رهن اجاره آپارتمان طرشت

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; طرشت میدان سماء خ ولدخانی جنوب..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; طرشت نرسیده به مترو کوی نو..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  124 متر

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; آزادی خ طرشت بلوار صالحی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

۱۷۲ متر ۴ خوابه - طبقه همکف ۳۵ ساله ; طرشت کوی محسن محمدی باغ کاج بن ..

گاز . آیفون تصویری . پکیج

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; طرشت بلوار صالحی خ شهدای طرشت شمالی کوی شیخ ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; طرشت بایندریها کوی دهبان پ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . مسترروم

تهران رهن اجاره آپارتمان |  126 متر

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۶ ساله ; آزادی چهارراه طرشت بلوارصالحی میدان سماء جنب املاک ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; طرشت بلوار گلاب خ حسینی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

کمیسیون کامل

۴۱ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; طرشت نرسیده به مترو طرشت کوی حسین مردی کوی حسن ز..

کولر . گاز

اجاره به زوج و مجرد

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; طرشت تیموری نبش خ برومند جنوبی ک..

کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; طرشت بعد از پل یادگار امام کوچه حسین مردی کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; طرشت جنوبی ایستگاه مترو خ حبیب زادگان..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; طرشت خ بایندریها خ امراللهی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; طرشت شمالی بلوار تیموری کوی درویش وند بن بس..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; طرشت شیخ فضل الله خ مظاهری کرمانی ۶م..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; طرشت چوب تراش خ حسین م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; طرشت شمالی ک مختار ک باغ کاج..

کولر . گاز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; طرشت خ ادیب زادگان کوی سیدی پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; طرشت میدان تیموری خ آزاده غربی بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۶۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; طرشت بلوار شهید گلاب خ حسین مردی خ طاهری کوی مجی..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; طرشت جنوبی بن بست نورافکن پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; طرشت میدان سماء خ عباس اکبری جنوبی کوی صبور..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; طرشت بلوار تیموری جنب ایستگاه مترو شریف خ فض..

کولر . گاز

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; طرشت بلوار تیموری نبش خ در..

شوفاژ . گاز . آسانسور

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; طرشت میدان تیموری خ حبیب زادگا..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; طرشت بلوارشهید صالحی مسجدامام حسن عسگری میدان شاه ق..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; طرشت خ مسلم حسین مردی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; طرشت خ شیخ فضل الله بلوار شهید چوب تراش خ شهید حسی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

پارکینگ مزاحم

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; طرشت خ صالحی کوی حسین مردی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۴ ساله ; طرشت میدان سماء بن بست آزاده پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; طرشت خ درویش وند کوی کی پل..

کولر . گاز

ترجیحا به مجرد آقا اجاره داده میشود

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; طرشت بلوار تیموری ک گلناز بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; بلوار تیموری خ لطفعلی خانی نب..

کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; طرشت مترو طرشت خ حسین مردی بن..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; طرشت نبش حسینمردی سا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; طرشت کوی شهید رضا درویش وند پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; طرشت مترو دانشگاه شریف کوی فضل الله اکبری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اجاره فقط به خانواده

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۳ ساله ; طرشت بلوار صالحی بلوار عزیزی ک..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; طرشت خ سلطان محمدی خ ولیعصر جنوبی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۵۶ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; طرشت بلوار تیموری خ لطفعلی خانی ن..

کولر . گاز

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; طرشت خ بایندری ها ک خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; طرشت بلوار تیموری ک گلنار کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; طرشت خ سلطان محمدی خ کوه..

کولر . گاز . پکیج

بازدید از ساعت ۱۹

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; طرشت خ باغ کاج بن بست مقدم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; طرشت بلوارتیموری کوی ..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; طرشت خ حبیب زادگان خ قاسمی کوی امیر ..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۳ ساله ; طرشت خ بایندریها میدان سما پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; طرشت شمالی ک شهید عباسی ک ماه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; طرشت بلوارعزیزی کوی غنائی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; طرشت شمالی ک رضا درویش وند..

کولر . گاز

بازسازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; طرشت خ سلطان محمد..

کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; طرشت خ شهید حمید صالحی کوچه شه..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; طرشت خ بایندریها خ امرالهی ک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; طرشت باغ کاج کوی مق..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; طرشت متروشریف خ تیموری خ برومند بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; طرشت خ آزادی غرب دانشگاه شریف کوی صاد..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; طرشت شمالی کوی محسن م..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; ستارخان طرشت میدان تیموری بلوارصالحی کوی فرهادحس..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . اسپلیت . باز سازی شده

مورد تک واحدی

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; آریاشهر طرشت خ چوب تراش خ علی حسین مردی بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; طرشت بلوار صالحی کوی شهید فرهاد حسین مردی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; طرشت خ چوب تراش نرسیده به زیرگذر بن..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; طرشت بایندریها پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; طرشت میدان حسن حسینی کوی تیم..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; طرشت خ قاسمی خ ولی الله صادقی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۵ ساله ; طرشت بلوار تیموری نبش خ در..

شوفاژ . گاز . آسانسور

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; طرشت شمالی ک شهید درویش ون..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; طرشت بلوار صالحی ک فرهاد حسی..

شوفاژ

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; طرشت شمالی کوی محسن محمدی کوی باغ کاج ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۴ ساله ; طرشت خ درویش وند بن بست شاهد ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  80 متر

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; طرشت بلوار گلاب میدان خبرنگار خ حسین مردی کوی طاه..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; طرشت بلوار تیموری ابتدای خ در..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; طرشت مترو طرشت خ قاسم زا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

تهران رهن اجاره آپارتمان |  85 متر

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; طرشت شیخ فضل الله خ لطفعلی خان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; طرشت میدان تیموری بلوار صالحی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

تبدیل تا ----/۶۰م

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; طرشت حسین مردی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل

اجاره به زوج-درکل ۶۰ واحد-کلید نزد نگهبان

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; طرشت بلوار صالحی ک فرهاد حسی..

شوفاژ

۷۱ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; طرشت خ حبیب اللهی نرسیده به میدان حسن حسینی بن بست تیم..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; طرشت بلوار صالحی ک حسین مردی مجتمع تاب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; طرشت بلوار شهید صالحی خ علی حسین مردی شمالی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; طرشت بایندریها پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; طرشت میدان سماء بلوار صالحی نبش کوی فتحعلی خا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; طرشت شمالی روبروی بانک صا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; تهرانپارس خ بایندریها نبش خداداد یکم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; طرشت مترو شریف اول قاسمی پلاک..

کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; طرشت بلوار تیموری بالاتر از مترو دانشگاه شریف خ برومند بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; طرشت خ حسین مردی خ آفرین شمالی کوی آزاده ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۳ ساله ; طرشت خ حبیب اللهی روبروی ثبت ..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; طرشت نرسیده به گلاب ۳۰متری گلها خ هما..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; طرشت شیخ فضل الله مترو طرشت چوب تراش کوی قاسم زاد..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; طرشت بلوار صالحی خ گلچین پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; طرشت ولدخانی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  66 متر

۶۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; طرشت میدان سماء خ صالحی نرسیده به سرای محله طرشت نبش ع..

شوفاژ . کولر . گاز

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۴ ساله ; طرشت شیخ فضل الله مترو طرشت چوب تراش کوی قاسم زاد..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; ستارخان خ طرشت خ تیموری میدان هرات..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۵ ساله ; طرشت همایونشهر جنوبی بلوارصالحی بن ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

مورد۲ واحدی-فقط اجاره به زوج

۴۸ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; طرشت خ شهید اکبری ک محسن محمدی بن بست د..

شوفاژ . کولر . گاز

۲۰ متر - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; طرشت شمالی کوی درویش وند ک..

کولر . گاز . فلت

۴پله به پایین

۸۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; آزادی طرشت بلواراکبری خ سلطان محمد روبروی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; طرشت میدان خبرنگار کوی حساس پلا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

بازدید با هماهنگی

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; طرشت میدان سماء کوی حسین مردی جنو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۱ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۷ ساله ; طرشت میدان سماء خ فرزانه کوی ا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; طرشت خ سلطان محمدی خ شقایق ساختمان..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; طرشت خ بایندریها کوی میثم پ..

