رهن اجاره آپارتمان شیراز

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۸ ساله ; شیراز جنوبی کوی موسوی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; ملاصدرا خ شیراز جنوبی خ گرمسار غربی کوی بهار ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . مبله

مبله

۱۳۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; شیراز شمالی خ دانشور بن بست دانش پ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۹ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; ملاصدرا خ شیراز جنوبی کوی فلاحی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; شیراز جنوبی خ زرتشتیان پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه هفتم ۱۵ ساله ; شیراز شمالی شهید حاضری پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شیرازجنوبی بهارا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شیراز جنوبی ک یا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۴۸ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شیراز شمالی خ زاینده رودی پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری

تماس از ساعت ۱۳

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شیراز شمالی خ صائب تبریزی شرقی ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; ونک ملاصدا شیراز جنوبی بلوار ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; ونک شیرازجنوبی بهاردوم پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۳۱۵ متر ۵ خوابه - طبقه هفتم ۲۰ ساله ; ونک ملاصدرا شیراز شمالی کوی لادن پ..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲ پارکینگ

۲۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شیرازشمالی کوی امدادشرقی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز

۲پارکینگ-اجاره یکسال پیش دریافت میشود

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; ملاصدرا خ شیراز شمالی کوی حکیم اعظم بن بست مسل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; ملاصدرا شیراز جنوبی کوی بهاران پل..

کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . چیلر

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ملاصدرا شیراز خ سهی..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . باز سازی شده

۳۱۵ متر ۵ خوابه - طبقه هفتم ۱۹ ساله ; ونک خ شیراز شمالی خ ل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . باز سازی شده

۲پارکینگ

۶۸ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; شیراز شمالی خ پردیس غرب بن بست لاله..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; ملاصدرا خ شیراز جنوبی کوی وحدت پل..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۶۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; ونک خ ملاصدرا خ شیراز جنوبی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . باز سازی شده

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; شیراز شمالی خ امداد شرقی کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ملاصدرا شیرازشمالی بن بست شارم..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ملاصدرا خ شیراز شمالی میدان شیراز جنب بانک کارآف..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۶ ساله ; ملاصدرا خ شیراز جنوبی خ فلاحی پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; ملاصدرا خ شیراز جنوبی خ گرمسار غربی خ بهار یک..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۹ ساله ; ملاصدرا شیراز جنوبی کوی فلاحی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۱۷۷ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲ ساله ; ملاصدرا شیرازجنوبی کوی ا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . لابی

۲لاین آسانسور-

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; شیراز جنوبی خ ۶۸غربی ساختما..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۹۱ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۶ ساله ; ونک شیراز جنوبی خ علیخانی خ گلستان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۷ ساله ; ونک خ شیرازجنوبی خ زرتشتیان خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; کردستان خ شیراز جنوبی خ ۲۰متری ز..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲بالکن-مورد تکواحدی میباشد

۲۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۲۸ ساله ; کردستان شیرازجنوبی کوی ر..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده . فلت

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شیراز جنوبی گرمسار غربی بهار یک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; ونک شیرازجنوبی ۲۰متری زرتشتیان پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; ملاصدرا خ شیراز جنوبی کوی گرمسار غربی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۷ ساله ; کردستان شیرازجنوبی ۲۰متری زرتشتی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲بالکن

۷۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲ ساله ; شیراز جنوبی گرمسارغربی کوی به..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; شیراز شمالی بن بست کاج پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; ملاصدرا شیرازجنوبی خ اتحاد ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; شیخ بهائی جنوبی خ شیراز جنوبی خ ۲۰متری..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شیراز شمالی خ صائب تبریزی شرقی نب..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۸ ساله ; ونک خ ملاصدرا خ شیرازشمالی کوی حاضری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . مبله

اجاره ترحیحا به خارجی-درکل ۱۰ واحد

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۳ ساله ; ملاصدرا خ شیراز شمالی کو..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; ونک خ ملاصدرا خ شیراز جنوبی خ گرمسار غربی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شیرازجنوبی نبش سهیل پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

تهران رهن اجاره آپارتمان |  110 متر

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; ملاصدرا خ شیراز جنوبی کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۸ ساله ; ملاصدرا شیراز شمالی خ صائب تبریز..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۲بالکن ۲انباری

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۴ ساله ; ملاصدرا خ شیراز جنوبی کوی کاج پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; ونک خ شیراز شمالی کوی ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

اجاره کوتاه مدت

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; ونک خ شیراز جنوبی کوی فل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

کلیدنخورده

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; ملاصدرا خ شیراز جنوبی خ گرمسا..

