رهن اجاره آپارتمان مطهری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; مطهری خ جم خ کامیاب پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; مطهری ترکمنستان جنب کوی چنار پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۱ ساله ; مطهری خ کوه نور پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; مطهری خ جم خ نهانی نبش کامیاب پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; مطهری خ جم خ غفا..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; مطهری خ جم دلفان بر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شریعتی مطهری کوی نو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; مطهری خ سنائی کوی چهار..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; مطهری خ لارستان روبروی هت..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; مطهری خ وزوائی کوی یاسمین ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; مطهری خ ترکمنستان..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; مطهری سلیمان خاطر خ د..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; مطهری میرعماد کوی س..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی-سوم سندی

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; مطهری خ علی اکبری نبش مهرداد پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۵ ساله ; مطهری نبش سلیمان خا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازسازی شده

۱۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; مطهری خ جم خ غفاری کوچه رز..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; مطهری خ کوه نور روبروی شرکت شاهد ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; مطهری خ امیراتابک کوی گل..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; مطهری خ سلیمان خاطر کوی اس..

شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مبله

انباری داخل واحد

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; مطهری خ سربدارا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; مطهری خ وزوایی..

شوفاژ . کولر . گاز . مبله

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; پاکستان ک چهارم واح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; سهروردی جنوبی خ مطهری خ یوسفیان ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۹ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; مطهری شمالی خ گل آر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; مطهری جم کوی سپی..

شوفاژ . کولر . گاز

بازدید باهماهنگی

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; مطهری بالاترازتقاطع شری..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; مطهری لارستان کوی بیس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; مطهری خ اورامان کوی مریوانی نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; خ فجر رو به روی بیمارستان جم خ ناصر ..

پکیج

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; مطهری شمالی انتهای شق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; مطهری خ جم کوی سپید..

کولر . گاز

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; مطهری لارستان ابتدای حافظ نبش خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی کلید نزد واحد ۳۲ خانم سالک۸۸۹۰۳۷۳۱

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; مطهری خ سلیمان خاط..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; مطهری خ یوسفیان روبروی کلینیک نور..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; مطهری ابتدای مفتح کوی مرزبان..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۲ ساله ; مطهری خ فجر ک نظ..

گاز . پکیج . باز سازی شده

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; مطهری امیراتابک خ گلزار نبش زیرک زاده ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; مطهری میرزای شیرازی کوی پا..

کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مطهری خ فجر کوی نظر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; مطهری روبروی ترکمنستان کوی پروشات ب..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مطهری خ فجر روبروی بیمارستان جم کوی ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; مطهری ترکمنستان ک ظ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; مطهری خ میرزای شیرازی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مطهری خ جم خ غفاری کوی رزم..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

پارکینگ اختصاصی

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; مطهری خ یوسفیان کوی زنبق بن ..

کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; مطهری خ وزوائی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; مطهری ترکمنستان کوی س..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; مطهری خ مهرداد کوی در..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مطهری تقاطع مفتح کوی مرزبان نامه پ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; مطهری خ قابوسنامه پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مطهری خ لارستان کوی ۲۲ پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه دوم سندی

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; مطهری خ علی اکبری کوی شا..

گاز . مبله

اجاره فقط به مجرد

۱۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; مطهری جم غفاری کوچه رزم..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; مطهری خ وزوائی پلاک ۷ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; مطهری ترکمنستان کوی افرا ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . روف گاردن . لابی

قابل تبدیل به ۲۱۰م رهن کامل

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; مطهری سلیمان خاطر ساختمان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

از نما اطلاع نداشتند

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۵ ساله ; مطهری نبش سلیمان خا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازسازی شده -بازدید با هماهنگی

۱۱۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; مطهری خ سلیمان خاطر کوی اصل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; مطهری بالاتر از سهروردی نرسیده به یوسفیان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مطهری خ فرهنگ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۱ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲۰ ساله ; مطهری یوسفیان ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; مطهری خ سلیمان خاطر پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; مطهری خ وزوائی کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; مطهری خ فجر کوی کامی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; مطهری خ ترکمنستان کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اسپیلت

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۹ ساله ; مطهری خ یوسفیان پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; مطهری خ فجر کوی نظر..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; مطهری خ یوسفیان کوی زنبق بن بست او..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; مطهری کوی نوبخت ساختمان مهر ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

با هماهنگی ۰۹۳۹۹۹۲۹۶۷۹ آقای حصارکی(تماس ساعت ۱۱ الی ۵ )

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مطهری کوی مجیدی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; مطهری نرسیده به مدرس خ کوه نو..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; مطهری خ وزوائی کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; مطهری خ وزوائی پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; مطهری کوی نوبخت سا..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

درب ریموت

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; مطهری خ یوسفیان کوی ی..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; مطهری جم خ غفار..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شریعتی مطهری شرقی نبش خ فرهنگ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; مطهری خ شریعتی خ شکرآ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

در کل ۲۰ واحد

۲۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; مطهری خ جم خ غفا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازسازی شده

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; مطهری سروداران چهارراه نوروزی پل..

