رهن اجاره آپارتمان در منطقه چهار شهرداری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس تهران منطقه 4 شهرداری

دیروز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; تهرانپارس فلکه سوم خ ۱۹۶شرقی بین گیو وکاد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

درکل۲۰ واحد

رهن و اجاره آپارتمان خواجه عبدالله منطقه 4

دیروز

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; خواجه عبدالله ابوذرجنوبی کوی ششم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نارمک منطقه ۴

دیروز

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; نارمک چهارراه گلبرگ غربی مسیل باختر ۸متری اکبری ب..

کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان نارمک منطقه چهار

دیروز

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; پایینتر از چهارراه تلفنخانه ک نورو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس تهران منطقه 4 شهرداری

دیروز

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; تهرانپارس خ ۲۰۲بین ۱۳۳و۱..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس منطقه 4

دیروز

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; تهرانپارس بزرگراه باقری بین باقری و ..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان نارمک منطقه ۴

دیروز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; خ ۴۶ متری غربی خ آغمیونی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان سر سبز منطقه چهار

دیروز

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; نارمک خ سرسبز ضلع غربی میدان ۵۷ پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

نزدیک مترو

رهن و اجاره آپارتمان حکیمیه تهران منطقه 4 شهرداری

دیروز

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; حکیمیه خ پورمختار بلوار بهار خ شکوفه س..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نارمک منطقه 4

دیروز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; نارمک خ رضوان غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نارمک منطقه ۴

دیروز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; نارمک خ میرفخرائی کوی مل..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه منطقه چهار

دیروز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; مجیدیه شمالی کوی زندی پ..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس تهران منطقه 4 شهرداری

دیروز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ امین کوی مرتضوی پ..

کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس منطقه 4

دیروز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; تهرانپارس خ جشنواره جنب فرهنگسرای اشراق خ جعفرپناه مجتمع تیلک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه منطقه ۴

دیروز

۱۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; مجیدیه شمالی خ لاهیجانی خ کمالی بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نارمک منطقه چهار

دیروز

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; نارمک میدان ۴۷ خ لادن ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس تهران منطقه 4 شهرداری

دیروز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۲شرقی نبش خ ۱۳۵ پل..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه منطقه 4

دیروز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; مجیدیه جنوبی ۱۶متری اول خ مهدوی خ قلی بیگ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس منطقه ۴

دیروز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; تهرانپارس ۱۹۶شرقی خ ۱۳۵جنوبی کوی..

کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان خواجه عبدالله منطقه چهار

دیروز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۶ ساله ; خواجه عبدالله تیسفون نبش ا..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس تهران منطقه 4 شهرداری

دیروز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; تهرانپارس بهار خ ملکی بین ۱۰۹ و۱۱۱ ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نظام آباد شمالی منطقه 4

دیروز

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; نظام آباد شمالی خ فریدون عباسی بن ..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان نارمک منطقه ۴

دیروز

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; نارمک میرفخرائی خ گاراپ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس منطقه چهار

دیروز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۶ ساله ; تهرانپارس خ استخر خ ۲۳۰شرقی شهی..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس تهران منطقه 4 شهرداری

دیروز

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهرانپارس خ ۱۵۶غربی بین عادل و تیران..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان هنگام منطقه 4

دیروز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۴ ساله ; هنگام بالاتر از م الغدیر کوچه ح..

کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نارمک منطقه ۴

دیروز

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; نارمک شیرمردجنوبی کوی صالحی کوی ملکی بن بست ا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان خواجه عبدالله منطقه چهار

دیروز

۱۶۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; خواجه عبدالله خ هشتم کوی زرنگار پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نارمک تهران منطقه 4 شهرداری

دیروز

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; نارمک چهارراه دردشت خ خ..

کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نارمک منطقه 4

دیروز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; نارمک میدان هلال احمر خ گلستان خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نارمک منطقه ۴

دیروز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; نارمک میدان ۷۷ ک ۸ متری شرقی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس منطقه چهار

دو روز قبل

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تهرانپارس ۲۱۲شرقی بین گیو و..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس تهران منطقه 4 شهرداری

دو روز قبل

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; تهرانپارس فلکه سوم خ ۱۹۴شرقی بین گیو و بلوار ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

رهن و اجاره آپارتمان هنگام منطقه 4

دو روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; رسالت هنگام روبروی خ دانشکده علم وصنعت ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نارمک منطقه ۴

دو روز قبل

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; نارمک م ۲۲ ک اردکا..

کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان نارمک منطقه چهار

دو روز قبل

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; نارمک خ فرجام میدان ۴..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

رهن و اجاره آپارتمان بنی هاشم تهران منطقه 4 شهرداری

دو روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; بنی هاشم خ نصیبی کوی شاهد کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

واحد ۶۰متری دارای ۱۲متر حیاط خلوت

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس منطقه 4

دو روز قبل

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; تهرانپارس جشنواره خ زهدی ۱۰متری او..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه منطقه ۴

دو روز قبل

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; مجیدیه جنوبی مسیل باختر خ داریوش سعدی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نارمک منطقه چهار

دو روز قبل

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نارمک خ رضوان غربی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد تهران منطقه 4 شهرداری

دو روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شمس آباد خ قلیچ خانی بلوار..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس منطقه 4

دو روز قبل

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۶ بین ۱۳۵ و۱۳۷ ..

کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس منطقه ۴

دو روز قبل

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ استخر خ ۲۳۲ش..

کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد منطقه چهار

دو روز قبل

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شمس آباد بلوار بیژن خ گلستان پن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان حکیمیه تهران منطقه 4 شهرداری

دو روز قبل

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; حکیمیه کوی دانشگاه فازیک کوی رضوان چها..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شمس آباد منطقه 4

دو روز قبل

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شمس آباد میدان بهشتی خ ریحانی کوی ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی منطقه ۴

دو روز قبل

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; خواجه عبدالله شهید عر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس منطقه چهار

دو روز قبل

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; تهرانپارس خ۱۱۸ بین ۱۰۵ و ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  132 متر

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه تهران منطقه 4 شهرداری

دو روز قبل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; مجیدیه شمالی بلوار بیژن خ ابراهی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید بعدازظهرها

رهن و اجاره آپارتمان نارمک منطقه 4

دو روز قبل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; نارمک میدان ۵۵ کوی ال..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس منطقه ۴

دو روز قبل

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; تهرانپارس بلوار مطهری خ دوازده..

کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان نارمک منطقه چهار

دو روز قبل

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; نارمک خ آیت جنوبی کوی ملایری پل..

کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان هروی تهران منطقه 4 شهرداری

دو روز قبل

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; هروی خ ضابطی کوی فرز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نارمک منطقه 4

دو روز قبل

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; نارمک میدان ۶۶ خ سامان شمالی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان گلبرگ شرقی منطقه ۴

دو روز قبل

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; نارمک گلبرگ شرقی میدان ۳۲ خ دوم پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نارمک منطقه چهار

دو روز قبل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; نارمک میدان ۲۸ کوچه م..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان مجیدیه تهران منطقه 4 شهرداری

دو روز قبل

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; مجیدیه شمالی خ امیرنیا کوی طا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی منطقه 4

دو روز قبل

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; شهید عراقی خ شهید کشوری نبش کوی محمدی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . دوربین مداربسته

رهن و اجاره آپارتمان گلبرگ شرقی منطقه ۴

دو روز قبل

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; گلبرگ شرقی خ مدائن شمالی ک عب..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان نظام آباد شمالی منطقه چهار

دو روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; نظام آبادشمالی خ بخت آزاد کوی سیستا..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان دردشت تهران منطقه 4 شهرداری

دو روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; نارمک خ دردشت کوی شهید ب..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان میدان هروی منطقه 4

دو روز قبل

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۴ ۵ ساله ; پاسداران میدان هروی خ وفامنش پل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس منطقه ۴

دو روز قبل

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۴ بین ۱۳۳ و ۱۳۵ پ..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان هنگام منطقه چهار

دو روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; هنگام تکاوران شمالی کوی دوازدهم مرکزی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان شهید عراقی تهران منطقه 4 شهرداری

دو روز قبل

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; شهید عراقی کوی لاجو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس منطقه 4

دو روز قبل

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; تهرانپارس فرهنگسرای اشراق خ نقدی پ..