شوفاژ . کولر . گاز

همکف ورودی مستقل-انباری با توافق

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; ونک شیراز شمالی روبروی ایران سکنی نبش..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۱ ساله ; شیراز جنوبی خ علیخانی ۲۰متری گلستان ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; ونک خ ملاصدرا خ شیراز جنوبی کوی بهار کو..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی- در کل ۸ واحد

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شیراز جنوبی بالاتراز علیخانی پشت کوی رضوان بن ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شیراز بالاتر از علیخانی کوی بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; ملاصدرا خ شیراز جنوبی کوی ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . هواساز

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۱ ساله ; ملاصدرا خ شیراز شمالی خ لادن ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۶ ساله ; ونک شیراز جنوبی ۲۰متری گلستان خ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۹۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; ونک خ شیراز جنوبی کوی فل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

کلیدنخورده

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; ملاصدرا شیراز جنوبی گرمسارغربی بهاریک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

انباری داخل واحد

۱۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; ونک شیراز جنوبی کوی ف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . هواساز

۲۰۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ملاصدرا شیراز جنوبی خ گرمسارشرقی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; ونک شیراز شمالی کوی حاف..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; ملاصدرا شیرازجنوبی گرمسارغربی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; ملاصدرا خ شیراز جنوبی بن بست بهارا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  80 متر

۱۷۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; ملاصدرا شیرازشمالی کوی معصومی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  170 متر

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; ونک خ ملاصدرا خ شیراز شمالی خ دانشور شرقی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۹مترانباری - یک خواب مستر-

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; شیرازجنوبی خ علیخانی خ زرتشتیان پل..

کولر . گاز . اسپلیت . باز سازی شده

۶پله به پائین

۱۸۶ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; شیراز شمالی شهید حاضری پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; ونک خ شیراز شمالی کوی ف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

بازدید با هماهنگی

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۲۵ ساله ; ملاصدرا شیراز شمالی میدان شیراز ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۲۶۷ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۲۲ ساله ; ملاصدرا خ شیراز شمالی بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; ونک خ شیراز شمالی نرسیده به کلانتری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . جاروبرقی مرکزی

۲آسانسور جداگانه

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۹ ساله ; شیرازجنوبی خ آقاعلیخانی خ گلستان ۱۲متری ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

ازجهت ملک اطلاع نداشتند

۱۴۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; ونک خ شیراز جنوبی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; ونک خ کردستان خ شیراز جنوبی خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۲۱ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; ملاصدرا خ شیراز جنوبی کوی امینی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  121 متر

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; شیراز جنوبی ک ۶۸غ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱ ساله ; ملاصدرا خ شیراز شمالی کوی شهریار پ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی

۲پارکینگ

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شیراز جنوبی بلوارعلیخانی ۲۰ متری گلستان ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۳ ساله ; شیراز شمالی خ شهریار پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مبله . باربیکیو

فقط اجاره به خارجی

۲۰۳ متر ۳ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ونک ملاصدرا خ شیراز جنوبی خ گرمسار شرقی ب..

شوفاژ . کولر . گاز

۲بالکن

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم نوساز ; ونک خ شیراز جنوبی خ علیخان..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج . لابی

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۳ ساله ; شیراز جنوبی گلستان انتهای ۶..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; ونک خ ملاصدرا خ شیراز جنوبی کوی فل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; ونک خ ملاصدرا خ شیراز جنوبی کوی فل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

یا ----/۳م----/۳۰۰م

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; ملاصدرا خ شیراز شمالی کوی لادن کوی فجر ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۵ ساله ; شیراز جنوبی خ زرتشت..

شوفاژ . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۵۲ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ملاصدرا شیرازجنوبی گرمسارغربی پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

انباری داخل واحد

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۴ ساله ; شیرازجنوبی بلوارعلیخانی ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

----۲/۵۰۰م اجاره --------/۳۰۰م ودیعه

۹۲ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; ونک خ شیراز جنوبی بلوار گلستان پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شیراز جنوبی خ فلاح..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۳پارکینگ

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ملاصدرا شیراز شمالی کوی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۴ ساله ; ملاصدرا خ شیراز جنوبی ۲۰متری گلستان خ ۶۶ غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۵ متر ۲ خوابه - طبقه ۱۲ قدیمی ; ونک شیراز شمالی خ زاینده رود م..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . مبله

