رهن اجاره آپارتمان نجات اللهی

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; نجات اللهی روبروی خ اراک ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; کریمخان خ نجات اللهی کوی نوید پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نجات اللهی خ شاداب کوی مهر پلا..

کولر . گاز

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; کریمخان خ نجات اللهی خ خ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; کریمخان نجات اللهی شمالی کوی زبر..

گاز . پکیج . باز سازی شده

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; کریمخان خ نجات اللهی کوی م..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; کریمخان خ ویلا کوی محمدی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; نجات اللهی خ سمیه خ پورم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

تخلیه ۱۵آبانماه

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; نجات اللهی کوی نوید بن بست چهار..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; ویلا خ اراک کوی شهریور بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸پله به پائین

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; کریمخان خ نجات اللهی خ اراک پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; نجات اللهی بین سپند و چهارراه شادا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

در۲بلوک- در کل ۲۰ واحد

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; نجات اللهی کوی هشتم بن بست اعتم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; کریمخان خ نجات اللهی جنب فروشگاه سپه کو..

شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ حیاط

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; نجات اللهی بالاترازسمیه کوی بیم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; نجات اللهی خ حقیقت ط..

کولر . گاز

۳بالکن-پارکینگ مشاع

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; کریمخان خ نجات اللهی کوی ثقت الاسل..

کولر . گاز . باز سازی شده

۵۴ متر - طبقه زیرهمکف ۲۲ ساله ; نجات اللهی نرسیده به چهارراه سپند ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; نجات اللهی خ پورموسی بن بست آ..

کولر . گاز . آسانسور

اجاره فقط به زوج

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; نجات اللهی کوی نوید نبش بن بست چهار..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; کریمخان خ نجات اللهی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

بدون پارکینگ:(--/۱/۵۰۰م --/۶۰م )

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; کریمخان خ نجات اللهی جنوبی کوی محم..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; نجات اللهی بین طالقانی و سمیه کوی بی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قدیمی ; نجات اللهی کوی چها..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۸متربالکن

۱۱ ساله ; کریمخان خ نجات اللهی کوی ایلورچ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; نجات الهی ک چلی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; کریمخان خ نجات اللهی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نجات الهی ویلا روبروی اراک کو..

کولر . گاز . مبله

ط. سوم غیر مبله --/۱۵م ودیعه ۱/۳۰۰م اجاره-اجاره به زوج

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; کریم خان خ نجات اللهی شمالی کوی دوم ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; انقلاب استادنجات اللهی (ویلا) ف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; کریمخان نجات اللهی روبروی کلیسا پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; کریمخان خ نجات اللهی کوی چلیپا پلاک ۷..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; کریمخان خ نجات اللهی کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; کریمخان نجات اللهی کوی چهارم پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اماس ازساعت ۱۷

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; کریمخان خ نجات اللهی کوی ثقه ا..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; نجات اللهی شمالی روبروی دانشگاه پیام نو..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; نجات اللهی خ سمیه بن بست درخشان پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

درکل ۲ واحد

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; نجات الهی کوی بامشاد تقاطع پورمو..

گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده . فروش با مستاجر

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; انقلاب خ نجات اللهی کوی ای..

شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ مشاع میباشد

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; کریمخان خ نجات اللهی بین سپند و شاداب کوی هشتم ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; نجات اللهی بین ورشو و سپند کوی هشت..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; کریمخان خ نجات اللهی بالاتر از طالقانی خ شاداب کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; کریم خان نجات اللهی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; کریمخان خ نجات اللهی کوی اردشیر ارشد م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; کریمخان خ نجات الهی بالاترازطالقانی کوی سپا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

نجات اللهی

منطقه 6

شش شهرداری تهران