رهن اجاره آپارتمان نیروی هوایی

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ پنجم کوی مشهدی فراهان..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; نیروی هوائی خ بصیر خ مسیل جاجرود بین مدنی ومعنو..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; نیروی هوائی خ کوکاکولا خ دهقان کوی چهارم ( ب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; نیروی هوائی خ دهم نبش عباسی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; نیروی هوائی میدان امامت کوی نیشابور ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی شهید..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره به زوج جوان

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نیروی هوائی خ ۳۰متری نرسیده به کلانتری کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۴۹ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; نیروی هوائی خ ۵/..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

یکخواب مستر

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; نیروی هوائی خ اول کوی فتح ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ ششم خ ۶/۲۸ پ..

کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; نیروی هوائی خ ۳۰متری خ حاجی فرجی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; نیروی هوائی خ اول بن بست سرابی پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره به خانم مجرد موجه

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; نیروی هوائی خ اول ریح..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; نیروی هوائی خ ۳۰ متری جنب تلویزیون بلر ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۷۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ ۵/۳۳ پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مسترروم

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; نیروی هوائی خ ۳۰متری کوی معلمی نژاد ..

کولر . گاز . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; نیروی هوائی خ ششم فرعی ۶/۳۹ ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۱ ساله ; نیروی هوائی خ ۸/۳..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

در کل ۸ واحد

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ جلیل خوب هشت مت..

کولر . گاز

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی فتح اللهی بن بست فتح..

کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; نیروی هوائی فلکه لوزی خ ۱۰/۲۸ پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; نیروی هوائی خ ششم فرعی ۶/۲۸ ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری مشاع

۳۳ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; نیروی هوائی فلکه لوزی سی متری خ ..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; نیروی هوائی خ ۳/۳۱ پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; نیروی هوائی خ نهم بین ۹/۳۴ و ۹/۳۵ پ..

کولر . گاز

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; نیروی هوائی فرعی ۵/۴۰ پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ اول بالاتر از مسجد خوانساریان ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ پنجم خ ۴/۳۷ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ ۸/۳۰ پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; نیروی هوائی فرعی ۵/۴۰ پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; نیروهوائی خ ششم خ ۶/۲۱ پل..

کولر . فاقد آسانسور . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; نیروی هوائی خ چهارم خ ۳..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; نیروی هوائی سی متری خ آقاجانی شرق..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ سوم پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; نیروی هوائی خ دوم فرعی ۲/۲۲ پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; نیروی هوائی نبش ۹/۳..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; نیروی هوائی خ ۴/۳..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

یا ۱/۵۰۰م----/۱۸۰م

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; نیروی هوایی خیابان هف..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی فتح ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ حاجی فر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; نیروی هوائی فرعی ۷/..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; نیروی هوائی فرعی ۲/..

کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۴ ساله ; نیروی هوائی فرعی ۷/..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; نیروی هوایی خ چهارم نیروی هوایی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ سوم فرعی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۹۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ سوم فرعی ۳/۳۴ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; نیروی هوائی بین ۳/۲۱و..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ سفیدکوه پلاک..

کولر . گاز . آسانسور

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۹ ساله ; نیروی هوائی خ چهارم فرعی ۴/۳۷..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۳۹مترقدرالسهم

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نیروی هوائی خ ۱۰/۳۱ پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; نیروی هوائی خ پنجم فرعی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

یا ---/۳م---/۲۰۰م

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ ۶/۴۱ پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲انباری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی پاک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; نیروی هوائی ۳۰متری فلکه چهارگوش خ ۷/۳۴ ..

کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; نیرو هوایی خ دوم فرعی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ نهم فرعی ۸/۲۸..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; نیروی هوائی خ ۲/۲..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی ری..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی پنجم (چرخ کار..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ هشتم بن بست آزاده طاهری ۸/۴..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; پیروزی خ نیروی هوائی خ ۶/۳۱ پلا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  60 متر

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; پیروزی خ نیروی هوائی کوی رستگار صولت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی ابتدای کوی حاج..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; نیروی هوائی خ ۵/۳۷ پلا..

کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; نیروی هوائی خ بصیر بین خشی و مهرآور ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . روف گاردن

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; نیروی هوائی خ سوم فرعی ۳/۲۷ پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; پیروزی نیروی هوائی کوی دوم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ اول فرعی ۱/۲۹ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نیروی هوائی خ ششم فرعی ۶..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; نیروی هوائی خ اول کوی دوم پلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; نیروی هوائی کوی خوش چشمان ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; نیروی هوائی خ اول کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; تهران نو نیروی هوائی ایستگاه پل کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نیروی هوایی خ پنجم خ ۳..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر - طبقه دوم ۲۷ ساله ; تهران نو نیروی هوائی خ ب..

