رهن اجاره آپارتمان شیخ بهایی

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شیخ بهایی شمالی خ پیروزا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۱۳ ساله ; شیخ بهائی جنوبی خ آزادگان کوی ۲۴غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  130 متر

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; شیخ بهایی شمالی ک کشف..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات

۷۹ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; شیخ بهائی جنوبی شهرک والفجر خ ۳/۱ پ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شیخ بهائی شمالی عرفی شیر..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور . باز سازی شده

تهران رهن اجاره آپارتمان |  180 متر

۱۲۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۶ ساله ; شیخ بهائی شمالی میدان پیروزان خ ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شیخ بهایی جنوبی خ ایران شناسی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۸۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; شیخ بهایی خ اوستا کوی خو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

بازدید ۹الی ۱۷

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; شیخ بهایی شمالی کوی کش..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

اسپیلت-۲پارکینگ

۲۶۰ متر ۴ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شیخ بهائی شیرازشمالی خ امدادشرقی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; شیخ بهایی شمالی ک دانشور..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۷۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شیخ بهایی شمالی نرسیده به میدان شیخ بهای..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; شیخ بهائی شمالی خ امداد شرقی خ دانشمند..

شوفاژ . کولر . آسانسور . فن کوئل

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۲ ساله ; شیخ بهائی شمالی خ برزیل غربی پ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۵ ساله ; شیخ بهائی شمالی میدان پیروزان خ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۷۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شیخ بهایی شمالی نرسیده به میدان شیخ بهای..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شیخ بهایی روبروی سئول..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; شیخ بهائی شمالی خ کولیوند پلا..

شوفاژ . کولر . گاز

اطلاعات دقیق نداشتند

۳۴۰ متر ۴ خوابه - طبقه ششم ۳ ساله ; ملاصدرا شیخ بهائی شمالی کوی امدادشرق..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲لاین آسانسور

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شیخ بهایی ک دانشور ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۲۰ ساله ; شیخ بهایی شمالی خ دانشور..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

در ۲بلوک

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول قدیمی ; شیخ بهائی شمالی خ تبریزی کوی بی بی..

شوفاژ . کولر . گاز

اطلاع دقیق نداشتند

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۸ ساله ; شیخ بهائی شمالی کوی ز..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

بازدید با هماهنگی طبقه ۴

۲۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شیخ بهایی نبش گرمسارغربی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازسازی

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شیخ بهایی شمالی خ دانشور خ دانش دوست..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

بازدید با هماهنگی

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شیخ بهائی جنوبی خ علیخانی ۲۰متری گلستان ۱۲متر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲بالکن

۱۳۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شیخ بهایی شمالی خ پیروزا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شیخ بهایی خ کولیوند کوی ..

کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شیخ بهایی شمالی نرسیده به میدان پی..

شوفاژ . آسانسور . پکیج

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; شیخ بهائی جنوبی بلوارآزادگان خ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; شیخ بهایی شمالی کوی کش..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۱۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; شیخ بهائی شمالی خ پیر..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۶ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شیخ بهائی شمالی خ امداد غربی ..

کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . پکیج . باز سازی شده

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۲ ساله ; شیخ بهایی جنوبی بلوار آزادگان نبش ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شیخ بهایی جنوبی خ آزادگان نبش خ بیست و ..

شوفاژ . کولر . گاز

بازسازی شده

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شیخ بهائی خ کولیوند کوی شبنم پل..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . چیلر

۱۱۰ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۴ ساله ; شیخ بهائی خ دانشور غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; شیخ بهایی شمالی کوی کش..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . سالن اجتماعات

درکل ۳۰ واحد

۱۰۲ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شیخ بهایی شمالی خ صائب تبریزی غ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; شیخ بهایی شمالی کوی کش..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۲پارکینگ

۱۸۷ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شیخ بهایی شمالی صائب تبریز..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی

دو بالکن - ۲ انباری بازسازی

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۲۲ ساله ; شیخ بهائی شمالی خ امداد غربی کو..

کولر . گاز . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شخ بهایی بلوار آزادگان خ ۱۸ نرسیده ..

کولر . گاز

تهران رهن اجاره آپارتمان |  110 متر

۱۵۳ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم نوساز ; شیخ بهائی میدان ده ونک خ ص..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۲۷ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; ونک شیخ بهائی نبش کوی تب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۸ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; ونک خ شیخ بهائی شمالی خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۳۶ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۵ ساله ; شیخ بهائی شمالی خ امداد شرقی خ دانشمند..

