رهن اجاره آپارتمان نواب

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; نواب مرتضوی خ فرهنگیان کوی ابراهیم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; نواب خ محبوب مجاز غربی خ کاظمی کوی رحما..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; نواب میدان نهم دی خ بلورسازی بن بست ج..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; آزادی نواب شهرک شریعتی خ برادران شکری (دولتخوا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; نواب خ محبوب مجاز شرقی کوی نخعی ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۷مترانباری

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نواب بین قزوین و اسکندری جنوبی بالاتر از چهارراه عباسی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۵۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; نواب خ آذربایجان نرسیده به مترو نواب کوی فر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; نواب نبش سینا شرقی مج..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نواب میدان حق شناس خ شیخ محمدی کو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بدون پارکینگ۹۵۰---/۲۰م

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; نواب خ جوانمرد خ منتازی پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶مترانباری

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; نواب آذربایجان میدان رشدیه باستان جنوبی خ کمالی روبر..

کولر . گاز

مناسب ۲نفر

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; نواب اسکندری جنوبی نرسیده به شکوفه کوی ..

کولر . گاز

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نواب هلال احمر روبروی ایستگاه عباسی کوی هاشم..

کولر . گاز

۴۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; نواب کمیل خرمشهر پلاک ه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . فلت

۵پله به پائین

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; نواب صفوی بین مرتضوی وامام خمینی کوی کیوان بن ..

کولر . گاز

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; نواب خ بریانک غربی کوی اکبر خورشید..

کولر . گاز

به مجرد آقا اجاره داده میشود

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; نواب خ محبوب مجاز شرقی خ هوشیاران جنوبی کوی بهرامی بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ; نواب خ سینای شرقی کوی نخعی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

از سن بنا اطلاع نداشتند

۸ ساله ; نواب بین سینا و خ کمیل ساختما..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; نواب نرسیده به پل هلال احمر خ اسکندری خ شهید ر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; نواب خ بریانک غربی کوی شیردل نمین بن..

کولر . گاز . آیفون تصویری

اول---/۱۰م---/۸۰۰ هزاراجاره

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; نواب جنوب نرسیده به بریانک خ جوانمرد (سالار قدی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; نواب نرسیده به پل سپه ساخت..

گاز . آسانسور . چیلر

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نواب بین نواب و کارگر جنوبی خ سینا خ خرمشهر ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

اجاره فقط به زوج یا دانشجوی خانم

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; نواب خ محبوب مجاز خ خوش نرسیده به چهارراه کمیل ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نواب خ رودکی بالاترازامام خمینی کو..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

قابل تبدیل

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; نواب بریانک مجتم..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; نواب بریانک چهارراه رضائی خ شیردل نمینی بن بس..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; نواب خ بریانک غربی خ نیکفر پلا..

کولر . گاز . آسانسور

انباری داخل واحد

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; نواب خ خوش جنوبی کوی صادقی کوی مل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه هفتم ۱۱ ساله ; نواب جنب بریانک غربی سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; نواب نرسیده به خ جوانمرد ک..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

انباری داخل واحد

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۰ ۱۲ ساله ; نواب خ اقاقیا دوم پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نواب جنوب بالاترازپل نهم دی خروجی چراغی خ برادران ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . درب ضد سرقت

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; نواب بریانک خ مزرعتی قهرودی بن بست..

کولر . گاز . باز سازی شده

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; نواب خ سینا غربی..

کولر . گاز . آسانسور

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; نواب میدان رشدیه کمالی شمالی نبش کوی خبازا..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; نواب خ محبوب خ مجاز غربی (سیناغربی) روبروی تره ..

کولر . گاز . آسانسور

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; امام خمینی خ نواب خ کارون نرسیده به هاشمی کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

یا ۱۵۰هزار اجاره ---/۳۰م ودیعه

۳۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; نواب خ بریانک غربی خ نیکفر کوی مهری سیار بن بس..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

انباری کاذب-تبدیل تا ---/۲۰م

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; نواب خ خرمشهرجنوبی بن بست..

کولر . گاز

قابل تبدیل تا----/۲۳م

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۱ ۱۰ ساله ; نواب بین کمیل و مرتضوی کوی فرهنگیا..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

دوبلکس

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; نواب خ زمزم ۱۰متری جهاد کوی شهید به..

کولر . گاز . آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; نواب جوانمرد خ ممتازی کوی عباسی بن بست یک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

نواب

منطقه 11

یازده شهرداری تهران