رهن اجاره دفتر کار بلوار فردوس غرب

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; بلوار فردوس غرب خ ورزی شمالی خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مجوز اداری

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; بلوارفردوس غرب شقایق مرکزی نبش ..

کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه ۵ ساله ; بلوار فردوس غرب خ اعتمادیان ساخت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فقط جهت پزشکان

۱۱۲ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; فردوس غرب سازمان برنامه مرکزی خ وحید شما..

گاز . آسانسور

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; بلوار فردوس غرب تقاطع سازمان برنامه مرکزی س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; بلوار فردوس غرب بین سازمان برنامه و لاله مرکز..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۰۰ متر ۲ خوابه ۲۵ ساله ; بلوار فردوس غرب نبش رامین جنوبی کوی ن..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; بلوار فردوس غرب نبش خ ورزی جنوبی جنب مج..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بلوار فردوس غرب سازمان برنامه خ وحید شمالی کوچ..

کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بلوارفردوس غرب تقاطع باکری ضلع جنوب غ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; بلوار فردوس خ ولیعصر روبروی درب شمالی مترو ص..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . تابلو خور

۷۶ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ; بلوارفردوس غرب تقاطع ستاری روبروی آموزش وپرو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

ازسن بنا اطلاع نداشتند

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; بلوار فردوس غرب خ ورزی کوی هجدهم شرقی س..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; بلوار فردوس غرب خ وحید کوی یازد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; بلوار فردوس غرب باکری جنوب خروجی فردوس نبش بنفشه..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; بلوارفردوس غرب خ سازمان برنامه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; بلوار فردوس غرب بهار شمالی منوچهری غربی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بلوارفردوس غرب تقاطع باکری ضلع جنوب غربی پل باکری مجتم..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بلوارفردوس غرب بهار شمالی کوی ارکیده ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; بلوار فردوس غرب خ ورزی جنوبی نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; بلوار فردوس غرب بلوار شقایق جنوبی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۳پارکینگ

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; صادقیه فلکه دوم خ مرودشت پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; بلوار فردوس غرب بهار شمالی منوچهری غربی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

۲۵میلیون اجاره یکسال پیش دریافت میشود بدون ودیعه

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; بلوارفردوس غرب نبش سازمان برنامه مرکزی س..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; بلوار فردوس روبروی آموزش و پرورش منطقه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; بلوارفردوس غرب تقاطع شقایق شمالی مجتمع پر..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; صادقیه بین فلکه اول و دوم بلوار شهدای شم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اجاره به پزشک یا وکیل

۱۰ متر - طبقه اول ۱۲ ساله ; بلوار فردوس غرب نبش بزرگرا..

کولر . گاز . آسانسور

مورد اجاره یک اتاق از واحد ۵۰متری ۲خوابه میباشد

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; بلوار فردوس غرب خ ورزی جنوبی نبش کوی پانزدهم..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کمیسیون کامل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بلوار فردوس غرب بین لاله و سازمان..

کولر . گاز

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; بلوارفردوس غرب تقاطع باکری جنوب نرسیده به هایپراستا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳ ساله ; فردوس غرب بهار شمالی منوچهری غربی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; بلوار فردوس غرب خ پروانه شمالی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; صادقیه فردوس شرق نرسیده به تقاطع ستاری جنب با..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

سالن آرایش فعال با دکوراسیون و کابین اپلاسیون

۱۰۰ متر ۲ خوابه ۲ ساله ; بلوارفردوس غرب خ رامین جنوبی کوی نیلوفرغرب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بلوارفردوس غرب بین ورزی و پروانه ساخ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . دوربین مداربسته . هواساز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; بلوار فردوس غرب روبروی زمین ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۹۰ متر - زمین: ۴۰۰ متر ۲۰ ساله ; بلوارفردوس غرب نبش خ فردوس سازمان برنا..

شوفاژ . کولر . گاز

قرارداد۳ساله نیزمنعقد میگردد-جواز فروشگاه چند منظوره

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; بلوارفردوس غرب خ ورزی جنوبی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; فردوس غرب سازمان برنامه شمالی خ۱۴..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

باز سازی

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; بلوار فردوس شرق نبش رامین پلا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . اسپلیت

مناسب دفتر وکالت ومهندسی اجاره ب تعدارد محدود

۶۰ متر ۱ خوابه ۳ ساله ; بلوار فردوس غرب بهار شمالی منوچهری غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; بلوار فردوس غرب بین لاله و سازمان..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

اجاره به مشاغل کم رفت وآمد

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; صادقیه فلکه اول بالاترازچهارراه اسدی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ مشاء-به مجرد و دانشجو داده میشود

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; بلوار فردوس غرب ابراهیمی شمالی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

