رهن اجاره آپارتمان چیذر

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۷/۱۰/۱۰

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; چیذر خ معصومی کوی کر..

کولر . گاز

ورودی مستقل

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۷/۰۸/۲۲

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; چیذر خ پارس..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۷/۰۸/۲۰

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; چیذر خ کلهری..

کولر . گاز

تبدیل تا ----/۶۰م

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۷/۰۸/۱۹

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; چیذر خ پارس..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ نوساز ; چیذر سلیمی جنوبی خ پارس خ ف..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . داکت اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۷/۰۷/۱۶

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; چیذر میدان امام زاده علی اکبر کوی کر..

کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۷/۰۷/۱۵

۱۳۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; چیذر خ چیذری بن بست ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۷/۰۷/۱۱

۱۵ متر - طبقه سوم ۳۰ ساله ; چیذر ضلع جنوبی امامزاده علی اکبر نبش کو..

کولر . گاز . مبله

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۷/۰۶/۲۶

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; کامرانیه جنوبی میدان چیذر پشت بانک ملی..

کولر . گاز . فلت . مبله

اجاره به دانشجوی آقا

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۷/۰۶/۱۹

۵۰ متر - طبقه اول قدیمی ; چیذر ضلع شمالی میدان ندا پلا..

کولر . گاز . فلت

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۷/۰۵/۱۰

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; چیذر خ معصومی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه اول همکف میباشد

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۷/۰۴/۱۱

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; چیذر خ شهید معصومی ساختمان..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  95 متر

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۷/۰۴/۱۱

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; چیذر روبروی پارک قیطریه خ محمودیان..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۷/۰۴/۰۹

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; چیذر خ بهمن پور خ غفاری نیا بن ..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۷/۰۳/۲۸

۱۵۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; چیذر م ندا کوی مد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فلت

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; چیذر خ بهمن پور کوی غفاری نیا ..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۷/۰۳/۰۲

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; چیذر میدان امامزاده علی اکبر خ بهمن پور کوی غفاری نیا کو..

کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۷/۰۲/۰۶

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; چیذر کوی لاله بین حکمت وخراسانی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۷/۰۱/۱۶

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; چیذر چهارراه زر روبروی شهروند کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۶/۱۱/۱۶

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; قیطریه چیذر میدان ندا خ هاشمی علیا جنب ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; چیذر میدان امامزاده علی اکبر بلوار هاشم..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۶/۱۰/۰۳

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; چیذر خ بهمن پور کوی سیاوشی کوی نو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۶/۰۸/۲۹

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; چیذر ضلع جنوبی امامزاده علی اکبر نبش کو..

کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۶/۰۸/۰۷

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; چیذر خ بهمن پور کوی حق..

کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۶/۰۶/۲۹

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; چیذر بن بست شهریار ساخ..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۶/۰۶/۲۸

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; قیطریه چیذر برادران صا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۶/۰۶/۲۶

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; چیذر میدان امامزاده کوی حقی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

به مجرد اجاره داده میشود

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۶/۰۶/۲۵

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; چیذر بهمن پور کوی غفاری نیا کوی نو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۶/۰۶/۲۱

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; چیذر م امامزاده علی اکبر بلوار هاشمی..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۶/۰۶/۱۹

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; چیذر بلوار هاشمی نبش ک حقی..

کولر . گاز

حتی مجرد

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۶/۰۶/۱۱

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; قیطریه چیذر پشت بانک ملی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

اجاره به مجرد آقا

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۶/۰۴/۲۷

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; چیذر خ مهدی چیذری نرسیده به بانک اقتصادنوین ج..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

انباری داخل واحد

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۵/۰۹/۰۷

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; قیطریه چیذر خ پارس ساختمان پارس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی-۲پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۵/۰۸/۲۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; چیذر پشت بانک ملی کوچه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

اجاره به مجرد آقا موجه

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۵/۰۸/۱۷

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; چیذرمیدان ندا ساختمان بانک شهر ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۵/۰۷/۰۷

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; چیذر میدان امامزاده علی اکبر بلوار هاشم..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۵/۰۶/۱۵

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; چیذر ضلع جنوبی امام زاده علی اکبر نب..

