رهن اجاره آپارتمان نوبنیاد

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه هشتم ۱۳ ساله ; نوبنیاد خ گلزار خ گلشن مجتمع گلشن پ..

شوفاژ . گاز . آسانسور . مبله

به خارجی نیز اجاره داده میشود

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نوبنیاد گلزار جنوبی ک عرب نبش گ..

کولر . گاز

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نوبنیاد خ گلزار ک شهید عرب نبش گ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۳ ساله ; نوبنیاد خ گلزار خ ارکیده بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; نوبنیاد گلزار کوی لادن شرقی کوی کما..

کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; نوبنیاد خ لنگرانی خ بیمارستان چمران خ مهرداد..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن اجتماعات . لابی

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; نوبنیاد خ لنگری خ صنایع کوی گلناز نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

تهران رهن اجاره آپارتمان |  120 متر

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; نوبنیاد خ گلزار کوی گلچین جنوبی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نوبنیادخ گلزار نبش گلچین شمالی مجتمع بو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; نوبنیاد خ شهید لنگری خ صنایع کوی مهرداد ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; نوبنیاد گلزار ک شب بو و..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; نوبنیاد خ لنگری بن بست لک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات

باکمیسیون کامل-۴۵۰ مترسالن اجتماعات

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۴ ساله ; نوبنیاد خ لنگری خ صنایع کوی مهرداد بن ب..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . لابی

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; نوبنیاد گلزار لادن شرقی بن بست..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲پارکینگ

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; نوبنیاد خ صنایع نرسیده به..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته . تهویه مطبوع

بازدید باهماهنگی

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; نوبنیاد بابایی شهرک البرز بلوک ..

کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; پاسداران میدان نوبنیاد خ بهارست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲لاین آسانسور- یا ---/۴م----/۵۰م

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نوبنیاد خ گلزار ک ارک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲پارکینگ

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; نوبنیاد خ گلزار کوی بهزاد پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۵پله به پائین--به مجردموجه نیزاجاره داده می شود

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; نوبنیاد صنایع خ گلزار ک ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نوبنیاد خ گلزار خ گلشن خ گلچین نبش شا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نوبنیاد خ صنایع پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; نوبنیاد خ صنایع خ گلزار کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نوبنیاد خ لنگری محله اراج خ ۲۲ بهمن ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; نوبنیاد خ صنایع کوی مهشید پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; نوبنیاد خ گلزار خ لا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; نوبنیاد خ صنای..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نوبنیاد خ گلزار خ لادن شرقی کوی ترابیان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; نوبنیاد بلوار ارتش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدیدر با هماهنگی

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نوبنیاد خ لنگری کوی ۱۷ شه..

کولر . گاز . آسانسور

۱۱۱ متر ۲ خوابه نوساز ; نوبنیاد خ لنگری کوی مهراد ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . روف گاردن . سالن اجتماعات

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; نوبنیاد خ صنایع بن بست مهراد مهشید ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . روف گاردن . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی

۱۲۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ; نوبنیاد صنایع لنگری گلزار گلش..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی-پارکینگ اختصاصی

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; نوبنیاد لنگری صنایع پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . سالن اجتماعات . اعلام حریق . دوربین مداربسته

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نوبنیاد خ لنگری خ صنایع گلزار نبش گل س..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; نوبنیاد خ صنایع خ مهرداد بن بست مهش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۴ ساله ; نوبنیاد لنگری خ صنایع کوی مهرداد..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; نوبنیاد خ گلزار نبش گل سرخ پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; نوبنیاد خ لنگری بن بست ل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نوبنیاد خ لنگری خ صنا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی . هواساز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; نوبنیاد خ گلزار کوی گل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اجاره حداکثر ۳نفر با بچه بزرگ

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم ۸ ساله ; نوبنیاد خ گلزار خ گلچین کوی لاله پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۴ ساله ; نوبنیاد لنگری خ صنایع کوی مهرداد ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; نوبنیاد خ صنایع خ گلزار خ گلچین خ گلشن شرقی ..

