رهن اجاره آپارتمان قلهک

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; قلهک جنب مترو قلهک کوی کدوئی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شریعتی قلهک کوی شواری خ زمرد ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; قلهک دوراهی قلهک کوی پابرجا پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; قلهک خ حمید صدیق پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . باز سازی شده

سوئیت ۴۰متری

تهران رهن اجاره آپارتمان |  135 متر

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; قلهک خ امامزاده نبش شیخی پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; قلهک خ یخچال ..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۲بالکن

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; قلهک کوی خلیل پو..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲پارکینگ

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; قلهک روبروی یخچال کوی امیری فر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; قلهک خ یزدانیان کوچه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; قلهک زرگنده خ خاقانی خ عطاری مقدم خ دانشگر خ شکرا..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۷پله به پایین

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; قلهک خ شکرآبی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ مشاع

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; قلهک یزدانیان خ سیمای شمالی خ گل ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

پارکینگ مزاحم

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی قلهک مترو کوی طباطبائی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; قلهک خ خلیلی پو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; قلهک خ شریعتی کوی سجاد کوی رضائ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شریعتی دوراهی قلهک کوی مسعود خ مطهری شمالی بن بست ف..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شریعتی قلهک نرسیده به سه راه نشاط خ الله وردی آذر خ ام..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; قلهک خ کدوئی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی . دوربین مداربسته

تهران رهن اجاره آپارتمان |  118 متر

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; قلهک خ کدوئی بن بست خلع..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  70 متر

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; قلهک مترو قلهک ک سجاد بن بست م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; قلهک یخچال کی نژاد پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی۰۹۱۲۶۲۳۹۷۴۶

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; قلهک خ یخچال خ کی نژاد بن بست شیری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲بلوک

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; قلهک خ حسام عراقی بن بست ..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . هواساز

طبقه سوم:(---/۳۸۰م رهن کامل)-قابل تبدیل-جکوزی گرداننده در حمام مستر

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; قلهک یخچال کوی شمس بن بس..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; قلهک کوی سجاد..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه نوساز ; شریعتی قلهک خ جلالی نبش کوی سجاد پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

طبقه همکف تجاری میباشد- قابل تبدیل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی دو راهی قلهک خ بصیری پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; قلهک دو راه قلهک ک صد..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

قابل تبدیل- بازسازی شده

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; قلهک خ یخچال خ کی نژاد کوی..

گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; شریعتی خ قلهک خ کدویی سیمای شمالی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; قلهک بالاتر از دوراهی قلهک کوی صدیق ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . شوتینگ زباله

۲پارکینگ

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; قلهک خ کی نژاد خ اسلامی شرقی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

به مجرد اجاره داده میشود

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; قلهک خ عمرانی نبش چادرکاپور پلا..

شوفاژ . کولر . گاز

۳۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی قلهک خ زرگنده خ عمرانی بن بست اسدی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲مترانباری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شریعتی قلهک خ یزدانیان پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . مبله

پارکینگ باتوافق

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شریعتی خ قلهک خ سیما پلاک ..

شوفاژ . گاز . فاقد آسانسور . چیلر . باز سازی شده

اجاره حداکثربه ۳ نفر

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; قلهک پل صدر خ خانجا..

کولر . گاز

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; قلهک خ دانشگر ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

جهت بازدید هماهنگی با نگهبانی ۰۹۳۸۳۷۲۲۵۶۱- ۲لاین آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; قلهک روبروی یخچال کوی نوآور کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شریعتی خ قلهک خ زرگنده کوچه..

کولر . گاز

دانشجو خانم

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; قلهک ک سجاد بن بست مسجد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; شریعتی دوراهی قلهک خ پابرجا بلوار آیینه ب..

کولر . گاز

بازسازی شده

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; شریعتی خ قلهک خ عطاری مقدم خ حیدری کو..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; قلهک یزدانیان کوی شاد بن بست شا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

قابل تبدیل ---۳/۵۰۰----/۶۰م

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; قلهک خ کدوئی خ سیمای ج..