داشتن چک اجاره الزامی است-

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; بلوار فردوس غرب سازمان برنامه شم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; بلوار فردوس غرب بین ورزی و پروانه درمانگاه رفعت..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; بلوارفردوس غرب بین سازمان برنامه ولا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۱۷ ساله ; بلوارفردوس نرسیده به ستاری طبقه فوقان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

کلید نزد سرایدار ۰۹۳۰۴۳۸۳۲۳۷ آقای آرمان

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; فردوس غرب سازمان برنامه شمالی خ۱۴مر..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; بلوارفردوس غرب بین ورزی جنوبی وپروان..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۰متربالکن

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; بلوار فردوس غرب بعد از خ ولیعصر طبقه فوقانی گ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; بلوار فردوس غرب بهار ش..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; بلوار فردوس روبروی آموزش و پرورش منط..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; صادقیه فلکه اول بالاتر از چهارراه..

کولر . گاز . آسانسور . مبله . کولر گازی

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; بلوارفردوس غرب باکری شمال بالاترازحکیم نبش گلها..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; بلوار فردوس غرب روبروی فرهنگسرا ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

مناسب مطب یا مسکونی

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بلوار فردوس غرب خ بهارشمالی کوی ارکیده ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

اجاره فقط به پزشک

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; بلوار فردوس غرب نبش خ پروانه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; بلوار فردوس غرب خ سازمان برنامه مرکزی نبش حکیم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

۱۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بلوار فردوس غرب بین وزیری و پروانه ..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بلوار فردوس غرب بین سازمان برنامه و لاله مرکز..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۰ ساله ; بلوارفردوس غرب شقایق جنوبی خ بیس..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

مجردموجه ---جهت کارهای کم تردد

قدیمی ; بلوار فردوس غرب خ شقایق جنوبی نبش کوی ۳۸..

کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده . فلت . مبله . دوربین مداربسته

۱۴ متر - طبقه اول ۶ ساله ; بلوار فردوس غرب بعد از خ ورزی قطعه دوم شمالی روبر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مورد اجاره فوق از یک واحد۸۱ متری میباشد- مناسب پزشک

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; بلوار فردوس غرب نبش پروانه ساختمان بانک پاسارگ..

گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; بلوار فردوس غرب خ گلها پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . فلت

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; بلوارفردوس غرب ورزی جنوبی نبش کوی پانزدهم طبقه فو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدیدو هماهنگی۴۴۱۷۳۷۲۶ آقای بدیعی

۵۰ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; بلوار فردوس غرب بهار شمالی کوی منوچهری غربی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بلوار فردوس غرب سازمان برنامه مرکزی خ شا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

در کل ۱۴ واحد-جهت کارهای کم تردد

۱۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۹ ساله ; بلوارفردوس غرب ورزی شمالی خ یکم غر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; بلوارفردوس غرب سازمان برنامه مرکزی بزرگراه حک..

شوفاژ . کولر . گاز

قابل تبدیل تا --/۷۰م

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; بلوار فردوس غرب خ ورزی جنوبی طبقه فوقان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; فردوس غرب خ بهار شمالی خ منوچهری شرقی خ عزت..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

تراس ۱۰متر

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; بلوارفردوس غرب سازمان برنامه مرکزی نبش دوازده..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

قابل تبدیل

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; بلوارفردوس غرب نبش بهارشمالی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بلوارفردوس غربی خ ورزی شمالی خ یکم غ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۵ متر - طبقه همکف ۱۸ ساله ; بلوارفردوس غرب سازمان برنامه مرکزی خ شب..

گاز . فلت

۴۵متری:--/۴۰م رهن کامل

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; بلوار فردوس غرب خ گلها پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . فلت

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; بلوار فردوس خ ولیعصر چهارراه اع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۵ ساله ; بلوار فردوس غرب خ لاله مرکزی کوی نهم شر..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; بلوار فردوس نبش خ رامین جنوبی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; بلوار فردوس خ ولیعصر کوی هفتم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

مناسب مطب

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; بلوار فردوس غرب خ پروانه شمالی کوی بل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

مناسب پزشک و دفتر وکالت و شغلهای بدون تابلوخور

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; بلوار فردوس غرب بهار شمالی منوچهری شرقی ا..

شوفاژ . کولر . آیفون تصویری

لوازم و تجهیزات - وسایل با جواز فروخته می شود - سالن آرایشگاه

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; بلوار فردوس غرب بین سازمان برنامه و لاله مرکزی پشت ایستگاه ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; بلوار فردوس بین خ علی حسینی و ابراهیمی جنوبی روبروی خ عقی..

کولر . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . کولر گازی

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; بلوار فردوس بین رامین و وفا آ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

۱۲۶ متر ۵ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; فردوس غرب شقایق میانی نرسیده به بزرگراه ح..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه

بلوار فردوس غرب

منطقه 5

پنج شهرداری تهران