رهن اجاره دفتر کار جنت آباد

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; جنت آباد جنوبی ضلع شمالی چهاربا..

شوفاژ . کولر . گاز

مناسب دفترکار و آرایشگاه زنانه- مناسب دانشجو نیز میباشد

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; جنت آباد شمالی نرسیده به سیمون بولیوار میدان دانش..

گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; جنت آباد جنوبی روبروی سمرقند ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۸۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۶ ساله ; جنت آباد شمالی خ کوروش شرقی خ قائم ..

کولر . گاز

۱۰۵ متر - طبقه چهارم ۳ ساله ; جنت آباد شمالی بالاتر از بهارستان ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج . فلت

۲۵۰م سند اداری

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; جنت آباد جنوبی روبروی خ نیرو پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۳۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; جنت آباد مرکزی نبش شاهین شمالی و همت ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; جنت آباد شمالی چهارراه انصار المهدی بهارس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; جنت آباد مرکزی نبش کوی تو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; جنت آبادشمالی پمپ بنزین ایران پارس ش..

شوفاژ . کولر . گاز . ورودی مجزا

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جنت آباد جنوبی ابتدای بلوار لال..

گاز . اسپلیت . باز سازی شده

۲۵ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; جنت آباد مرکزی ک دا..

شوفاژ . کولر . گاز

از واحد ۵۵متری یک اتاق -فقط خانم

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; شاهین شمالی خ شهید گزاوند و..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; جنت آباد مرکزی بالاتر از همت مجتم..

کولر . گاز . آسانسور

قابل تبدیل

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جنت آبادجنوبی لاله شر..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت . تابلو خور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; جنت آباد جنوبی خ چهارباغ شرقی نبش ۱۶متری او..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; جنت آباد ۳۵متری خ چهار..

شوفاژ . کولر . گاز

با سابقه دندانپزشکی

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; جنت آباد شمالی خ کوروش غربی خ آزادگان کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۶۰ متر - طبقه پنجم نوساز ; جنت آباد جنوبی نرسیده به لاله ساختمان ط..

گاز . آسانسور . پکیج . فلت

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; جنت آباد چهارباغ شر..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; جنت آبادشمالی بالاترازبانک پاسارگا..

کولر . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۱۵ متر - طبقه اول قدیمی ; جنت آباد جنوبی نرسیده به سمرقند ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

اجاره به آرایشگاه زنانه و مزون و آموزشگاه مورد اجاره از یک واحد ۹۰ متر ۲ خوابه

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; جنت آباد چهارراه ایرانپارس شهرک مبعث بهارستان سوم..

شوفاژ . کولر . گاز

اجاره حداکثر به ۴نفر- بازدید از ساعت ۱۷

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; شاهین شمالی خ ۳۵ متری گلستان روبروی..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; جنت آباد خ ۳۵ متری گلستان نبش ۱۶ متری دوم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تابلوخور

۱۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; ستاری شمالی بالاتر از کوروش نبش ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; جنت آباد خ شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان ..

کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

ورودی مجزا

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه همکف نوساز ; جنت آباد میدان چهاربا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جهت امور اداری

۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; جنت آباد مرکزی ۲۰متری گلستان غربی طبقه فوقانی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جنت آباد جنوبی لاله ش..

کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; جنت آباد مرکزی خ شاهین شمالی روبروی مجموعه ورزشی خرمشاد نبش ۲۰مت..

کولر . گاز . آسانسور

۲بالکن

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جنت آباد جنوبی لاله شرقی جنب بستنی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جنت آباد مرکزی نبش بن بست قا..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; جنت آباد بزرگراه آبشناسان نبش بلوار مبعث..

گاز . پکیج . باز سازی شده

اجاره فقط به پزشک

۷۵ متر - طبقه همکف ۲۵ ساله ; جنت آباد شمالی بزرگراه آبشناسان نبش بلوار مبعث..

کولر . گاز . پکیج . فلت

دارای پروانه داروخانه- پروانه بفروش میرسد:(۱/۳۰۰میلیارد)- در حال حاضر داروخانه میباشد

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; جنت آباد خ ستاری جنوبی روبروی فروشگاه ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . باز سازی شده

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; جنت آباد مرکزی نبش خ د..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; جنت آباد شاهین شمالی خ مخبری پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مناسب پزشک و وکلا و آرایشگاه

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; جنت آباد مرکزی بالاتر از همت مجتم..

