رهن اجاره دفتر کار پونک

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; پونک مجتمع تجار..

کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; پونک خ باهنر پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; میدان پونک ابتدای خیابان میرزابابایی-س..

شوفاژ . گاز . آسانسور . پکیج

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; پونک نبش چهارراه عدل پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; پونک چهاردیواری خ معین نبش کوهسار ساخ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۹ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; پونک میرزا بابایی روبروی پارک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فلت

۹ متر - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; پونک ضلع شمال شرقی میدان کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

مورد اجاره یک اتاق از واحد ۷۰متری یکخوابه میباشد

۱۵۴ متر ۳ خوابه نوساز ; پونک بالاتر از چهارراه پو..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; پونک میدان استاندارد خ زاگرس کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۶۰ متر - زمین: ۲۴۰ متر قدیمی ; پونک خ همیلا خ پن..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پونک بلوارمیرزابابائی نرسیده به سردارجنگل روبر..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; پونک خ سیمون بولیوار بین اقبال پور..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پونک سیمون بولیوار نبش خ یکم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; پونک خ سیمون بولیوار بین اقبال پور و ال..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; پونک بلوارمیرزابابایی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; پونک اقبالپور خ سوم مر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; پونک میرزابابایی نبش چهارراه سردار ضلع جنوب غربی طبقه فوقانی ساخت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; پونک چهاردیواری خ معین نبش کوهسار ی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; پونک بلوارمیرزابابائی نرسیده به ستاری روبروی مجموعه ورزش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; پونک سیمون بولیوار خ اقبالپور نبش کوهسار چهارم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مناسب دفتر وکالت و مطب

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; پونک ضلع شمالی میدان نبش خ سیزدهم..

شوفاژ . کولر . گاز

انباری داخل واحد

۱۴۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; پونک نرسیده به سیمون بولیوار خ فکور..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر . پکیج

۶۰ متر - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; میدان پونک ساختمان آ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۷۰ متر ۳ خوابه ۱۳ ساله ; پونک بلوار عدل جنب رفاه کا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; پونک بلوار عدل ک علی قلی..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۸ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; پونک بلوار میرزابابایی نبش بل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; پونک میدان پونک کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

هماهنگی طبقه دوم

۱۲۰ متر - طبقه زیرهمکف ۵ ساله ; پونک میرزابابایی غرب..

کولر . گاز . آسانسور . فلت

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; پونک میرزابابایی تقاطع چهارراه عدل ساختمان مسکن س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۳ ساله ; پونک بلوار عدل جنب رفاه کا..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; پونک میرزابابائی ساختمان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

مناسب مطب و دفتر وکالت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; پونک نرسیده به سیمون بولیوار نبش ک شکوفه بالای..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; پونک ضلع شمال شرقی میدان پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; پونک ۳۵متری گلستان خ ایران زمی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۰ متر - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; پونک ساختمان آر..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج . فلت

۴۵ متر - طبقه دوم قدیمی ; پونک بلوارمیرزابابائی بالاترازچهارراه اول ج..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; پونک خ مخبری پلاک ۸..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; پونک خ میرزابابایی مجتمع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج . مبله

۴۵ متر - طبقه سوم ۶ ساله ; پونک ضلع جنوب غربی میدان..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . فلت

تابلوخور-مناسب کلیه مشاغل

تهران رهن اجاره دفتر کار |  45 متر

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; پونک بلوار همیلا میدان استادنظر نبش استادنظر شر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

۷۱ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; پونک اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش ، نبش دوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; پونک نبش میدان مجتمع ا..

کولر . گاز . آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۶ ساله ; ۳۵متری عدل نبش حیدری مقدم ش..

کولر . گاز . آسانسور

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; پونک سردار جنگل غروی غ..

