رهن اجاره دفتر کار بلوار فردوس شرق

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; بلوار فردوس شرق جنب بانک س..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۵۰ متر ۱ خوابه نوساز ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; بلوار فردوس شرق بالاتر از چهارراه ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۱ خوابه نوساز ; بلوار فردوس شرق خ ۲۰متری ولیعصر نبش ظرافت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

۹ متر - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; بلوارفردوس شرق بالاترازسلیمی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

از واحد ۷۸متری یک اتاق ۹متری

۱۰۰ متر ۲ خوابه ۲ ساله ; بلوار فردوس شرق نبش رامین جنوبی ک نی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; بلوارفردوس شرق بین خ حسن آباد و ابرا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . تابلو خور

۷۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر نبش کوی عبدو روبروی مترو..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج . دزدگیر . دوربین مداربسته

فقط دفتر پیشخوان

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; بلوار فردوس شرق بین سلیمی و گلستان پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; بلوار فردوس شرق روبروی خ عقیل..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; بلوار فردوس شرق خ رامین جن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مناسب بیمه وکالت و دفتر مهندسی-چک اجاره دریافت می شود

۱۵۵ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر خ سای..

شوفاژ . کولر . فلت

پارکینگ در حیاط -

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; بلوارفردوس شرق جنب میدان تره بار نبش خ در..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; بلوارفردوس شرق نرسیده به ولیعصر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳۰۰ متر ۶ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر نبش با..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; بلوارفردوس شرق نبش چهارراه بوستان جنب م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بلوار فردوس شرق ۲۰متری ولیعصر کوی ت..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; ستاری بلوارفردوس شرق کوی ابراهیمی جنوبی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۴۰ متر - طبقه همکف نوساز ; بلوارفردوس شرق بالاترازابراهیمی جنوبی جنب بانک سرمایه وگ..

کولر . گاز

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; بلوار فردوس شرق نرسیده به ستاری بعد از ابراهیمی جنب بانک م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; بلوارفردوس شرق بین گلستان وس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; بلوار فردوس شرق بین گلستان و رامین پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; بلوار فردوس شرق انتهای بلوار طبقه فوقانی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

دارای تجهیزات زیبائی و لاغری-اجاره فقط به پزشک

۱۵۰ متر ۱ خوابه نوساز ; فردوس شرق خ ۲۰متری ولیعصر نبش ظرافتی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

۸۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; بلوارفردوس شرق ولیعصر نبش اعتمادیا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پارتیشن بندی

۱۵۵ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر خ سایه شرقی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; بلوار فردوس شرق بین خ قبادی و خ ولیعصر جنب ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بلوار فردوس شرق روبروی خ زمانی ..

شوفاژ . کولر . گاز

بازدید با هماهنگی-

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; بلوارفردوس شرق خ ولیعصر جنوبی ۱۲..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

مناسب دندانپزشکی

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; بلوار فردوس شرق بین رامین و گلستان..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; بلوار فردوس بهار شمالی منوچهری غر..

کولر . گاز . پکیج . فلت

تهران رهن اجاره دفتر کار |  65 متر

۱۱۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; بلوار فردوس شرق نبش خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; بلوارفردوس شرق خ ولیعصر کوی ط..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۳۰۰ متر - طبقه چهارم نوساز ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر باقر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فلت

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بلوار فردوس شرق ۲۰متری ولیعصر کوی ت..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; بلوار فردوس شرق خ تقد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; بلوارفردوس شرق خ ولیعصر کوی هفت..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; صادقیه بلوارفردوس شرق بین ولیعصر..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصرکوی اعت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; بلوار فردوس شرق بین سلیمی جهرمی و گلستا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; بلوارفردوس شرق روبروی حسن ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰ متر - طبقه اول قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ ابراهیمی جنوبی روب..

