولر . گاز

قابل تبدیل تا ۳م / برق تک فاز/دیوار سنگ

۲۲۵ متر نوساز ; شهرک غرب فرحزاد خ طاهر ..

کولر . گاز

۱۶ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شهرک غرب بلوارفرحزادی روبروی اریکه پاساژ صد..

گاز

دارای جوازلوازم صوتی وتصویری

۲۰ متر ۱۵ ساله ; بلوار فرحزادی بالاتر از کتاب آسمان..

۵۰ متر - طبقه همکف ; شهرک غرب بلوار دادمان ۱۲متری گلاب پ..

۳۵مترانباری-از سن بنا اطلاع نداشتند

۵۲ متر ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ ایران زمین مجتمع..

کولر . گاز

۳۲ متر - طبقه چهارم نوساز ; شهرک غرب پاساژ ا..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

مناسب پوشاک

۳۰ متر ۶ ساله ; خ ایثارگران شمالی خ امام زاده..

کولر . گاز

۳۱ متر - طبقه سوم ۲ ساله ; شهرک غرب میدان صنعت پاساژ پلاتین مجتمع تج..

آسانسور . فن کوئل . آب و برق

۱۷ متر ۱۵ ساله ; شهرک غرب مرکز خرید ..

جواز پوشاک

۲۰ متر ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی بالاتر از کتاب آسمان ها نبش آس..

۳۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی ضلع جنوب غربی م..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۰ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی بالاتر از میدان کتاب ..

۱۰۰ متر نوساز ; شهرک غرب خ درختی پ..

کولر . گاز

۱۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; شهرک غرب خ شهید حافظی خ کاج مجتمع ت..

کولر . گاز

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; شهرک غرب بلوار دادمان بلوار درختی روبروی پارک..

کولر . گاز

۲۷ متر نوساز ; شهرک غرب فاز ۱ خ مهستان مجتمع تجا..

کولر . گاز

۲۵ متر ۳ ساله ; شهرک غرب دادمان روبروی حسن سیف نبش صدف ..

کولر . گاز

۲۵ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; شهرک غرب دادمان روبروی حسن سیف نبش صدف ..

آب و برق

دو نبش

۲۵ متر ۱۵ ساله ; بلوار دادمان خ درختی خ سوم پلا..

کولر . گاز

۱۹ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی ارغوان غربی م..

شوفاژ . کولر . گاز . آب و برق

برق تک فاز

۲۸ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ ایران زمین مجتم..

۲۹ متر ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی میل..

۵۰ متر - طبقه دوم قدیمی ; شهرک غرب مرکز تجاری گلس..

شوفاژ . کولر . گاز . برق 3 فاز . آب و برق

۱۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ شهید حافظی خ کاج مجت..

کولر . گاز

۲۴ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ سپه..

کولر . اسپلیت

۵۲ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شهرک غرب خ ایران زمین مجتمع..

کولر . گاز . آسانسور

۱۵ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی بالاتراز بیمارستان آتیه خ ناخد..

گاز

۲۷ متر ۱۵ ساله ; بلوار دادمان خ درختی خ سوم پلا..

کولر . گاز

۱۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب خ درختی نبش خ نورانی روبروی مجتمع و..

گاز . آسانسور . پکیج

یک دهنه

۳۰ متر ۶ ساله ; شهرک غرب خ ایثارگران شمالی خ امام ز..

کولر . گاز

۲۱ متر - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شهرک غرب خ فرحزادی مجتمع تج..

کولر . گاز

۲۰ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهرک غرب خ سپهر ساختمان یا..

چیلر . فن کوئل

۲۸ متر - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزاد..

۶ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب خ ایران زمین پاساژ گلستان ..

گاز

۱۲۰ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; شهرک غرب بلوار پاکنژاد نرسیده به بلوار دریا نب..

کولر . گاز . تابلو خور . آب و برق

۳بر -۴۰ متر تابلو خور -در حال حاظر رستوران فعال

۴۶ متر - طبقه همکف ۱۸ ساله ; شهرک غرب پاساژ میلاد ..

کولر . گاز

مناسب فست فود و کافی شاپ و مواد غذایی-۲نبش

۱۳۰ متر - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شهرک غرب ایران زمین پاساژگ..

کولر . گاز

جواز پوشاک یک دهنه

۲۳ متر ۴ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا خ گلها پلا..

اسپلیت

تابلوخور-باجواز-فست فست فود-با کلیه امکانات

۴۰ متر - طبقه همکف ۸ ساله ; شهرک غرب مرکز تجاری گلستان ۳۰ پل..

۱۲۸ متر نوساز ; شهرک غرب بلوار فرحزادی بلوار ..

گرمایشی از کف

۱۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب بلواردادمان پلاک ..

گاز . آب و برق

۴۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب بلوار خوردین خ توحید اول نبش رامش..

گاز . آب و برق

یک دهنه

۱۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ شهید حافظ..

گاز . آب و برق

۵۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی بلوار دریا خ نورانی خ فخارمقدم روبروی مرک..

کولر

در حال حاضر کافی شاپ

۳۶ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; شهرک غرب فاز ۶ خ گل افشان جنوبی مجتم..

۳۰ متر ۲ ساله ; شهرک غرب فاز ۴ بلوار دادمان بلوار درختی نبش کوی..

کولر . گاز

۵۵ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب بلوار خوردین نرسیده به آتش نشانی خ توحید..

آسانسور . پکیج

۲نبش

۱۹۰ متر - طبقه زیرهمکف ۵ ساله ; شهرک غرب نبش گلستان ی..

