رهن اجاره آپارتمان ظفر

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; ظفر نرسیده به مدرس پلاک ..

گاز . آسانسور . پکیج . سالن اجتماعات

۵۵ متر - طبقه اول ۲۰ ساله ; شریعتی ظفر خ دلیری کوی ک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فلت

۱۳۰ متر ۳ خوابه نوساز ; ظفر خ آرش کوی سرو پلاک ه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شریعتی خ ظفر خ مطهری پلاک ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . لابی

قابل تبدیل تا ----/۳۰۰ م

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; ظفر نونهالان ک ناز نبش حیدری پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; ظفر خ نونهالان ک جهان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۱ ساله ; گوی آبادی بالاتراز سرو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آنتن مرکزی . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱ ساله ; ظفر گوی آبادی نبش سروناز پل..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; ظفر خ وحید دستگردی خ دلیری ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; ظفر خ فرزان..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی خ ظفرخ عمرانی خ دل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; ظفر خ گوی آبادی کوی اردکانی نبش نیکنام ..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده . مبله

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; ظفر بلوارآرش فریدافشار خ دلیری خ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲بالکن-۲پارکینگ

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; ظفر خ نونهالان کوی مع..

کولر . گاز . پکیج . درب ضد سرقت

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; ظفر خ دلیری کوی ناز کوی شیخ عطار پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . لابی

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; ظفر خ دلیری خ نونهالان خ ناز خ شکرآبی بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شریعتی ظفر جنب برگر ذغالی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

درکل ۲۱ واحد

تهران رهن اجاره آپارتمان |  108 متر

۱۵۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; ظفر بلوار آرش شرقی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; ظفر خ دلیری ک رسول ز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه ششم ۱۵ ساله ; ظفر خ نفت کوی چهارم کوی تابان شرق..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

با ۲ پارکینگ

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; ظفر خ کارگزار پلاک ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; ظفر گوی آبادی نبش ن..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . مسترروم

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; ظفر بالاتر از نفت جنب کانون کارشناسان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۲ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; ظفر خ نونهالان خ دانشگر کوی ابراه..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; ظفر فریدافشار دولتشادشرقی خ جام..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; ظفر خ ناجی خ فرزا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; ظفر خ دلیری کوی فراها..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; ظفر خ نونهالان کوی معر..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; ظفر خ فریدافشار پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . مبله

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; ظفر خ فرید افشار خ بابک شرقی ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۹۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; ظفر نرسیده به نف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; ظفر نبش بهروز ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; ظفر خاقانی عطاری مقدم شمالی روبروی تالار گ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; ظفر خ فرید افشار خ بابک شرقی کوی س..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اجاره به خانواده-فاقد حیوان خانگی

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; ظفر گوی آبادی پوراردکانی ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۳۲۰ متر ۵ خوابه - طبقه اول قدیمی ; ظفر کوی ناصری ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; ظفر خ فریدافشار خ نونهالان خ دانشگر کوی علی آزاد من..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; ظفر کازرون شمالی کوی شهیدان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; ظفر پیوندی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; ظفر روبروی چلوکبابی باباطاهر ک گ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

تهران رهن اجاره آپارتمان |  148 متر

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; ظفر خ مطهری ک خس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; ظفر خ اطلسی کوی هما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کلید نزد سرایدار-بازدید از ساعت ۱۵ الی ۱۸

تهران رهن اجاره آپارتمان |  110 متر

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; ظفر گوی آبادی کوی راج..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

انباری داخل واحد

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; ظفر خ فرید افشار خ آرش ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۳۰ ساله ; ظفر خ نونهالان شمالی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; شریعتی ظفر خ فریدافشار پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴۰ ساله ; ظفر خ نونهالان خ حیدری خ گلستان دوم..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; ظفر خ گوی آبادی بالاتراز س..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; ظفر نرسیده به نفت جنب بانک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . فاقد آسانسور . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۹ ساله ; ظفر خ آرش شرقی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  126 متر

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; ظفر فرید افشار خ دولتشاد..

شوفاژ . گاز . آسانسور

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; ظفر خ گوی آبادی خ پوراردکانی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

بازدید از ۱۵ الی ۱۷:۳۰ یا ---/۷۰م ۲/۹۰۰

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; ظفر دلیری ک ناز ک شکر..

شوفاژ . کولر . گاز

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۲۵ ساله ; ظفر خ دلیری کوی ناز پلاک ..

کولر . گاز . اسپلیت

۱۲۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ظفر خ اطلسی خ پانزدهم خ اربابی بن بست ار..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

درکل ۷ واحد

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; ظفر بالاتر از نفت جنب کانون کارشناسان..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; ظفر خ گوی آبادی پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; ظفر گوی آبادی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; ظفر خ نونهالان کوی کش..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; ظفر خ نونهالان کوی معروفی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ظفر نفت شمالی نجم آ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; ظفر بلوارآرش خ دلیری کوی کشان..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; ظفر بر پیوندی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; شریعتی ظفر خ صبر خ مطهری بن بست ند..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; ظفر نفت شمالی کوی هفتم پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; ظفر خ گوی آبادی کوی شهاب پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; ظفر خ دلیری خ دانشگر کوی ابراهیم زاده ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; ظفر بلوارآرش شرقی کوی ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . پکیج

