رهن اجاره دفتر کار زعفرانیه

۷۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; زعفرانیه خ آصف..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۱ ساله ; زعفرانیه میدان آص..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

جهت مطب و دندانپزشکی

۱۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی جنب بانک پاسارگاد..

گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

۹۰ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; زعفرانیه خ پسیان جنوب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فلت

۱۲ متر - طبقه سوم ۸ ساله ; زعفرانیه نبش شادآور پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مورد اجاره یک اتاق از واحد ۶۷متری ۲خوابه میباشد- مناسب کارهای زیبائی و مزون

۳۷۰ متر - طبقه سوم نوساز ; زعفرانیه مقدس اردبیلی نبش شادآور پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت

۸۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; زعفرانیه خ پسیان جنوبی بین مقدس اردبیلی و و..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی نبش شا..

گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ; زعفرانیه میدان الف نبش محمودیه ساخ..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

از سن بنا اطلاع نداشتند

۱۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; زعفرانیه بین کیهان و پسیان روبروی بان..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۳۳۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر قدیمی ; زعفرانیه خ کمال طاهری کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; زعفرانیه خ الف شمالی نبش خرم نژاد بالاتر از رستوران ..

گاز . آسانسور . چیلر

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۲۰۱ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۴ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی سا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; زعفرانیه مقدس اردبیلی خ پسیان شارستان ششم ..

کولر . گاز

مناسب انبار

۱۵ متر - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; زعفرانیه مقدی اردبیلی جنب ساختمان پالادیو..

کولر . گاز

۲۰۴ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۴ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی بین خ کیهان..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل

۱۲۵ متر ۱ خوابه - طبقه ۹ ۳ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی مجتمع ت..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی روبروی پا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

-

۸۱ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; زعفرانیه پسیان جنوبی..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

ازتعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۹۰ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; زعفرانیه خ پسیان جنوب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فلت

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; زعفرانیه خ الف شمالی نبش خرم ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; زعفرانیه کوی بهار پلاک ه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مینی چیلر

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; زعفرانیه خ الف شمالی نبش خ خر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی جنب پالادیوم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۲۳۰ متر - زمین: ۱۲۰ متر قدیمی ; زعفرانیه خ اردیبهشت شرقی بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۱۰متری با ۳پارکینگ:( ----/۳۰م----/۱۵۰م)

۱۲۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; زعفرانیه جنب پالادیوم کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۵ ساله ; زعفرانیه آصف کوی اکبری بن بست گلست..

شوفاژ . کولر . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . فلت

۱۲۰۰ متر - زمین: ۹۵۰ متر قدیمی ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی خ کیهان نبش شا..

گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۲ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی خ ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل

۲پارکینگ

۲۰۴ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۴ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی بین خ کیهان..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه هفتم ۱ ساله ; زعفرانیه خ پسیان جنو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰۰ متر ۱۴ خوابه - طبقه اول ۲۸ ساله ; زعفرانیه خ سیمین..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

فقط اداری مناسب سفارت آموزشی و پزشکی - اجاره یکسال پیش دریافت میشود-۳ بالکن

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی پلاک ۵۰ ..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی ساختما..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

فقط اجاره به همکارمتخصص دندانپزشک

۱۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی بالاترازکلانتری ولنج..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۹۵ متر - طبقه چهارم ۸ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی بعداز پسیان ساخ..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; زعفرانیه تقاطع آصف کوی سپیدکو..

کولر . گاز . گرمایشی از کف

مسکونی:(----/۶م----/۱۰۰م)

۴۰ متر - طبقه زیرهمکف ۵ ساله ; زعفرانیه خ کیهان خ اسماعیلی کو..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف . فلت

۴پله به پائین

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی نبش ..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

---/۷۰۰م رهن کامل

۷۰ متر - طبقه ششم ۵ ساله ; زعفرانیه خ میرشریفی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . چیلر . فلت

پارتیشن بندی-از جهت ملک اطلاع نداشتند- شیرینی مشاور

۱۹۰ متر - زمین: ۹۴ متر ۴ ساله ; زعفرانیه شارستان ششم نبش ..