گاز . آسانسور

یا ----/۱۶۰م رهن کامل

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; قلهک امیرپابرجا بن بست گ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; قلهک کوی سجاد کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

پارکینگ جهت اجاره موجود میباشد-از نما اطلاع نداشتند

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شریعتی مترو قلهک ک سرافراز بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; قلهک کوی سجاد کوی ۱۷ شهر..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

فقط آب مشترک است

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۳ ساله ; قلهک کوی سجاد کوی ۱۷شهر..

کولر . گاز

۳۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شریعتی خ قلهک خ یزدانیان خ کدوئی خ شکرآبی کوی بها..

کولر . گاز . باز سازی شده

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; قلهک دو راهی قلهک خ بصیری کوچه رحیم زاده ثمر..

شوفاژ . کولر . آسانسور

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شریعتی خ قلهک خ شواری کوی ز..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲نبش

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; قلهک کوی سجاد بن بست مسج..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  65 متر

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; قلهک خ زرگنده نبش خ دانشگر پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; قلهک خ کدوئی کوی تق..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  125 متر

۱۱۸ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; قلهک بالاتر از مترو کوی یزدانیان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی قلهک خ بصیری کوی باغ بان..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

بازدید با مستاجر ۶تا ۷

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; قلهک خ بصیری کوی رحیم زاده ثمری پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; شریعتی قلهک روبروی بیمارستان ایرانمهر ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; قلهک سیمای جنوبی بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت . پکیج

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شریعتی دوراهی قلهک امیرپابرجا بلوارآئینه کوی گل ی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شریعتی قلهک خ کدوئی خ شکرآبی کو..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; قلهک بالاتر از بلوار کاوه جنب مسجد امام حسین بن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۶ ساله ; قلهک سیمای شما..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . مبله

مناسب دانشجو خانم

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; قلهک خ شکرآبی نبش وکیلی پلاک..

کولر . گاز . پکیج

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شریعتی قلهک انتهای میرزا ت..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی قلهک کی نژاد اسلامی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; قلهک شکرآبی روبروی نانوائی ..

کولر . گاز

دارای بالابر-همکف مغازه میباشد

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; قلهک خ کدوئی خ شکوفه خ غ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲بالکن

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شریعتی خ قلهک خ کدوئی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; قلهک کوی میرزا تاراج کوی ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; قلهک کوی حمید صدیق کوی بهشتی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; قلهک دو راهی قلهک خ ش..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی ۲راهی قلهک خ بصیری خ رحیمی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قابل تبدیل

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; قلهک خ دولت خ بهمنی خ پروانه خ ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; قلهک خ بهمنی کوی منوچ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; شریعتی قلهک روبروی ایستگاه مترو سرافرا..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

به مجرد داده نمیشود

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ظفر قلهک خ دلیری کوی منصور کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

بازدید ساعت ۱۰ الی ۱۲ صبح و ۷ الی ۹ عصر

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; قلهک سه راه نشاط خ اخلاقی غربی نبش کوی ند..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; قلهک خ سیمای شمالی خ یزدانیان نبش بن بست لاله..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; قلهک خ حسن آباد زرگنده خ حیدری کوی راد..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; قلهک خ شهید کدوئی خ سیما جنوبی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شریعتی قلهک خ شهید کدوئی خ یزدانیان بلوار سیمای شمالی نبش بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; قلهک خ خاقانی خ رودکی جنوبی..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; قلهک کوی ژیلا ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; قلهک بلوارسیمای جنوبی بن بست گلپایگ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه نوساز ; شریعتی قلهک خ جلالی نبش کوی سجاد پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; قلهک خ کدوئی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; قلهک خ سجاد پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; قلهک خ شکرابی خ خاقانی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قابل تبدیل به ----/۳م اجاره -------/۱۱۰م ودیعه

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; قلهک بالاترازدوراهی قلهک خ صدیق خ مطهری جنوبی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره به مجرد داده نمیشود

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; قلهک خ کدوئی نبش باغانی پلاک ۹ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۲ ساله ; شریعتی خ قلهک خ کدوئی خ سیمای..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; قلهک نرسیده به یزدانیان کوی شکرابی خ حمیدجوانم..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; قلهک خ رودکی جنوبی کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; قلهک سیمای جنوبی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی خ قلهک خ سرافراز کوی حافظ پ..