کولر . فاقد آسانسور . پکیج

۱۷۱ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شیخ بهائی شمالی نرسیده به میدان شیخ بهائی بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۵۷ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; شیخ بهائی جنوبی خ ایران شناسی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده

۱۲۴ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شیخ بهایی جنوبی شهرک والفجر جنب ایرانش..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۷۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۵ ساله ; شیخ بهایی شمالی خ دانشور غربی جنب سفارت کره ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۲۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شیخ بهایی خ آزادگان خ ۲۰ متری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه همکف ۱۰ ساله ; شیخ بهائی خ کولیوند بن بست ونکی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۶۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شیخ بهایی شمالی خ امداد ..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ; شیراز شمالی خ شیخ بهائی روبروی کلینیک غرب..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از سن بنا اطلاع نداشتند

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شیخ بهایی شمالی صائب تبریز..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی

۲بالکن - ۲ انباری باز سازی

۱۰۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; شیخ بهایی جنوبی بلوارآزادگان نبش خ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی . اسپلیت . جاروبرقی مرکزی . دوربین مداربسته . هواساز

بازدید با هماهنگی

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲۰ ساله ; شیخ بهائی جنوبی خ ایران شناسی ساخت..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

آشپزخانه نیمه اپن

۵۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; خ شیخ بهایی خ پیرو..

کولر . گاز . باز سازی شده

۳۰۵ متر ۴ خوابه - طبقه ۳۶ ; شیخ بهائی جنوبی خ ایرانشناسی برج ب..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ-از سن بنا و نما اطلاع نداشتند

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۳ ساله ; شیخ بهایی شمالی نرسیده ب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; شیخ بهایی شمالی پایین تر از میدان پیروزان جنب امد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم ۱۰ ساله ; شیخ بهائی شمالی خ کشفیان غربی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . باز سازی شده

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; شیخ بهایی شمالی ک کشفیان و..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . سالن اجتماعات

پنجم دارای ۳پارکینگ

۸۵ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شیخ بهایی شمالی کوی دانش دوست شرقی ک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

---/۲۸۰ م رهن کامل

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شیخ بهایی شمالی خ دانشور غربی ب..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۲۰ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; شیخ بهائی شمالی نرسیده به میدان پیروزان خ قوام پور فر..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۸۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۵ ساله ; شیخ بهایی شمالی صائب تبریز..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج . لابی

دو بالکن - ۲ انباری باز سازی

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شیخ بهائی جنوبی شهرک والف..

شوفاژ . کولر . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی-اجاره به بدون بچه

۱۷۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳۰ ساله ; شیخ بهائی شمالی خ دانشور غربی بن..

شوفاژ . کولر . گاز . مسترروم

بصورت دوبلکس

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه همکف قدیمی ; شیخ بهائی خ امداد غربی پلا..

کولر . گاز

مناسب زوج جوان بدون بچه

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شیخ بهایی شهرک والفجر نبش ک نیلوفر پ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۲بر- بازدید با هماهنگی۰۹۱۲۳۴۰۰۱۵۰

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۶ ساله ; شیخ بهائی خ پیروزان پلاک ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شیخ بهایی شمالی خ امداد غربی ک شهید..

کولر . گاز

بازسازی شده

۶۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شیخ بهایی شمالی خ امداد غربی ک شهی..

کولر . گاز

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۲ ساله ; شیخ بهائی شمالی ۳۰متری جنب امدا..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فن کوئل . لابی . مسترروم

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۱۴ ساله ; شیخ بهایی شمالی ک امداد..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۶۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۷ ساله ; ملاصدرا خ شیخ بهائی شمالی نرسیده به میدان پیروزان کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

یا ---/۳م---/۷۰م

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱۲ ساله ; شیخ بهائی شمالی کوی لادن کو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

۱۱۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شیخ بهائی شمالی میدان پیروزان..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۴ ساله ; شیخ بهائی جنوبی بلوارآزادگان ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شیخ بهایی شهرک والفجر خ ۱۲ پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف قدیمی ; ونک خ شیخ بهائی کوی شها..

