رهن اجاره آپارتمان فلسطین

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; بلوار کشاورز خ فلسطین خ حج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳۰ ساله ; فلسطین جنوبی خ شهدای ژاندامری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; فلسطین شمالی خ حجت د..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; فلسطین شمالی بین بزرگمهر و انقلاب..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۳ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; فلسطین خ وصال خ بزرگمهری جنوبی بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; فلسطین شمالی بین بزرگمهر و انقلاب..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; فلسطین شمالی بین بزرگمهر و انقلاب ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; فلسطین جنوبی تقاطع لبافی نژاد کوی زحل کوی مها..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; فلسطین پایین تر از جمهوری ک نوشیروان..

کولر . گاز . آیفون تصویری

اجاره به زوج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; میدان فلسطین خ طوس ک خ..

کولر . گاز

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; فلسطین شمالی میدان فلسطین خ طوس کو..

کولر . گاز

مناسب دانشجو یا کارمند آقا

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; فلسطین شمالی کوی مرتضی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; فلسطین جنوبی نرسیده به جمهوری کوی نوربخش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; فلسطین بزرگمهر خ فریمان کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; فلسطین خ طوس کوی خو..

کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; فلسطین بالاتراز میدان کوی نور بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز

۸پله به پایین

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; فلسطین جنوبی خ بزرگمهر کوی مظفرشمالی بن ب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . باز سازی شده

۲۶۵ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; ولیعصر فلسطین شمالی کوی قضائی..

شوفاژ . کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۲بالکن

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; فلسطین شمالی بالاتر از بلوار کشاورز نبش کوی ر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; فلسطین شمالی بالاتر از بلوار نبش کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از جهت ملک اطلاع نداشتند

۱۵۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; بلوارکشاورز فلسطین شمالی نرسیده به چهارراه زرت..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; فلسطین شمالی خ زرتشت کوی رنجبر پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰متربالکن

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; فلسطین جنوبی خ هلال..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی تماس ازساعت ۷ -اطلاع دقیق نداشتند

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۵ ساله ; فلسطین جنوبی خ هلالی نبش کشوردوست پلاک ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

انباری داخل واحد

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; فلسطین خ طوس کوی خورشید پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

۲۶مترانباری-قابل تبدیل

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; فلسطین خ وحید نظری بن بست مشتاق پل..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; فلسطین شمالی خ دمشق خ برادران مظفر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۵ ساله ; فلسطین شمالی کوی..

کولر . گاز . فن کوئل

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; فلسطین شمالی نرسیده به بزرگمهر نای..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; بلوار کشاورز فلسطین شمالی کوی رنجبر ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; فلسطین شمالی کوی نائبی بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; فلسطین بین ابوریحان و فلسطین کوی باقری پا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; فلسطین شمالی پایین تراززرتشت کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; فلسطین شمالی م هما ک مرتضی ..

شوفاژ . کولر . گاز

کمیسیون یک طرفه

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; فلسطین شمالی کوی مرتضی ز..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; جمهوری فلسطین کوی درخ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; فلسطین شمالی کوی ذاکری..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

مبایعه نامه ای

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; فلسطین جنوبی خ فریمان بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز

انباری مشاع میباشد

۹۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; فلسطین شمالی کوی مرتض..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ولیعصر خ زرتشت خ فلسطین شمالی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; فلسطین شمالی نرسیده به زرتشت کوی دهق..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; جمهوری فلسطین جنوبی نرسیده به خ لقمان ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۵مترانباری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; بلوار کشاورز خ فلسطین جنوبی کوی آبادیان ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵۰ ساله ; فلسطین شمالی خ دمشق..

گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

قابل تبدیل

۲۱۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; فلسطین پائین تر از بلوار کشاورز خ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; فلسطین خ فریمان بن بست م..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; فلسطین بالاتر از چهارراه انقلاب کوی پشند ..

شوفاژ . کولر . فاقد آسانسور

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; بلوار کشاورز خ فلسطین جنوبی روبروی خ ایتالیا کوی آب..

کولر . گاز

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; بلوار کشاورز خ فلسطین خ ایتالیا خ طوس بن بست پور..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; فلسطین شمالی نرسیده به زرتشت کوی قز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; فلسطین جنوبی خ وحید نظری نبش کوی مشتاق ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; انقلاب خ فلسطین جنوبی نبش شهدای ژاندارمری..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; فلسطین شمالی نرسیده به تقاطع انقلاب خ رضا نائینی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

فلسطین

منطقه 6

شش شهرداری تهران