رهن اجاره آپارتمان در منطقه پنج شهرداری

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; شهرزیبا بلوار آلاله خ سرو کوی سرو هش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  101 متر

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; پونک باغ فیض خ ۲۲بهمن کوی ساجدی ساخت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تهران رهن اجاره آپارتمان |  70 متر

۱۶۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; اشرفی اصفهانی نرسیده به باغ فیض ۲۰مت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; فردوس شرق خ گلستان جنوبی نبش یاس ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; پونک شهرک نفت خ مع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; پونک خ ایران زمین جنوبی خ ۱۹بهم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; شهران جنوبی خ سمیه غر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; بلوارفردوس غرب بهارجنوبی کوی یاس پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; بلوار فردوس شرق خ وفاآذرجنوبی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ الون..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شهران ۱۰متری مهستا..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; پونک خ فکوری خ هفتم غربی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; پونک نرسیده به چهاردیواری آپا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۴ ساله ; جنت آباد شمالی خ عباس حصارکی نبش ک..

کولر . گاز . اسپلیت . پکیج

طبقه دوم:(۱/۸۰۰م----/۳۰م)

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; سردارجنگل خ ایران زمین شمالی خ شکوفه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; اشرفی اصفهانی خ باهنر خ طالبی کوی سوم باغ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی خ پیامبر خ اسکندرزاده خ گلستان ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; اشرفی اصفهانی خ سیمون بولیوار خ اقبالپور خ کوهسار خ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; اشرفی اصفهانی خ امام رضا پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۴۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; بلوار فردوس شرق خ وفاآذر جنوبی مجتمع گل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه ۹ نوساز ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ معین پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; اشرفی اصفهانی نرسیده به چهارراه پونک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۹۰متری:(----/۸م----/۳۰۰م)- هرواحد ۲پارکینگ

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; اشرفی اصفهانی خ صفاریان ..

کولر . گاز

اجاره به زوج کارمند یا دانشجو

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شیان شیان یکم ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; جنت آباد شمالی خ شاهین شمالی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; ستاری شاهین شمالی خ بهار کوی شبنم دوم م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; بلوار فردوس شرق خ سلیمی جهرمی جنوبی نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; شهرزیبا خ مرادی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; بلوارفردوس غرب خ سازمان برنامه مرکزی خ شبنم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف نوساز ; شهرزیبا خ عاشوری کوی آزادی ..

کولر . گاز . آسانسور . فلت

ملک در پارکینگ واقع میباشد طبقه منفی یک

۱۰۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; پونک میدان عدل کوی حسینی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن بدنسازی

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; سردارجنگل شمال کوی نشاط اول ساختما..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۵۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; سردارجنگل خ بهارغربی کوی یاس پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شهران فلکه دوم خ یکم نصیری کوی سوم شر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; بلوار فردوس شرق خ رامین جنوبی کوی نظری ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

یا ----/۴م----/۱۰۰م

۱۲۱ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی خ آلاله شرقی خ بهاران خ نسیم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون با توافق

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; اشرفی اصفهانی بلوار همیلا خ بیدکی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهران جنوبی خ سمیه غربی کوی حسینی بن..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; پونک امام رضا کوی چهارم غربی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; بلوار فردوس غرب خ باکری کوی محب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; بلوار فردوس غرب بین سازمان برنامه و خ شقایق خ سرتیپ شف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شهر زیبا بلوارتعاون بلوارفرسادشرقی خ نو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شهر زبیا خ مخابرات نبش کوی پیام پلاک یک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; پونک بلوارکمالی پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; بلوار فردوس غرب بلوار شقایق کوی دو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; اشرفی اصفهانی خ طالقانی خ هفتم پل..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; بلوارفردوس شرق خ وفاآذرجنوبی کوی نیل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; جنت آباد جنوبی خ لاله غربی خ ابراهیمی جنوبی بن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۵۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; بلوار فردوس شرق خ ابراهیمی جنوبی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  59 متر

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; جنت آباد شمالی شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان شر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; شهر زیبا بلوار تعاون شربیانی شرقی بهاران رحمان پ..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; جنت آباد شمالی بلوارسیمرغ خ تهران یکوی نور..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  50 متر

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; اشرفی اصفهانی ایران زمین شمالی اعلائی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

یا ----/۲۶۰م رهن کامل

۶۹ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۶ ساله ; بلوار فردوس شرق خ سلیمی جهرمی کوی یاس شرق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; جنت آباد شمالی خ گلزار شرقی ۲۰ مت..