گاز

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نوبنیاد خ لنگری ضلع جنوبی کارخانه صنام خ تیموری بن بست رضائی ر..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷بلوک- جهت بازدید هماهنگی با سرایداری ۰۹۱۰۶۶۵۲۸۱۹

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; نوبنیاد خ لنگری خ صنایع کوی مهرداد بن بست ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . روف گاردن . سالن اجتماعات

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۳ ساله ; نوبنیاد خ صنایع خ لنگری کوی مهرداد بن بست مهش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

در۲بلوک

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نوبنیاد خ صنایع خ گلزار جنوبی کوی شهید ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۲۰۵ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نوبنیاد خ لنگری خ صنایع خ گلزار کوی گلشن..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده

۱۲۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; نوبنیاد خ صنایع خ گلزار کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . درب ضد سرقت

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; نوبنیاد خ گلزار کوی گلسرخ پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; نوبنیاد خ لنگری خ تیموری بن بست هست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; نوبنیاد خ صنایع کوی مهرداد کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پاسداران نوبنیاد نارنجستان دوم ..

کولر . آسانسور . پکیج

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; پاسداران خ نوبنیاد خ صنایع خ گلزار کوی فضیل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; نوبنیادصنایع ک مهرداد بن بست مهشید م..

شوفاژ . آسانسور . اسپلیت

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; نوبنیاد بزرگراه بابائی شهرک کوثر کوی یاس چهار..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ ۱۰ ساله ; نوبنیاد خ گلزار خ گلشن بر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; نوبنیاد خ گلزار کوی گلر..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

ساعت بازدید ۱۳تا ۲۳

۲۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; پاسداران نوبنیاد کوهستان..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن اجتماعات . مبله . لابی

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۲ ساله ; نوبنیاد خ صنایع مهرزاد خ مهشید پل..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; نوبنیاد خ لنگری صنایع مهرداد بن بست مه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فقط زوج-قابل تبدیل تا ۱۵۰م ودیعه مابقی اجاره

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; نوبنیاد گلچین شمالی گلشن شرقی مج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ ۱۰ ساله ; میدان نوبنیاد اتوبان شهید بابایی بعد اتوبان امام علی دست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نوبنیاد خ گلزارکوی شب بو پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

اجاره به خارجی-به مجرد نیزاجاره داده میشود

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; نوبنیاد خ صنای..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; نوبنیاد خ گلزار کوی شهید عرب نبش گ..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; نوبنیاد خ گلزار..

گاز . آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; نوبنیاد خ گلزار ارکیده بن بس..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . سالن اجتماعات

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; نوبنیاد صنایع کوی مهشید پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

اجاره فقط به زوج

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نوبنیاد خ گلزار خ صنایع کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; نوبنیاد خ صنایع گلزار جنوبی لادن شرقی ۱..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

۱۲متر انبار -۲پارکینگ-

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; نوبنیاد خ صنایع خ گلزار پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; اقدسیه بلوار ارتش شهرک ولیعصر ابتدای گلزار ..

شوفاژ . کولر . آسانسور . آیفون تصویری

۱۲۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; نوبنیاد صنایع خ گلزار کوی گلستان مجتمع مه..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; نوبنیاد خ لنگری خ صنایع ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فقط زوج

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; نوبنیاد خ لنگری خ صنا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فقط زوج

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱۵ ساله ; نوبنیاد خ لنگری خ صنایع خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

باکمیسیون کامل- بازدید با هماهنگی مسکن ایرانیان

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; نوبنیاد خ گلزار کوی فاوانیا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . مسترروم

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; م نوبنیاد خ لنگری خ صن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

فقط زوج درب ریموت

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; نوبنیاد لنگری صنایع ساختمان آس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; نوبنیاد گلزار کوی به..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; نوبنیاد خ لنگری خ لک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; نوبنیاد خ گلچین خ گلچ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; نوبنیاد گلزار کوی رضا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; نوبنیاد گلزارمجتمع مهتاب پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; پاسداران نوبنیاد انتهای بهارستان دهم..

کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . مبله

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; پاسداران نوبنیاد گلچ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲لاین آسانسور- بازدید با هماهنگی۰۹۱۹۰۲۲۱۵۶۶

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; نوبنیاد خ صنایع خ گلزار خ گلچین جنو..

