رهن اجاره آپارتمان قنات کوثر

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; قنات کوثر بلوار مطهری خ یکم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ ۲۱۸غربی پل..

کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; قنات کوثر کوی پنجم مرکزی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثربلوار مطهری خ د..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی پنجم غربی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارباقری ۲۰۲غربی بین اردیبهشت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر نبش دوم غرب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . پکیج

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی ششم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ گلستان ششم روبروی بازار روز ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری خ نهم مرکز..

شوفاژ . کولر . گاز

حداکثر به ۳نفر

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار اردیبهشت کو..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; قنات کوثر خ پنجم غربی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بزرگراه باقری کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; تهرانپارس قنات کوثر خ شکوفه کو..

کولر . گاز

طبقه سوم:(۱/۱۰۰م----/۴۰م)

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ ۲۲۲غربی خ احمدی ک..

کولر . گاز

۵پله به پائین

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ ۲۲۰غربی بین باقری و اردی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی هفتم..

شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; تهرانپارس خ خاک سفید خ زمرد خ محسن مرادی ب..

کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارشکوفه ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; قنات کوثرک ۷ مرک..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; قنات کوثر هفتم مرک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ دهم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; قنات کوثر خ مطهری پنجم شرقی پ..

گاز . آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی دوم..

کولر . گاز . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهرانپاس خ قنات کوثر کوی شهید کسمائی (۲..

کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; قنات کوثر چهارراه استقلال خ گلستان س..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . درب ضد سرقت . اعلام حریق . اطفاء حریق

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بیست متری مسجد کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; قنات کوثر مطهری ک چهارم شرقی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری کوی نهم م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; تهرانپارس قنات کوثر خ چهارم..

شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ حیاط

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی سوم مرکز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; قنات کوثرک ۵ غربی وا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر ک ششم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ توحید خ د..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

بازدید با هماهنگی

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; قنات کوثر بلوار مطهری ک ۷..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر یکم ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ پنجم غربی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۴ ۴۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر شهرک امید بلو..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل . اسپلیت . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; قنات کوثر بلوار مطهری کوچه..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی کامل

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری خ دوازدهم شر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی چهارم غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

طبقه سوم سندی- بازدید از ساعت ۱۷ الی ۲۰

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ سوم غربی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری کوی دوا..

کولر . گاز

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; قنات کوثر شهید زین الدین نرسیده به بزرگر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; قنات کوثر دوم مرکزی بلوار ..

گاز . چیلر

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر هشتم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ اختصاصی

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; قنات کوثر بعد از مطهری کوی هشت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی چهارم..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ ۲۰متری مسجد کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۷۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری خ دهم م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر یکم غربی ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۴پله به پایین

۹۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر ۲۰متری مسجد کوثر ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ ۲۰متری مسجد کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر شهرک امید بلوک ۳ ..

گاز . آسانسور . چیلر . باز سازی شده

پارکینگ مسقف-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; تهرانپارس خ قنات کوثر خ شکوفه..

کولر . گاز . داکت اسپلیت

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; تهرانپارس قنات کوثر ۲۲۲غ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۴پله به پائین

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری خ سیز..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر ۲۰متری مسجدکوی نهم غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی سوم مرکزی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; قنات کوثر کوی هفتم شر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۹ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ توحید کوی نو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری کوی رضایی کوی ن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; تهرانپارس قنات کوثر خ توحید جنوبی روبروی پارک پلیس ب..

کولر . گاز

اجاره به زوج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی سوم..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ پنجم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی ششم..

کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر نرسیده به شهرک امید بلوارمطه..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

با۲پارکینگ:۱/۸۵۰---/۵۰م

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر نبش دوم غربی پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ توحید خ ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ پنجم..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس خ قنات کوثر خ مطهری کوی هشتم ش..

کولر . گاز . پکیج

اجاره به زوج غیر سیگاری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; قنات کوثر کوی چهارم مرکزی پلا..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; قنات کوثر خ سوم مرک..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

بازدید با هماهنگی

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر خ سیزدهم شرقی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اطفاء حریق

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر یکم غربی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی چهارم..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی هفتم..

