رهن اجاره آپارتمان فرشته

۲۸۵ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; فرشته خ استانبول نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲پارکینگ

۲۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; فرشته خ مریم شرق..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

کمیسیون کامل-بازدید با هماهنگی

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; فرشته خ شبدیز پلاک ه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

یا ----/۵۰۰م رهن کامل

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; فرشته خ گلنار خ ماهرو نرسیده به میدان گلنو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۳۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه ۱۱ ۲۰ ساله ; فرشته چناران سروستان غ..

گاز . آسانسور . چیلر . فن کوئل

بازدید با هماهنگی

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; فرشته خ دکتر حسابی بن بست وفا ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . هواساز . مسترروم

کمیسیون کامل-۲-به مجرد موجه اجاره داده میشود-ط سوم اجاره به خانواده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  105 متر

۲۲۰ متر ۴ خوابه - طبقه ششم ۱۵ ساله ; فرشته خ بوسنی کوی حسابی بن بست سرو ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . باز سازی شده

اجاره یکسال پیش دریافت میشود-۲۰۰مترروف گاردن-مستر-۱/۳۰۰میلیار رهن کامل

۳۳۵ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; فرشته آقابزرگی صحرا خ پارسا ب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

اجاره یکسال پیش دریافت میشود- ۲ پارکینگ

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; فرشته پارسا بر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; فرشته بوسنی حسابی سرو شرقی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . مسترروم

به مجرد اجاره داده میشود

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; فرشته میدان آقابزرگی پلاک ۳۶ مج..

گاز . آسانسور . چیلر

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; فرشته خیام کامرا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; فرشته خ آقابزرگی خ استانبول بن بست رزم آر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل . سالن اجتماعات . لابی

بازدید ۹ الی ۱۷- بصورت مبله نیز اجاره داده میشود:(----/۳۰م---/۱۵۰م)-تماس ازWHATSAPP

۲۰۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; فرشته خ چناران سروستان شرقی نبش ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۲پارکینگ

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; الهیه خ فرشته خ مریم غربی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید از ساعت ۱۷ الی ۱۹

۳۱۳ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; فرشته خ دشت یار پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی . مسترروم

۲پارکینگ-۲انباری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; فرشته خ بیدار بن بست گرد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; فرشته خ آقابزرگی بن بست پاک اندیشان ب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . مسترروم

کمیسیون کامل- واحد ۱۸۵متری با ۲پارکینگ:( ماهیانه ۳۰۰۰$ اجاره به خارجی-مبله)-کلیدنخورده

۱۹۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; فرشته خ خیام نبش توفیق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . لابی . مسترروم

۲پارکینگ

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; فرشته بین خ امینی و خ شریف..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; فرشته خ آقابزرگی نبش کامران..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۲۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; فرشته خ دکتر حسابی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; فرشته خ بوسنی چهارراه حسابی خ رضائی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

طبقه سوم و چهارم بصورت دوبلکس

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; فرشته خ تختی خ دوم کوی آریا پلا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . لابی

۲پارکینگ

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; فرشته آقا بزرگی نبش سروستان پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۷۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; فرشته خ چناران خ کامران غربی پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . مسترروم

۲پارکینگ

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; فرشته ابتدای خ بیدار کوچه ..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

اجاره به مجرد داده نمیشود

۲۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; فرشته خ تختی بن بست پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; فرشته خ اکبری خ هاله بن بست خلعتبری ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . پکیج

۲۴۸ متر ۴ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; فرشته خ سالور نبش کوی یاسمن پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . هواساز . مسترروم

۵۰متربالکن- نیمه مبله

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; فرشته خ مهدیه خ لسانی خ عطاری مقدم شمالی روبرو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۳۰۰م رهن کامل

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; فرشته خ عارف نسب پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; فرشته خ تختی کوی پانزدهم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; فرشته خ آقابزرگی خ پاک اندیشان بن ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . مسترروم

۲پارکینگ

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; فرشته خ مریم شرقی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . روف گاردن

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; فرشته خ قرنی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; ولیعصر خ فرشته خ تختی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

اجاره یکسال پیش دریافت میشود

۲۰۵ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; فرشته خ خیام ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲پارکینگ-۲بلوک-۲مستر

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; فرشته خ آقابزرگی نبش کرمعلی ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۷۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; فرشته خ چناران خ کامران غربی پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . مسترروم

۲پارکینگ-قابل تبدیل :---/۱۲م----/۱۵۰م

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; ولیعصر خ فرشته خ تختی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

اجاره یکسال پیش دریافت میگردد

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; فرشته خ بیدار گردشر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت

اجاره به مجردآقا

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; فرشته خ تختی نبش نص..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; فرشته خ تختی بن بست سوم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; فرشته بین خ امینی و خ شریف..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

قابل تبدیل تا ---/۲۰۰م

۲۷۰ متر ۴ خوابه - طبقه ۱۱ ۱۶ ساله ; فرشته کوی نمازی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . لابی

یکخواب مستر-۲انباری-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۷ ۱۰ ساله ; فرشته خ آقابزرگی خ صحرا خ پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . ایرکاندیشن

