رهن اجاره آپارتمان مرودشت

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; معلم مرودشت نبش کوی خ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; معلم مرودشت کوی امیر پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; معلم مرودشت کوی بنی هاشمیان بن ب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; شریعتی مرودشت روبروی پارک کوچ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

ترحیجا زوج

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شریعتی خ مرودشت بن بست سهرا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; معلم خ مرودشت باغ موزه قصر کوی صیاد..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شریعتی خ معلم خ مرودشت روبروی تره بار کوی بنی ه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۲ ۷ ساله ; شریعتی خ معلم خ مرودشت ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; قصر خ مرودشت کوی عبدالکریمی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شریعتی معلم خ مرودشت کوی بنی ه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۲ ۵ ساله ; شریعتی خ معلم خ مرودشت..

گاز . آسانسور . چیلر . سالن اجتماعات . لابی . دوربین مداربسته

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; معلم خ مرودشت جنوبی کوی بنی هاشمیان ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۴ ساله ; شریعتی معلم خ مرودشت کوی عبدا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰مترانباری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; مطهری خ مرودشت کوی هاشمیان بن ب..

کولر . گاز

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; معلم مرودشت کوی کامران غفاری کوی خورشید..

کولر . گاز . پکیج

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; معلم مرودشت روبروی تره بارقصر کوی بنی هاشمیان ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; مرودشت کوی صیادی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; مطهری خ مرودشت کوی صیادی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۴ ساله ; شریعتی خ معلم خ مرودشت کوی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی- ۱۶متر انباری قابل سکونت

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; معلم خ مرودشت کوی صیادی تقاطع هما پلاک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; شریعتی خ مطهری نرسیده به صیاد شیرازی خ مرودشت کوی صیادی کوی..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; مطهری خ مرودشت کوی بنی هاشمیان ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شریعتی خ معلم خ مرودشت کوی غفاری کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی خ معلم خ مرودشت کوی عبدا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

تبدیل تا ---/۸۰م

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی خ معلم خ مرودشت خ شهید غفاری کوی خورشید طبقه فوقانی سو..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شریعتی خ معلم خ مرودشت کوی بنی هاشمیان ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۰مترانباری

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی معلم خ مرودشت جنوبی پلا..

کولر . گاز

۴۵متربالکن-ترجیحا به زوج اجاره داده میشود

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی خ مرودشت خ سهراب زاده پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی خ معلم خ مرودشت کوی غفاری کوی خور..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷مترانباری

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شریعتی خ معلم خ مرودشت پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; معلم خ مرودشت کوی غفاری کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

زیر همکف پله به پایین---۷۰۰----/۱۰م

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; معلم خ مرودشت کوی غفاری کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; مرودشت غفاری خورشید بن بست..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; معلم مرودشت کوی صدرپ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی خ معلم خ مرودشت کوی غفاری نب..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; شریعتی خ معلم خ مرودشت جنوبی بن بست ..

کولر . گاز . باز سازی شده

زیرهمکف:(۶۰۰---/۲۵م)

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شریعتی خ معلم خ مرودشت خ صیادی جنب ک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; مرودشت هما کوی طالبیا..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شریعتی خ قدوسی خ مرودشت شمالی ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; معلم خ مرودشت برجهای مسکونی پا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; شریعتی خ مرودشت کوچه غفاری کوی..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فقط مجرد آقا

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شریعتی معلم مرودشت خ صیادی خ حمزه ..

کولر . گاز

۲۱ مترانباری

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; معلم خ مرودشت کوی صیادی کوی شاه ملکی (همای س..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

کمیسیون کامل-تبدیل تا ---/۴۰م

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; معلم خ مرودشت خ صیادی خ هما پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; شریعتی معلم خ مرودشت کوی ص..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; نارمک مرودشت میدان سوم کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; شریعتی معلم مرودش..

گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

به مجرد نیزاجاره داده میشود

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; معلم مرودشت کوی بنی هاشمیان نب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; صادقیه مرودشت پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۹ ۴ ساله ; معلم مرودشت ساختمان پارسیا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

یا ---/۲م اجاره ---/۵۰م ودیعه-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۱ ساله ; شریعتی معلم مرودشت کوی غ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; شریعتی خ معلم خ مرودشت کوی عبدا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; معلم مرودشت کوی امی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی مستاجر۸۸۴۷۶۰۸۸ دولت آبادی

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شریعتی معلم مرودشت کوی غفاری نبش کوی خو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; معلم مرودشت خ غفاری خ خورشید بن بست ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۰۹۱۲۴۸۰۳۷۱۴با هماهنگی مستاجر

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

مرودشت

منطقه 7

هفت شهرداری تهران