شوفاژ . کولر . گاز

بازدید با هماهنگی-حداکثر ۳ نفر- اجاره به کارمند یا زوج

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; بلوار فردوس غرب خ بهارشمالی نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; سردار جنگل شمالی ۳۵متری قدس شمالی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج

بازدید با هماهنگی

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شهران خ وسک خ ارکیده مجتمع مسکونی کا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; جنت آباد شمالی خ کوروش شرقی بالاتر از چهارراه ایران..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; جنت آباد جنوبی میدان چهارباغ خ چهارباغ غربی خ نمازی کوی ابر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

تماس از ساعت ۱۶

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شهرزیبا خ ۱۲متری اسلامی ساختمان س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سردارجنگل شمالی خ ۵تن خ زنبق کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی خ بهنام خ فهیمی جنوب..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی گلستان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; پونک شهرک مخابرات بلوار صبا کوی لاله ششم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; آیت الله کاشانی شقایق شمالی کوی سوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شهران فلکه دوم خ یکم کوی شیخ الاسلامی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; شهر زیبا خ مرادی خ گلدیس ..

گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

ازپارکینگ وانباری اطلاع ندارند

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; ستاری پیامبرمرکزی مطهری خ جواهریان کوی زیتون بالاترازپارک..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; آیت الله کاشانی سازمان برنامه بلوارشقایق خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; شهرزیبا خ آلاله شرقی خ سرو سوم ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۷ ساله ; شهران بلوارکوهسار نرسیده به شهرکOPG کوی مهرگ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی خ باهنر پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; آیت الله کاشانی خ شاهین جنوبی خ صف..

کولر . گاز . آیفون تصویری

تماس ازساعت ۱۲

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; شهر زیبا خ شربیانی شرقی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; پونک بلوارهمیلا خ آرش پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴۰ ساله ; شهرزیبا ضلع شمالی میدان بلو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; پونک خ تیراژه بن بست سیما ساختم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

مورد ۲ واحدی-در۸ بلوک

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; پونک باغ فیض پلاک هن..

گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; شهران بلوار کوهسار خ د..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; پونک بلوارمیرزابابایی بلوارعدل بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; سردارجنگل خ ایران زمین شمالی نبش اعلائی دو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; بلوار فردوس شرق خ علی حسینی ک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; پونک شهرک نفت پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

در۲بلوک- یا ---/۱۵۰م رهن کامل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; آیت الله کاشانی بلوار آلاله شرقی خ عدالت ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; آیت الله کاشانی خ گلستان ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

کمیسیون کامل- پارکینگ حیاط

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۱۲ ساله ; اشرفی اصفهانی روبروی باغ فیض ب..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; بلوارفردوس شرق پروانه جنوبی نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی خ معین خ کوهسار هفتم شر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; جنت آباد مرکزی خ مجاهدکبیر خ لال..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; آیت الله کاشانی خ دانشور کوی هف..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۶ ساله ; پونک معین کوهسارهش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره به زوج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; بلوار فردوس شرق بین وفاآذر و ابراهیمی خ الحسینی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

بازدید ۱۷الی ۲۰

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ نفت کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

به مجردآقانیزاجاره داده میشود

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; پونک چهاردیواری کوهسارپانزده..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شهران خ بهاران بن بست جویبار ..