آب و برق

۱۹۰مترانباری-باجواز-۵پله به پائین-رستوران فعال با وسایل-از طول بر اطلاع نداشتند

۶۰ متر ۴ ساله ; شهرک غرب میدان کتاب صحرای شمالی روبرو..

گاز . آب و برق

مناسب کترینگ وانبار

۲۴ متر - طبقه همکف ۱۵ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ اناری پاساژ..

کولر . گاز

جواز آزاد یک دهنه

۳۱۰ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; شهرک غرب بلوار دادمان روبروی دارایی ..

کولر . گاز

دو دهنه - جواز آزاد

۱۴ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; شهرک غرب خ فخارمقدم..

گاز . آب و برق

۲۰ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; شهرک غرب خ درختی روبروی ورزشگاه زیتون نبش خ شهید ثقف..

گاز . آب و برق

۶۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; شهرک غرب بلواردادمان نرسیده به پل یا..

گاز

۱۵ متر - طبقه همکف ۳۰ ساله ; شهرک غرب بلوار درختی خ بوستا..

باز سازی شده . برق 3 فاز . آب و برق

۵۰ متر قدیمی ; شهرک غرب بلوار دریا ۲۱متری گلها پلاک ی..

کولر . باز سازی شده

۱۸ متر - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; شهرک غرب خ ایران زمین پاساژ ایر..

۱۵ متر - طبقه اول نوساز ; شهرک غرب جنب میلادنور..

شوفاژ . کولر . گاز

۸ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; شهرک غرب مرکز تجا..

کولر . باز سازی شده

یک دهنه-۲۰سال سابقه اجاره فقط عینک فروشی

۲۵ متر - طبقه اول نوساز ; شهرک غرب خ سپهر گلبرگ ۳م..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵ متر - طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; شهرک غرب فرحزادی روبروی اریکه ایرانیان کوی عباس انا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

یک دهنه-

۱۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ شهید حافظی خ کاج مجتم..

۵۰ متر - طبقه دوم ۲۳ ساله ; شهرک غرب ایران زمین مرکزتجاری ..

کولر . گاز . باز سازی شده

یک دهنه

۲۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; شهرک غرب فاز یک مجتمع تجار..

کولر . گاز . آب و برق

جواز خرازی وپوشاک-۵پله به پائین

۲۴ متر - طبقه اول قدیمی ; شهرک غرب پاساژ ارغوا..

کولر . گاز

۴۳ متر - طبقه دوم نوساز ; شهرک غرب بلوار فرحزادی مجت..

کولر . آسانسور . چیلر

یک دهنه

۱۲ متر - طبقه همکف قدیمی ; شهرک غرب بلواردریا بین چهارراه پاکنژا..

گاز

۱۲مترانباری

۳۲ متر نوساز ; شهرک غرب نرسیده به میلاد نور پاساژ تجار..

چیلر

۲دهنه- فقط اجاره به پوشاک

۲۸ متر - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی روبروی میلاد نور..

کولر . گاز

۴۰۰ متر ۲۰ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ عباسی انا..

کولر . گاز . اسپلیت . آب و برق

۵پارکینگ-از جهت ملک اطلاع نداشتند

۲۰ متر - طبقه همکف ۲ ساله ; شهرک غرب خ گل افشان شمالی پ..

کولر . گاز . آب و برق

کمیسیون کامل

۱۸ متر - طبقه چندباب نوساز ; شهرک غرب فاز ۶ خ گل افشان جنوبی مر..

بردیگر:(۳متر)-از جهت ملک اطلاع نداشتند

۱۴ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; شهرک غرب فرحزادی بالاترازنیایش گلستان۳ ..

کولر . گاز . آب و برق

۵ پله به پایین

۴۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب بلواردادمان خوردین نرسیده به بلواردریا وحی..

۱۸ متر ; شهرک غرب فاز ۶ ایوانک غرب خ گل افشان جن..

از طول بر و سن بنا و جهت ملک اطلاع نداشتند

۲۵ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب جنب میلاد نور مجتمع تجاری..

گاز . آب و برق

۱۳ متر - طبقه اول ۵ ساله ; شهرک غرب خ مهستان مرکزت..

گاز . آب و برق

پله برقی دارد

۳۰ متر ۲۰ ساله ; شهرک غرب دادمان خ گلها نبش می..

۳بر-۲۰مترانباری

۷۰ متر ۲۶ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا ۲۱متری..

اسپلیت . باز سازی شده

رستوران- با کلیه لوازم رستوران-جواز فست فود- قیمت وسایل جداگانه:(---/۱۵۰م)

۳۰ متر - طبقه اول ۷ ساله ; شهرک غرب ابتدای بلوار فرحزاد مجتمع..

گاز . چیلر . تهویه مطبوع . آب و برق

بردیگر ۵متر

۱۲۰ متر - طبقه همکف نوساز ; شهرک غرب خ درختی نبش خ نورانی روبروی مجتمع و..

گاز . آسانسور . پکیج

یک دهنه

۳۳ متر - طبقه چهارم نوساز ; شهرک غرب خ سیمای ایرا..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . آب و برق

۳۰ متر ۲ ساله ; شهرک غرب بلواردادمان درختی روبروی پارک س..

گاز . اسپلیت

۶۵ متر ۱۲ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی بالاترازمید..

گاز . باز سازی شده . آب و برق

کمیسیون کامل-تابلوخور

۱۴۰ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; شهرک غرب بلوار دریا نرسیده به ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت

۱۸ متر - طبقه همکف ۱۶ ساله ; شهرک غرب بلوار فرحزادی خ ..

کولر . گاز

یک دهنه

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

مغازه

شهرک غرب

منطقه 2

دو شهرداری تهران