۲پارکینگ-۴لاین آسانسور

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; فرشته خ بوسنی هرزگوین..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مبله

۱۶۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; فرشته خ تختی میدان تخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; فرشته خ بیدار پلاک ۱۴ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده . سالن اجتماعات . مسترروم

مناسب کار کم تردد

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; فرشته خ دوم تختی نبش بن بس..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

ترجیحا به خارجی

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ; فرشته خ نیلوفر روبروی رویال آدرس مجتمع ن..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج . مسترروم

ازسن بنااطلاع نداشتند

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; فرشته خ خیام کوی کامران پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

اجاره به خارجی-بصورت کوتاه مدت اجاره داده میشود

۲۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه هشتم ۷ ساله ; فرشته حسن اکبری خ هاله س..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن بدنسازی . لابی . مسترروم

۲پارکینگ-لابی من

۴۰۰ متر ۵ خوابه - طبقه ۲۵ ۱۰ ساله ; فرشته پارسا بر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۲پارکینگ-به مجرد داده نمیشود- اطلاع دقیق نداشتند

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; فرشته خ تختی بن بست ه..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

اجاره به زوج

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; فرشته خ هاله بعد از خ م..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۵ ساله ; فرشته خ تختی ..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; فرشته خ تختی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; فرشته خ تختی کوی پانز..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; فرشته خ دکتر حسابی بن بس..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; فرشته خ فرشتگان ک فرشته ۳ پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۸ ساله ; فرشته خ بوسنی خ دکتر حس..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن بدنسازی . مبله

زمین تنیس- از تعداد واحدها اطلاع نداشتند-اجاره به ایرانی۱۵۰م ودیعه ۱۸م اجاره

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; فرشته خ کوهیار پلاک ه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . روف گاردن . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی

۲پارکینگ

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; فرشته خ مریم شرق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲انباری

۲۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; فرشته خ اکبری ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن بدنسازی

۲پارکینگ-۲انباری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; فرشته آقابزرگی چهارراه حسابی خ حسن رض..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; فرشته خ مریم شرق..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; فرشته خ حسابی خ نفیسی خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . مسترروم

به مجرد نیز اجاره داده میشود- یا ---/۱۰م----/۱۰۰م

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; فرشته خ خیام روبروی کامران پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی از ساعت ۱۵/۴۵ الی ۱۶/۳۰- اجاره فقط به زوج

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; فرشته خ خیام نبش نصیبی پلا..

گاز . آسانسور . چیلر . روف گاردن . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی . مسترروم

۲بالکن

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; فرشته خ اخگری کوی آناهیتا پلا..

گاز . آسانسور . چیلر

۱۳۶ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۴ ساله ; فرشته خ تختی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . سالن اجتماعات

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; فرشته خ آقابزرگی کوی اکبری بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز

کمیسیون کامل

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم ; فرشته خ پارسا ب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۱۸۵متری:(----/۱۸م----/۱۰۰م)- از تعداد واحدها و سن بنا اطلاع نداشتند

۲۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; فرشته خ کوهیار ساخت..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی

۲پارکینگ

۳۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه ۱۶ ۱۵ ساله ; فرشته خ پارسا ب..

گاز . آسانسور . چیلر . لابی

۲پارکینگ

۲۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۲ ساله ; فرشته خ بوسنی هرزگوین پلا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی . ایرکاندیشن

۲لاین آسانسور-۲پارکینگ-جیم

۱۱۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; فرشته خ مریم بن بست راز ..

گاز . آسانسور . چیلر . فن کوئل . باز سازی شده . مسترروم

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; فرشته خ تختی کوچه چها..

کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . لابی

جهت هماهنگی ۰۹۱۲۹۳۶۷۱۸۰ و ۲۶۲۰۳۹۳۵ آقای یار احمدی

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; فرشته خ خیام نبش نصیبی برج بلور پ..

گاز . آسانسور . چیلر . روف گاردن . سالن اجتماعات . مسترروم

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; فرشته تقاطع تختی دوم و قرنی پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ- ۲ خواب مستر

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; فرشته خ اخگری کوی آهاه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲پارکینگ

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ; فرشته خ تختی خ کامر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از جهت ملک و سن بنا اطلاع نداشتند

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; فرشته خ چناران خ کامر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۹ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; فرشته خ آقابزرگی کوی رضائی روبروی بن بست فرد..

آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; فرشته خ نیلوفر نبش م..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده . مبله

----/۱۲ م اجاره-----/۱۵۰ م ودیعه به ایرانی- غیر مبله-(اجاره به خارجی یکسال پیش دریافت میشود

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; فرشته خ تختی نبش بن بست سوم پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید با هماهنگی

۲۹۰ متر ۴ خوابه - طبقه ۱۳ ۱۲ ساله ; فرشته خ آقابزرگی خ ص..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

۵پارکینگ-۳پارکینگ سندی-۲پارکینگ مزاحم-نیمه فرنیش

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۶ ساله ; فرشته صحرا برج ن..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل . مبله

به ایرانی نیز اجاره داده میشود غیرمبله --/۸ م اجاره --/۱۰۰م ودیعه

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; فرشته بوسنی هرزگوین بن بست ف..

کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل . باز سازی شده

مجرد آقا

۲۷۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; فرشته خ تختی چها..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; فرشته خ شبدیز کوی ام..

گاز . باز سازی شده

پارکینگ حیاط

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; فرشته خ تختی ک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; فرشته خ آقابزرگی خ حسن ر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲انباری-اجاره هر۶ماه پیش دریافت میشود

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; الهیه گلنار خ ماهرو نرسیده میدان گلنوش ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

پارکینگ محوطه

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; فرشته کوی هستی پلاک..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; فرشته بین تختی وکوهیار کوی یازدهم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله . لابی

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۶ ساله ; فرشته صحرا برج ن..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل . باز سازی شده . لابی

لابی من

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; فرشته کوی هستی..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲۷۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; فرشته خ تختی..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; فرشته خ تختی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

اجاره به خارجی: با توافق

۱۹۳ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; فرشته خ تختی کوی پنجم پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . اسپلیت

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; فرشته مریم شرقی مجتمع عسل پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . مسترروم

۴۰۰ متر ۵ خوابه - طبقه ۲۵ ۱۰ ساله ; فرشته پارسا برج پارسا پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۲پارکینگ

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; فرشته خ تختی نبش نص..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; فرشته خ خیا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; فرشته خ آقا بزرگی کوی رضائی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

اجاره یکسال پیش دریافت میگردد:(---/۴۳م)

۱۶۳ متر ۳ خوابه ۱۷ ساله ; فرشته خ تختی کوی هف..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; فرشته ابتدای مریم شرقی..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

۲ تا مستر

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; فرشته خ کامران پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; فرشته خ خیام نبش نصیبی پلا..

گاز . آسانسور . چیلر . روف گاردن . سالن اجتماعات . سالن بدنسازی . لابی . مسترروم

۲بالکن-۲پارکینگ

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱۲ ساله ; فرشته خ نیلوفر پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; فرشته خ تختی پلاک هن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . پکیج

۲پارکینگ

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه ششم نوساز ; فرشته خ تختی دهم ساخ..

گاز . آسانسور . چیلر . روف گاردن . لابی . مسترروم

سالن بیلیارد-۲پارکینگ

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; فرشته تختی کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . لابی

۴۰۰ متر ۵ خوابه - طبقه ۲۵ ۴ ساله ; فرشته پارسا بر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۲پارکینگ

۱۲۸ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۱۵ ساله ; فرشته خ صحرا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات . لابی

۱۷۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; فرشته خ تختی میدان تخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; فرشته خ خیا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; فرشته خ بوسنی هرزگوین برج..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . سالن اجتماعات . لابی

۴لاین آسانسور-لابی من

۴۰۰ متر ۴ خوابه - طبقه ۳۵ ۱۵ ساله ; فرشته خ صحرا ..

گاز . آسانسور . چیلر

۴پارکینگ

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; فرشته آقابزرگی نرسیده به چهارراه حسابی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; فرشته خ کوهیار..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

برای مبله قیمت توافقی

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; فرشته خ تختی هفتم پلاک ه..

کولر . گاز . باز سازی شده

به مجرد نیز اجاره داده میشود

۲۵۱ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; فرشته آقابزرگی خ چهارراه حسابی خ ر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده

سالن بیلیارد

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; فرشته خ تختی پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باربیکیو

۳پارکینگ-۱۰مترانباری-

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; فرشته بوسنی جنت باغ موزه بن بست اربابی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی-درکل ۸ واحد-۳بالکن

۲۷۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; فرشته خ تختی چه..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; فرشته خ خیام روبروی س..

شوفاژ . کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

۲۵۱ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; فرشته انتهای آقابزرگی خ ۴راه حسابی خ ..

کولر . آسانسور . چیلر

سالن بیلیارد - بازسازی شده

۴۰۰ متر ۵ خوابه - طبقه ۲۵ ۴ ساله ; فرشته پارسا بر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۲پارکینگ

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; فرشته خ تختی ..

کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

۲بالکن

۲۷۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; فرشته خ تختی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; فرشته خ گلنار خ ماهرو نرسیده به میدان گلنو..

کولر . گاز . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

پارکینگ روباز میباشد- طبقه دوم:(---/۲۹۰م رهن کامل)-قابل تبدیل

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; فرشته خ بوسنی بعد از برج مینیاتور روبروی دبستان خوا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; فرشته خ تختی پلاک هن..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۳بالکن

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; فرشته خ تختی پلاک هن..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . مبله

اجاره به خارجی یا ایرانی

۳۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۲ ۱۷ ساله ; فرشته آقابزرگی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

۳۳۵ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; فرشته آقابزرگی صحرا خ پارسا بر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

اجاره یکسال پیش دریافت می شود -

۲۷۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; فرشته خ تختی خ چه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۲ ۱۷ ساله ; فرشته اقا بزرگی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . لابی

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

فرشته

منطقه 1

یک شهرداری تهران