کولر . گاز . آیفون تصویری

بازسازی شده

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۵/۰۶/۱۴

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; چیذر خ بهمن پور کوی حق..

کولر . گاز . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۵/۰۶/۰۸

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵۰ ساله ; چیذر خ بهمن پور خ مجید سیا..

کولر . گاز . باز سازی شده

فقط زوج

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۵/۰۶/۰۳

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; چیذر خ بهمن پور کوی ح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۵/۰۵/۲۴

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; چیذر میدان امامزاده کوی حقیقت پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۵/۰۵/۱۶

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; چیذر نرسیده به میدان ندا کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۵/۰۵/۰۴

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; چیذر م امام زاده ک حقیقت بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۵/۰۴/۰۹

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه زیر همکف ۸ ساله ; میدان چیذر بلوار هاشمی نبی یوسفی ..

کولر . گاز . فن کوئل

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۵/۰۳/۱۶

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; چیذر خ بهمن پور کوی ح..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

دوبلکس-یا ---/۱۵۰م رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۵/۰۳/۰۸

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; چیذر خ مهدی چیذری بن بست اختص..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۴/۱۲/۱۷

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; قیطریه خ چیذر ساختمان زا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۴/۱۲/۰۴

۲۷ متر - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; چیذر خ بهمن پور کوی غفاری نیا..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۴/۱۰/۲۰

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۳ ساله ; چیذر کوی بهمن پور کوی شهید کریم نو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۴/۰۸/۲۶

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; چیذر خ کلهری..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

از جهت ملک اطلاع نداشتند

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۴/۰۸/۲۴

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; چیذر میدان ندا جنب بانک پاسارگاد ک..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۴/۰۸/۱۳

۴۰ متر - طبقه همکف ۲۰ ساله ; چیذر میدان امامزاده علی اکبر کوی کری..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فلت . درب ضد سرقت

مناسب دانشجو یاکارمند

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۴/۰۷/۲۲

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; چیذر بلوار هاشمی کوی حقیقت بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۴/۰۶/۱۸

۸۶ متر ۲ خوابه ۲۰ ساله ; چیذر میدان آزاده کوی حقیقت بن ب..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

قابل تبدیل ،

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۴/۰۶/۱۴

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; چیذر میدان زر طبقه فوقانی بانک اقتصاد نوین..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

ایرواشر

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۴/۰۶/۱۴

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; چیتگر دریاچه میدان ساحل میلاد چها..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۴/۰۶/۰۹

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; چیذر خیابان هاشمی علیا جنب بانک مس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۴/۰۵/۱۸

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; قیطریه چیذر بن بست ایرانیان پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مسترروم

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۴/۰۵/۱۸

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۷ ساله ; چیذر خ کلهری بن بست ..

کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۴/۰۵/۱۸

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۳ ساله ; میدان چیذر بهم..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

، ،درب ریموت

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۴/۰۵/۱۴

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۹ ساله ; چیذر خ بهمن پور کوی ح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۴/۰۵/۰۳

۲۴۶ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; چیذر بن بست شهریا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۴/۰۴/۲۹

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; چیذر امامزاده علی اکبر خ معصومی ..

کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۴/۰۴/۱۳

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; چیذر خ افشین محمودیان پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۵مترتراس اختصاصی

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۴/۰۳/۲۶

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; چیذر خ معصومی کوی محم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

یا ۵۰۰ اجاره ---/۳۶م ودیعه

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۴/۰۳/۲۵

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; چیذر میدان ندا خ یاری کوی ف..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

قابل تبدیل-چهارم:---/۲۲۰م رهن کامل-قابل تبدیل

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۴/۰۳/۲۴

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; چیذر پشت بانک ملی ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . مبله

قیمت بامالک-فقط خارجی-

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۴/۰۳/۲۳

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; چیذر میدان ندا روبروی باغ آمریکائی ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۵مترانباری-کلید نزد سرایدار

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۴/۰۲/۲۹

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; چیذر میدان امام زاده علی اکبر خ بهمن ..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان چیذر

۱۳۹۴/۰۲/۲۴

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; چیذر بهمن پور ک سیاوشی ک نو..

کولر . گاز

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

چیذر

منطقه 1

یک شهرداری تهران