شوفاژ . کولر . گاز

۶ پله به پائین

۱۵۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۰ ساله ; ملاصدرا خ شیخ بهائی شمالی کوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شیخ بهایی شمالی میدان پیروزان..

شوفاژ . کولر . گاز . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۱۳۳ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱۴ ساله ; شیخ بهائی شمالی کوی عرفی ش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۷ ساله ; ملاصدرا شیخ بهائی شمالی کوی معصو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه هفتم نوساز ; شیخ بهائی شمالی کوی کشف..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . سالن اجتماعات . لابی . مسترروم

۲آسانسور-۲پارکینگ-لابی

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۸ ساله ; شیخ بهائی شمالی ۱۲متری سوم پلا..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۸۲ متر ۱ خوابه - طبقه زیرهمکف ۳۰ ساله ; شیخ بهائی نرسیده به میدان پیروزان ..

کولر . گاز . باز سازی شده

۱۲۲ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۱۵ ساله ; شیخ بهائی شمالی نرسیده به میدان پیروزان خ قوام پور ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۱۵۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۸ ساله ; شیخ بهائی شمالی نرسیده به میدان پیروزان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . آنتن مرکزی

۱۷۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۶ ساله ; شیخ بهائی شمالی خ صائب تبریزی غرب..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . باز سازی شده . لابی

۲ بالکن و ۲ انباری

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۱ ساله ; ملاصدرا شیخ بهایی شمالی امداد..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲۰ ساله ; شیخ بهائی جنوبی شهرک والفجر روبروی سازمان ایران شنا..

شوفاژ . کولر . گاز

۱۳۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; ملاصدرا خ شیخ بهائی شمالی بالاتر از میدان شیخ بهائی خ پی..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

کلیدنخورده

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شیخ بهایی شمالی نرسیده به میدان پیروزان ۱۲م..

کولر . گاز . باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۷ ساله ; ملاصدرا شیخ بهائی شمالی خ کولیوندبن ..

شوفاژ . کولر . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۰ ساله ; شیخ بهائی شمالی بن بست عبید ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . اسپلیت

تهران رهن اجاره آپارتمان |  125 متر

۷۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۶ ساله ; شیخ بهائی جنوبی شهرک والفجر میدان شهرداری دانشجو بن بست ..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۱۱۶ متر ۳ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شیخ بهائی شمالی میدان پیروزان خ پیروزان خ صاب..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . اسپلیت

۱۳۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; شیخ بهائی شمالی کوی کولیوند بن ب..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

تهران رهن اجاره آپارتمان |  135 متر

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شیخ بهائی خ ده ونک بن بست..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲انباری

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه پنجم نوساز ; شیخ بهائی شمالی خ کشفیان پلاک..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۵۸ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۲۰ ساله ; شیخ بهائی خ ایران شناسی شهرک والفجر کوی ن..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

دوم سندی

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۵ ساله ; شیخ بهائی جنوبی خ والفجر کوی ۳/۱ ساخ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۷۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲ ساله ; شیخ بهایی شمالی خ دانش..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شیخ بهایی خ کولیوند کوی شبنم پل..

کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شیخ بهائی خ امداد غربی پلاک..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۳۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۵ ساله ; شیخ بهائی نرسیده به ملاصدرا کوی اتحاد ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور

۶۵ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شیخ بهائی شمالی خ کولیوند خ مجید پور..

کولر . گاز . باز سازی شده

۸۶ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۷ ساله ; شیخ بهائی شمالی ۱۲متری ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۲ ساله ; شیخ بهائی خ لادن..

گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . پکیج

۲ پارکینگ

۱۶۵ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شیخ بهائی خ امداد غر..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۹۴ متر ۲ خوابه - طبقه سوم ۱۳ ساله ; شیخ بهائی شمالی کوی امدادغربی..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۱۵ متر ۲ خوابه - طبقه ششم نوساز ; شیخ بهائی شمالی خ امداد ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۲پارکینگ

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شیخ بهائی خ کولیوند کوی شبنم پل..

کولر . گاز . آسانسور

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه پنجم ۸ ساله ; شیخ بهائی شمالی کوی کشفیان پل..

گاز . آسانسور . چیلر . لابی

۲آسانسور

۱۴۴ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۲۵ ساله ; شیخ بهائی جنوبی ایرانشناسی شهرک والفجر خ شقایق خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . فاقد آسانسور . باز سازی شده . دزدگیر

۷۸ متر ۱ خوابه - طبقه دوم قدیمی ; ونک شیخ بهائی خ امدادغربی کوی ..