کولر . گاز . آسانسور

۹۵ متر ۳ خوابه ۷ ساله ; جنت آباد جنوبی پاس..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۵۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; جنت آباد شاهین شمالی روبروی مرکز خ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۳۰ متر - طبقه اول ۱۲ ساله ; جنت آباد ۲۰ متری گلستان بین ۱۶ متری اول و دوم رو..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; جنت آباد شمالی شهرک مبعث خ بهارس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

مناسب اموزشگاه

۱۰۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; جنت آباد شمالی بالاتر از بهارستان ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

بصورت سنداداری:(----/۲۵۰م رهن کامل)

۱۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; جنت آبادشمالی خ گلزار..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

سوپرمکس

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; جنت آباد شمالی خ شاهین شمالی نبش ۲۰متری گلستان غ..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۵ متر - طبقه سوم ۴ ساله ; جنت آباد جنوبی خ چهارباغ شرقی نبش ۱۶ متری دو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; جنت آباد جنوبی ۳۵متری لاله شرقی بین شاهین ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

مناسب مطب-دفتر وکالت

۶۰ متر ۳ خوابه ۱۰ ساله ; جنت آباد روبروی برج ط..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; جنت آباد شاهین شمالی نبش ۲۰متری گلستان خ ..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; جنت آباد مرکزی بالاتر از همت روبروی بانک پارسیان..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جنت آباد شاهین شمالی ۲۰متری گلستان شرقی بالاتر از کوی شهید مع..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; جنت آباد چهارباغ شرق..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰ متر - طبقه چهارم نوساز ; جنت آباد جنوبی خ لاله شرقی جنب جانبو س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

مورد اجاره یک اتاق از واحد ۱۵۰متری ۴ خوابه میباشد-اجاره به مشاغلی که مربوط به بانوان میباشد

۷۰ متر - طبقه سوم نوساز ; جنت آبادمرکزی نرسیده به ایران پارس نبش یازد..

گاز . آسانسور . پکیج . فلت

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جنت آباد جنوبی خ لاله شرقی نرسیده به شا..

گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; جنت آباد بالاتر از همت مجتمع ..

کولر . گاز . آسانسور

۶۱ متر - طبقه چهارم نوساز ; جنت آباد جنوبی نرسیده به سمرقند بورس ط..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج . فلت

۱۳۰ متر نوساز ; جنت آباد شمالی نبش آبشناسان بالاتر از پمپ بنز..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . فلت

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; جنت آباد جنوبی روبروی بانک سپه کوی چ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۰۹۳۵۱۴۴۱۰۳۰هماهنگی مستاجر

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; جنت آبادشمالی بهارستان نوزدهم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فقط معاوضه باآپارتمان درجنت آبادشمالی

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; جنت آباد شمالی بالاتر از ایرانپارس نبش بهارستان ی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۳۸ متر - طبقه اول ۲۴ ساله ; جنت آباد بیست متری گلستان شرقی ابتدای خ معین..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۳ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; جنت آباد جنوبی ۴راه لاله مجتمع تجا..

آسانسور . چیلر

تهران رهن اجاره دفتر کار |  83 متر

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; شاهین شمالی خ شهید گزاوند و..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; جنت آباد شمالی نبش بهارستان ۲۳ ..

گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; جنت آباد جنوبی ک سازما..

شوفاژ . کولر . گاز

۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; جنت آباد مرکزی خ آهو پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره به دفتروکالت-مطب-مسکونی

تهران رهن اجاره دفتر کار |  40 متر

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; جنت آباد جنوبی خ لاله ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; جنت آباد جنوبی ۳۵متری لاله ش..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۷ متر ۱ خوابه نوساز ; جنت آباد مرکزی کوی هشتم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; جنت آباد جنوبی ۳۵متری لاله غربی نبش گلستانه طبقه فوقانی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جنت آباد جنوبی بلوار لاله شرقی ل..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; جنت آباد چهارراه ایرانپارس جنب ساختمان بام لند..

کولر . گاز

۲۲مترانباری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; جنت آباد شاهین شمالی ۲۰متری گلستان شر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲لاین آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; جنت آباد بالاترازهمت مجتمع..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

طبقه اول تجاری میباشد

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; جنت آباد جنوبی خ لاله شرقی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز

مناسب آتلیه-رستوران-دارای کلیه تجهیزات اداری-۶پله به پائین

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; جنت آباد جنوبی روبروی مجتمع سمرقند لاله شرق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر - طبقه زیرهمکف ۸ ساله ; جنت آباد مرکزی ۳۵ متری گلس..

گاز . فلت

مناسب انبار

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; جنت آباد جنوبی بلوار لاله غربی روبروی داروخا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

کارهای کم تردد

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; جنت آبادمرکزی نرسیده به ۳۵متری مخب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی . دوربین مداربسته . هواساز

لابی من- ۸۰متری:(----/۲۰۰م رهن کامل)- قابل تبدیل

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; جنت آباد مرکزی تقاطع ه..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; جنت آباد شمالی خ بهارستان یا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; جنت آباد شاهین شمالی خ ۱۲متری گلستان غربی خ مشعوف بین..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; جنت آباد چهارباغ غربی ۱۶متری اول شمالی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; جنت آباد روبروی خ نیرو مجتمع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر - طبقه همکف ۱۱ ساله ; جنت آباد شمالی سیمون بولیوار خ ۱۴م..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بصورت یک سالن میباشد

۸۳ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; جنت آباد جنوبی چهارراه لاله مجتمع تج..

گاز . آسانسور . چیلر

۹۷ متر - طبقه اول نوساز ; جنت آباد ۳۵متری گلستان بالاترازپارک گلبن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فلت

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۱۵ ساله ; جنت آباد بالاتر از همت نبش ک دانش برج اداری و..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه

جنت آباد

منطقه 5

پنج شهرداری تهران