کولر . گاز . پکیج . مبله

اجاره فقط به سفارت

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; قلهک یخچال کوی شمس بن بس..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . پکیج

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; قلهک کوی یزدان پنا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; قلهک خ کدوئی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; قلهک سه راه نشاط پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; قلهک خ یخچال کوی سی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; قلهک کوی سجاد پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; قلهک خ یخچال خ کی نژاد خ اسلامیه شرقی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  180 متر

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; شریعتی قلهک خ مطهری کوی صدیق پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; شریعتی قلهک نرسیده به مسجد جامع کوی یزدانیان خ سیمای ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; قلهک نرسیده به سینما فرهنگ خ محمد خاقانی خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; قلهک خ کدوئی خ باغانی پل..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ; قلهک خ کشانی خ فضلعلی پل..

کولر . گاز

از سن بنااطلاع نداشتند

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; شریعتی قلهک خ شهید کدوئی خ سیما جنوبی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; قلهک خ سجاد کوی حبیبی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; قلهک روبروی خ دولت خ امامزاده جنب ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۳۹ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۶ ساله ; قلهک کوی امیرپابرجا نبش بلوار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; قلهک انتهای کوی یزدانیان سیما جنوبی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

بازدید با هماهنگی

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; قلهک نرسیده به زرگنده روبروی سفارت انگلیس کوی تر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; قلهک خ سیمای جنوب..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; قلهک خ کدوئی خ سیمای جنوبی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; قلهک خ یخچال کوی سی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; قلهک روبروی خ دولت کوی س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; قلهک سیمای شمالی کوی گل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; قلهک خ سیمیاری..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; قلهک مترو قلهک خ کدوئی خ شکرابی بن..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; شریعتی قلهک بالاتر از یخچال خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; قلهک یزدانیان کوی بهمن پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲بالکن

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; قلهک نرسیده به مترو کوی ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; قلهک بزرگراه صدر خ فتح خ رزمجوبین کوی زارع بن بست طباط..

شوفاژ . کولر . گاز

پارکینگ حیاط

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; قلهک خ خاقانی عطاری مقدم شمالی کوی هادی محمد س..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; قلهک خ امیرپابرجا کوی آب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; قلهک خ جلالی بن بست شر..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۳بالکن

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; قلهک خ سجاد بن بست امینی پلاک..

کولر . گاز . آیفون تصویری

حداکثر۳ نفر-حتی مجرد-بازدید اول شهریور

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۴ ساله ; قلهک یزدانیان سیمای ش..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; شریعتی قلهک خ بصیری کوی رحیم زاده ثم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شریعتی نرسیده به دوراهی قلهک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; قلهک شهیدکدوئی بلوارسیماشمالی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; قلهک دوراهی قلهک خ بصیری کوی ثمری..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; قلهک یزدانیان بهمن بن بست طباطبائی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۵ ساله ; شریعتی خ قلهک خ یزدانیان جنب پارک طاهر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; قلهک شهید کدوئی ک بهار ک ب..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۵۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; قلهک یخچال اسلامی غربی کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

یا--/۳۰۰م رهن کامل

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; قلهک خ کدوئی خ باغانی کوی محمد ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ-۱۰مترانباری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شریعتی قلهک کدوئ..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; قلهک کوی میری ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲بالکن-یا ---/۳م---/۵۰م

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; قلهک کوی یزدانیان جنب پارک طاهر بن..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

تبدیل تا ---/۴۰م

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; قلهک کوی یزدانیان خ سیمای شمالی نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۶ پله به پایین - فقط اجاره به خانمهای دانشجو -

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

قلهک

منطقه 3

سه شهرداری تهران