رهن اجاره آپارتمان عباس آباد

۲۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; عباس آباد خ پاکستان خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازسازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; عباس آباد خ شهید بهشتی خ عبادی..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; عباس آباد نرسیده به چهارراه سهروردی..

کولر . گاز

مناسب بایگانی

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; عباس آباد پاکستان ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; عباس آباد خ پارسا ک تی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

پارکینگ در حیاط

تهران رهن اجاره آپارتمان |  95 متر

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۴ ساله ; عباس آباد خ مهناز ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

یا ----/۲۲۰م رهن کامل

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۲ ساله ; عباس آباد خ مهناز پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۷ ساله ; عباس آباد میرعماد ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; عباس آباد اندیشه۴غر..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . فن کوئل

یا قیمت۲م ۵۰م پیش

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; عباس آباد خ پاکستان..

کولر . اسپلیت

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; عباس آباد خ سورنا پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۱ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; عباس آباد خ نوبخت ک..

کولر . گاز . فن کوئل

هرطبقه

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; عباس آباد اندیشه اصلی خ ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر

تماس ۴تا۸شب درب ریموت

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; عباس آباد خ اندیشه هفتم ..

گاز . آسانسور . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; عباس آباد بین قائم مقام و دریا..

گاز

طبقه دوم ۱۱۰ متر قیمت ۶۰ م ۴ م - قیمت زیر زمین ۳۰ م ۲/۵۰۰

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه زیر همکف ۳۰ ساله ; عباس آباد شهید بهشتی خ پاکستان خ ش..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; عباس آباد خ نیلوفر ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; عباس آباد خ اندیشه هشتم ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۶ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; عباس آباد بهشتی م تختی خ م..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

-

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه زیر همکف ۳۰ ساله ; عباس آباد شهید بهشتی خ پاکستان خ ش..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; عباس آباد بین سهروردی و میدان تختی خ کاووسی ..

کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

بازسازی- درب ریموت

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه زیر همکف ۳۰ ساله ; عباس آباد شهید بهشتی خ پاکستان خ ش..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; عباس آباد اندیشه ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

۹۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; عباس آباد بهشتی نرسیده به می..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فن کوئل

تابلوخور-بازسازی-مناسب دفتر هواپیمایی

۱۹۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۴۰ ساله ; عباس آباد خ پاکستان کوی حافظی پل..

کولر . گاز . پکیج

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه زیر همکف قدیمی ; شهید بهشتی پاکستان خ..

گاز . آیفون تصویری . پکیج

بازسازی

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; عباس آباد عباس آباد پاکستا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; عباس آباد خ پاکستان خ حا..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; عباس آباد بین سهروردی و میدان تختی خ شهید کاووسی فر(میتر..

شوفاژ . کولر

بازسازی شده

۱۹۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; عباس آباد خ پاکستان ک ح..

گاز . پکیج

بازسازی شده

۱۹۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۴۰ ساله ; عباس آباد خ پاکستان ک ..

گاز . پکیج

بازسازی

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; عباس آباد خ اندیشه دوم ش..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۵ ساله ; عباس آباد خ سرافراز ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; عباس آباد سورنا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; عباس آباد خ مهناز هویز..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی - ط ۴روی همکف -

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; عباس آباد خ اندیشه ۶غربی خ گودرزی پ..

کولر . گاز

۱۹۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول ۴۰ ساله ; عباس آباد خ پاکستان ک ..

گاز . پکیج

بازسازی

۱۲۵ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; عباس آباد ک شکرآبی ک ح..

گاز . پکیج

بازسازی شده - ۵۰متر زیرهمکف - قابل تبدیل

۱۰۳ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; عباس آباد میدان تختی خ علی اکبری ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج

قابل تبدیل

۲۸ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; عباس آباد خ بهشتی خ اندیشه اصلی ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; عباس اباد سهروردی شمالی ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

، ،درب ریموت ،

۱۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; پاکستان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

باز سازی کامل

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; سه راه عباس آباد ولیعصر ..

درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; عباس آباد نبش میترا پلاک ..

کولر . گاز . فن کوئل . مبله

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; بهشتی پاکستان ک..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

، ،درب ریموت ،

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; عباس آباد بعد از ۴ راه سهروردی خ ی..

کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; عباس آباد خ کاووسی ک نکیسا پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; عباس آباد خ شهید بهشتی ابتدای مفتح شما..

شوفاژ . کولر . آسانسور . پکیج

۲۰ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; عباس آباد اندیشه..

گاز . فلت

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; عباس آباد انتهای خ اندیشه خ شکرآبی..

شوفاژ . کولر . گاز

قابل تبدیل

۲۰۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; عباس آباد خیابان میرعماد کوچه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازسازی شده، قابل تبدیل

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; عباس آباد خیابان میرعماد کوچه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازسازی شده

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; عباس آباد خیابان میرعماد کوچه ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازسازی شده

۲۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف نوساز ; شریعتی بهشت..

کولر . گاز . پکیج

۱۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; عباس آباد خ شهید عب..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

قابل تبدیل

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; عباس آباد خ مهناز ک۱۰ ط۳ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; عباس آباد خ پاکستان ک۱۲ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

عباس آباد

منطقه 7

هفت شهرداری تهران