رهن اجاره آپارتمان طالقانی

۷۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; طالقانی خ فریمان کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شریعتی خ طالقانی کوی حسینی نژاد..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شریعتی طالقانی روبروی بانک صا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۸ ساله ; طالقانی خ بهار خ حمید صدیق پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

پارکینگ مشاع

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۷ ساله ; ۴راه طالقانی ک رحیم ز..

کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

بازسازی شده

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; طالقانی خ حقوقی بن بست پورزند پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۶ ساله ; طالقانی بشار..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; طالقانی خ بهار شمالی کوی یزدان نیا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول قدیمی ; طالقانی خ بهار خ ایثار غ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; طالقانی بشارت..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۶ ساله ; طالقانی خ رامسر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; سپهبد قرنی تقاطع طالقانی جنب بانک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; طالقانی بهارجنوبی کوی حمید..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۱ ساله ; طالقانی چهارراه طالقانی ک رحیم زاد..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۷ ساله ; طالقانی کوچه طباطبایی مقدم بن بست تابست..

شوفاژ . گاز . آسانسور . پکیج

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; طالقانی خ ۱۳..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; ولیصر نرسیده به طالقانی کوی رحیم زاده ..

شوفاژ . کولر

۱۸ متر انباری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۳ ساله ; طالقانی نرسیده به میدان عشرت آباد کوی مستقیم..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; طالقانی خ طاهریان بن بست پوپک پل..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج

۱۰۲ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۴۰ ساله ; طالقانی سپهبدقرنی تقاطع طالقانی جنب بان..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; طالقانی بین سپهبدقرنی و نجات اللهی..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; طالقانی خ ۱۳..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; طالقانی خ فریمان کوی زندی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; طالقانی بهارجنوبی پلا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; طالقانی خ آمل کوی فرزان..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۳۵مترانباری-چهارم سندی

۸۵ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; طالقانی بعد از چهار ره بهار نبش بانک ا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; طالقانی خ فریمان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; ولیعصر خ طالقانی کوی غفا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تهران رهن اجاره آپارتمان |  130 متر

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; طالقانی خ حقوقی کوی مقدم پلاک..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۷مترانباری-کمیسیون یکطرفه

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; طالقانی بین ولیعصر و حافظ ک غفارزاده بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; طالقانی بهار شمالی خ جهان بن بست ر..

شوفاژ . کولر

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; طالقانی خ وصال شیرازی خ طالقانی ساختمان صدف ر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۷۷ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; طالقانی بین حافظ و ولیعصر کوی غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; طالقانی بین بهار و مفتح خ ملک الشعرا جنوبی روبروی برج س..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۷پله به پائین

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; طالقانی خ آمل کوی بی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم نوساز ; طالقانی بین بهار و شریعتی جنب بانک ا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

همکف تجاری

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; طالقانی بالاترازچهارراه شریعتی کوی..

کولر . گاز . باز سازی شده

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; ولیعصر خ طالقانی روبروی هتل انقلاب کو..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر . باز سازی شده

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; طالقانی بین ولیعصر وحافظ پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۸مترانباری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; طالقانی خ سپهبدقرنی ونجات اللهی ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; طالقانی ایرانشهر کوی م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۷ ساله ; طالقانی خ نقدی پلاک..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۸پله به پایین

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شریعتی خ طالقانی خ میثاق سوم ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شریعتی طالقانی خ بوشهر پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; طالقانی ضلع جنوبی خ مفتح کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; ولیعصرنرسیده به طالقانی خ رشت پل..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شریعتی طالقانی خ بوشهر پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; طالقانی کوی هتل جهان کوی رحیم زاده یک رحی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم قدیمی ; ولیعصر خ طالقانی ساختمان۵۳۹ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; طالقانی نرسیده به وصال خ فریمان کو..

کولر . گاز

۱۰متربالکن

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شریعتی طالقانی خ بوشهر پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۸ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; طالقانی غربی بین وصال و میدان فلسطین ک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; طالقانی خ شهیدبرادران مظفر نرسیده به سینما فلس..