کولر . گاز . آسانسور

در۲بلوک- پاسیو مسقف

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس منطقه ۴

دو روز قبل

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; تهرانپارس میدان پروین خ ۱۹۸ بین ۱۳۱ و ۱۳..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان قنات کوثر منطقه چهار

دو روز قبل

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بزرگراه باقری کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس تهران منطقه 4 شهرداری

دو روز قبل

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; تهرانپارس استخر بوستان خ ۲۲۸شرقی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس منطقه 4

دو روز قبل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ ۱۵۰ بین ۱۱۳ و رشید پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان میدان هروی منطقه ۴

دو روز قبل

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; هروی خ افتخاریان نبش هزار..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس منطقه چهار

دو روز قبل

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; تهرانپارس چهارراه استقلال خ جمالو کوی میرزائ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نارمک تهران منطقه 4 شهرداری

دو روز قبل

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; نارمک خ عبادی است..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان نارمک منطقه 4

دو روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; نارمک میدان ۷۸ ک تاج الدین..

کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان دردشت منطقه ۴

دو روز قبل

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; نارمک خ دردشت میدان یکم ۸متری..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷پله به پائین

رهن و اجاره آپارتمان حکیمیه منطقه چهار

سه روز قبل

۱۲۱ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; حکیمیه بلوار بهار کوی یاسم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس تهران منطقه 4 شهرداری

سه روز قبل

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ ۱۹۴غربی بین عادل ..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس منطقه 4

سه روز قبل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ بهار خ تهمتن (۱۱۶) بین ۱..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه دوم سندی

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس منطقه ۴

سه روز قبل

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; تهرانپارس جشنواره خ درختی کوی طالبی آهوئی نبش کوی ا..

کولر . گاز . دوربین مداربسته

رهن و اجاره آپارتمان گلبرگ غربی منطقه چهار

سه روز قبل

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; جانبازان غربی خ مدنی نبش کوی زینال..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان گلبرگ غربی تهران منطقه 4 شهرداری

سه روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; گلبرگ غربی خ صفائی کوی داوود حسینی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان میدان هروی منطقه 4

سه روز قبل

۴۵ متر - طبقه زیرهمکف قدیمی ; هروی خ افتخاریا..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس منطقه ۴

سه روز قبل

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; تهرانپارس خ ۱۹۰ غربی بین طاهری..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس منطقه چهار

سه روز قبل

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; تهرانپارس شهرک امید ساختمان۱۴ و..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس تهران منطقه 4 شهرداری

سه روز قبل

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; تهرانپارس میدان پروین خ ۱۹۶شرقی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان فرجام غربی منطقه 4

سه روز قبل

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; فرجام غربی عبادی شمالی ک صالحی پل..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان گلبرگ غربی منطقه ۴

سه روز قبل

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; گلبرگ غربی خ صفائی کوی معا..

شوفاژ . کولر . گاز

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس منطقه چهار

سه روز قبل

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; تهرانپارس خ استخر خ بوستان خ بوس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان گلبرگ غربی تهران منطقه 4 شهرداری

سه روز قبل

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; گلبرگ غربی میدان امام رضا مسیل باختر (گلشن دوست) نرسی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان ساقدوش منطقه 4

سه روز قبل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; ساقدوش خ ندا ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۸۰م ودیعه ۱/۵۰۰م اجاره

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس منطقه ۴

سه روز قبل

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; تهرانپارس بلوار پروین بین بلوار و ۱۳۱ ک..

کولر . گاز . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان سبلان شمالی منطقه چهار

سه روز قبل

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سبلان شمالی خ نوری کوی موسوی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس تهران منطقه 4 شهرداری

سه روز قبل

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; تهرانپارس خ توحید خ سیزدهم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

رهن و اجاره آپارتمان سبلان شمالی منطقه 4

سه روز قبل

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; سبلان شمالی خ مطلب نژ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان تهرانپارس منطقه ۴

سه روز قبل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; تهرانپارس خ ۲۱۶شرقی بین گیو و..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان نارمک منطقه چهار

سه روز قبل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; نارمک خ فرجام خ عهدزاده پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

رهن و اجاره آپارتمان نارمک تهران منطقه 4 شهرداری

سه روز قبل

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; نارمک خ برادران صادقی (مهرگان) ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

منطقه 4 شهرداری

چهار شهرداری تهران