رهن اجاره آپارتمان فرجام شرقی

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; فرجام شرقی میدان ۳۹ بن بست شرقی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

اجاره به زوج شاغل یا مجرد موجه

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; فرجام شرقی چهارراه ولیعصر کوی صالحی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; تهرانپارس فرجام شرقی خ عبادی کوی عبدال..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; فرجام شرقی بالاترازهنگام کوی ۴..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۸ ساله ; فرجام ک هنرستان ک م..

کولر . گاز

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; نارمک خ فرجام شرقی میدان صدم کوچه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; فرجام شرقی خ حیدرخانی شمالی کوی ذوالفقار..

کولر . گاز

۲بالکن-انباری داخل واحد

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; فرجام شرقی خ شهید عبادی جنوبی خ..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; فرجام شرقی ضلع جنوبی مید..

کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; فرجام شرقی خ ۳۷ خ جهانشاهی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

سوم رویتی

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; فرجام شرقی خ عبادی شمالی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; فرجام شرقی کوی حسین صال..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; فرجام شرقی خ حیدرخانی کوی ص..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; فرجام شرقی خ ۱۷۲/۱شرقی خ سیدا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; فرجام شرقی خ ۳۷ کوی شکیبائی میدان سیزدهم نبش بن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; فرجام شرقی چهارراه ولیعصر خ محمد باقری کوی رحم..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; فرجام شرقی بین باقری و عبادی کوی ساجدی ..

کولر . گاز

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; تهرانپارس خ فرجام شرقی بین عادل..

کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; فرجام شرقی خ حیدرخانی کوی تاجیک نژا..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

اجاره ترجیحا به زوج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; فرجام شرقی نرسیده به فلکه ۲ خ شهید گلشنی خ ۱۸۶غ..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; فرجام شرقی خ عبادی جنوبی کوی عب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; فرجام شرقی خ عبادی جنوبی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۵پله به پائین

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; فرجام شرقی علم و صنعت کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; فرجام شرقی کوی صالح..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; فرجام شرقی نرسیده به بزرگراه باقری خ احمد..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; فرجام شرقی خ اردیبهشت خ ۱۸۲غربی پل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; فرجام شرقی خ عبادی خ ساجدی پ..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

طبقه اول:( ۲/۲۰۰م----/۱۰م)

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; فرجام شرقی خ بهار چهارم خ عمرانی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول نوساز ; نارمک خ فرجام شرقی ضلع جنوبی می..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; فرجام شرقی خ شهداء بن بست نیلوفر پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; فرجام شرقی خ اردیبهشت کوی تجریشی (۱۷۲غر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۷ ساله ; فرجام شرقی خ منظری داشکنی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴۰ ساله ; فرجام شرقی خ حیدرخانی کوی صالحی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۴ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; فرجام شرقی پشت مترو علم و صنعت خ احدزاده ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; فرجام شرقی علم و صنعت خ حیدرخانی کوی بستان..

کولر . گاز

بازدید با هماهنگی

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; فرجام شرقی خ حیدرخانی خ احدزاده کوی گرجی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; فرجام شرقی کوی صالحی پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; فرجام شرقی خ ایزدپناه خ ۱۸۰/۱..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

انباری داخل واحد

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; فرجام شرقی خ اردیبهشت خ ذاکری پل..

کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; فرجام شرقی خ حیدرخانی کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; فرجام شرقی خ آیت خ مظاهری پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; فرجام خ حیدرخانی ک اهرایی م..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; فرجام شرقی بلوار اردیبهشت کوی خدابند..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; فرجام شرقی خ ۴۳ کوی نو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; فرجام شرقی چهارراه ولیعصر خ محمدباقری کوی تاجی..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; فرجام شرقی کوی هنرستان نرگس بن بست حضرت ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; فرجام شرقی خ عبادی شمالی کوی صالحی..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

قابل تبدیل به رهن کامل

تهران رهن اجاره آپارتمان |  80 متر

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; فرجام شرقی خ ۴..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; فرجام خ حیدرخانی خ احدزاده ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; فرجام شرقی خ عبادی خ عبدا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

انباری داخل واحد -کنتور آب و برق و گاز جداگانه

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; فرجام شرقی خ اردیبهشت کوی ذاکری..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اجاره فقط به زوج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; فرجام شرقی میدان ۱۰۰ کوی ف..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; فرجام خ عبادی جنوبی ک مبینی و..