شوفاژ . کولر . گاز . نیمه مبله

۱۵پله به پائین-به ۲آقامجرد نیزاجاره داده میشود

۱۸۱ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; طالقانی بین میدان فلسطین و وصال کو..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; شریعتی طالقانی خ طاهریان خ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; طالقانی نرسیده به شریعتی کوی..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; طالقانی بهارشمالی کوی یزدا..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; شریعتی طالقانی کوی صد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی کوی ..

کولر . گاز . پکیج

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; طالقانی کوی فرهاد یکم بن بست د..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۴ ساله ; طالقانی خ بهارشمالی کوچه ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۳۰ ساله ; طالقانی خ بهارجنوبی خ شهید صدیق بن بست منصور..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; طالقانی خ جهان بن بست راد پلا..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۵۷ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; طالقانی بین بهار و شریعتی خ آفتاب بن بست مج..

کولر . گاز . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۵۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; شریعتی سه راه طالقانی شهید حسین نژاد بن..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۵پله به پایین

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; طالقانی بین وصال و فلسطین خ فریمان بن..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۹۰ متر ۴ خوابه - طبقه دهم ۴ ساله ; طالقانی مجت..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

نگهبانی - قابل تبدیل

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; طالقانی بالاتراز خ بهار کوی آفتاب بن ب..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۹ ساله ; ولیعصر خ طالقانی کوی غفا..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

۵۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; ولیعصر طالقانی خ رشت کوی قمی..

شوفاژ . کولر

۸۸ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; طالقانی بین ولیعصر و حافظ کوی خو..

کولر . گاز

۲۲ متر - طبقه دوم قدیمی ; طالقانی خ فرصت (شهید موسوی) ک..

کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

اجاره به مجرد یا کارمند دولتی خانم یا دانشجو یا زوج

۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; طالقانی خ فریمان نبش خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; طالقانی خ سرپرست کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شریعتی طالقانی خ طباطبائی مقدم کوی تابستان..

کولر . گاز . آیفون تصویری . پکیج

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۲۵ ساله ; طالقانی ولیعصر روبروی هتل انقلاب کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; طالقانی خ موسوی کوی آر..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۵۰ متر ۵ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; طالقانی غربی سرپرست جن..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

بازسازی قابل تبدیل

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شریعتی طالقانی نرسیده به بهارشیراز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; طالقانی نرسیده به شریعتی کوی طباطبائی مقدم ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸۱ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شریعتی خ طالقانی خ بوشهر پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

اجاره به زوج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۹ ساله ; طالقانی نرسیده به سه راه شریعتی ک طباط..

شوفاژ . کولر . گاز . مبله

- قابل تبدیل

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; طالقانی خ جهان پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; طالقانی نرسیده به سه راه طالقانی کوچه طباطبای مقدم بن بس..

شوفاژ . گاز . آسانسور . پکیج

کلا ۷واحد - قابل تبدیل

۵۱ متر ۱ خوابه - طبقه ششم ۱۲ ساله ; طالقانی خیابان سمیه روبروی ملک الشعرا به..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; ولیعصر خ طالقانی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۲ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; طالقانی کوی کریم زاده بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; طالقانی خ بهار خ جوادکارگر خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۵ ساله ; شریعتی خ طالقانی کوی ن..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; طالقانی خ شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی پشت سینما ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۴۵ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شریعتی طالقانی جنب بانک ملی کوی محسن..

کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; طالقانی غربی خ مظفر پایین ترار سینما ف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۰ ساله ; طالقانی سه راه طالقانی کوی ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; طالقانی بهار شمالی روبروی منطقه برق کوچه طبا کوی جهان ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۵۹ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; طالقانی خ فریمان ک دست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; طالقانی خ برادران مظفر ک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۲۱ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم قدیمی ; طالقانی خ شهید موسوی نرسیده به پارک ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; طالقانی خ انزلی پلاک ۳ جنب..

شوفاژ . کولر . گاز

قابل تبدیل

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

طالقانی

منطقه 7

هفت شهرداری تهران