رهن اجاره آپارتمان قبا

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; دروس میدان قبا خ زیبا کوی مریم ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده . مبله

ترجیحا اجاره به خارجی-یا ۱۰۰م ودیعه ---/۹م اجاره

تهران رهن اجاره آپارتمان |  120 متر

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی قبا خ زیب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; شریعتی خ قبا خ مینا خ زیبا پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . فاقد آسانسور . مبله

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; قبا خ زیبا پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

قابل تبدیل تا -------/۲۵۰م

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شریعتی خ حسینیه ارشاد خ قبا نبش..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۸متری:(----/۶م----/۱۰۰م)

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; دروس خ قبا خ زیبا کوی مریم پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; شریعتی خ قبا ک ف..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; دروس خ قبا خ همایون پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شریعتی خ قبا بن بست لادن پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; شریعتی خ قبا خ زیبا کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

فقط زوج جوان

۱۸۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شریعتی میدان قبا خ زیبا پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شریعتی خ قبا ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; پاسداران خ قبا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شریعتی انتهای خ قب..

شوفاژ . کولر . گاز

۰۹۱۲۱۴۵۱۳۱۷ آقای عطری با هماهنگی- در ۳ بلوک

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شریعتی خ قبا کوی آذ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شریعتی بلوار شهرزاد میدان قبا خ زیب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

تبدیل تا ---/۱۵۰م

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; شریعتی قبا نبش حبیبی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۳۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; دروس بلوار شهرزاد خ قبا کوی معقول..

کولر . گاز . گرمایشی از کف . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شریعتی خ قبا ..

کولر . گاز . پکیج

همکف تجاری

۱۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; دروس خ قبا بین زیبا و نیام مجتمع مسک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . شوتینگ زباله

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; قبا خ نارون ..

شوفاژ . گاز

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۹ ساله ; قبا بین ظفر و میرداماد خ ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی خ قبا نبش کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; شریعتی قبا بن بست معق..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; شریعتی خ قبا بن بست لادن پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; شریعتی خ قبا پلاک هن..

گاز . آسانسور . چیلر . لابی

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی خ قبا جنب حسینیه ا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; شریعتی خ قبا کوی آذر پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۵ متر ۳ خوابه نوساز ; شریعتی خ قبا کوی خو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۶۷ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; دروس میدان قبا خ زیبا نبش خ جواد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی خ حسینیه ارشاد خ قبا کوی آذر(..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی ۰۹۱۰۱۱۰۲۵۰۵ خ ترابی

۱۹۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شریعتی حسینیه ارشاد خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شریعتی خ قبا کوی زیبا بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه نوساز ; پاسداران خ قبا خ منظر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شریعتی خ قبا ..

آسانسور . چیلر

۱۴۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی خ قبا نبش زیبا و نی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه نوساز ; پاسداران خ قبا خ منظر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; شریعتی خ قبا کوچه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۵۰ متر ۳ خوابه نوساز ; شریعتی حسینیه ارشاد ابتدای..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شریعتی قبا به..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۲پارکینگ- انبار۱۵متر- درب ریموت

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; پاسداران خ قبا خ منظر ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شریعتی خ قبا کوی آر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; شریعتی قبا کوی نارون ساختمان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; شریعتی قبا کوی نسرین پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; دروس بلوار شهرزاد میدان قبا خ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شریعتی قبا کوی آری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۵ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; شریعتی حسینیه ارشادقبا روبروی داروخانه ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

درب ریموت

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شریعتی خ قبا حسینیه ارشاد کوی ن..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

قابل تبدیل درب ریموت

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; شریعتی قبا کوی آذ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شریعتی حسینیه ارشاد خ قبا نب..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

/-بازدید باهماهنگی

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; شریعتی قبا کوی آذ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی قبا ناطق نوری نا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; حسینیه ارشاد قبا ک آذر بن بست مرج..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

/-گرمایش ازکف

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شریعتی انتهای خ قب..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; شریعتی حسینیه ارشاد خ قبا کوی حبیبی راد بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

جهت بازدید هماهنگی با آقای حجت ۰۹۱۲۸۸۸۱۴۰۹ از ساعت ۱۸

۱۴۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شریعتی انتهای قبا نبش پایداری م..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

/- بازدید با هماهنگی

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; شریعتی حسینیه ارشاد خ قبا کوی آذر بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شریعتی خ قبا ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; پاسداران خ قبا خ زیبا بن بس..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲۰ ساله ; پاسداران بلوار شهرزاد خ قبا خ نارون ..

گاز . آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

۲آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; شریعتی خ قبا نبش کوی حب..

کولر . گاز . آسانسور

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شریعتی قبا بلوارشهرزاد خ طبائی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شریعتی خ قبا بعد از بانک ص..

کولر . گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

قبا

منطقه 3

سه شهرداری تهران