۲انباری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ظفر نفت شمالی نجم آب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۰۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; ظفر خ مطهری ک خس..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; ظفر خ گوی آبادی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۵۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ظفر نفت کوی دهم پیروز شرقی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . سالن اجتماعات

۲پارکینگ

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; ظفر خ رسول زاده..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

اختلاف سطح

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; ظفر فریدافشار دولتشاد غربی پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر . سالن اجتماعات

فقط زوج وخانواده ۳نفره

۱۹۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ظفر کوی صبر کوی مطهری بن بست..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج . روف گاردن . مسترروم

۲پارکینگ

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۹ ساله ; ظفر خ دستگردی خ دلیری کوی جها..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ظفر خ نونهالان پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; ظفر خ فریدافشار خ نونهالان کوی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . اسپلیت . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; ظفر فرید افشار دولتشاد شرقی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; ظفر خ نونهالان ک یوسف مع..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; ظفر خ دولتشاد شرق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  120 متر

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; ظفر خ نونهالان کوی ..

کولر . گاز . اسپلیت . پکیج . باز سازی شده

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; ظفر خ دستگردی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; ظفر خ پیوندی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; ظفر نونهالان کوچه ک..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; ظفر خ نفت شمالی ک چهارم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲پارکینگ

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ظفر خ گوی آبادی کوی سوم سیمیاری..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; ظفر خ رئیسی خ آرش خ برادران..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; ظفر خ فریدافشار خ شهر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

اسپیلت

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ظفر گوی آبادی پوراردکانی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; ظفرفریدافشار آرش شرقی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; ظفر بلوار آرش ک نور بهشت شرقی پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۸۷ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; ظفر خ دلیری ک رسول ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; ظفر بین جردن و ولیعص..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; ظفر خ پیوندی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; ظفر خ فرید افشار خ شه..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . مبله

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ظفر خ دلیری کوی رسول ز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۶ ساله ; ظفر نفت شمالی نبش خ نهم پلاک..

گاز . آسانسور . چیلر

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; ظفر خ فرید افشار خ بابک شرقی ن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; ظفر گوی آبادی قلی پوراردکانی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; ظفر خ پیوندی پلاک هن..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

ترجیحا اجاره به خانواده مذهبی

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; ظفر فریدافشار خ دلیری کوی مهم..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; ظفر خ فریدافشار کوی شهر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۲ ۱۴ ساله ; ظفر روبروی رستوران حاتم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲پارکینگ

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ظفر خ دلیری کوی تای..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . لابی

باکمیسیون کامل

۱۲۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; ظفر فریدافشار بابک شرقی نبش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; ظفر آرش شرقی بن بست گلایل سا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . دوربین مداربسته

شومینه شیشه ای

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; ظفر انتهای نونهالان خ ناهید خ نا..

کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; ظفر خ گوی آبادی کوی سوم سیمیاری..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; ظفر بعد از گوی آبا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; ظفر گوی آبادی ساخ..

گاز . آسانسور . مبله . هواساز

۸۸ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; ظفر خ نفت شمالی ک یا..

شوفاژ . کولر . گاز

تهران رهن اجاره آپارتمان |  88 متر

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; ظفر گوی آبادی پورادکانی عقیلی فارابی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۲بالکن

تهران رهن اجاره آپارتمان |  130 متر

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; ظفر خ فریدافشار خ بابک شرقی نب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۰۰م ودیعه ۳م اجاره

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; ظفر خ دلیری خ دانش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۴ ساله ; ظفر خ صبر کوی آبان پلاک ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . روف گاردن

کلیدنخورده

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; ظفر نونهالان جهان د..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . فن کوئل

دوم سندی- بازدید با هماهنگی

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; ظفر خ عمرانی (نونهالان) کوی منصور خ حید..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

کلیدنخورده-جهت بازدید هماهنگی با سرایدار- به مجرد اجاره داده نمیشود

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; ظفر زرگنده خ رودکی جنوبی ک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; ظفر خ نسا بن بست شاهین پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۰۱ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; ظفر خ دانشگر خ آزاد م..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; ظفر خ دلیری کوی افشین پلاک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . لابی

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; ظفر بلوار آرش شرقی کوی فرح آباد..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ظفر خ صبر بن بست سبزو..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۰۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; ظفر خ فریدافشار بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; ظفر خ دلیری پلاک هن..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; ظفر صبر مطهری شمالی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; ظفر خ همایون ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; ظفر بین نفت و مدرس خ فریدافشار خ بابک شرقی بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; ظفر بلوار آرش غربی پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳ ساله ; ظفر خ نونهالان کوی یا..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۹پله به پائین

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; ظفر بین ظفر و میرداماد خ ۹ نف..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۲ ۱۴ ساله ; ظفر روبروی رستوران حاتم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۱۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; ظفر دلیری خ افشار کوی فر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; ظفر فریدافشار خ دولتشاد شرقی ن..

شوفاژ . گاز

۸۸ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; ظفر خ نفت شمالی ک یا..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; ظفر زرگنده خ رودکی جنوبی ک ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; ظفر اطلسی بنفش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

حیاط مشاع-حیاط خلوت اختصاصی

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; ظفر خ عمرانی نبش راج..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ظفر خ نفت شمالی کوی هشتم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  143 متر

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; ظفر فرید افشار خ دولتشاد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; ظفر دلیری خ سرو..

شوفاژ . کولر . گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

ظفر

منطقه 3

سه شهرداری تهران