کولر . گاز

اجاره به خانم موجه

۱۸۰ متر ۴ خوابه - طبقه دوم ۱۲ ساله ; شیخ بهائی شمالی خ امداد غربی پل..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۴۱ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱ ساله ; ونک خ شیخ بهائی خ دانشور ..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

۱۴۵ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۱۸ ساله ; ونک شیخ بهائی جنوبی ایرانشناسی والف..

شوفاژ . کولر . گاز . باز سازی شده

۳۰ متر - طبقه زیرهمکف ۱۵ ساله ; شیخ بهائی شمالی خ پیروزان کوی..

کولر . گاز . پکیج . باز سازی شده . فلت . مبله

۳پله به پائین

۱۲۵ متر ۲ خوابه - طبقه اول نوساز ; ونک خ شیخ بهائی خ دانشور..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۳ ساله ; شیخ بهائی خ امدادغربی کوی موسوی بن ..

شوفاژ . کولر . گاز

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۱۰ ساله ; شیخ بهائی شمالی خ امداد غربی کوی شهید پرو..

کولر . گاز

۶۷ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۳ ساله ; شیخ بهائی شمالی خ دانشور خ ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت

کلیدنخورده

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه دوم ۱۷ ساله ; شیخ بهائی شمالی امدادغربی کوی س..

کولر . گاز

۱۱۲ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۵ ساله ; شیخ بهائی شمالی خ امداد غربی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۷۴ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۲ ساله ; شیخ بهائی شمالی خ دانشور غربی پل..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۱۲ ساله ; ونک خ شیخ بهائی خ امداد غربی کوی موسوی ..

شوفاژ . کولر . گاز . فاقد آسانسور

۱۲۶ متر ۳ خوابه - طبقه اول ۳ ساله ; شیخ بهائی شمالی کوی طالق..

کولر . گاز . آسانسور . داکت اسپلیت . پکیج

۱۵۰ متر ۲ خوابه - طبقه سوم نوساز ; شیخ بهایی بالاتر از تاج محل نبش چهار راه سام..

گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . پکیج

۷۵ متر ۱ خوابه - طبقه اول ۷ ساله ; ملاصدرا شیخ بهائی خ امدادغربی یار..

کولر . گاز

کنتورگازجداگانه

۹۰ متر ۲ خوابه - طبقه اول ۲۸ ساله ; شیخ بهائی شمالی خ امداد ..

شوفاژ . کولر . گاز . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

از نما اطلاع نداشتند

۸۰ متر ۲ خوابه - طبقه دوم ۱۰ ساله ; شیخ بهائی شمالی امدادغربی ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۴۰ متر ۳ خوابه - طبقه سوم ۱ ساله ; شیخ بهائی جنوبی بلوار علیخانی خ گلستان ..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . داکت اسپلیت . پکیج

۱۰۰ متر ۲ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; شیخ بهایی شمالی کولیو..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۲۰۰ متر ۳ خوابه - طبقه دوم نوساز ; شیخ بهایی شمالی کوی کش..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری

۱۹۰ متر ۳ خوابه - طبقه چهارم ۱۰ ساله ; ملاصدرا خ شیخ بهائی شمالی خ کشفیان ..

شوفاژ . کولر . گاز . آسانسور

۱۱۰ متر ۲ خوابه - طبقه ششم ۸ ساله ; شیخ بهائی جنوبی خ آزادگان تقاطع ۲۱ شرق..

گاز . آسانسور . آیفون تصویری . پکیج . دوربین مداربسته

۶۰ متر ۱ خوابه - طبقه چهارم ۵ ساله ; شیخ بهائی شمالی خ یاز..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

۱۵۰ متر ۳ خوابه - طبقه ۱۳ ۳ ساله ; شیخ بهائی شمالی کوی کشفی..

کولر . گاز . آسانسور . درب ریموت کنترل . آیفون تصویری . چیلر

از تعداد واحدها و جهت ملک اطلاع نداشتند

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

رهن و اجاره

آپارتمان

پیش فروش

برج

پنت هاوس

مسکونی

شیخ بهایی

منطقه 3

سه شهرداری تهران