کولر . گاز . آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; پونک همیلا خ گلستان شرقی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲پارکینگ

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شیان خ فرشادی خ ازگ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

به مجرد اجاره داده میشود- بازدید از ساعت ۱۱ الی ۲۱

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شیان کوی سرو پلاک ۳..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; جنت آباد مرکزی خ اقاقیا خ نسترن خ یاس کوی ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید از ساعت ۱۸ الی ۱۹

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; شهران خ طوقانی نورهفتم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; بلوارفردوس شرق خ وفاآذرجنوبی روبروی فروشگاه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; جنت آباد شمالی شهرک مبعث بهارست..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . جکوزی . داکت اسپلیت

۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; سردارجنگل خ ۳۵متری گلستان خ ایران زمین جنوبی کو..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; سردارجنگل ۳۵متری گلستان خ ایران زمین شمالی خ اعل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; سردارجنگل جنوبی بن بست بوستان..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; اشرفی اصفهانی خ نفت خ شانزدهم نبش کوهپایه پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; بلوارفردوس غرب شقایق جنوبی..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; جنت آباد جنوبی میدان چهارباغ بلوار لاله خ نمازی جنو..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱۰ ساله ; اشرفی اصفهانی سیمون بولیو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در۶ بلوک

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; آیت الله کاشانی خ بهنام کوی وحد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; جنت آبادجنوبی چهارباغ شرقی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; پونک سیمون بولیوار خ معین کوی معین دهم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; اشرفی اصفهانی خ پیامبر خ اسکندرزا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; باغ فیض خ امیرابراهیم کوی محمدابراهیم کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تهران رهن اجاره آپارتمان |  81 متر

۱۰۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; پونک سیمون بولیوار مرادآباد شهرک سپیدار دادگست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲بالکن

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; پونک خ ۲۲بهمن خ جنت (کافی ماسوله) پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; اشرفی اصفهانی خ ۲۲بهمن خ گلستان دوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شهران کن سولقان سولقان پائین کوی ح..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; پونک شهرک همای جنوبی کوی حیدری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; اشرفی اصفهانی خ طالقانی کوی دربندی نب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; جنت آباد بالاتر از اتوبان همت کوی سوم غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

ترجیحا زوج باشند - نقاشی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  63 متر

۱۴۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; آیت الله کاشانی خ وفاآذر ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۳انباری

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; بلوار فردوس شرق خ گلستان جنوبی کوی سنبل ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تماس از ساعت ۱۴

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; بلوار فردوس شرق خ ابراهیمی شمالی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

کلید نزد سرایدار

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; پونک بالاترازچهارراه کوی..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; جنت آباد شمالی بلوار مبعث کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; آیت الله کاشانی خ اباذر کوی مهت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; جنت آباد جنوبی ۳۵متری لاله شرقی مجاهدکبیر شمالی لاله ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; جنت آباد مرکزی بالاترازهمت ۳۵متری مخبری ۱۶متری اول شمالی(کمیجان..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; جنت آباد شمالی خ بهارست..

شوفاژ . کولر . گاز . فن کوئل

۲پارکینگ

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; بلوارفردوس بهارجنوبی کوی آزاده مجتمع فردو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; جنت آباد شاهین جنوبی خ باهنر خ جه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; شهران بلوارکوهسار بلواربهاران بنفشه ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۱ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; پونک خ ایران زمین شمالی کوی سعادت پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; سردارجنگل خ بهار غربی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; شهران خ اسحاقی بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; جنت آباد خ دانش خ توحید خ دو..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ۱۷ ساله ; بلوار فردوس شرق انتهای وفا آذر جنو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۳ انباری -۲ بالکن

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; بلوار فردوس غرب خ شقایق شمالی خ یازدهم شر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; سردارجنگل نبش حیدری مقدم غربی مجتمع ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; جنت آباد چهارباغ شرقی ۱۶متری اول جنب آموزشگاه زبا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; جنت آباد شمالی نبش بهارستان چه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲انباری

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; اشرفی اصفهانی بالاتر از خروجی حکیم کوی صدوقی بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

منطقه 5 شهرداری

پنج شهرداری تهران