رهن اجاره دفتر کار پیچ شمیران

۱۷۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; پیچ شمیران خ هدایت خ صفی علیشاه کوی شام بیات..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; پیچ شمیران نبش خ انقلاب پل..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۲۵۱ متر ۵ خوابه - طبقه اول قدیمی ; پیچ شمیران خ صفی علیشاه جنب با..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; پیچ شمیران ساختمان تنک..

کولر . گاز . آسانسور

۷۲ متر - طبقه چهارم نوساز ; انقلاب پیچ شمیران روبروی خ ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; پیچ شمیران خ نورمحمدی خ سردا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; پیچ شمیران ابتدای پل خ روشندلان جنب اتومبیل ایر..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده-طبقه اول سند تجاری و طبقه دوم سند اداری میباشد

۱۳۸ متر ۵ خوابه - طبقه اول قدیمی ; پیچ شمیران روبروی خ شریعتی نبش نورمحم..

کولر . گاز . آسانسور

۱۳۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; پیچ شمیران خ نورمحمدی چهارراه هدایت جنب ک..

کولر . گاز . باز سازی شده

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; پیچ شمیران صفی علیشاه کوی غزال حاج کریم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

مشاغل کم تردد

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; پیچ شمیران نرسیده به پل روشندلان پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مبله . پارتیشن

بصورت پارتیشن بندی ۳اتاق-ازجهت ملک اطلاع نداشتند

۴۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; پیچ شمیران پل چوبی جنب کبابی گلپای..

گاز

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; انقلاب پیچ شمیران خ سپاه جنوبی بن ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; پیچ شمیران خ انقلاب ساخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; پیچ شمیران ساختمان تنک..

کولر . گاز . آسانسور

۱۳۸ متر ۵ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; پیچ شمیران نبش تنکابن سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; پیچ شمیران خ صفی علیشاه مصباح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; انقلاب پیچ شمیران ساختمان تن..

کولر . گاز . آسانسور

۵۹ متر - طبقه همکف نوساز ; انقلاب خ پیچ شمیران روبروی خ ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

۲پارکینگ

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; پیچ شمیران جنب دانشگاه آزاد ساختما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; پیچ شمیران نرسیده به سه راه طالقان..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰۵ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; پیچ شمیران روبروی بانک صاد..

کولر . گاز

۴۰ متر - طبقه چهارم ۳ ساله ; پیچ شمیران روبروی ایستگاه BRT نبش کوی فروغ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

۱۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۲ ساله ; انقلاب پیچ شمیران خ روشندلان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; پیچ شمیران پل چوبی خ ابن سینا ک..

گاز . آسانسور . پکیج

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; پیچ شمیران خ مازندران کوی شهید کرم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; پیچ شمیران خ برادران قا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۵ متر - طبقه اول نوساز ; شریعتی پیچ شمیران جنب فروشگاه ه..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . فلت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; پیچ شمیران پل چوبی به سمت امام حسین خ کرمی نو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; پیچ شمیران روبروی بهزیستی خ اصفها..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; پیچ شمیران جنب بانک ملی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; پیچ شمیران بین پل چوبی وامام حسین خ کرمی نور..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; پیچ شمیران بین شریعتی و پل چوبی جنب بانک ..

کولر . گاز . باز سازی شده

مورد اجاره اتاق ۱۵متری از یک واحد ۵۰ متری

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; پیچ شمیران نرسیده به پل چوبی نبش کوی تو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; پیچ شمیران نرسیده به پل چوبی کوی توانا پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; پیچ شمیران روبروی خ شریعتی ابتدای خ انقلاب جنب کفش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; پیچ شمیران نبش اسکو..

کولر . گاز

مورد اجاره یک اتاق ۹متری ازواحدفوق

۲۲۰ متر - طبقه همکف ۱۰ ساله ; پیچ شمیران نرسیده به پل ..

کولر . گاز . آب و برق

۱۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه درکل ۲۰ ساله ; پیچ شمیران بین پیچ شمرون و بهار بن..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵پارکینگ- واحدهای ۸۰متری

۶۵ متر - طبقه دوم نوساز ; پیچ شمیران خ نور محمدی ساختما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; پیچ شمیران خ مازندران بن بست خو..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

قابل تبدیل تا--/۴۰م

۱۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; پیچ شمیران خ بهار بین بهار و..

کولر . گاز

همکف تجاری میباشد

۶۵ متر - طبقه دوم نوساز ; انقلاب روبروی شریعتی پیچ شمیران ساخت..

شوفاژ . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . فلت

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; پیچ شمیران خ نورمحمدی خ متین ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; پیچ شمیران نرسیده به پل چوبی روبروی نمایشگاه قصر سفید جنب با..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم ۲۰ ساله ; انقلاب پیچ شمیران جنب دانشگاه آزاد اسلامی سا..

کولر . گاز . آسانسور

۱ ساله ; پیچ شمیران خ مازندران بن بست خو..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; پیچ شمیران بر خ هدایت نبش کوچه به..

کولر . گاز . مبله

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; پیچ شمیران کوی یونسی زا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; انقلاب پیچ شمیران پل چوبی ساختم..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه ششم ۳۰ ساله ; پیچ شمیران جنب دانشکده حسابداری دانشگاه آزاد ساختمان ت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; پیچ شمیران صفی علیشاه بعد از..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۵متری:----۹۰۰----/۵۰م

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; پیچ شمیران خ صفی علیشاه تقاطع ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

باپارکینگ:(۱/۶۰۰م---/۴۰م)-بدون پارکینگ:(۱/۵۰۰م---/۴۰م)-از جهت ملک اطلاع نداشتند

۱۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; پیچ شمیران خ نورمحمدی کوی ط..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر . مبله

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; شریعتی پیچ شمیران خ صفی علی شاه تق..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . مبله

واحد ۴۷متری:--/۲۰م ودیعه۱/۲۰۰م اجاره

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; پیچ شمیران خ صفی علیشاه پل..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بصورت مسکونی:--/۱م---/۱۰م

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; پیچ شمیران دروازه شمیران روش..

کولر . گاز

۱۴۳ متر ۵ خوابه - طبقه اول قدیمی ; پیچ شمیران نبش خ تنکابن ساختمان تنکابن..

کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۶۴ متر - طبقه چهارم نوساز ; پیچ شمیران روبروی خ شریعتی ساختما..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . فلت

۲۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; پیچ شمیران خ بهار جنوبی نرسیده به سم..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; پیچ شمیران نرسیده به پل چوبی نبش کوی اعتماد طب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; پیچ شمیران ایستگاه درختی کوی قروی پ..

کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; پیچ شمیران روبروی ایستگاه ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; پیچ شمیران حقوقی نبش مقدم پلا..

کولر . گاز . اسپلیت

۱۲۶ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; انقلاب نبش پیچ شمیران ساختمان تنکاب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۸۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; پیچ شمیران خ یونسی زا..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

ورودی مجزا

۳۵ متر - طبقه سوم ۱۰ ساله ; انقلاب پیچ شمیران طبقه فوقانی بان..

شوفاژ . کولر . گاز

مورداجاره ۲اتاق فوق ازمتراژ۹۹مترباامکانات مشترک میباشد-اتاق۳۵متری:--۳۵م رهن کامل قابل تبدیل

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه

پیچ شمیران

منطقه 7

هفت شهرداری تهران