کولر . گاز . فلت

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; فرجام شرقی نرسیده به باقری کو..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; فرجام میدان ۴۷ ک آسا ..

کولر . گاز

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; فرجام شرقی چهارراه ولیعصر کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; فرجام شرقی خ عبادی خ ص..

شوفاژ . کولر . گاز

دوبلکس

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نارمک خ فرجام شرقی تقاطع باقری روبروی با..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; نارمک فرجام شرقی میدان ۱۰۰ کوی معصومی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; فرجام شرقی خ عبادی جنوبی کوی مبینی پلاک ۱۱۷..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; فرجام شرقی خ والاییان جنوبی خ ی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; فرجام شرقی بلوار اردیبهشت خ گلستان پنجم ش..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; فرجام خ حیدرخانی خ احدزاده ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; فرجام شرقی چهارراه ولیعصر کوی ع..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; فرجام کوی معصوم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; فرجام شرقی میدان الغدیر خ یعقوب علی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; فرجام شرقی خ آبگو..

کولر . گاز

بازدید ۱۷الی ۱۹

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; فرجام خ ساجدی احمدی..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; فرجام شرقی خ شهدا کوی نیک س..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲ساله اجاره داده میشود

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; فرجام شرقی چهارراه دردشت خ حیدرخانی خ احدزاد..

کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; فرجام شرقی خ اردیبهشت خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

بازدید از ساعت ۱۵ الی ۱۹- اجاره به خانواده

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; فرجام شرقی چهارراه خاور کوی شهید..

گاز . آسانسور . پکیج

هماهنگی با آقای بیک ۰۹۱۲۵۷۹۶۳۲۸- اجاره به ۳نفر

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; فرجام بلوار اردیبهشت کوی..

کولر . گاز

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; فرجام خ باقری ک آب نیکی ..

کولر . گاز

۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; فرجام نرسیده به باقری جنب گوشت فرو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; فرجام شرقی خ سراج جنب بانک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اجاره به مجرد نیز داده میشود

۱۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; فرجام خ عبادی خ صال..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; فرجام شرقی چهارراه ولیعصر کوی صالحی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; نارمک خ فرجام شرقی بلوار اردیبهشت نبش گلستا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; فرجام شرقی خ اردیبهشت جن..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی-درکل ۱۶ واحد

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; فرجام میدان ۴۸ خ زمرد ط..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; فرجام شرقی دانشگاه علم و صنعت ۲۰متر..

شوفاژ . کولر . گاز

طبقه سوم:( ---/۱۷۰م رهن کامل)-قابل تبدیل

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; فرجام شرقی چهارراه ولیعصر خ برادران باقری کوی ..

کولر . گاز

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; تهرانپارس فرجام اردیبهشت خ ۱۸۶ غربی بین چمرا..

شوفاژ . کولر . گاز

۳۹ متر - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; فرجام شرقی خ ملک لو روبروی بازارچه کوثر کوی ..