درکل ۳۶۰ واحد

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; ونک ملاصدرا خ شیراز جنوبی خ گرمسار غربی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۶۲ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شیراز جنوبی کوی یاس پلاک ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . گرمایشی از کف

۱۵۳ متر ۲ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شیراز شمالی بالاتراز میدان کوچه نرگس..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۷ ساله ; شیراز جنوبی خ علیخانی ۲۰ متری گلست..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

به مجرد خانم و خانواده ی ۳ نفره داده می شود

۹۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; ملاصدرا خ شیراز شمالی کوی حاضری..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر . دوربین مداربسته

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شیراز جنوبی خ ۶۸ پلاک ه..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; ملاصدرا شیرازجنوبی خ زرتشتیان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; ملاصدرا شیراز شمالی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; ملاصدرا خ شیراز شمالی نبش کوی غفوری ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; شیراز جنوبی کوی بهار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۸۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; شیراز جنوبی خ زرتشتیان خ گلستان ۶۶ غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; ملاصدرا خ شیراز جنوبی کوی ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت . پکیج

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۶ ساله ; ملاصدرا خ شیخ بهائی خ شیراز..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۶۴ متر ۱ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شیراز جنوبی خ برزیل غ..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۱ ساله ; ملاصدرا شیرازشمالی میدان پیروزان کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; شیراز جنوبی خ دانش کوی یاس ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; ونک شیراز خ گرمسار غربی بهار دوم..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شیراز جنوبی کوی مفت..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲پارکینگ

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; ملاصدرا شیرازشمالی کوی لادن ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

درکل ۱۰ واحد

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳ ساله ; ونک خ شیراز شمالی خ ماه..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۸مترانباری

۹۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; ملاصدرا خ شیراز جنوبی کوی فلاحی..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت

۲۳۰ متر ۴ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شیراز شمالی کوچه حاضری پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . مسترروم

۲پارکینگ- ۱۵متر انباری-۳بالکن- جای پارک ۴ماشین

۸۶ متر ۱ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شیراز شمالی طبقه فوقانی بانک اقتصادنوین..

کولر . گاز . آسانسور . فن کوئل

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; ونک خ ملاصدرا خ شیراز شمالی خ ح..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; ملاصدرا شیراز جنوبی گرمسار..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ملاصدرا شیرازجنوبی کوی ا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

باکمیسیون کامل

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; ملاصدرا خ شیراز جنوبی بین گرمسار و سام..

کولر . گاز . فاقد آسانسور

۸۳ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; شیراز جنوبی خ ۶۶غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۶۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شیراز شمالی معصوم..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل

۱۴۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم قدیمی ; ونک خ شیراز شمالی کوی زاینده رود ..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . چیلر . فن کوئل

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

۱۶۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شیراز شمالی خ علیخانی ۲۰متری گلستان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۸ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شیراز جنوبی پایین همت ۲۰ متری زرتشتیان ۲۰ متری گ..

گاز . پکیج

پارکینک توافقی

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شیراز شمالی خ صائب تبر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲لاین اسانسور

۱۱۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شیرازشمالی بن بست ا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۴۲ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; ملاصدرا شیرازشمالی حکیم اعظم بن بست م..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۴۰ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۲۰ ساله ; شیراز جنوبی ۲۰متری زرتشت..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷پله به پائین-اجاره فقط به خانم

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; شیرازشمالی خ لادن پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۸ ساله ; شیرازجنوبی بلوارعلیخانی روبروی آپار..

کولر . گاز . آسانسور . پکیج

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; ونک خ ملاصدرا خ شیراز جنوبی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳۰ ساله ; ملاصدرا خ شیراز جنوبی خ گرمسار شرق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

یکخواب مستر

۱۶۲ متر ۳ خوابه - طبقه اول نوساز ; شیرازجنوبی ۲۰متری گلستان پلا..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۷۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۳۰ ساله ; شیراز شمالی کوی شارمد پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

احاره یکسال پیش دریافت میشود

۲۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه همکف ۸ ساله ; شیراز شمالی کوی حاض..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . پکیج

۲پارکینگ

۱۲۳ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۴ ساله ; شیراز جنوبی خ ۶۸شر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شیراز شمالی خ صائب تبریزی شرقی کوی..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۶ ساله ; شیراز جنوبی خ اتحا..

کولر . گاز . فلت

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

شیراز

منطقه 3

سه شهرداری تهران