کولر . گاز

۶پله به پایین

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; خ مطهری بالاتر از خ میرزای شیرازی..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۳۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; مطهری لارستان پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; مطهری شرقی خ یوسفیان بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; مطهری ترکمنستان کوی سرو پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲انباری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; مطهری خ لارستان خ ص..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; مطهری یوسفیان کوی نسترن پ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

آقای گودرزی۰۹۱۲۴۰۵۸۴۹۴بازدید با هماهنگی مستاجر روزهای زوج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  60 متر

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; مطهری خ لارستان خ نور..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱مترانباری

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; مطهری خ لارستان ک جها..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; مطهری خ پروشات واح..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; مطهری خ یوسفیان کوی ی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مطهری خ لارستان ک اف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اطلاع دقیق ندارند

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; مطهری کوی حسینی راد پل..

گاز . آسانسور . اسپلیت

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; مطهری خ منصور رو به روی بیمارس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; مطهری سنایی نبش ک بیست و چهارم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; مطهری خ وزوائی بن بست تاک پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید از ساعت ۱۷ الی ۱۹

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; مطهری جم پلاک هنگ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; مطهری شرقی ورودی صیاد شیرازی نبش کوی احمدصالح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باربیکیو

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; مطهری خ سلیمان خاطر خ گ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; مطهری پروشات پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; مطهری خ لارستان خ افتخارنیا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; مطهری خ دقت پلاک هن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; مطهری لارستان کوی عبده پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; مطهری خ لارستان کوی ص..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . دوربین مداربسته

۳ پارکینگ - ۶ متر انباری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; مطهری خ لارستان..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه هشتم ۱۲ ساله ; مطهری بعداز تقاطع سهروردی ک حکمی پ..

شوفاژ . کولر . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; مطهری شرقی مرودشت جنوبی کوی شهی..

کولر . گاز . آیفون تصویری

به مجرد موجه نیزاجاره داده میشود

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مطهری بالاتر از چهارراه سهروردی بن بست ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  78 متر

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; مطهری خ ترکمنستان کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; مطهری خ لارستان کوی مج..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; مطهری خ یوسفیان خ ز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; مطهری خ کوه ن..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; مطهری بعد از سهروردی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مطهری ترکمنستان بالاتر از شهروند بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; مطهری خ لارستان کوچه نور..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

حداکثر ۳نفر بدون بچه کوچک

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; مطهری خ پارسا کوی تیر..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ مزاحم

۴۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; مطهری تقاطع سهروردی کوی حاتمی بن..

کولر . گاز . فلت

مناسب خانم مجردکارمند- ۲پله به پایین

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; مطهری خ لارستان کوی افتخار پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; مطهری نرسیده به تقاطع مف..

گاز . آسانسور . اسپلیت . مبله

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; مطهری بالاترازتقاطع شریعتی خ فرهنگ ک..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; مطهری خ سنائی ک ۱..

شوفاژ . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; مطهری خ کوه نور کوی سوم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲مترانباری

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مطهری روبروی امیر اتابک کوچه محم..

کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مطهری خ وزوائی کوی بخشایش پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; مطهری خ علی اکبری کوی ش..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مطهری خ یوسفیان کوی گل سرخ پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; مطهری بالاتر از باشگاه بانک سپه کوی پروشات..

شوفاژ . کولر . باز سازی شده

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; مطهری خ سلیمان خاطر کوی اصلی پور پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; مطهری خ جم روبروی بیمارستان جم قو..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; مطهری خ یوسفیان کوی گ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; مطهری صیاد کوی گلاب ب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; مطهری خ سلیمان خاطر کوی اسلامی پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; مطهری چهارراه سهروردی کوی حاتمی بن ..

کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; مطهری خ فجر کوی نظر..

کولر . گاز . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; مطهری بالاتر از تقاطع سهروردی خ وزوائی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

یا ۷۵۰---/۵۰م

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; مطهری خ امیراتابک خ ابرار غربی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; مطهری خ وزوائی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

پارکینگ مزاحم

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی مطهری شرقی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; مطهری بین خردمند شمالی و سنائی کوی کیانی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . چیلر

۲انباری

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; مطهری خ سنایی ک ۱۶ پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; مطهری خ علی اکبری کوی شا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; مطهری بالاترازسهروردی کوی حکم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; مطهری خ جم کوی مهتاب پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; مطهری خ لارستان نبش کوی هجدهم پل..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; مطهری خ فجر کوی نظری پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; مطهری خ جم کوی نظری پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

به مجرد نیزاجاره داده میشود

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; مطهری خ لارستان خ افتخارنیا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; مطهری لارستان خ حافظ شمالی خ روش نو ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

مطهری

منطقه 6

شش شهرداری تهران