کولر . گاز . آسانسور . آنتن مرکزی . فن کوئل

درب ریموت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; نوبنیاد خ لنگری خ صنایع خ گلزار خ گلچین جنوبی نبش گلش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; نوبنیاد خ گلزار خ لادن شرقی کوی زن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; نوبنیاد گلزار شمالی کوی لاله پل..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۴ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; نوبنیاد خ لنگرانی خ صنایع کوی مهرداد بن ب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; نوبنیاد خ صنایع پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; ازگل خ نوبهار کوچه گلبهار برج ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نوبنیاد خ گلزار کوچه حسینی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; نوبنیاد گلزار کوی شب ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; نوبنیاد خ گلزار خ لادن غربی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; نوبنیاد لنگری خ صنایع پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . سالن اجتماعات

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; نوبنیاد میدان خاش خ جهانی نیا کوی ثر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; پاسداران نوبنیاد خ کوهستا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; گلزار گلزار ۱..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

اطلاعات دقیق مالک

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; پاسداران خ نوبنیاد خ کوهستا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; نوبنیاد خ لادن شرقی خ گلزار جنوبی بن بست زنب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; ازگل نوبنیاد گلچین شمالی کوی گ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; نوبنیاد گلچین خ شاه علی دوست پل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

پرده ولوستر

۳۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; نوبنیاد بعدازبیمارستان چمران خ گلزار..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; پاسداران میدان نوبنیاد خ صنایع خ گلزار نبش کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قابل تبدیل تا--/۱۱۰م -درکل ۳۰ واحد

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; پاسداران نوبنیاد خ ۱۷شه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; نوبنیاد خ لنگری خ صنایع پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

در۲بلوک-۲لاین آسانسور

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; نوبنیاد خ گلچین کوی شاه علیدوست..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; نوبنیاد صنایع خ گلناز پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; نوبنیاد خ لنگری خ صنایع کوی مهرداد بن بست مهشید پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

یا ۱/۵۰۰م---/۱۰۰م

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; نیاوران جمال آباد نورافشار یکم تقاطع صفری کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف . روف گاردن . مسترروم

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; نوبنیاد گلزار ارکیده بن ..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . سالن اجتماعات

، ،درب ریموت ،

۱۴۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; نوبنیاد صنایع پ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

، ،درب ریموت ،

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; نوبنیاد خ لنگری خ صنایع خ گلزار بن بست گل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; نوبنیاد خ گلزار ک ندا پ..

آسانسور . فن کوئل

داکت اسپیلت - ط۶ موجود

۲۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; نوبنیاد گلزار شمالی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ (یک پارکینگ مزاحم) - تا --/۳۰۰ م قابل تبدیل

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نوبنیاد خ گلزار خ ن..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

ششم:(۳/۶۰۰م اجاره --/۵۰ م ودیعه) هفتم:(۳/۷۰۰ م اجاره--/۶۰ م ودیعه)

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نوبنیاد صنایع کوی مهرزاد پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نوبنیاد خ لنگری خ صنایع گلزارجنوبی لادن شرقی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نوبنیاد خ لنگری کوی ۱۷شه..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; نوبنیاد خ صنایع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نوبنیاد گلزار گل سرخ پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; نوبنیاد خ لنگری ک ۱۷شهر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قابل تبدیل ۱۹۰م.ت رهن

۱۵۴ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; نوبنیاد خ گلزار مج..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; گلزار خ۱۲ بن بست شق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

مستر

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; نوبنیاد خ گلزار ک ندا پ..

آسانسور . فن کوئل

داکت اسپیلت - ط۷ موجود ۶۰ م ودیعه ۴۵۰۰ م اجاره

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; نوبنیاد خ صنایع بن بست م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; نوبنیاد خیابان لنگری کوچه هفده شهریور..

آسانسور

سیستم گرمایش و سرمایش هوا ساز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; نوبنیاد اتوبان بابائی بالاتر از پل استخر شهرک کوث..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

کمیسیون کامل

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; نوبنیاد خیابان لنگری کوچه هفده شهریور..

آسانسور

سیستم گرمایش و سرمایش هوا ساز

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; نوبنیاد خ صنایع خ گلزار کوی گل ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نوبنیاد خ لنگری کوی لک پور پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; نوبنیاد گلزار گل س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; نوبنیاد گلزارجنوبی لادن شرقی بن بست زن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; م نوبنیاد خ لنگری خ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

۲بلوک ، ،درب ریموت ،

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; نوبنیاد خ گلزار خ مافی کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; نوبنیاد خ صنایع خ گلز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; نوبنیاد لنگری صنا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; نوبنیاد خ لنگری خ صن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; نوبنیاد لنگری کوی ۱۷ شهر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۱۳۷ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۵ ساله ; نوبنیاد لنگری کوی شهریور پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; نوبنیاد گلزار خ یو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

نوبنیاد

منطقه 1

یک شهرداری تهران