رهن اجاره آپارتمان نامجو

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; نامجو خ احتشام..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; نامجو خ شیخ صفی کوی مقسمی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

در۴ بلوک-۲بالکن

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; نامجو کوی مظفری..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; نامجو خ کاوه شرقی کوی نوپرست کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; نامجو کوی رمضانی کوی موسوی..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; نامجو خ اجاره دار کوی تیموری کوی دو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; نامجو شیخ صفی روبروی خرما ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷پله به پایین

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; نامجو بالاترازخواجه نصیر نبش ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . اعلام حریق . اطفاء حریق

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; نامجو خ شیخ صفی کوی صحرایی بن ب..

کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نامجو بالاتر از چهارراه عظیم پور پ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; نامجو خ عبداللهی کوی فراهانی ..

گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; نامجو نرسیده به میدان کوی حی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; نامجو کوی عبدالله..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; نامجو ۱۰متری سلمان فارسی کوی اعرابی بن بس..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

اجاره فقط به زوج

۱۰۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; نامجو خ شهید بوریائ..

کولر . گاز

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; نامجو خ اجاره دار خ هجرتی بن بست ی..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی کوی حسینی نژاد بن بست اق..

کولر . گاز

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; نامجو کوی اقبالی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نامجو کاوه شرقی کوی نصرآبادی کوی گل ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; نامجو کوی عبدالله..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

اجاره به ۲ الی ۳نفر

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; نامجو خ ماندگار پلا..

کولر . گاز . آیفون تصویری

اجاره به زوج یا مجرد

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; نامجو خ شیخ صفی کوی گلپایگانیها بن..

کولر . گاز

۱۳۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; نامجو خ لطیف اکبرنژاد نبش مطلب نژا..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; نامجو کوی آغاسی اصفهانی کوی فرزانه بن بست..

کولر . گاز

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; نامجو کوی آقاسی کوی فرزانه بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; نامجو خ علی محمدحسینی جنب بان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۶ ساله ; نامجو خ کاوه شرقی پلاک ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; نامجو شیخ صفی کوی بامداد مقدم نبش سل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

قرارداد۲ساله

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; نامجو کوی محلوجیان پور بن بست اول جنوب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; نامجو شیخ صفی کوی صحرائی کوی ارغیا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; نامجو کوی تیموری..

کولر . گاز

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; نامجو خ اجاره دار کوی پورمند ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; نامجو سلمان فارسی روبروی مسجد پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; نامجو خ شهبازی کوی ش..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; نامجو خ شیخ صفی کوی صحرائی کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; نامجو کوی محلوجیان پلاک ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نامجو خ تیموری..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; نامجو سلمان فارسی کوی درگری کوی عبوسی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; نامجو کوی رفیعی پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۲۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; نامجو کوی قدیمی کوی شمس پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نامجو کوی احتشام..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی کوی حسینی..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; نامجو کوی محلوجیان پور پ..

کولر . گاز . آیفون تصویری

پارکینگ موتور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; نامجو خ شاهمرادی خ ارغیانی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; نامجو خ گرگان کوی پوراسفندیاری..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی نبش کوی حافظ..

شوفاژ . کولر . گاز

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۶ ساله ; نامجو کوی تیموری کوی جهاد کوی ی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; نامجو کوی شایقی کوی صادقی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; نامجو کوی احتشام..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; نامجو نرسیده به چهارراه معینیه کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; نامجو خ عبداللهی..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; نامجو کوی حلت آباد..

کولر . گاز

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; نامجو سلمان فارسی کوی اعرابی بن بست سوم ج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

انباری کاذب-پارکینگ درانتظار

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; نامجو کوی شفق ..

کولر . گاز

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی کوی موسوی خواه بن بست یکم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; نامجو خ پازوکی خ دهقان کوی مقصودی پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نامجو سلمان فارسی کوی پور..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; نامجو کوی مقصودی..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; نامجو خ پازوکی خ محمدعلی حسینی بن بست چهار..

کولر . گاز

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; نامجو شیخ صفی کوی صحرائی بن بس..

کولر . گاز . آسانسور

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; نامجو ایستگاه کاشیها کوی ..

کولر . گاز

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; نامجو کوی موثق کوی صا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; نامجو کوی شفق پلاک ..

کولر . گاز . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  60 متر

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; نامجو کوی نوع پرست بن بست موسوی پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; نامجو شیخ صفی پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; نامجو کوی امیرجاهد پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی بین یزدی و عب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; نامجو کوی باقرزاده..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; نامجو کوی تیموری پلاک..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

پارکینگ با توافق

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; نامجو سلمان فارسی روبروی مسجد پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; نامجو کوی طاهری پلاک..

کولر . گاز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; نامجو ایستگاه مدرسه کوی رمضانی کوی م..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نامجو کوی علیرضا ش..

کولر . گاز

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نامجو چهارراه ارامنه خ نصرآبادی پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی خ لسانی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; نامجو خ اجاره دار کوی غف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; نامجو خ یزدی پلاک هن..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی کوی حاج آقازاده ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; نامجو خ نورانیان بن بست دوم شمالی پ..