کولر . گاز . فلت

۷۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; فردوس شرق خ علی حسینی ک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; بلوارفردوس شرق نرسیده به ستار..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی- پارکینگ غیر سندی

۱۴ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; بلوار فردوس شرق روبروی خ عقیل پل..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

مناسب پزشک روانشناس

۵۰ متر - طبقه اول ۸ ساله ; بلوار فردوس شرق روبروی خ عقیل مجتمع ایران..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

فلت

۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; بلوارفردوس شرق بین ستاری و ابراهیمی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

مناسب مطب و...

۱۱۷ متر - طبقه اول نوساز ; بلوارفردوس شرق نبش خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . فلت

۲۰۰ متر ۵ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; بلوارفردوس شرق جنب خ ولیعصر ابتدای کاشانی طبقه فوقان..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده . فلت . دوربین مداربسته . کولر گازی

طبقه اول سند اداری مناسب املاک دپارتمان با وسایل-طبقه همکف جهت رستوران با وسایل

۱۰۰ متر ۲ خوابه ۶ ساله ; بلوارفردوس شرق خ رامین جنوبی کوی نیل..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

تهران رهن اجاره دفتر کار |  100 متر

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; بلوارفردوس شرق بین حسین آباد و ابراهیمی مجت..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۱ خوابه نوساز ; بلوار فردوس شرق خ ۲۰متری ولیعصر نبش ظرافت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

۳۰۰ متر - طبقه چهارم ۱ ساله ; بلوارفردوس شرق خیابان ولیعصر نبش باقری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت

۹۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; بلوار فردوس شرق بین عقیل و حسن آباد ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۵ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر خ سای..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . مبله

۸۵ متر - طبقه چهارم ۲ ساله ; بلوارفردوس شرق چهارراه وفاآذر مجتمع آیریک..

گاز . آسانسور . فن کوئل . فلت

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; بلوارفردوس شرق جنب مخابر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره دفتر کار |  104 متر

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; بلوارفردوس شرق رامین جنو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۱ خوابه نوساز ; بلوار فردوس شرق ۲۰متری ولیعصر نبش ظرافتی..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فلت . اعلام حریق . برق اضطراری

۳طبقه پارکینگ-درکل۵۰پارکینگ-مینی چیلر- ۲ لاین آسانسور- جداگانه هم اجاره داده میشود

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; بلوار فردوس شرق خ گلستان جنوبی بن بست بنفشه شرقی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; بلوار فردوس شرق خ شقایق شمالی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اداری:(----/۶م----/۲۰۰م)

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر ۱۲ مت..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; بلوارفردوس شرق جنب گل فروشی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; بلوار فردوس شرق روبروی آموزش و پر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; بلوار فردوس شرق خ وفاآذر شمالی ک..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; بلوارفردوس شرق روبروی ورزشگاه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; بلوار فردوس شرق بین رامین و گلستان..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵۰ متر - طبقه چهارم ۱ ساله ; بلوار فردوس شرق خ ولیعصر نبش با..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فلت

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; بلوار فردوس شرق روبروی عقیل سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; بلوار فردوس شرق بین سلیمی و جهرمی خ رامین روبروی گل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . مبله

آرایشگاه زنانه

۱۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; بلوارفردوس شرق بین عقیل و حسن آباد..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳ متر - طبقه دوم ۲۰ ساله ; بلوارفردوس شرق روبروی عق..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳مترازیک واحد ۸۵ متری

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; بلوار فردوس شرق خ علی حسینی نبش کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷پله به پائین

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; بلوار فردوس شرق روبروی خ ع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . مبله

جواز آرایشگاه فعال زنانه با تجهیزات

تهران رهن اجاره دفتر کار |  40 متر

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; بلوار فردوس شرق خ مالکی میدان گلستان جنو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تابلوخور

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; بلوار فردوس شرق بالاتر از خ ولیعصر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; بلوار فردوس شرق رامین جنوبی خ نی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; بلوار فردوس شرق خ گلستان شمالی ساخت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

دفتر کار

اداری

تجاری

مناسب کار

ساختمان پزشکان

موسسه

باشگاه

آرایشگاه

آموزشگاه

سالن

سوله

کارگاه

انبار

تعمیر گاه

بلوار فردوس شرق

منطقه 5

پنج شهرداری تهران