کولر . گاز . فلت

اجاره به مجرد خانم یاآقا غیرسیگاری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; فرجام شرقی نرسیده به باقری کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; نارمک خ فرجام شرقی خ ۴۹ کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; فرجام شرقی چهارراه ولیعصر خ باقری ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; فرجام شرقی چهارراه ولیعصر کوی رحمتی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۳۰۰هزار تومان اجاره -------/۱۰۰م ودیعه

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; فرجام عبادی جنوبی نبش سا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; فرجام شرقی خ مبینی کوی دار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; فرجام شرقی خ عبادی شمالی ک صالحی پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; فرجام شرقی خ صالحی نرسیده به ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; فرجام شرقی میدان ۱۰..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; فرجام شرقی بین چهارراه ولیعصر و حی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; فرجام شرقی خ حیدرخانی کوی بو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; فرجام شرقی خ احدزاده کوی مشیر بن..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; فرجام شرقی تاجیک نژاد پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; فرجام شرقی روبروی دانشگاه علم و صنعت خ حی..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; فرجام شرقی خیابان حیدرخانی خیابان نصرتی..

کولر . گاز

۶۳ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; فرجام شرقی خ ملک ل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; فرجام شرقی بین عبادی و هنرستان کوی مبی..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; فرجام شرقی کوی صالحی پل..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; نارمک فرجام شرقی خ ۴۱ مجتمع..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; فرجام شرقی خ عبادی خ صا..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; فرجام خ صالحی بن بست هدایت دو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۰ ساله ; نارمک خ فرجام شرقی خ عبادی جنوبی کوی مبی..

گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; نارمک خ آیت خ فرجام شرقی بالاتر از بان..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

طبقه دوم سندی

۷۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; فرجام غربی میدان ۴۸ وا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; فرجام غربی خ اردیبهشت خ ممنونی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; فرجام شرقی میدان ۱۰۰ کوی ۳..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; فرجام نرسیده به چهارراه خاور خ شه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; فرجام شرقی چهارراه ولیعصر کوچه ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; تهرانپارس خ فرجام شرقی خ زرین شمالی کوی رحیم آذری را..

کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; فرجام شرقی خ حیدرخانی ک نصرتی..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; فرجام اردیبهشت شمالی نبش قیوم..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; فرجام نرسیده به باق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; فرجام شرقی خ حیدرخانی خ ۴۲ کوی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; فرجام شرقی نرسیده به بزرگراه باقری کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۲ ساله ; فرجام شرقی خ حیدرخانی شمالی نرسیده به علم و صن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; فرجام میدان ۵۷ ک وا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; رسالت فرجام شرقی خ عبادی کوی رحمتی ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; فرجام شرقی خ صالحی بن بست هدایت د..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; فرجام شرقی باقری کوی عبدا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; فرجام شرقی خ ۴..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; نارمک فرجام شرقی میدان ۱۰۰ کوی معصومی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۲پارکینگ

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; فرجام شرقی کوی صالح..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۷ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; فرجام ک احمدیا..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; فرجام شرقی بلوار اردیبهشت خ گلستان پنجم ش..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; فرجام شرقی خ حیدرخانی کوی تاجی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; فرجام شرقی خ ۴۷ خ دانشگاه علم وصنع..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; فرجام شرقی خ حیدرخانی کوی ..

کولر . گاز

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; فرجام شرقی نرسیده به چهارراه خاور خ شهدا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; فرجام شرقی خ ساجدی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۴۷ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; فرجام شرقی خ حیدرخانی خ تاجیک..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۴ ساله ; فرجام بلوار اردیبهشت ک میرآقاسی..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; فرجام شرقی خ حیدرخانی شمالی کوی س..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; فرجام شرقی خ حیدرخانی شمالی کوی س..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; فرجام شرقی خ مبینی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; فرجام بین سراج و باقری کوی هنرستان ب..

کولر . گاز

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; فرجام شرقی خ عبادی جنوبی کوی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; رسالت فرجام شرقی عبادی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; فرجام شرقی بین سراج و باقری کوی هنرستان ب..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه قدیمی ; فرجام شرقی بلوار اردیبهشت خ یسنا کوی شهید فت..

شوفاژ . کولر . گاز

۲بر

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; فرجام شرقی خ حیدرخانی کوی ص..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; فرجام شرقی خ عبادی جنوبی کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

فرجام شرقی

منطقه 4

چهار شهرداری تهران