کولر . گاز

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; طرشت نبش میدان تیمور..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; طرشت بلوارتیموری میدان حسینی کوی ا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; طرشت ایستگاه مترو حبیب الله خ نورز..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; طرشت خ گلاب خ صلاحی کوی یاسمن بلوارشقایق(عاب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۵ ساله ; طرشت بلوارصالحی علی حسین مردی شمال..

گاز . پکیج . باز سازی شده

۵پله به پایین

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; ستارخان طرشت کوی ابرا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; ستارخان خ طرشت خ قلانی روبروی درمانگ..

کولر . گاز

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; طرشت بلوار تیموری بالاتر از مترو دانشگاه شریف خ برومند بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; طرشت خ گلاب خ حسینی کوی گلناز..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; طرشت خ حبیب اللهی خ حبیب زادگان ..

کولر . گاز

۸۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; طرشت مترو شریف خ اکبری خ خ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۹۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; طرشت خ بایندریها کوی خداداد پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . دوربین مداربسته

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; طرشت خ حسین مردی خ میر زما..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۱ خوابه ۱۰ ساله ; طرشت بلوار صالحی خ طرشت شمالی روبروی حسینیه..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . مبله

اجاره کوتاه مدت

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; صادقیه متروطرشت بلوار گلاب پلا..

کولر . گاز . پکیج

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; طرشت بلوار صالحی عباس اکبری بن ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; طرشت م تیموری خ لطفعلی خانی خ پارس خ کر..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

بازسازی - کاغذ دیواری - قابل تبدیل

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; طرشت قاسم زادیان شرقی خ حسین مردی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۷۲ متر ۴ خوابه - طبقه همکف ۳۵ ساله ; طرشت شمالی خ باغ کاج خ محسن محمدی ب..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۰۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; طرشت بلوار صالحی کوی فرهاد حسین مردی آفرین شمالی بن بس..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۷۲ متر ۴ خوابه - طبقه همکف ۳۵ ساله ; طرشت شمالی کوی محمدی بن بست باغ کاج ..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; طرشت پشت متروی شریف خ قاسمی کوی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; طرشت شمالی نبش کوی درویش..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; طرشت شمالی نبش درویش ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; آزادی خ طرشت جنب مترو استادمعین خ مسلم حسین مر..

کولر . گاز

اجاره به یک نفر دانشجو

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; طرشت شمالی کوی درویش ون..

شوفاژ . کولر . گاز

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; طرشت میدان سما خ عزیزی خ سلطان محمدی خ ولیعص..

کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

درب ریموت

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; طرشت نیروها خ انرالهی ک عابدینی..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; طرشت خ شهید چوب تراش جنب زیرگذرطرش..

کولر . گاز

نقاشی شده

۸۷ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; طرشت بلوار تیموری نرسیده به شیخ فضل ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; آزادی طرشت خ مسلم حسین مردی کوی م..

کولر . گاز . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

درب ریموت

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; طرشت بلوار صالحی ک حسین مردی..

گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; طرشت خ لطفعلی خا..

کولر . گاز . آسانسور . چیلر

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; طرشت شمالی درویش وند ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل

۴۲ متر - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; طرشت بلوار چوب تراش خ علی حسین مردی کوچه حسن ز..

گاز . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده . فلت

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; طرشت خ شهید چوب تراش جنب زیرگذرطرش..

کولر . گاز

نقاشی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; طرشت بلوار شهید صالحی ک فرهاد حسین مردی روبروی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

در کل ۱۳ واحد

۱۱۷ متر نوساز ; طرشت شمالی تیموری کوی در..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . فن کوئل

قابل تبدیل درب ریموت

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ستارخان طرشت میدان تیموری خ لطفعلی خانی خ پ..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . لابی . جاروبرقی مرکزی

۲آسانسور

۱۴۲ متر ۳ خوابه ۱ ساله ; طرشت شمالی کوی حسینیه نبش بن ب..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

۶۶ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; طرشت خ شهید چوب تراش جنب زیرگذرطرش..

کولر . گاز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

طرشت

منطقه 2

دو شهرداری تهران