کولر . گاز . فلت

درب مستقل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; پونک بلوار همیلا..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; پونک نرسیده به سیمون بولیوار نبش ک شکوفه بالای..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; پونک بالاتر از نیایش کوی گلگواهی پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; پونک کوی حیدری مقدم پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . لابی

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; پونک بلوار میرزابابائی خ یاس شمالی پارک ار..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; پونک میرزابابائی بین عدل و سردا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; پونک همیلا ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; پونک ضلع شمالی میدان پونک کوی پنج..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; پونک ابتدای خ میرزابابایی ساخت..

گاز . آسانسور . پکیج

۱۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; پونک خ سیمون بولیوار خ کشاورز بالاتر از ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

مناسب انبار و تولیدی

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; بالاتراز م پونک نبش خ ۱۱ س..

کولر . گاز

بازسازی شده

تهران رهن اجاره دفتر کار |  70 متر

۱۵۴ متر ۳ خوابه نوساز ; پونک بالاتر از چهارراه پونک نبش کوی هفدهم..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۲۳۰ متر - طبقه سوم ۵ ساله ; پونک همیلا خ هفت..

کولر . گاز . آسانسور . فلت

کلیدنخورده

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; پونک باغ فیض خ ناطق نوری جنب کارواش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; پونک ۳۵متری گلستا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۴ متر - طبقه زیرهمکف ۱۶ ساله ; سردار جنگل شمالی خ ۵تن خ نشاط ن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۱۳پله به پایین

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; پونک خ کربلائی اح..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; پونک میدان پونک گلز..

کولر . گاز

۱۱ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; پونک عدل شمالی نبش ک..

کولر . گاز . فلت

اجاره به آبمیوه بستنی

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; پونک خ اردیبهشت ک سوم ساختمان..

شوفاژ . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; پونک اشرفی اصفهانی ورودی با..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; پونک تقاطع میرزابابایی وعدل پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . تابلو خور

۱۳مترتابلوخور

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پونک خ سردار جنگل خ بهار ..

شوفاژ . کولر . گاز

مشاغل کم تردد بدون جواز

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; پونک بلوار کمالی نبش جه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پونک ۳۵متری گلستان ایران زمنی شمالی کوی گا..

کولر . گاز . آسانسور

۸۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; پونک ضلع جنوب غربی میدان پونک نبش گلزار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; پونک ایران زمین جنوبی نبش ۱..

شوفاژ . کولر . گاز

به مجرد موجه نیز اجاره داده میشود

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; پونک نبش کوی پنجم پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; پونک میرزابابائی روبروی درب شهروند سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; پونک ابتدای خیابان میرزابابایی مج..

شوفاژ . گاز . آسانسور . پکیج . مبله

۱۴۷ متر ۳ خوابه نوساز ; پونک سیمون بولیوار روبروی خ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۵ متر - طبقه همکف ۱۸ ساله ; پونک سیمون بولیوار خ اقبالپور کوهس..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; پونک سردار جنگل شمالی نبش خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; پونک نبش کوی پنجم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; پونک خ گلزار واح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پونک بالاتر از میدان پونک نبش کمال..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; پونک میدان پونک گلزار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۱۷۵ متر ۵ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; پونک بالاتر از میدان نبش کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۹ متر - طبقه همکف قدیمی ; پونک بر بلوار میرزابا..

کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; پونک میدان عدل خ مخب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; پونک کوی کربلائی اح..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

۷۴ متر - طبقه اول ۴ ساله ; پونک خ میرزابابایی بین عدل و سردار پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; پونک سیمون بولیوار خ ال..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; پونک خ اکبری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; پونک بالاتر ازمیدان ک هفتم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; پونک ضلع شرقی میدان پونک ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; پونک میرزابابایی بین عدل و سردار جنگل نبش ک ..

شوفاژ . گاز . آسانسور

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; پونک چهاردیواری سیمون بولیوار بالاتر از میدان دانشگاه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; پونک ضلع جوبی غربی میدان گل..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت

درکل ۱۱واحد

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; پونک ابتدای خ میرزابابایی ساخت..