کولر . گاز

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر هفتم شرقی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر پارک پلیس کوی هفدهم..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

پارکینگ مزاحم

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری کوی هشتم ..

شوفاژ . کولر . گاز

۴پله به پائین

۱۷۰ متر ۴ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ نهم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر کوی هفتم پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; قنات کوثر بلوار مطهری خ هفتم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; تهرانپارس خ قنات کوثر دوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; قنات کوثر خ سوم مرک..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . دوربین مداربسته

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ پنجم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ چهارم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

یا ۳۰۰---/۸۵م

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری کوی دوا..

کولر . گاز

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; قنات کوثر بلوارمطهری نبش چهار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس بلوار قنات کوثر خ پنجم مرکزی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر ۲۰متری خ سو..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; قنات کوثر شکوفه کوی ۱..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قدیمی ; قنات کوثر بلوار شهید مطهری خ یازدهم شر..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

دوبلکس

۲۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر ۲۰متری مسجد کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر خ سوم ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۰ ساله ; قنات کوثر میدان امید بلوار مطهری کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری خ ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ بوستان کوی بوس..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; قنات کوثر سیزدهم شر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر ششم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . جاروبرقی مرکزی

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; قنات کوثر خ سوم مرکزی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ وفادار ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بین اردیبهشت و باقری خ وفادار غربی خ..

کولر . گاز

زیرهمکف:(۸۰۰---/۱۰م)

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; قنات کوثر وفادارغربی کوی ۲۲۴غرب..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ ۲۰متری مسجد کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار استقلال بلوار حسینی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری خ ی..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

چهارم رویتی

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; قنات کوثر ۲۰ متری مسجد کوچه شش..

شوفاژ . گاز . آسانسور . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; قنات کوثر بلوار مطهری خ ۹شرقی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; تهرانپارس قنات کوثر دهم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج . تهویه مطبوع

۳پارکینگ-قابل تبدیل--/۲۰۰م ودیعه ۲/۵۰۰م اجاره

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; تهرانپارس خ قنات کوثر بلوار مطهری کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری پنجم غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری کوی چ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ توحید خ نوزد..

کولر . گاز

جهت بازدید هماهنگی با آقای ایمان ۰۹۱۰۱۹۶۰۰۵۰

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی ششم ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۷ ساله ; تهرانپارس خ قنات کوثر خ دوازدهم مرکزی کوی دوازد..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری خ ششم غر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; قنات کوثر خ یکم غربی پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

یا --/۱ م اجاره ---/۷۰ م ودیعه

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر ۲۰متری مسجد خ ه..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; تهرانپارس خ قنات کوثر بلوار مطهری سوم مرکزی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ هشتم مرکز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

یا ---/۲م---/۲۰م

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; تهرانپاس قنات کوثر بلوار مطهری کوی هفتم م..

شوفاژ . کولر . گاز

قابل تبدیل---/۸۵ م رهن کامل

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; قنات کوثر کوی هفتم مر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۴ ساله ; قنات کوثر نهم غرب..

کولر . گاز . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; تهرانپارس کوی سوم مرکزی قنات..

کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; تهرانپارس خ قنات کوثر بلوار مطهری ۱۰متری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی پنجم غربی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر شهرک گلستان خ ار..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوارمطهری نبش چ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; قنات کوثر ۲۰ متری خ سوم ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; قنات کوثر بلوارمطهری کوی هشتم شرقی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر کوی پنجم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; قنات کوثر نهم شرقی پلا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری خ هشتم شرقی..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; قنات کوثر چهارم شرق..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

یا ---/۷۰ م رهن کامل

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; قنات کوثر بلوار مطهری خ دهم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر ۲۰متری مسجد خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; قنات کوثر خ یکم غربی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; تهرانپارس قنات کوثر خ توحید خ هش..

کولر . گاز

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۵ ساله ; قنات کوثر دوازدهم شر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵پله به پائین

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

قنات کوثر

منطقه 4

چهار شهرداری تهران