گاز . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی طبقه فوقانی رستوران دژ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; زعفرانیه جنب پالادیوم ک شیرین..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات

۵۰ متر - طبقه همکف ۱۲ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی نبش خ ب پل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مبله

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; زعفرانیه خ آصف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر - طبقه پنجم نوساز ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی س..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر . فلت

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه هفتم ۱ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی خ پسیان جنوبی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۴۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی بین پسیان و میدان الف طبقه فوقانی رستو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج . لابی

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۱۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی بالاتر از مجتمع پالادیوم نبش خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۲پارکینگ

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; زعفرانیه خ آصف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; زعفرانیه خ آصف ساخت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; زعفرانیه خ پسیان جنوبی نرسیده ب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۸۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; مقدس اردبیلی بین الف و پسیان پل..

گاز . آسانسور

سیستم از کف

۱۳۰ متر ۵ خوابه - طبقه اول قدیمی ; زعفرانیه خ امیر سوری نبش..

کولر . گاز . مبله

همکف داروخانه میباشد

۳۰ متر - طبقه اول قدیمی ; زعفرانیه بلواربهزادی جنب سوپرولنجک بن بست بهار..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۱۲۰ متر - طبقه پنجم ۴ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی بالاترازمیدان الف مجت..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فلت

۱۴۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; زعفرانیه مقدس اردبیلی جنب بانک کارآف..

گاز . آسانسور . گرمایشی از کف . پکیج

۱۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; زغفرانیه خ مقدس اردب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; زعفرانیه خ الف شمالی نبش خ خرم نژاد ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه ۱۰ ۲۵ ساله ; زعفرانیه جنب بانک شهر ساختمان پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۱۰ متر ۲ خوابه نوساز ; زعفرانیه خ الف شمالی نبش خ خرم نژاد ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

واحدهای دیگر ۱۳۵ و ۱۵۰متری میباشند

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی بین کیهان ..

کولر . گاز . آسانسور . هواساز

۸۰ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; زعفرانیه آصف کوی مرتضی اکبری کو..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . چیلر . فلت

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ ۲ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی نبش میدان الف ساختمان ادا..

گاز . آسانسور . چیلر

۲۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; زعفرانیه مقدس اردبیلی مقدس اردبیلی بین خ کی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۷۴ متر - طبقه هشتم ۳ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی مج..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . فلت

۲۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی نرسیده به پسیان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . مبله

پارتیشن بندی

۱۴۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیل..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۳۰ متر - طبقه دوم ۱۵ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی میدان..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . فلت . هواساز

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; زعفرانیه بلوار ب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مبله

هر واحد ۲ پارکینگ

۸۰ متر - طبقه همکف ۴ ساله ; زعفرانیه آصف کوی مرتضی اکبری کو..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . چیلر . فلت

۱۲۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی بین خ الف ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فلت

۱۲ متر - طبقه اول ۱۰ ساله ; زعفرانیه مقدس اردبیلی روبروی بانک ملت نب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مورد اجاره یک اتاق۱۲متری از یک واحد ۱۰۴ متری اجاره فقط به دندانپزشک

۸۵ متر - طبقه دوم نوساز ; زعفرانیه خ آصف نبش قا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . فلت

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی خ شادآو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم نوساز ; زعفرانیه خ الف شمالی نبش خرم ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

واحد۲۳۰متری دارای یک سوئیت ۵۰متری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; زعفرانیه خ پسیان جنوب..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۱۹۰ متر ۷ خوابه - طبقه اول قدیمی ; زعفرانیه خ مقدس اردبیلی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۶ متر - طبقه هفتم نوساز ; زعفرانیه خ پسیان جنوب..

کولر . گاز . آسانسور . فلت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; زعفرانیه خ آصف..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; زعفرانیه خ پسیان جنوبی پلاک..

کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه

زعفرانیه

منطقه 1

یک شهرداری تهران