رهن اجاره آپارتمان نفت

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; ظفر خ نفت شمالی خ س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تبدیل تا ---/۱۰۰م

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; میرداماد خ نفت شمالی خ دهم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; میرداماد نفت شمالی کوی هشتم پلا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . لابی

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; میرداماد خ نفت شمالی کوی دامغانی بالاتر از تقاطع شمس تبریز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . مبله

طبقه چهارم:(۸/۵۰۰م----/۵۰م)

۲۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; میرداماد نفت جنوبی کوی تابان ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . فن کوئل

دارای ۲ پارکینگ- اجاره یکسال پیش دریافت میشود

۱۰۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۵ ساله ; میرداماد خ نفت خ نهم تقاطع شمس ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فن کوئل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; میرداماد خ نفت خ چهارم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۸ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; ظفر خ نفت شمالی کوی یا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۲۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; میرداماد خ نفت شمالی کوی نهم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . لندری

۲پارکینگ سندی-تبدیل تا ---/۶۰۰م

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; میرداماد خ نفت شمالی خ پیروز..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; میرداماد خ نفت شمالی کوی سرو پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; میرداماد نفت شمالی کوی هفتم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; میرداماد خ نهم نفت شم..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; میرداماد خ نفت تقاطع کوی هفتم و شم..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۸۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; میرداماد خ نفت شمالی خ تابان..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل

یکخواب مستر

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ظفر خ دوازدهم نف..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل . باز سازی شده

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; میرداماد خ نفت شمالی کوی د..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; ظفر نفت کوی یکم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۲پارکینگ

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; میرداماد خ نفت شمالی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; میرداماد نفت شمالی کوی سوم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۹۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; میرداماد خ نفت شمالی کوی چ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; میرداماد خ نفت شمالی کوی هفتم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; میرداماد خ نفت شمالی خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; میرداماد نفت شمالی کوی ششم ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۵۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; ظفر خ نفت شمالی کوی یاز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; ظفر نفت شمالی کوی دامغانی بالاترازتقاطع شمس تب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . مبله

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ظفر نفت شمالی میدان نیلوفر بل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; میرداماد خ نفت شمالی خ هفتم پلا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . جاروبرقی مرکزی . مسترروم

۱۷۱ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; ظفر خ نفت خ ۷ ..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول نوساز ; میرداماد خ نفت شمالی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن اجتماعات

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; میرداماد خ نفت شمالی بین سهیل تبریزیان و کازرون خ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مبله

۵ ساله ; ظفر خ نفت شمالی خ س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کمیسیون کامل-۲لاین آسانسور-لابی مبله-۱۰۰۰متر محوطه مشجر

نوساز ; میرداماد خ نفت شمالی خ دهم نبش پیروز شرقی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۶۱ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۴ ساله ; میرداماد خ نفت شمالی خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

دارای یک اتاق ۱۲متری در طبقه فوقانی واحد

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; میرداماد خ نفت خ دهم خ فرزان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

کمیسیون کامل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; میرداماد خ نفت شمالی خ دوازدهم ..

گاز . آسانسور . فن کوئل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; میرداماد نفت شمالی آبان شرقی پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; میرداماد خ نفت شمالی خ پنجم (صفویان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; میرداماد خ نفت شمالی کوی یکم پل..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; میرداماد نفت شمالی خ نهم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; میرداماد خ نفت شمالی خ نفت چهارم خ ملکی سود..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; میرداماد خ نفت شمالی خ ..

گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

مبله:(---/۶م---/۵۰م)

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; میرداماد نفت خ یکم کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; ظفر خ نفت شمالی خ ن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید جمعه و دوشنبه

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; میرداماد نفت شمالی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; میرداماد خ نفت شمالی کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; میرداماد خ نفت شمالی کوی پنجم (..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; میرداماد نفت شمالی خ هف..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; میرداماد نفت کوی شش..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۴ ساله ; میرداماد خ پنجم نف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

تبدیل تا ---/۱۰۰م

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; میرداماد خ نفت شمالی کوی دوم پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; میرداماد خ نفت شمالی خ نهم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; میرداماد خ نفت شمالی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۲بالکن-۲پارکینگ

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; میرداماد نفت تابان شرقی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; میرداماد خ نهم نفت تقاطع شمس تبریز..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر . باز سازی شده

انباری مشاع

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۸ ساله ; ظفر خ نفت کوی نهم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; میرداماد خ نفت کوی هف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

دارای ۴۴متر سوئیت

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; میرداماد خ نفت خ چهارم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; ظفر خ نفت شمالی کوی دهم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; میرداماد خ نفت شمالی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; میرداماد خ نفت شمالی خ نفت چهارم خ ملکی سود..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; میرداماد نفت شمالی خ چهارم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی سرایدار

۲۳۵ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; میرداماد خ نفت کوی نیکنام ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; میرداماد خ نفت شمالی خ ه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; میرداماد ظفر نفت شمالی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

نفت

منطقه 3

سه شهرداری تهران