رهن اجاره دفتر کار جردن

۹۴ متر ۱ خوابه - طبقه ۹ ۱۵ ساله ; جردن نبش شهید عاطفی برج ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

۳۱۰ متر ۶ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جردن بلوار آرش پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; جردن خ تابان غربی تقاطع ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵متر تابلوخور

۱۹۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; جردن کوی شاهرخ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; جردن خ گلستان خ خرسند پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . اعلام حریق . اطفاء حریق

۲۵ متر - طبقه ۱۰ ۱۵ ساله ; جردن تقاطع ظفر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مورد اجاره یک اتاق ۲۵متری از واحد ۵۰متری میباشد

۱۲۵ متر ۲ خوابه ۸ ساله ; جردن خ ناهید غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . مبله . لابی

مستخدم

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; جردن خ عاطفی شرقی ساختمان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; جردن قبادیان شرقی..

شوفاژ . کولر . آیفون تصویری

لوازم اداری

۱۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; جردن خ ناهیدشرقی..

شوفاژ . کولر . گاز . مبله

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; جردن خ طاهری پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ- مناسب دفاتر مهندسی

۱۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; جردن خ دامن افشا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۱۰۲ متر - طبقه دوم ۳ ساله ; جردن گلفام پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فلت

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; جردن کوی سایه جنب برج سایه پلاک۸..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل

۲لاین آسانسور

۱۷۵ متر ۶ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; جردن کوی سایه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۲۱۵ متر ۵ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; جردن عاطفی غربی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۸۷ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; جردن کوی نور..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; جردن خ دامن افشا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; جردن کوی گلفام ساخت..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۴۰ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; جردن بین میرداماد وظفر نبش کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۱۰پله به پایین

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; جردن بلوارستاری پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۹ ۱۵ ساله ; جردن خ عاطفی برج صب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; جردن بلوار گلشهر ساختما..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۱۱۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; جردن عاطفی شرقی کوی پ..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; جردن چهارراه جهان کودک کیش پلا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۲پارکینگ

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; جردن خ ناهید شرقی پل..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده . مبله

مورد اجاره یک اتاق ۱۲متری ازواحدفوق-اجاره به شغلهای کم تردد وفاقد تابلو

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; جردن کوی روانپو..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . مبله

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; جردن چهار راه جهان کودک ب..

شوفاژ . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; جردن خ روانپور س..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۱۲۵ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم قدیمی ; جردن نبش بلوارگلشهر بین بانک مسکن ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . فن کوئل . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۶ ساله ; جردن خ گلشهر برج گل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله . دوربین مداربسته

۱۶۵ متر ۳ خوابه ۴ ساله ; جردن خ اسفندیا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵ متر - طبقه دوم ۱۰ ساله ; جردن کوی سعیدی پلاک..

شوفاژ . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

مورد اجاره یک اتاق از واحد ۱۰۵متری ۳خوابه میباشد-اجاره به دفتر وکالت و مشاغل مرتبط

۱۵۵ متر - طبقه دوم نوساز ; جردن بالاتر از گلشهر خ ناهید..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . فلت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; جردن خ نور ..

گاز . آسانسور

۷۲ متر - طبقه دوم ۳ ساله ; جردن کوی طور ..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر . فلت

۵۲متر ازواحد فوق برای اجاره میباشد

۳۰۰ متر ۶ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جردن یزدان پناه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

انباری داخل واحد

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ ۱۵ ساله ; جردن آناهیتا برج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; جردن خ قبادیان غ..

کولر . گاز

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; جردن بالاتر از ظفر نبش عاطفی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

بازسازی شده

۱۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه هفتم ۸ ساله ; جردن بین جهان کودک و میردا..

کولر . گاز . آسانسور . مبله

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; جردن بین چهارراه جهان کودک و میرداماد..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; جردن بالاترازجهان کودک خ س..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; جردن خ دامن افشار پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; جردن کوی بابک بهرا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵ متر - طبقه سوم قدیمی ; جردن خ تابان غربی پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اجاره به مشاغل کم تردد-مورد اجاره یک اتاق ۱۵متری ازیک واحد۸۰متری ۳خوابه -

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; جردن خ فرزان غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; جردن بین جهان کودک و میرداماد خ پدید..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . نیمه مبله

۳پارکینگ

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; جردن گلستان بلوار گ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

تبدیل تا ----/۱۵۰م

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; جردن خ گلفام ساختمان گ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

بازدید با هماهنگی

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ; جردن کوی نور پلاک هن..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

دارای تجهیزات آرایشگاه-مناسب همه مشاغل-اطلاع دقیق نداشتند

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جردن نبش خ سعیدی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; جردن خ قبادیان..