کولر . گاز . مبله

انباری کاذب-مناسب مجرد

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; نامجو خ شهدا خ امیر متقی نبش ..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; نامجو شیخ صفی خ قیداری کوی..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۲پارکینگ-۲انباری

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; نامجو کوی افضل..

کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; نامجو چهارراه عظیم پور سلمان فارسی نبش کوی حا..

کولر . گاز

اجاره به کارمند-۰۹۱۹۱۲۳۸۲۶۹ آقای احتشامی هماهنگی مستاجر

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی کوی ل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; نامجو کاوه شرقی نصرآب..

کولر . گاز

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; نامجو کوی اقبال..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; نامجو خ نصرآبادی کوی عاشوری پلا..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  50 متر

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نامجو کوی احتشام..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۳۵ متر - طبقه همکف قدیمی ; نامجو کوی اقبالی..

شوفاژ . کولر . گاز . فلت

درب مستقل

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; نامجو خ شیخ صفی کوی صحر..

کولر . گاز . آسانسور

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; نامجو خ اجاره دار کوی غفاری ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر - طبقه اول قدیمی ; نامجو نبش نیلوفر پلاک ه..

کولر . گاز . اسپلیت . فلت . مبله

همکف تجاری میباشد

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; نامجو خ امینی پلاک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; نامجو کوی مقصودی پلاک ه..

کولر . گاز

اجاره به زوج یا خانواده کم جمعیت-به مجرد اجاره داده نمیشود

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; نامجو خ شیخ صفی کوی مقسمی کوی نیاف..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; نامجو خ کاوه شرقی کوی نوپرست کوی جلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; نامجو کوی نصرآبادی کوی ص..

کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; نامجو خ بازرگان خ صادقی کو..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; نامجو کوی رضایی کوی اسفه..

کولر . گاز

انباری مشترک

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; نامجو سلمان فارسی کوی قب..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; نامجو جنوبی خ نیکزاد اسکوئی نبش کوی فرشته و..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره به زوج یا ترجیحا ۳نفر

۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نامجو کوی علیرضا ش..

کولر . گاز

طبقه دوم وسوم بصورت دوبلکس

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; نامجو خ شیخ صفی کوی صحرایی بن ب..

کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

قابل تبدیل ---۱/۶۰۰م----/۳۰م

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; نامجو بالاترازچهارراه عظیم پور بن بست زما..

کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; نامجو خ پازوکی کوی دهقانی م..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; نامجو خ پازوکی..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نامجو خ انتظاری ساختمان..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; نامجو کوی اللهی پلاک ه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; نامجو خ خاک سرشت بن بست..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . درب ضد سرقت

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نامجو ایستگاه مدرسه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

ملک روی مغازه واقع شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; نامجو کوی تیموری خ دولت آبادی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; نامجو سلمان فارسی نرسیده به قجاوند نبش پورمق..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; نامجو کوی امیرجاه..

کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نامجو ایستگاه کاشیها کوی محلوجیان پور ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری کاذب

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نامجو جنوبی بن بست می..

کولر . گاز

۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; نامجو شیخ صفی خ تهرانی مجتمع طالقا..

گاز . اسپلیت

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; نامجو خ شیخ صفی کوی درویش بن بست قراق..

کولر . گاز . آسانسور

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; نامجو کاوه غربی کوی ارغیانی پلا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; نامجو کوی سعیدیه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; نامجو کوی نیافر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; نامجو خ شیخ صفی..

کولر . گاز . باز سازی شده

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; نامجو خ نوع پرست کوی باقر..

کولر . گاز

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; نامجو خ امیرجاهد پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; نامجو شیخ صفی تقاطع ص..

کولر . گاز . باز سازی شده

باکمیسیون کامل

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; انقلاب نامجو امیرجا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نامجو خ شاه مرادی کوی مسافری کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نامجو ۱۰متری سلمان فارسی کوی حسی..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; نامجو خ اقبالی..

کولر . گاز

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی کوی حق..

کولر . گاز

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; نامجو شیخ صفی بالاترازچهار..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی۰۹۱۲۱۸۳۲۱۶۱

۴۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; نامجو خ محلوجیان پور بن بست اب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نامجو کوی حسن زاد..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

انباری مشاع

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; نامجو خ علی محمد حس..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . تهویه مطبوع

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; نامجو کوی محتشم پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; نامجو کوی شاه مراد..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; نامجو خ اقبالی بن بست نو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; نامجو خ شیخ صفی نرسیده به ش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; نامجو کوی امیرجاه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۳پله به پائین

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نامجو خ اجاره دار کوی پورمند نبش بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; نامجو خ سلمان فارس..

کولر . گاز . آسانسور

یا ----/۷۰م رهن کامل

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; نامجو خ سلمان فارسی کوی حسن زاده..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نامجو خ عبداللهی کوی شکرا..

کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; نامجو سلمان فارسی..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; نامجو تقاطع انقلاب کوی ملک اسماعیلی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; نامجو کوی نورانیان کوی مدیری کو..

کولر . گاز

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; نامجو نبش شایقی پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

قابل تبدیل

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; نامجو روبروی درمانگاه گرگان کوی خاکی آبکنا..

کولر . گاز

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; نامجو کوی تیموری..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

نامجو

منطقه 7

هفت شهرداری تهران