کولر . گاز . فلت

اجاره به دانشجو یامجرد کارمند

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; پیروزی نیروی هوائی خ چهارم کوی ۴/۴..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; پیروزی نیروی هوائی خ یکم کوی فتح ال..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; نیروی هوائی خ ششم نبش ۶/۳۲ پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; نیروی هوائی خ ۴/۴۱ پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; نیروی هوائی خ هشتم کوی مهتدی پ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; نیروی هوائی خ ششم کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; نیروی هوائی ۲۱متری دهقان کوی گ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; نیروی هوایی خ ۹/۳۴ پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . گرمایشی از کف . باز سازی شده

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نیروی هوائی خ اول کوی جعفری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; نیروی هوائی خ ۳۰متری خ مسیل منوچهری نرسیده به تقا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ هشتم خ ۸..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ ۳۰متری خ ۷..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ چهارم پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ ششم خ ۶..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; نیروی هوائی خ دوم کوی..

گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; نیروی هوائی خ ششم فرعی ۶/۳۵ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ ۸/۳..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ احمدزاده خ بصیر کوی طالق..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; نیروی هوائی میدان اطلاعات خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; نیروی هوائی خ چهارم نبش ۳..

کولر . گاز

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; نیروی هوائی روبروی کارخانه بلر بن ..

کولر . گاز

۲پارکینگ- انباری داخل واحد

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; نیروی هوائی پارک پیروزی کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نیروی هوائی خ ششم فرعی ۶..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; نیروی هوائی خ دهم فرعی ۹/۳۵ پلا..

شوفاژ . کولر . گاز

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ هشتم کوی م..

کولر . گاز

اجاره پارکینگ جداگانه محاسبه میشود

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; نیروی هوائی خ دوم بالاتر از میدان مادر نبش فرع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . جاروبرقی مرکزی

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی پنجم پلا..

گاز . آیفون تصویری . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  67 متر

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; نیروی هوائی خ بصیر کوی ۱۰/۳۷ پل..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ ۳۰متری کوی دوم غرب..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; نیروی هوائی خ دوم فرعی ۲..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; نیروی هوائی خ پنجم فرعی ۵/۲۲ (نورو..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ ۲/۲۱ پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۴ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; نیروی هوائی ۲۱متری دهقان کوی عباس زاده ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . مسترروم

تبدیل تا ---/۵۰م

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; نیروی هوائی نرسیده به خ دماوند کوی هشت مت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ هشتم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

یا ---/۱۱۰م رهن کامل

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; نیروی هوائی خ ششم پلاک ه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; نیروی هوائی خ اول خ ۱..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; نیروی هوائی خ ۶/..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  85 متر

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ دوم بین ۲/۳۰و..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; پیروزی خ اول نیروی هوائی خ محمود..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی حاجی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی شهید قا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; نیروی هوائی خ هشتم خ ۸/۴۰ پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۹۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; نیروی هوائی خ سوم فرعی ۳..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; پیروزی خ ۳۰متری نیروی هوائی خ هشتم بین خ ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نیروی هوائی خ ۱/۲..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; نیروی هوائی خ سوم کوی رب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; نیروی هوائی خ ۸/۲۸ پلاک ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۸مترانباری

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; نیروی هوائی مسیل منوچهری پائین تر از کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; نیروی هوائی خ اول کوی رضاعلی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی . مسترروم

ضد حریق

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; نیروی هوائی خ اول کوی قاس..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; نیروی هوائی کوی ۸متری دوم غربی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; نیروی هوائی خ دوم فرعی ۲/۳۵ پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ سوم فرعی ۳/۲۷ پلا..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ شور..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; نیروی هوائی خ ۶/۳..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ سوم نبش ۳/۲۱ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

جهت بازدید هماهنگی با مستاجر ۰۹۳۶۲۶۵۵۹۲۷

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نیروی هوائی خ اول بین فرعی ۱/۲۲..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ دوم فرعی ۱/۲۹ ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; نیروی هوائی خ پنجم کوی ۵..

کولر . گاز . آسانسور

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; نیروی هوائی خ دوم خ ۲..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

اجاره به خانواده کم جمعیت

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; نیروی هوائی خ حاجی فر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۵ متر - طبقه دوم قدیمی ; نیروی هوائی خ چهارم بین ۳/۳۵و..

کولر . گاز . فلت

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; نیروی هوائی خ چهارم فرعی ۴/۳۴ پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; نیروی هوائی خ ششم فرعی ۶/۲۸ کوی..

کولر . گاز

بازدید با هماهنگی- پارکینگ حیاط

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ دهقان کوی فتح اللهی..

کولر . گاز

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; نیروی هوائی خ مسیل جاجرود کوی لاله پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نیروی هوائی خ ۳۰متری هشت متری د..

کولر . گاز

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; نیروی هوائی خ دوم روبروی س..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; نیروی هوائی خ دهقان خ عباس..

کولر . گاز

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نیروی هوائی خ سوم خ ۳..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

نیروی هوایی

منطقه 13

سیزده شهرداری تهران