شوفاژ . کولر . گاز

۳۵ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; جردن خ والی نژاد جن..

کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده . فلت

درب مجزا

۳۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جردن خ طور ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; جردن خ پدیدار..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . اسپلیت

بازدید با هماهنگی

۳۰۰ متر ۵ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; جردن روبروی پارک ملت پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; جردن بلوار افریقا بلوار ارش جنب ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . پکیج

۲۹۰ متر ۷ خوابه قدیمی ; جردن بلوار صبا..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; جردن بلوار آرش..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; جردن بین میرداماد و جهان کودک بالاترازدیدار سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ ۱۵ ساله ; جردن بین جهان کودک ومیردا..

گاز . آسانسور . چیلر . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; جردن خ ناهیدشرقی..

شوفاژ . کولر . گاز . مبله

۷۵ متر - طبقه دوم ۴ ساله ; جردن خ گلفام ..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر . فلت

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۲ ۱۲ ساله ; جردن نبش طاهری مرکز ت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی- ۲ لاین آسانسور

۴۶۰ متر - زمین: ۲۰۰ متر قدیمی ; جردن کوی گلگونه..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده . دوربین مداربسته

۲ انباری - ۳ پارکینگ - اتاق انتظار با ورودی مجزا

۳۴۴ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; جردن روبروی پارک ملت خ سلطانی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; جردن خ بابک بهرا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جردن جنب پمپ بنزین کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; جردن بالاترازپل میرداماد..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۶۱ متر - طبقه همکف ۲۲ ساله ; جردن نبش قبادیان غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت . فلت

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; جردن شمالی بن بست شا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

۹۷ متر ۱ خوابه - طبقه ۱۲ ۱۵ ساله ; جردن تقاطع ظفر پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; جردن عاطفی شرق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; جردن بلوار گلشهر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل

۲لاین آسانسور- -۲۸۰م رهن کامل

۱۵۰ متر ۵ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; جردن خ ناهید شرقی واح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; جردن کوی فرزان غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

تهران رهن اجاره دفتر کار |  105 متر

۳۰ متر - طبقه همکف قدیمی ; جردن خ ظفر غربی ..

کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

مورد اجاره یک اتاق ۳۰متری از واحد ۱۴۰ متری به پزشک یا دندانپزشک

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۱۱ ساله ; جردن نبش خ طاهری برج ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر - طبقه پنجم ۴ ساله ; جردن نرسیده به جهان کودک کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; جردن نرسیده به میدان آرژانتین جنب ..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; جردن روانپور ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲۹۰ متر ۸ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; جردن بلوار صبا..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

طبقه دوم:(----/۷۵۰م رهن کامل)-قابل تبدیل-هرواحد ۲پارکینگ

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۱۰ ساله ; جردن نبش طاهری برج ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر

۱۰۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; جردن ناهید شرق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۹۱ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; جردن کوی نور ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; جردن خ قبادیان غربی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

بصورت مسکونی:--/۳۵۰م رهن کامل-قابل تبدیل

۱۰۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۴ ساله ; جردن بین خ ظفر و میرداماد نب..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مناسب مطب ۵۰م ودیعه ۶/۲۰۰م اجاره

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; جردن بلوار آفریقا خ سلط..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

هرواحد ۲پارکینگ- ۱۱۰متری:(---/۳۵۰م رهن کامل- تبدیل تا ---/۲۰۰م)

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه ۱۲ ۲۰ ساله ; جردن چهارراه جهان کودک ب..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۴۵۰ متر ۱۵ خوابه - طبقه اول قدیمی ; جردن خ گلستان..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۵۵۰ متر ۷ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; جردن خ سرو ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مبله

۲پارکینگ

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; جردن خ گلفام پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه

جردن

منطقه 3

سه شهرداری تهران