رهن اجاره آپارتمان پارک ساعی

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; ولیعصر پارک ساعی خ تختی پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . روف گاردن

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; ولیعصر پارک ساعی کوی ام..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن اجتماعات

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ساعی ک ..

شوفاژ . گاز . آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; ولیعصر پارک ساعی کوی آب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲کله

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; ولیعصر پارک ساعی کوی آبشار ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

اجاره به زوج ویاکارمندخانم

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; ولیعصر پارک ساعی بن بست ر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; ولیعصر پارک ساعی انتهای آبشار ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; پارک ساعی خ تختی واح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; ولیعصر پارک ساعی خ تختی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۳بالکن

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۷ ساله ; ولیعصر بالاترازپارک ساعی کوی ساعی ساختم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; ولیعصر پارک ساعی کوی آب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ساعی خ آبشار نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; ولیعصر بالاترازپارک ساعی کوی عطاالل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; ولیعصر روبروی پارک ساعی کوی..

کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اسپیلت

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; ولیعصر روبروی پارک ساعی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; ولیعصر پارک ساعی کوی مردوخی پلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

در کل ۱۶ واحد- اجاره به مجرد آقا

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; ولیعصر پارک ساعی روبروی پمپ بنزین ساعی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ولیعصر روبروی پارک ساعی کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل . باز سازی شده

۲پارکینگ

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; ولیعصر پارک ساعی کوی ا..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۱۵۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; ولیعصر پارک ساعی کوی ۲۰ کوی گلفام کوی گلپ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ مشاع

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ولیعصر پارک ساعی کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۴ ساله ; ولیعصر پارک ساعی کوی ام..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲پله به پایین

۳ ساله ; ولیعصر پارک ساعی خ غلامرضا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۰ ساله ; ولیعصر پارک ساعی کوی آب..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ولیعصر پارک ساعی کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; ولیعصر پارک ساعی کوی آب..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۱۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; ولیعصر پارک ساعی جنب هتل سیمر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ولیعصر پارک ساعی کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; ولیعصر پارک ساعی کوی ام..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ساعی کوی امی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

با چک برای اجاره

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ولیعصر پارک ساعی کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; ولیعصر بالاتراز پارک ساعی کوی..

کولر . گاز

قابل تبدیل تا ---/۲۰۰م

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; ولیعصر بالاترازپارک ساعی جنب بیمارستان مهرگان ..

گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . مبله

- بازسازی درب ریموت

۱۶۳ متر ۳ خوابه - طبقه زیر همکف ۲۵ ساله ; ولیعصر نرسیده به پارک ساعی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

درب ریموت

۱۸۱ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; ولیعصر روبروی پارک ساعی کوی آبشار کوی فرهب..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . باز سازی شده

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ولیعصر پارک ساعی آبشار پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تماس به مدت ۳هفته

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; ولیعصر پارک ساعی انتهای ک ..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; ولیعصر بالاتراز پارک ساعی انتها..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; ولیعصر روبروی پارک ساعی ک..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

قابل تبدیل ، ،درب ریموت ،

۴۰ متر - طبقه دوم ۲۵ ساله ; ولیعصر پارک ساعی کوی آبشار پلا..

کولر . گاز . فلت

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; ولیعصر پارک ساعی خ مرد..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; ولیعصر پارک ساعی کوی آب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۵۶ متر ۴ خوابه - طبقه زیر همکف ۴۰ ساله ; ولیعصر پارک ساعی کوی ۳۲..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

قابل تبدیل ، ،درب ریموت ،

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; ولیعصر پارک ساعی کوی ان..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه زیر همکف ۲۴ ساله ; ولیعصر روبروی پارک ساعی ک..

کولر . گاز . فن کوئل

در ۲بلوک- قابل تبدیل

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; ولیعصر بالاترازپارک ساعی جنب بیما..

کولر . گاز . آیفون تصویری . مبله . تابلو خور

- ۲۰متر -قابل تبدیل ، ،درب ریموت

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

پارک ساعی

منطقه 6

شش شهرداری تهران