گاز . آسانسور . پکیج . فلت . مبله

۹۰ متر - طبقه زیرهمکف ۷ ساله ; پونک بلوارمیرزابابائی ایران زمین شمالی ..

گاز . فلت

مناسب انبار -۸ پله به پایین

۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; پونک روبروی بوستان پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مناسب پزشک

۵۰ متر - طبقه اول ۱۵ ساله ; پونک میرزابابایی مجتمع ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده . فلت

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; پونک خ گلزا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; پونک کوی یکم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; پونک سردار جنگل بین همت و ۳۵ متری گ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

ترجیحا پزشک یا وکیل

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; پونک چهاردیواری نبش کوی نوزده..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

دوم سندی

۵۵ متر - طبقه همکف ۷ ساله ; پونک ۳۵متری عدل نبش حیدری مقدم شرقی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فلت

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; پونک خ مخبری نرسیده به اشرفی پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; پونک خ گلزار سوم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; پونک کوی نوبهار پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; پونک ضلع جنوب شرقی میدان پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; پونک ابتدای میرزابابائی ساختمان سبز ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; پونک بزرگراه حیکم بالاترازتقاطع پیامبرمر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; پونک شهرک هما سیمرغ ۴ بوستان۲ پل..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; پونک خ میرزابابائی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; پونک ابتدای خ میرزا بابایی ساخت..

گاز . آسانسور . پکیج . فلت . مبله

ط چهارم ۵۵متر مبله-

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; پونک ۳۵متری گلستان بالاتر از شاهین شمالی نب..

کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; پونک بالاتر از میرزابابائی نبش کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰ متر - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پونک بلوار ۳۵متری گلستان پلاک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

مورد اجاره یک اتاق از واحد ۵۰متری یکخوابه میباشد- اجاره به یک الی ۲نفر

۱۵ متر - طبقه اول ۵ ساله ; پونک ضلع جنوبی میدان خ گلزار پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

مورد اجاره یک اتاق از واحد ۷۰متری میباشد

۱۳۸ متر - طبقه سوم ۳ ساله ; پونک میرزابابائی غربی روبروی پار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . فلت

۲۰۰ متر - طبقه زیرهمکف ۳ ساله ; پونک خ گلزار یکم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فلت

مناسب باشگاه

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; پونک خ شهید مخبری نرسیده به میدان عد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تابلوخور جهت بعضی از مشاغل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; پونک ۳۵متری گلستان(مخبری) بین سردا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; پونک ۳۵متری گلستان(مخبری) بین سردا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; پونک کوی نوبهار پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; پونک بلوار همیلا نبش ک ۱۱ پلا..

گاز . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; پونک ضلع جنوب غربی میدان ساخت..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج . فلت

ط ۴بصورت پارتیشن بندی

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; پونک بالاتر از فلکه نبش خ امام حسن پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; پونک گلزارسوم قواره دوم جنوبی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . دوربین مداربسته

قابل تبدیل تا ---/۵۰م

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; پونک میدان پونک روبروی بوستان پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; پونک بالاتر از میدان نبش خ امام حسن طبقه فوقانی بنگاه پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; پونک خ میرزابابائی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

درحال اخذ سنداداری

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; پونک خ یکم پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . مبله

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; پونک خ ۳۵ متری گلستان خ ایران زمین شمالی ..

کولر . گاز

۱۳۸ متر - طبقه سوم نوساز ; پونک میرزابابائی بالاتر از تقاطع سردار جنگل جن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج . فلت

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; پونک ۳۵متری گلستان بین عدل و ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته . تهویه مطبوع . ایرکاندیشن

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; پونک بالاتر ازمیدان پونک نبش کمالی ساخت..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; پونک سیمون بولیوار نبش میدان دانشگ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۱۳۰ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; پونک مجتمع تجاری بوست..

گاز . فلت

۱۵۰ متر ۷ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; پونک ۳۵متری گلستان بین ستاری و شاهین شمال..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه

پونک

منطقه 5

پنج شهرداری تهران